Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:166:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 166, 25. kesäkuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.166.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 166

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
25. kesäkuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 616/2011, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuontia koskevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja uutta viejää koskevan tarkastelun päättämisestä

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 617/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjä maataloustuotteista valmistettuja tavaroita koskevan tuontijärjestelmän soveltamiseksi tarvittavista määritysmenetelmistä ja muista teknisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 900/2008 muuttamisesta

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 618/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, sokerialan tuotteiden tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisen peruuttamisesta tariffikiintiössä 09.4380

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 619/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, rehun virallisessa valvonnassa käytettävistä näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tutkittaessa sellaisen muuntogeenisen aineksen esiintymistä, jota koskeva lupamenettely on kesken tai jonka lupa ei ole enää voimassa (1)

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 620/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 621/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 151. kerran

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 622/2011, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/369/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011, Schengenin konsultointiverkoston muuttamisesta (tekniset eritelmät)

22

 

 

2011/370/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä

26

 

 

2011/371/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2011, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

27

 

 

2011/372/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamatta jättämisestä öljyn ja kaasun etsintään ja öljyn hyödyntämiseen Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 4253)  (1)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top