EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 88, 08. duben 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.088.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 88

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
8. dubna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady 2010/199/SZBP ze dne 22. března 2010 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o účasti Černé Hory na vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (operace Atalanta)

1

Dohoda mezi Evropskou unií a Černou Horou o účasti Černé Hory na vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (operace Atalanta)

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 291/2010 ze dne 31. března 2010, kterým se opravují nařízení (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009, co se týče režimu konečného použití pro dovoz některých zemědělských produktů v rámci celních kvót

9

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 292/2010 ze dne 7. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/200/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

13

 

 

2010/201/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

14

 

 

2010/202/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

15

 

 

2010/203/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. března 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

16

 

 

2010/204/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. března 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

17

 

 

2010/205/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2010 o dotazníku souvisejícím s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 1955)  (1)

18

 

 

2010/206/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. dubna 2010, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku FEN 560 (oznámeno pod číslem K(2010) 1974)  (1)

21

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2010/207/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2009 o postoji Společenství k účasti v Poradním výboru CARIFORUM-ES zřízeném Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé a o výběru zástupců organizací usazených na území smluvní strany ES

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top