EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 88, 08 април 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.088.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 88

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
8 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2010/199/ОВППС на Съвета от 22 март 2010 година относно подписването и сключването на Споразумение между Европейския съюз и Черна гора за участието на Черна гора във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“)

1

Споразумение между Европейския съюз и Черна гора за участието на Черна гора във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (операция „Atalanta“)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 291/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за поправка на регламенти (ЕО) № 437/2009, (ЕО) № 438/2009 и (ЕО) № 1064/2009 по отношение на режима специфична употреба, предвиден за вноса на някои селскостопански продукти в рамките на тарифните квоти

9

 

 

Регламент (ЕС) № 292/2010 на Комисията от 7 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/200/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2010 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

13

 

 

2010/201/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2010 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

14

 

 

2010/202/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2010 година за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

15

 

 

2010/203/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 година за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

16

 

 

2010/204/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2010 година относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

17

 

 

2010/205/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 31 март 2010 година относно въпросника за докладване във връзка с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 1955)  (1)

18

 

 

2010/206/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 април 2010 година за даване на възможност на държавите-членки да удължат срока на временните разрешения, издадени за новото активно вещество FEN 560 (нотифицирано под номер C(2010) 1974)  (1)

21

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/207/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 16 ноември 2009 година относно позицията на Общността по отношение на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ—ЕО, предвиден в Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, и относно подбора на представителите на организации, намиращи се в страната по споразумението ЕО

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top