EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 88, 08. aprill 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.088.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 88

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
8. aprill 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus 2010/199/ÜVJP, 22. märts 2010, Euroopa Liidu ja Montenegro vahelise lepingu Montenegro osalemise kohta Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (operatsioon Atalanta) allakirjutamise ja sõlmimise kohta

1

Euroopa Liidu ja Montenegro vahel leping Montenegro osalemise kohta Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (operatsioon Atalanta)

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 291/2010, 31. märts 2010, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 437/2009, (EÜ) nr 438/2009 ja (EÜ) nr 1064/2009 seoses imporditariifikvootidega hõlmatud teatavate põllumajandustoodete suhtes kehtestatud konkreetse lõppkasutusprotseduuriga

9

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 292/2010, 7. aprill 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

OTSUSED

 

 

2010/200/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 9. märts 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

13

 

 

2010/201/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 9. märts 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

14

 

 

2010/202/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 9. märts 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

15

 

 

2010/203/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 25. märts 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

16

 

 

2010/204/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 25. märts 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

17

 

 

2010/205/EL

 

*

Komisjoni otsus, 31. märts 2010, küsimustiku kohta, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1955 all)  (1)

18

 

 

2010/206/EL

 

*

Komisjoni otsus, 6. aprill 2010, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uue toimeaine FEN 560 ajutisi kasutuslube (teatavaks tehtud numbri K(2010) 1974 all)  (1)

21

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

 

2010/207/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 16. november 2009, ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepinguga ette nähtud CARIFORUMi-EÜ nõuandekomitees osalemist ja EÜ poolel asuvate organisatsioonide esindajate valimist käsitleva ühenduse seisukoha kohta

23

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top