EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 88, 08. huhtikuuta 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.088.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
8. huhtikuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/199/YUTP, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2010, Montenegron osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta-operaatio), koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

Euroopan unionin ja Montenegron välinen sopimus Montenegron osallistumisesta Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta-operaatio)

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 291/2010, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, asetusten (EY) N:o 437/2009, (EY) N:o 438/2009 ja (EY) N:o 1064/2009 oikaisemisesta tariffikiintiöissä tuotuihin eräisiin maataloustuotteisiin sovellettavan tiettyyn käyttötarkoitukseen perustuvan menettelyn osalta

9

 

 

Komission asetus (EU) N:o 292/2010, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/200/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

13

 

 

2010/201/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

14

 

 

2010/202/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2010, globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

15

 

 

2010/203/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

16

 

 

2010/204/EU

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

17

 

 

2010/205/EU

 

*

Komission päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2010, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 166/2006 liittyvästä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1955)  (1)

18

 

 

2010/206/EU

 

*

Komission päätös, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2010, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen FEN 560:n väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1974)  (1)

21

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2010/207/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2009, CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun CARIFORUM–EY-neuvoa-antavan komitean osallistujia sekä EY-sopimuspuolessa sijaitsevien organisaatioiden edustajien valintaa koskevasta yhteisön kannasta

23

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top