EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 88, 2010. gada 08. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.088.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 8. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums 2010/199/KĀDP (2010. gada 22. marts) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta)

1

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta)

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 291/2010 (2010. gada 31. marts), ar ko labo Regulu (EK) Nr. 437/2009, (EK) Nr. 438/2009 un (EK) Nr. 1064/2009 attiecībā uz galapatēriņa procedūru, kura paredzēta dažu lauksaimniecības produktu importam saskaņā ar tarifa kvotām

9

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 292/2010 (2010. gada 7. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/200/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2010. gada 9. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

13

 

 

2010/201/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2010. gada 9. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

14

 

 

2010/202/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2010. gada 9. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

15

 

 

2010/203/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2010. gada 25. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

16

 

 

2010/204/ES

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (2010. gada 25. marts) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

17

 

 

2010/205/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 31. marts) par pārskata anketu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1955)  (1)

18

 

 

2010/206/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 6. aprīlis), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai FEN 560 (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 1974)  (1)

21

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2010/207/EK

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 16. novembris) par Kopienas nostāju attiecībā uz dalību CARIFORUM un EK Padomdevējā komitejā, kas paredzēta Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, un par tādu organizāciju pārstāvju izraudzīšanos, kuras atrodas EK puses teritorijā

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top