EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:088:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 88, 08. april 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.088.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 88

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
8. april 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse 2010/199/FUSP af 22. marts 2010 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Montenegro om Montenegros deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (operation Atalanta)

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Montenegro om Montenegros deltagelse i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (operation Atalanta)

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 291/2010 af 31. marts 2010 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 437/2009, (EF) nr. 438/2009 og (EF) nr. 1064/2009 for så vidt angår proceduren for særligt anvendelsesformål for importen af visse landbrugsprodukter under toldkontingenter

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 292/2010 af 7. april 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/200/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 9. marts 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

13

 

 

2010/201/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 9. marts 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

14

 

 

2010/202/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 9. marts 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

15

 

 

2010/203/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 25. marts 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

16

 

 

2010/204/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 25. marts 2010 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

17

 

 

2010/205/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 31. marts 2010 om rapporteringsspørgeskemaet vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (meddelt under nummer K(2010) 1955)  (1)

18

 

 

2010/206/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. april 2010 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof FEN 560 (meddelt under nummer K(2010) 1974)  (1)

21

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2010/207/EF

 

*

Rådets afgørelse af 16. november 2009 om Fællesskabets holdning til medlemskab af Det Rådgivende Cariforum/EF-udvalg, der er omhandlet i den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, og om udvælgelse af repræsentanter for organisationer hjemmehørende i Fællesskabet

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top