EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 53, 26. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.053.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 53

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
26. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/129/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2010 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EU-Švýcarsko zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, pokud jde o rozhodnutí smíšeného výboru, kterým se aktualizuje článek 1 přílohy I dohody

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1)

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 184/2011 ze dne 25. února 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice, krůty, menšinové druhy ptactva a jiné okrasné ptactvo a pernatou zvěř (držitel povolení společnost Calpis Co. Ltd. Japan, zastoupený Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 185/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 499/96, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé ryby a produkty rybolovu a živé koně pocházející z Islandu

36

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

41

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (1)

45

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (1)

51

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 189/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění přílohy VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)

56

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 190/2011 ze dne 25. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

61

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 191/2011 ze dne 25. února 2011 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na sedmé jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

63

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 192/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví zvláštní opatření, pokud jde o podporu soukromého skladování vepřového masa stanovenou v nařízení (EU) č. 68/2011

65

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/130/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (oznámeno pod číslem K(2011) 1081)  (1)

66

 

 

2011/131/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. února 2011, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Fidži do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2011) 1082)  (1)

73

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2009/870/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (Úř. věst. L 315 ze dne 2.12.2009)

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top