EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:111:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 111, 2 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
2 май 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2018/666 на Комисията от 27 април 2018 година за изменение на Решение 2014/312/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (нотифицирано под номер С(2018) 2479)  (1 )

2

 

*

Решение (ЕС) 2018/667 на Европейската централна банка от 19 април 2018 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2018 година (ЕЦБ/2018/12)

3

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2018 на Съвместния комитет ЕС — Швейцария от 20 април 2018 година за изменение на таблица III и таблица IV от протокол № 2 към измененото Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г. [2018/668]

7

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията от 19 април 2018 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система ( ОВ L 101, 20.4.2018 г. )

10

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top