EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:111:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 111, 2 maj 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 111

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

61 årgången
2 maj 2018


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdande av protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2018/666 av den 27 april 2018 om ändring av beslut 2014/312/EU vad gäller giltighetstiden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk [delgivet med nr C(2018) 2479]  (1 )

2

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12)

3

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2018 av gemensamma kommittén EU–Schweiz av den 20 april 2018 om ändring av tabellerna III och IV i protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972, i dess ändrade lydelse [2018/668]

7

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/605 av den 19 april 2018 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa endokrinstörande egenskaper ( EUT L 101, 20.4.2018 )

10

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top