ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
2 Μαΐου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/666 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2479]  ( 1)

2

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/667 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 (ΕΚΤ/2018/12)

3

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2018 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, της 20ής Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του πίνακα III και του πίνακα IV του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, όπως τροποποιήθηκε [2018/668]

7

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής ( ΕΕ L 101 της 20.4.2018 )

10

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/1


Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1)

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 2018, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 2 του πρωτοκόλλου διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 9 Απριλίου 2018.


(1)  ΕΕ L 344 της 23.12.2017, σ. 3.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/2


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/666 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2479]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ισχύς των σημερινών οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίζονται με την απόφαση 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής (2) λήγει στις 28 Μαΐου 2018.

(2)

Έγινε αξιολόγηση με την οποία επιβεβαιώθηκε η ορθότητα και η καταλληλότητα των σημερινών οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που καθορίζονται με την απόφαση 2014/312/ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος ισχύος των εν λόγω κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης.

(3)

Επομένως, η απόφαση 2014/312/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 της απόφασης 2014/312/ΕΕ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων “χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων” και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2014/312/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 45).


2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/3


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/667 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 19ης Απριλίου 2018

σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 (ΕΚΤ/2018/12)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) θα πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες που βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα κατά την οικεία περίοδο επιβολής τέλους. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η άμεση εποπτεία σημαντικών οντοτήτων, η επίβλεψη της εποπτείας λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, η εκτέλεση καθηκόντων σε οριζόντιο επίπεδο και η επιτέλεση ειδικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης έξοδα που σχετίζονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από τις εποπτικές υπηρεσιακές μονάδες της τελευταίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες κτηριακών εγκαταστάσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προϋπολογισμού και ελέγχου, οι υπηρεσίες λογιστηρίου, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και οι μεταφραστικές υπηρεσίες, η εσωτερική επιθεώρηση, οι στατιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων.

(2)

Για τους σκοπούς υπολογισμού των καταβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών σε σχέση τόσο με τις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους όσο και με τις λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους, το συνολικό κόστος θα πρέπει να διαχωρίζεται με βάση τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των λειτουργικών μονάδων που ασκούν κατά περίπτωση την άμεση εποπτεία των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων.

(3)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 θα πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα: α) του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2018 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το 2018, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων οι οποίες αφορούν το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που αναμένεται ότι θα βαρύνει την ΕΚΤ και οι οποίες είναι γνωστές κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, και β) του πλεονάσματος ή ελλείμματος του 2017.

(4)

Το πλεόνασμα ή έλλειμμα θα πρέπει να υπολογιστεί με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2017, όπως αυτό αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το 2017 (3), από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2017 όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης (ΕΕ) 2017/760 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2017/11) (4).

(5)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), κατά τον καθορισμό του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους εποπτικών καθηκόντων για το 2018 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη, εισπραττόμενα ποσά τόκων σύμφωνα με το άρθρο 14 και λοιπά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (5) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41).

Άρθρο 2

Συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018

1.   Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 ανέρχεται σε 474 785 269 ευρώ και ο τρόπος υπολογισμού του απεικονίζεται στο παράρτημα I.

2.   Κάθε μία εκ των κατηγοριών εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων καλείται να καταβάλει συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών ως ακολούθως:

α)

σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 428 485 342 ευρώ·

β)

λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 46 299 927 ευρώ.

Η ανάλυση του συνολικού καταβλητέου ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018 κατά κατηγορία απεικονίζεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 19 Απριλίου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23.

(3)  Δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu) τον Φεβρουάριο του 2018.

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/760 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Απριλίου 2017, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) (ΕΕ L 113 της 29.4.2017, σ. 52).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Υπολογισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018

(EUR)

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2018

502 467 814

Μισθοί και επιδόματα

247 584 306

Μίσθωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

53 932 669

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

200 950 839

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2017

– 27 930 375

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

247 830

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 7 079

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

254 909

ΣΥΝΟΛΟ

474 785 269


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανάλυση του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2018

(EUR)

 

Σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Σύνολο

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2018

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2017

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

0

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

101 918

152 991

254 909

ΣΥΝΟΛΟ

428 485 342

46 299 927

474 785 269


ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/7


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2018 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ

της 20ής Απριλίου 2018

για την τροποποίηση του πίνακα III και του πίνακα IV του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, όπως τροποποιήθηκε [2018/668]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972 (1), όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 26ης Οκτωβρίου 2004, για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (2) («συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 2 της συμφωνίας, έχουν καθοριστεί εγχώριες τιμές αναφοράς από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(2)

Οι πραγματικές τιμές στις εγχώριες αγορές των συμβαλλόμενων μερών έχουν αλλάξει όσον αφορά τις πρώτες ύλες στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα αντιστάθμισης τιμών.

(3)

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν ανάλογα οι τιμές αναφοράς και τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα III και στον πίνακα IV του πρωτοκόλλου 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο 2 της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο πίνακας ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης·

β)

στον πίνακα IV, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Μαΐου 2018.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2018,

Για τη μεικτή επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Lukas SIEGENTHALER


(1)  ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.

(2)  ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΙΝΑΚΑΣ III

Εγχώριες τιμές αναφοράς της ΕΕ και της Ελβετίας

Γεωργική πρώτη ύλη

Εγχώρια ελβετική τιμή αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Εγχώρια ενωσιακή τιμή αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά Διαφορά μεταξύ ελβετικής και ενωσιακής τιμής αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ Διαφορά μεταξύ ελβετικής και ενωσιακής τιμής αναφοράς

EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

50,55

20,58

29,95

0,00

Σκληρός σίτος

1,20

0,00

Σίκαλη

41,05

20,28

20,75

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

92,49

42,89

49,60

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

585,28

358,72

226,55

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

394,17

195,36

198,80

0,00

Βούτυρο

1 010,24

642,03

368,20

0,00

Λευκή ζάχαρη

Αβγά

38,00

0,00

Νωπές πατάτες

40,93

22,50

18,45

0,00

Φυτικό λίπος

170,00

0,00».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«β)

Βασικά ποσά για τις γεωργικές πρώτες ύλες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των γεωργικών στοιχείων:

Γεωργική πρώτη ύλη

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ

Άρθρο 4 παράγραφος 2

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

24,40

0,00

Σκληρός σίτος

1,00

0,00

Σίκαλη

16,90

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

40,40

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

184,65

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

162,00

0,00

Βούτυρο

300,10

0,00

Λευκή ζάχαρη

Αβγά

30,95

0,00

Νωπές πατάτες

13,35

0,00

Φυτικό λίπος

138,55

0,00».


Διορθωτικά

2.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 111/10


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101 της 20ής Απριλίου 2018 )

Στη σελίδα 34, στην αιτιολογική σκέψη 8 καθώς και στα άρθρα 2 και 4:

αντί:

«20 Οκτωβρίου 2018»

διάβαζε:

«10 Νοεμβρίου 2018».

Στο άρθρο 3:

αντί:

«20 Οκτωβρίου 2025»

διάβαζε:

«10 Νοεμβρίου 2025».

Στη σελίδα 35, στο παράρτημα, στα σημεία 1 και 2:

αντί:

«20 Οκτωβρίου 2018»

διάβαζε:

«10 Νοεμβρίου 2018».