EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:110:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 110, 01 май 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.110.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 110

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 май 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 358/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 359/2009 на Комисията от 30 април 2009 година за временно преустановяване на въвеждането в Общността на екземпляри от някои видове от дивата фауна и флора

3

 

 

Регламент (ЕО) № 360/2009 на Комисията от 30 април 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 май 2009 година

27

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите (кодифицирана версия) (1)

30

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/357/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2009 година за изменение на Решение 2007/134/ЕО за създаване на Европейски научноизследователски съвет (1)

37

 

 

2009/358/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 април 2009 година относно хармонизирането и редовното предоставяне на информацията и на въпросника, посочени в член 22, параграф 1, буква а) и член 18 от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за допълване на определението за инертни отпадъци във връзка с прилагането на член 22, параграф 1, буква е) от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за допълване на техническите изисквания за характеризиране на отпадъците, формулирани в Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (нотифицирано под номер C(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за разрешаване на помощ за семена и семена от зърнени култури във Финландия за 2009 година (нотифицирано под номер C(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за разрешаване на пускането на пазара на ликопен като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2009 година за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 3517)  (1)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top