Help Print this page 

Document 32006L0112

Title and reference
Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
 • In force
OJ L 347, 11.12.2006, p. 1–118 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 7 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 120 - 237

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински, шведски
Dates
 • Date of document: 28/11/2006
 • Date of effect: 01/01/2007; влизане в сила виж член 413
 • Date of transposition: 01/01/2008; най - късно виж чл. 412
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Съвет на Европейския съюз
 • Form: Директива
 • Addressee: Държавите-членки
 • Additional information: CNS 2004/0079
Relationship between documents
 • Treaty: Договор за създаване на Европейската общност
 • Legal basis:
  12002E093
 • Proposal:
  52004PC0246
 • Select all documents based on this document
 • Select all legislative procedures based on this document
 • Select all documents mentioning this document
 • Amendment to:
 • Relation Act Comment Subdivision concerned From To
  Repeal 31967L0227
  Repeal 31977L0388
  Repeal 31978L0583
  Repeal 31980L0368
  Repeal 31984L0386
  Repeal 31989L0465
  Amendment 31991L0680 частично отменяне
  Repeal 31992L0077
  Repeal 31992L0111
  Amendment 31994L0004 частично отменяне
  Repeal 31994L0005
  Repeal 31994L0076
  Repeal 31995L0007
  Repeal 31996L0042
  Repeal 31996L0095
  Repeal 31998L0080
  Repeal 31999L0049
  Repeal 31999L0059
  Repeal 31999L0085
  Repeal 32000L0017
  Repeal 32000L0065
  Repeal 32001L0004
  Repeal 32001L0115
  Repeal 32002L0038
  Repeal 32002L0093
  Repeal 32003L0092
  Repeal 32004L0007
  Repeal 32004L0015
  Amendment 32004L0066 частично отменяне
  Repeal 32005L0092
  Repeal 32006L0018
  Repeal 32006L0058
  Amendment 32006L0069 частично отменяне
  Amendment 32006L0098 частично отменяне
  Relation 32009L0132
 • Amended by:
 • Relation Act Comment Subdivision concerned From To
  Corrected by 32006L0112R(01) (CS, EL, EN, FR, HU, LT, MT, PL)
  Corrected by 32006L0112R(02) (DA, DE, ES, IT, SK, SV)
  Corrected by 32006L0112R(03) (FI, LV, SL)
  Corrected by 32006L0112R(04) (NL)
  Corrected by 32006L0112R(05) (ET)
  Corrected by 32006L0112R(06) (PT)
  Corrected by 32006L0112R(07) (ET)
  Corrected by 32006L0112R(08) (IT)
  Corrected by 32006L0112R(09) (BG)
  Corrected by 32006L0112R(10) (EN)
  Corrected by 32006L0112R(11) (BG)
  Corrected by 32006L0112R(12) (BG, ES, EL, FR, HU, PT)
  Corrected by 32006L0112R(13) (DE)
  Amended by 32006L0138 заместване член 59.2 01/01/2007
  Amended by 32006L0138 заместване член 357 01/01/2007
  Amended by 32006L0138 поправка член 57.2 01/01/2007
  Amended by 32006L0138 заместване член 56.3 01/01/2007
  Derogated in 32007D0133 D член 167 01/01/2007
  Derogated in 32007D0250 D член 193
  Derogated in 32007D0441 D член 26.1A) DATNOT
  Derogated in 32007D0441 D член 168 DATNOT
  Derogated in 32007D0485 D член 2.1PTD) DATEFF
  Derogated in 32007D0740 D член 193 31/12/2009
  Derogated in 32007D0884 D член 168 01/01/2008
  Derogated in 32007D0884 D член 26.1 PT A) 01/01/2008
  Derogated in 32007D0884 D член 169 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 поправка член 125 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 заместване член 123 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 поправка член 129.2 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 поправка член 127 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 отменяне член 126 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 отменяне член 130 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 заместване член 128 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 поправка член 129.1 01/01/2008
  Amended by 32007L0075 отменяне член 124 01/01/2008
  Derogated in 32008D0084 D член 5 DATEFF
  Derogated in 32008D0737 D член 285 15/09/2008
  Amended by 32008L0008 заместване член 367 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 59 BIS 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 поправка член 98.2 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 359 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 56.2 01/01/2013
  Amended by 32008L0008 заместване член 364 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 362 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване CH 3 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 171.3 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване TITRE заглавие 12 CH 6 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 изпълнение заглавие 12 CH 6 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 196 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 57.2 01/01/2009
  Amended by 32008L0008 поправка анекс 2 01/01/2011
  Amended by 32008L0008 заместване член 262 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 поправка член 204.4 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 отменяне член 59 TER 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 56.3 01/01/2009
  Amended by 32008L0008 добавка член 358 BIS 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 360 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 368 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 поправка член 264.1 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 изпълнение член 214 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 369.1 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 357 01/01/2009
  Amended by 32008L0008 отменяне член 357 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 59.2 01/01/2009
  Amended by 32008L0008 поправка заглавие 5 CH 3 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 363 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 поправка член 59 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване TITRE анекс 2 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 366.1 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 добавка член 192 BIS 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 добавка член 171 BIS 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 поправка член 358 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 358 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 заместване член 365 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 поправка член 170 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 171.1 01/01/2010
  Amended by 32008L0008 заместване член 361 01/01/2015
  Amended by 32008L0008 поправка TITRE заглавие 12 CH 6 01/01/2015
  Amended by 32008L0117 заместване член 264.2 21/01/2009
  Amended by 32008L0117 заместване член 265.2 21/01/2009
  Amended by 32008L0117 заместване член 263 21/01/2009
  Amended by 32008L0117 заместване член 64.2 21/01/2009
  Amended by 32008L0117 поправка член 66 21/01/2009
  Derogated in 32009D0118 D член 5 DATEFF
  Derogated in 32009D0790 D член 287 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32009D0791 D член 168 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32009D0938 D член 167 01/01/2010
  Derogated in 32009D0939 D член 167 01/01/2010
  Amended by 32009D1008 D член 193 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32009D1013 D член 168 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32009D1022 D член 167 01/01/2010 31/12/2012
  Amended by 32009L0047 отменяне член 128.2 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 поправка анекс 3 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 отменяне член 125.2 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 добавка член 104BI 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 отменяне анекс 4 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 отменяне член 127 01/01/2011
  Amended by 32009L0047 отменяне член 117.1 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 добавка член 111PTC) 01/01/2011
  Amended by 32009L0047 отменяне заглавие 8 CH3 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 поправка член 114.1 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 заместване член 105 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 заместване член 115 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 отменяне член 116 01/06/2009
  Amended by 32009L0047 отменяне член 129.1 01/06/2009
  Amended by 32009L0069 поправка член 140 24/07/2009
  Amended by 32009L0069 поправка член 143.1 24/07/2009
  Amended by 32009L0069 заместване член 22 24/07/2009
  Amended by 32009L0069 добавка член 143.2 24/07/2009
  Amended by 32009L0117 добавка член 66 21/01/2009
  Amended by 32009L0117 заместване член 265.2 21/01/2009
  Amended by 32009L0117 заместване член 64.2 21/01/2009
  Amended by 32009L0117 заместване член 264.2 21/01/2009
  Amended by 32009L0117 заместване член 263 21/01/2009
  Relation 32009L0132
  Amended by 32009L0162 поправка член 151.1 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 221.2 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 17.2 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 добавка член 390BI 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 заместване анекс 10 заглавие 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 добавка член 390TR 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка заглавие 5 CH 1 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 391 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 заместване член 2.3 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 заместване член 13.2 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 287 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 143 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 80.1 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 136 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 заместване член 15.1 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 добавка член 168BI 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 заместване член 102 15/01/2010
  Amended by 32009L0162 поправка член 59 15/01/2010
  Derogated in 32010D0039 D член 250 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32010D0039 D член 168 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32010D0039 D член 193 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32010D0099 D член 193 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32010D0579 D член 5 00/00/0000
  Derogated in 32010D0580 D член 193 01/01/2010 31/12/2012
  Derogated in 32010D0581 D член 168 00/00/0000
  Derogated in 32010D0581 D член 26 1.A 00/00/0000
  Derogated in 32010D0582 D член 5 00/00/0000
  Derogated in 32010D0583 D член 193 01/01/0001 31/12/2013
  Derogated in 32010D0584 D член 287 01/01/0001 31/12/2013
  Amended by 32010L0023 добавка член 199 BI 09/04/2010 30/06/2015
  Amended by 32010L0045 заместване член 217 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 17 стр. 2 PTF 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 226 TER 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 66 PTC 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 отменяне член 231 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 226 PT13 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 230 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 197 P1PTC 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 226 PT10BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 178 PTC 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 238 P1 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 235 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 219 BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 238 P3 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 отменяне член 228 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 226 BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 236 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 167 BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 отменяне член 234 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 272 P1L2 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 223 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 178 PTA 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 226 PT11BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 226 PT11 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 247 P2 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 233 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 отменяне член 246 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 243 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 220 BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 225 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 237 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 232 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 222 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 221 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 67 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 220 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 248 BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 91 P2L2 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 69 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 181 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 отменяне член 238 P2 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 224 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 249 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 247 P3 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 226 PT14 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 добавка член 226 PT7BIS 11/08/2010
  Amended by 32010L0045 заместване член 64 P2 11/08/2010
  Amended by 32010L0088 заместване член 97 11/12/2010
  Derogated in 32011D0335 D член 287 01/01/2012
  Derogated in 32011D0363 член 193 01/06/2011 31/05/2013
  Derogated in 32011D0363 член 193
  Derogated in 32012D0085 член 5 14/02/2012
  Derogated in 32012D0181 D член 287 PT 18 28/03/2012
  Derogated in 32012D0232 D член 26 .1 параграф A) 03/05/2012
  Derogated in 32012D0232 D член 168 03/05/2012
  Derogated in 32012D0447 D член 75 26/07/2012
  Derogated in 32012D0624 D член 193 01/07/2012 30/06/2014
  Derogated in 32012D0794 D член 5
  Amended by 12012JN03/06 добавка член 287 PT 19 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 добавка член 390 quater 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване член 13.2 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване анекс X заглавие 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване член 80 P1PTB) 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване член 391 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване член 136 PTA) 01/07/2013
  Amended by 12012JN05/08 заместване член 221.3 01/07/2013
  Derogated in 32013D0053 D член 285 01/01/2013
  Derogated in 32013D0054 D член 287 PT 15 01/01/2013
  Derogated in 32013D0116 член 193 31/12/2013
  Derogated in 32013D0191 D член 168 BI
  Derogated in 32013D0191 D член 26 .1 параграф A)
  Derogated in 32013D0191 D член 168
  Derogated in 32013D0237 D член 5
  Derogated in 32013D0676 D член 193
  Derogated in 32013D0677 D член 285
  Derogated in 32013D0678 D член 285 01/01/2014
  Derogated in 32013D0680 D член 169 01/01/2014
  Derogated in 32013D0680 D член 170 01/01/2014
  Derogated in 32013D0680 D член 171 01/01/2014
  Derogated in 32013D0680 D член 168 01/01/2014
  Derogated in 32013D0805 D член 168 01/01/2014
  Derogated in 32013D0805 D член 26 .1 параграф A) 01/01/2014
  Amended by 32013L0042 добавка член 395 .5 15/08/2013
  Amended by 32013L0042 добавка член 199 TR
  Amended by 32013L0042 добавка член 395 .5
  Amended by 32013L0042 добавка член 199 TR 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .4 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .3 L1 изречение 1
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .2 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф E)
  Amended by 32013L0043 поправка член 193
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф D) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф D)
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .3 L2 параграф A)
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф J)
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 .1BI
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф H)
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 .1TR 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .3 L2 параграф A) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 BI.1 изречение 1
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 .1TR
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф J) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 поправка член 193 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф I)
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф G) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 BI.1 изречение 1 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф G)
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .3 L1 изречение 1 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 .1BI 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф C) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф H) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф E) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .4
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф F)
  Amended by 32013L0043 заместване член 199 .2
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф F) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф I) 15/08/2013
  Amended by 32013L0043 добавка член 199 BI.1 параграф C)
  Amended by 32013L0061 заместване член 6.1 параграф C) 01/01/2014
  Derogated in 32014D0796 D член 287 .10
  Derogated in 32014D0797 D член 26 .1 параграф A)
  Derogated in 32014D0797 D член 168
  Derogated in 32014D0797 D член 168 BI
  Derogated in 32015D1401 Италия член 226
  Derogated in 32015D1401 Италия член 206
  Derogated in 32015D2109 GB член 26 параграф 1 параграф (a) 01/01/2016 31/12/2018
  Derogated in 32015D2109 GB член 168 01/01/2016 31/12/2018
  Derogated in 32015D2109 GB член 168a 01/01/2016 31/12/2018
  Derogated in 32015D2429 член 26 параграф 1 параграф (a)
  Derogated in 32015D2429 член 168
  Derogated in 32015D2429 член 168a
  Amended by 32016L0856 заместване член 97 01/06/2016
  Amended by 32016L1065 добавка заглавие IV глава 5 02/07/2016
  Amended by 32016L1065 добавка заглавие XV глава 2a 02/07/2016
  Amended by 32016L1065 добавка член 73a 02/07/2016
  Derogated in 32017D0563 член 287 параграф 8 01/01/2018
  Derogated in 32017D0784 Италия член 226 01/07/2017 30/06/2020
  Derogated in 32017D0784 Италия член 206 01/07/2017 30/06/2020
  Derogated in 32017D1769 член 2 параграф 1 параграф (d) 27/09/2017
  Derogated in 32017D1769 член 5 27/09/2017
  Derogated in 32017D1855 член 287 параграф 18 01/01/2018
  Derogated in 32017D1856 член 193 01/01/2018 31/12/2020
  Derogated in 32017D2013 член 193 10/11/2017 31/12/2018
  Derogated in 32017D2408 член 287 параграф 10 01/01/2018
  Amended by 32017L2455 заместване заглавие XII глава 6 SECTION 3 текст 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 143 параграф 1 параграф (ca) 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 242a 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка заглавие XII глава 6 SECTION 4 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка заглавие XII глава 8 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369f 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 364 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 14a 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 358a параграф 1 01/01/2019
  Amended by 32017L2455 А член 358 параграф 3 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 358a параграф 3 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369i параграф 1 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 58 параграф 4 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 358 параграф 2 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 58 параграф 6 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 34 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване SECTION 2 текст 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369b 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване заглавие XII глава 6 текст 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369g 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369k параграф 1 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 365 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 58 01/01/2019
  Amended by 32017L2455 заместване член 363 параграф (a) 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка заглавие V глава 3a 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 33 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 359 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 14 параграф 4 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 58 параграф 3 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 58 параграф 2 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 66a 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 58 параграф 5 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369c 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка член 369a параграф 3 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369e параграф (a) 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 368 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 35 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 219a 01/01/2019
  Amended by 32017L2455 заместване член 362 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 220 параграф 1 параграф 2 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369h параграф 1 L 2 изречение 2 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369j 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 369e текст 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 добавка заглавие XII глава 7 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 А член 358 параграф 1 01/01/2021
  Amended by 32017L2455 заместване член 361 параграф 1 параграф (e) 01/01/2019
  Derogated in 32018D0279 член 287 параграф 13 01/01/2018
  Derogated in 32018D0457 член 193 14/03/2018
  Derogated in 32018D0485 член 75 01/01/2018 31/12/2020
  Derogated in 32018D0486 член 193 01/01/2018 31/12/2020
  Derogated in 32018D0593 член 218 01/07/2018 31/12/2021
  Derogated in 32018D0593 член 232 01/07/2018 31/12/2021
 • All consolidated versions:
  01/06/2016
  01/01/2015
  01/01/2014
  15/08/2013
  01/07/2013
  01/01/2013
  01/01/2011
  11/08/2010
  09/04/2010
  15/01/2010
  01/01/2010
  24/07/2009
  01/06/2009
  21/01/2009
  01/01/2009
  29/12/2007
  01/01/2007
 • Subsequent related instruments:
  Amendment proposed by 52007PC0381
  Amendment proposed by 52007PC0491 частично отменяне
  Amendment proposed by 52007PC0677
  Amendment proposed by 52007PC0747
  Amendment proposed by 52007PC0752 частично отменяне
  Amendment proposed by 52007PC0771 частично отменяне
  Amendment proposed by 52008PC0147(01)
  Amendment proposed by 52008PC0404 частично отменяне
  Amendment proposed by 52008PC0428
  Amendment proposed by 52008PC0805
  Amendment proposed by 52009PC0021
  Amendment proposed by 52009PC0364 D
  Amendment proposed by 52009PC0435 частично отменяне
  Amendment proposed by 52009PC0511
  Amendment proposed by 52009PC0522 D член 167
  Amendment proposed by 52009PC0582 частично продължение
  Amendment proposed by 52009PC0583 частично продължение
  Amendment proposed by 52009PC0608
  Amendment proposed by 52009PC0641 частично отменяне
  Amendment proposed by 52009PC0668 частично отменяне
  Amendment proposed by 52010PC0175 D A193
  Amendment proposed by 52010PC0293 частично отменяне член 168
  Amendment proposed by 52010PC0305 частично отменяне член 5
  Amendment proposed by 52010PC0313 частично отменяне
  Amendment proposed by 52010PC0331
  Amendment proposed by 52010PC0360 частично отменяне
  Amendment proposed by 52011PC0134 частично отменяне
  Derogated in 52012PC0063 член 26 P.1.A
  Derogated in 52012PC0063 член 168
  Amendment proposed by 52012PC0185
  Amendment proposed by 52012PC0206
  Amendment proposed by 52012PC0356
  Amendment proposed by 52012PC0428
  Amendment proposed by 52012PC0611 член 5
  Amendment proposed by 52012PC0654 член 285
  Amendment proposed by 52012PC0667
  Amendment proposed by 52012PC0766
  Amendment proposed by 52013PC0068
  Amendment proposed by 52013PC0116 член 5
  Amendment proposed by 52013PC0721
  Amendment proposed by 52014PC0622
  Amendment proposed by 52014PC0653 член 287 18
  Amendment proposed by 52015PC0546
  Amendment proposed by 52015PC0646
  Amendment proposed by 52016PC0757
  Amendment proposed by 52016PC0758
  Amendment proposed by 52016PC0811
  Amendment proposed by 52017PC0569
  Amendment proposed by 52017PC0783
  Amendment proposed by 52018PC0020
  Amendment proposed by 52018PC0021
  Amendment proposed by 52018PC0261
  Amendment proposed by 52018PC0298
  Amendment proposed by 52018PC0329
 • Affected by case:
  член 2.1 PT C) Proceedings concerning failure by Member States 62007CA0174
  член 2.1 PT D) Proceedings concerning failure by Member States 62007CA0174
  член 2.1 PT A) Proceedings concerning failure by Member States 62007CA0174
  член 56.1 PT C ) Interpreted by 62007CA0291
  Interpreted by 62007CA0554
  член 2 Interpreted by 62007CA0554
  член 9 Interpreted by 62007CA0554
  Proceedings concerning failure by Member States 62007CJ0174
  A56P1LC Interpreted by 62007CJ0291
  A02 Proceedings concerning failure by Member States 62007CJ0554
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62007CJ0554
  A13 Proceedings concerning failure by Member States 62007CJ0554
  член 2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62007CN0554
  член 9 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62007CN0554
  член 13 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62007CN0554
  член 411.1 Confirmed by 62007TB0029
  член 135.1 PT F) Interpreted by 62008CA0029
  член 19L1 Interpreted by 62008CA0029
  член 9.1 Interpreted by 62008CA0029
  член 2.1 Interpreted by 62008CA0029
  член 168 Interpreted by 62008CA0029
  A168 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0010
  A167 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0010
  A02P1 Interpreted by 62008CJ0029
  A09P1 Interpreted by 62008CJ0029
  A135P1LF Interpreted by 62008CJ0029
  A19L1 Interpreted by 62008CJ0029
  A168 Interpreted by 62008CJ0029
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0492
  A98P2 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0492
  A170 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0582
  A171 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0582
  A169 Proceedings concerning failure by Member States 62008CJ0582
  член 2 interpretation requested by 62008CN0029
  член 9 interpretation requested by 62008CN0029
  член 135.1 PT F) interpretation requested by 62008CN0029
  член 401 interpretation requested by 62008CN0156
  член 98.2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62008CN0492
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62008CN0492
  член 169 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62008CN0582
  член 171 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62008CN0582
  член 170 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62008CN0582
  член 96 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0041
  член 98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0041
  анекс 3 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0041
  член 97 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0041
  член 99 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0041
  член 98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0049
  член 135 1.I Interpreted by 62009CA0058
  член 132 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0079
  член 24.1 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0079
  член 2.1 PT C) Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0079
  член 2.1 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0079
  член 13 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0079
  член 2.2 .B Interpreted by 62009CA0084
  член 138 .1 Interpreted by 62009CA0084
  член 20.1 Interpreted by 62009CA0084
  член 132 1.C Interpreted by 62009CA0086
  член 132 1.B Interpreted by 62009CA0086
  член 287 Interpreted by 62009CA0097
  член 286 Interpreted by 62009CA0097
  член 284 Interpreted by 62009CA0097
  член 285 Interpreted by 62009CA0097
  член 283 .1.C Interpreted by 62009CA0097
  член 135 1.L Interpreted by 62009CA0270
  член 168 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0311
  член 73 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0311
  член 273 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0311
  член 167 Interpreted by 62009CA0368
  член 226 Interpreted by 62009CA0368
  член 220 1 Interpreted by 62009CA0368
  член 178 A Interpreted by 62009CA0368
  Interpreted by 62009CA0385
  член 178 Interpreted by 62009CA0392
  член 168 Interpreted by 62009CA0392
  член 167 Interpreted by 62009CA0392
  Interpreted by 62009CA0395
  член 78 Proceedings concerning failure by Member States 62009CA0433
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0041
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0041
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0041
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0041
  A99P1 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0041
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0049
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0049
  A135P1LI Interpreted by 62009CJ0058
  A132 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0079
  A24P1 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0079
  A13 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0079
  A02P1LC Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0079
  A20L1 Interpreted by 62009CJ0084
  A02P1LBPT2 Interpreted by 62009CJ0084
  A138P1 Interpreted by 62009CJ0084
  A02P2LB Interpreted by 62009CJ0084
  A132P1LB Interpreted by 62009CJ0086
  A132P1LC Interpreted by 62009CJ0086
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0094
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0094
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0094
  A99P1 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0094
  A286 Interpreted by 62009CJ0097
  A287 Interpreted by 62009CJ0097
  A284 Interpreted by 62009CJ0097
  A285 Interpreted by 62009CJ0097
  A86 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0228
  A83 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0228
  A78 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0228
  A79 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0228
  A135P1LL Interpreted by 62009CJ0270
  A73 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0311
  A273 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0311
  A168 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0311
  A220PT1 Interpreted by 62009CJ0368
  A167 Interpreted by 62009CJ0368
  A178LA Interpreted by 62009CJ0368
  A226 Interpreted by 62009CJ0368
  62009CJ0385
  A178 Interpreted by 62009CJ0392
  A168 Interpreted by 62009CJ0392
  A167 Interpreted by 62009CJ0392
  A176 Interpreted by 62009CJ0395
  A78 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0433
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0441
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0441
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0441
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0453
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0453
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62009CJ0453
  A56P1LG Interpreted by 62009CJ0530
  A52LA Interpreted by 62009CJ0530
  A56P1LB Interpreted by 62009CJ0530
  анекс H interpretation requested by 62009CN0003
  член 97 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0041
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0041
  анекс 3 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0041
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0041
  член 99.1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0041
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0049
  анекс 3 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0049
  член 24 interpretation requested by 62009CN0053
  член 73 interpretation requested by 62009CN0053
  член 14 interpretation requested by 62009CN0053
  член 73 interpretation requested by 62009CN0055
  член 168 interpretation requested by 62009CN0055
  член 14 interpretation requested by 62009CN0055
  член 24 interpretation requested by 62009CN0055
  член 135.1 PT I) interpretation requested by 62009CN0058
  член 9 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0079
  член 2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0079
  член 24 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0079
  член 132.1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0079
  член 2.2 PT B) interpretation requested by 62009CN0084
  член 138 interpretation requested by 62009CN0084
  член 20 interpretation requested by 62009CN0084
  член 132.1 PT B) interpretation requested by 62009CN0086
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0094
  член 99 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0094
  член 97 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0094
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0094
  член 283.1 PT C) interpretation requested by 62009CN0097
  член 287 interpretation requested by 62009CN0097
  член 282 interpretation requested by 62009CN0097
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0183
  член 9.2 PT C) interpretation requested by 62009CN0222
  член 86 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0240
  член 79 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0240
  член 83 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0240
  член 78 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0240
  член 45 interpretation requested by 62009CN0270
  член 135.1L) interpretation requested by 62009CN0270
  член 169 A) interpretation requested by 62009CN0277
  член 73 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0311
  член 273 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0311
  член 168 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0311
  interpretation requested by 62009CN0385
  член 78 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0433
  член 79 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0433
  анекс 3 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0441
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0441
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0441
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0453
  анекс 3 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0453
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62009CN0453
  член 52 PT A) interpretation requested by 62009CN0530
  член 56.1 PT B) interpretation requested by 62009CN0530
  член 320 Interpreted by 62010CA0203
  член 314 Interpreted by 62010CA0203
  A78L1LA Interpreted by 62010CJ0106
  A79L1LC Interpreted by 62010CJ0106
  A183 Interpreted by 62010CJ0107
  A295P1PT3 Interpreted by 62010CJ0180
  A09P1 Interpreted by 62010CJ0180
  A12P1 Interpreted by 62010CJ0180
  A320P2 Interpreted by 62010CJ0203
  A314 Interpreted by 62010CJ0203
  A320P1L1 Interpreted by 62010CJ0203
  A183 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0274
  A178LA Interpreted by 62010CJ0280
  A09 Interpreted by 62010CJ0280
  A168 Interpreted by 62010CJ0280
  A169 Interpreted by 62010CJ0280
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0480
  Interpreted by 62010CJ0504
  A296 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0524
  A297 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0524
  A298 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0524
  A90P1 Interpreted by 62010CJ0588
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0596
  A99 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0596
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0596
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0596
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0596
  A80P1 Interpreted by 62010CJ0621
  A194 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  A193 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  A214 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  A204 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  A168 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  A171 Proceedings concerning failure by Member States 62010CJ0624
  член 79.1 PT C) interpretation requested by 62010CN0106
  член 78.1 PT A) interpretation requested by 62010CN0106
  член 183 L 1 interpretation requested by 62010CN0107
  член 9.1 interpretation requested by 62010CN0180
  член 16 interpretation requested by 62010CN0181
  член 295.1 interpretation requested by 62010CN0181
  член 311.1 Interpreted by 62010CN0203
  член 320 Interpreted by 62010CN0203
  член 314 Interpreted by 62010CN0203
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0274
  член 9 interpretation requested by 62010CN0280
  член 168 interpretation requested by 62010CN0280
  член 169 interpretation requested by 62010CN0280
  член 61 interpretation requested by 62010CN0351
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0480
  член 205 interpretation requested by 62010CN0499
  член 297 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0524
  член 298 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0524
  член 296 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0524
  член 97 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0596
  анекс III establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0596
  член 99 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0596
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0596
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62010CN0596
  член 80 1 interpretation requested by 62010CN0621
  A135P1LG Interpreted by 62011CJ0044
  A135P1LF Interpreted by 62011CJ0044
  A56P1LC Interpreted by 62011CJ0044
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0065
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0065
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0074
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0074
  A220PT1 Interpreted by 62011CJ0080
  A178LA Interpreted by 62011CJ0080
  A168LA Interpreted by 62011CJ0080
  A167 Interpreted by 62011CJ0080
  A226 Interpreted by 62011CJ0080
  A273 Interpreted by 62011CJ0080
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0085
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0085
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0086
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0086
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0095
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0095
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0108
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0108
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0108
  A110 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0108
  A11 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0109
  A09 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0109
  A176 Interpreted by 62011CJ0118
  A168 Interpreted by 62011CJ0118
  A168LA Interpreted by 62011CJ0118
  A99 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0119
  A110 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0119
  A168LA Interpreted by 62011CJ0153
  A314 Interpreted by 62011CJ0160
  A313P1 Interpreted by 62011CJ0160
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A226 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A168 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0189
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0193
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0193
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0193
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0193
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0193
  A135P1LA Interpreted by 62011CJ0224
  A151P1LC Interpreted by 62011CJ0225
  A185P1 Interpreted by 62011CJ0234
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0236
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0236
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0236
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0236
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0236
  A167 Interpreted by 62011CJ0257
  A168 Interpreted by 62011CJ0257
  A185 Interpreted by 62011CJ0257
  A09P1 Interpreted by 62011CJ0263
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0269
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0269
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0269
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0269
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0269
  A138P1 Interpreted by 62011CJ0273
  A180 Interpreted by 62011CJ0284
  A179P1 Interpreted by 62011CJ0284
  A273 Interpreted by 62011CJ0284
  A63 Interpreted by 62011CJ0285
  A167 Interpreted by 62011CJ0285
  A168 Interpreted by 62011CJ0285
  A178 Interpreted by 62011CJ0285
  A62 Interpreted by 62011CJ0285
  A14 Interpreted by 62011CJ0285
  A09 Interpreted by 62011CJ0285
  A02 Interpreted by 62011CJ0285
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0293
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0293
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0293
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0293
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0293
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0296
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0296
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0296
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0296
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0296
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0309
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0309
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0309
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0309
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0309
  62011CJ0318
  A226 Interpreted by 62011CJ0324
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0360
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0360
  62011CJ0392
  A135P1LG Interpreted by 62011CJ0424
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0450
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0450
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0450
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0450
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62011CJ0450
  A183 Interpreted by 62011CJ0525
  A273 Interpreted by 62011CJ0527
  A213 Interpreted by 62011CJ0527
  A214 Interpreted by 62011CJ0527
  A12P3 Interpreted by 62011CJ0543
  A135P1LK Interpreted by 62011CJ0543
  A12P1 Interpreted by 62011CJ0543
  A63 Interpreted by 62011CJ0549
  A80 Interpreted by 62011CJ0549
  A65 Interpreted by 62011CJ0549
  A73 Interpreted by 62011CJ0549
  A185P2 Interpreted by 62011CJ0550
  A308 Interpreted by 62011CJ0557
  A310 Interpreted by 62011CJ0557
  A306 Interpreted by 62011CJ0557
  A309 Interpreted by 62011CJ0557
  A307 Interpreted by 62011CJ0557
  A73 Interpreted by 62011CJ0618
  A79L1LC Interpreted by 62011CJ0618
  A78L1 Interpreted by 62011CJ0618
  A203 Interpreted by 62011CJ0642
  A168LA Interpreted by 62011CJ0643
  A167 Interpreted by 62011CJ0643
  A203 Interpreted by 62011CJ0643
  член 11 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0065
  член 9 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0065
  interpretation requested by 62011CN0069
  член 11 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0074
  interpretation requested by 62011CN0080
  interpretation requested by 62011CN0095
  Proceedings concerning failure by Member States 62011CN0109
  interpretation requested by 62011CN0118
  interpretation requested by 62011CN0129
  interpretation requested by 62011CN0153
  interpretation requested by 62011CN0160
  interpretation requested by 62011CN0193
  член 306 interpretation requested by 62011CN0220
  член 2 P1 interpretation requested by 62011CN0224
  член 151 P1PTC interpretation requested by 62011CN0225
  член 185 interpretation requested by 62011CN0234
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0236
  interpretation requested by 62011CN0257
  interpretation requested by 62011CN0263
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0269
  член 138 P1 interpretation requested by 62011CN0273
  член 179 P1 interpretation requested by 62011CN0284
  член 180 interpretation requested by 62011CN0284
  член 273 interpretation requested by 62011CN0284
  interpretation requested by 62011CN0285
  establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0293
  член 309 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0296
  член 306 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0296
  член 308 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0296
  член 307 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0296
  член 310 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0296
  член 80 P1 interpretation requested by 62011CN0298
  член 307 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0309
  член 309 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0309
  член 310 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0309
  член 306 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0309
  член 308 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0309
  interpretation requested by 62011CN0324
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0360
  член 135 P1PTG) interpretation requested by 62011CN0424
  член 308 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0450
  член 307 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0450
  член 310 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0450
  член 309 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0450
  член 306 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62011CN0450
  Proceedings concerning failure by Member States 62011CN0473
  член 183 interpretation requested by 62011CN0525
  член 214 interpretation requested by 62011CN0527
  член 273 interpretation requested by 62011CN0527
  член 12 P.1 interpretation requested by 62011CN0543
  член 12 P.3 interpretation requested by 62011CN0543
  член 135 P.1.K interpretation requested by 62011CN0543
  член 73 interpretation requested by 62011CN0549
  член 65 interpretation requested by 62011CN0549
  член 80 interpretation requested by 62011CN0549
  член 63 interpretation requested by 62011CN0549
  член 185 P2 interpretation requested by 62011CN0550
  член 308 interpretation requested by 62011CN0557
  член 309 interpretation requested by 62011CN0557
  анекс 3 P.5 interpretation requested by 62011CN0557
  член 307 interpretation requested by 62011CN0557
  член 310 interpretation requested by 62011CN0557
  член 98 interpretation requested by 62011CN0557
  член 306 interpretation requested by 62011CN0557
  член 168 interpretation requested by 62011CN0572
  член 203 interpretation requested by 62011CN0572
  член 79 P.C interpretation requested by 62011CN0618
  член 73 interpretation requested by 62011CN0618
  член 73 interpretation requested by 62011CN0637
  член 79 C interpretation requested by 62011CN0637
  член 203 interpretation requested by 62011CN0642
  член 203 interpretation requested by 62011CN0643
  член 168 PTA) interpretation requested by 62011CN0643
  член 167 interpretation requested by 62011CN0643
  член 273 interpretation requested by 62011CN0643
  член 179 interpretation requested by 62011CN0643
  член 73 interpretation requested by 62011CN0643
  член 395 interpretation requested by 62011CN0643
  член 73 interpretation requested by 62011CN0659
  A306 Interpreted by 62011CO0220
  A203 Interpreted by 62011CO0572
  A168LA Interpreted by 62011CO0572
  член 17 P2PTF) Interpreted by 62012CA0606
  A132P1LM Interpreted by 62012CJ0018
  A80 Interpreted by 62012CJ0019
  A65 Interpreted by 62012CJ0019
  A73 Interpreted by 62012CJ0019
  A63 Interpreted by 62012CJ0019
  A09P1L2 Interpreted by 62012CJ0062
  A09P1 Interpreted by 62012CJ0062
  A242 Interpreted by 62012CJ0078
  A226PT6 Interpreted by 62012CJ0078
  A185P1 Interpreted by 62012CJ0078
  A168LA Interpreted by 62012CJ0078
  A211 Interpreted by 62012CJ0079
  A132P1LB Interpreted by 62012CJ0091
  A132P1LC Interpreted by 62012CJ0091
  A176L2 Interpreted by 62012CJ0124
  A168LA Interpreted by 62012CJ0124
  A199P1LG Interpreted by 62012CJ0125
  A203 Interpreted by 62012CJ0138
  A74 Interpreted by 62012CJ0142
  A18LC Interpreted by 62012CJ0142
  A47 Interpreted by 62012CJ0155
  A66 Interpreted by 62012CJ0169
  A148LD Proceedings concerning failure by Member States 62012CJ0197
  A148LA Proceedings concerning failure by Member States 62012CJ0197
  A148LC Proceedings concerning failure by Member States 62012CJ0197
  A78 Interpreted by 62012CJ0249
  A73 Interpreted by 62012CJ0249
  A242 Interpreted by 62012CJ0259
  A273 Interpreted by 62012CJ0259
  A71P1L2 Interpreted by 62012CJ0273
  A02P1LC Interpreted by 62012CJ0283
  A132P1LI Interpreted by 62012CJ0319
  A134 Interpreted by 62012CJ0319
  A133 Interpreted by 62012CJ0319
  A168 Interpreted by 62012CJ0319
  A171 Interpreted by 62012CJ0323
  A195 Interpreted by 62012CJ0323
  A38 Interpreted by 62012CJ0323
  62012CJ0424
  A183 Interpreted by 62012CJ0431
  A01P2 Interpreted by 62012CJ0440
  A401 Interpreted by 62012CJ0440
  A135P1LI Interpreted by 62012CJ0440
  A73 Interpreted by 62012CJ0440
  A98P1 Interpreted by 62012CJ0454
  A98P2 Interpreted by 62012CJ0454
  N3PT5 Interpreted by 62012CJ0454
  A73 Interpreted by 62012CJ0494
  A02P1LA Interpreted by 62012CJ0494
  A14P1 Interpreted by 62012CJ0494
  A133L1LD Interpreted by 62012CJ0495
  A134LB Interpreted by 62012CJ0495
  A132P1LM Interpreted by 62012CJ0495
  A146P1 Interpreted by 62012CJ0563
  A131 Interpreted by 62012CJ0563
  A309 Interpreted by 62012CJ0599
  A370 Interpreted by 62012CJ0599
  A306 Interpreted by 62012CJ0599
  N10 Interpreted by 62012CJ0599
  A44 Interpreted by 62012CJ0605
  A17P2LF Interpreted by 62012CJ0606
  член 79 C interpretation requested by 62012CN0017
  член 132 P.1.M interpretation requested by 62012CN0018
  член 62 interpretation requested by 62012CN0019
  член 63 interpretation requested by 62012CN0019
  член 169 interpretation requested by 62012CN0026
  член 168 interpretation requested by 62012CN0026
  член 193 interpretation requested by 62012CN0062
  член 09 P1 interpretation requested by 62012CN0062
  член 14 P.1 interpretation requested by 62012CN0078
  член 211 interpretation requested by 62012CN0079
  член 132 P1PTC) interpretation requested by 62012CN0091
  член 132 P1PTB) interpretation requested by 62012CN0091
  член 176 interpretation requested by 62012CN0124
  член 168 PTA) interpretation requested by 62012CN0124
  член 199 P.1.G interpretation requested by 62012CN0125
  interpretation requested by 62012CN0138
  член 74 interpretation requested by 62012CN0142
  член 18 PTC) interpretation requested by 62012CN0142
  член 80 interpretation requested by 62012CN0142
  член 65 interpretation requested by 62012CN0153
  член 63 interpretation requested by 62012CN0153
  член 80 interpretation requested by 62012CN0153
  член 62 interpretation requested by 62012CN0153
  член 73 interpretation requested by 62012CN0153
  член 44 interpretation requested by 62012CN0155
  член 47 interpretation requested by 62012CN0155
  член 66 PTB) interpretation requested by 62012CN0169
  член 66 PTA) interpretation requested by 62012CN0169
  член 66 PTC) interpretation requested by 62012CN0169
  член 148 PTC) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62012CN0197
  член 148 PTD) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62012CN0197
  член 148 PTA) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62012CN0197
  член 73 interpretation requested by 62012CN0249
  член 78 interpretation requested by 62012CN0249
  член 78 interpretation requested by 62012CN0250
  член 73 interpretation requested by 62012CN0250
  член 242 interpretation requested by 62012CN0259
  член 273 interpretation requested by 62012CN0259
  член 71 interpretation requested by 62012CN0273
  член 2 P.1.C interpretation requested by 62012CN0283
  член 62 interpretation requested by 62012CN0283
  член 63 interpretation requested by 62012CN0283
  член 168 interpretation requested by 62012CN0319
  член 132 P1PTI) interpretation requested by 62012CN0319
  член 133 interpretation requested by 62012CN0319
  член 134 interpretation requested by 62012CN0319
  interpretation requested by 62012CN0424
  член 183 interpretation requested by 62012CN0431
  член 73 interpretation requested by 62012CN0440
  член 401 interpretation requested by 62012CN0440
  член 1 P.2 interpretation requested by 62012CN0440
  член 98 P1 interpretation requested by 62012CN0454
  анекс III CATV interpretation requested by 62012CN0454
  член 135 P1PTD) interpretation requested by 62012CN0461
  член 135 P1PTF) interpretation requested by 62012CN0461
  член 14 P1 interpretation requested by 62012CN0494
  член 73 interpretation requested by 62012CN0494
  член 134 PTB) interpretation requested by 62012CN0495
  член 134 interpretation requested by 62012CN0495
  член 132 P1PTM) interpretation requested by 62012CN0495
  член 133 L1PTD) interpretation requested by 62012CN0495
  член 131 interpretation requested by 62012CN0563
  член 273 interpretation requested by 62012CN0563
  член 146 interpretation requested by 62012CN0563
  член 370 interpretation requested by 62012CN0599
  член 309 interpretation requested by 62012CN0599
  анекс X interpretation requested by 62012CN0599
  член 153 interpretation requested by 62012CN0599
  член 28 P3 interpretation requested by 62012CN0599
  член 44 interpretation requested by 62012CN0605
  член 17 P2PTF) interpretation requested by 62012CN0606
  член 17 P2PTF) interpretation requested by 62012CN0607
  A73 Interpreted by 62012CO0153
  A63 Interpreted by 62012CO0153
  A80P1 Interpreted by 62012CO0153
  A65 Interpreted by 62012CO0153
  A80 Interpreted by 62012CO0153
  A168LA Interpreted by 62012CO0444
  член 167 Interpreted by 62013CB0500
  член 187 Interpreted by 62013CB0500
  член 189 Interpreted by 62013CB0500
  A193 Interpreted by 62013CJ0007
  A196 Interpreted by 62013CJ0007
  A56 Interpreted by 62013CJ0007
  A02P1 Interpreted by 62013CJ0007
  A09 Interpreted by 62013CJ0007
  A11 Interpreted by 62013CJ0007
  A242 Interpreted by 62013CJ0018
  A273 Interpreted by 62013CJ0018
  A185P1 Interpreted by 62013CJ0107
  A193 Interpreted by 62013CJ0107
  A168LA Interpreted by 62013CJ0107
  A90P1 Interpreted by 62013CJ0107
  A65 Interpreted by 62013CJ0107
  A140LB Interpreted by 62013CJ0144
  A370 Interpreted by 62013CJ0144
  A168 Interpreted by 62013CJ0144
  A143P1LA Interpreted by 62013CJ0144
  A140LA Interpreted by 62013CJ0144
  A73 Interpreted by 62013CJ0151
  N3PT6 Interpreted by 62013CJ0219
  A98P2L1 Interpreted by 62013CJ0219
  A90P2 Interpreted by 62013CJ0337
  A90P1 Interpreted by 62013CJ0337
  A90 Interpreted by 62013CJ0337
  A16 Interpreted by 62013CJ0438
  A18 Interpreted by 62013CJ0438
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0479
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0479
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0479
  N 2 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0479
  A139P1L2 Interpreted by 62013CJ0492
  A138P1 Interpreted by 62013CJ0492
  A252 Interpreted by 62013CJ0499
  A206 Interpreted by 62013CJ0499
  A09P1 Interpreted by 62013CJ0499
  A199P1LG Interpreted by 62013CJ0499
  A250 Interpreted by 62013CJ0499
  A193 Interpreted by 62013CJ0499
  A110 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A99 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  N2 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A114 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0502
  A148LA Interpreted by 62013CJ0526
  A132P1LG Interpreted by 62013CJ0594
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0639
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0639
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0639
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0639
  62013CJ0662
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0678
  A97 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0678
  A96 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0678
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62013CJ0678
  член 196 interpretation requested by 62013CN0007
  interpretation requested by 62013CN0072
  член 90 P1 interpretation requested by 62013CN0107
  член 185 P1 interpretation requested by 62013CN0107
  член 168 PTA) interpretation requested by 62013CN0107
  член 65 interpretation requested by 62013CN0107
  член 205 interpretation requested by 62013CN0107
  член 143 interpretation requested by 62013CN0144
  член 140 interpretation requested by 62013CN0144
  член 73 interpretation requested by 62013CN0151
  член 140 interpretation requested by 62013CN0154
  член 40 interpretation requested by 62013CN0160
  член 98 P.2.1 interpretation requested by 62013CN0219
  член 157 interpretation requested by 62013CN0272
  член 154 interpretation requested by 62013CN0272
  член 78 interpretation requested by 62013CN0312
  член 73 interpretation requested by 62013CN0312
  член 73 interpretation requested by 62013CN0313
  член 78 interpretation requested by 62013CN0313
  член 90 P2 interpretation requested by 62013CN0337
  член 90 P1 interpretation requested by 62013CN0337
  член 18 interpretation requested by 62013CN0438
  член 16 interpretation requested by 62013CN0438
  член 78 interpretation requested by 62013CN0444
  член 73 interpretation requested by 62013CN0444
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0479
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0479
  член 138 interpretation requested by 62013CN0492
  член 139 interpretation requested by 62013CN0492
  член 09 interpretation requested by 62013CN0499
  член 193 interpretation requested by 62013CN0499
  член 199 P1PTG) interpretation requested by 62013CN0499
  член 252 interpretation requested by 62013CN0499
  член 206 interpretation requested by 62013CN0499
  член 250 interpretation requested by 62013CN0499
  член 189 interpretation requested by 62013CN0500
  член 167 interpretation requested by 62013CN0500
  член 187 interpretation requested by 62013CN0500
  член 110 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0502
  член 114 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0502
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0502
  член 99 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0502
  член 148 PTA) interpretation requested by 62013CN0526
  член 132 1.G interpretation requested by 62013CN0594
  член 134 A interpretation requested by 62013CN0594
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0639
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0639
  член 97 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0639
  член 183 interpretation requested by 62013CN0654
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0678
  член 96 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0678
  член 97 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0678
  анекс III establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62013CN0678
  A13P1L1 Interpreted by 62013CO0072
  A09P1 Interpreted by 62013CO0072
  A13P2 Interpreted by 62013CO0072
  A187 Interpreted by 62013CO0500
  A189 Interpreted by 62013CO0500
  A167 Interpreted by 62013CO0500
  A183 Interpreted by 62013CO0654
  A14P1 Interpreted by 62014CJ0042
  A15P1 Interpreted by 62014CJ0042
  A24P1 Interpreted by 62014CJ0042
  A55 Interpreted by 62014CJ0097
  A193 Interpreted by 62014CJ0111
  A194 Interpreted by 62014CJ0111
  A132P1LA Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0114
  A135P1LH Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0114
  A168 Interpreted by 62014CJ0126
  A273L1 Interpreted by 62014CJ0144
  A98 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0161
  N3 Proceedings concerning failure by Member States 62014CJ0161
  A13P1 Interpreted by 62014CJ0174
  A09P1 Interpreted by 62014CJ0174
  62014CJ0183
  A168LE Interpreted by 62014CJ0187
  A14 Interpreted by 62014CJ0209
  A24P1 Interpreted by 62014CJ0209
  A90P1 Interpreted by 62014CJ0209
  A02P1 Interpreted by 62014CJ0209
  A61 Interpreted by 62014CJ0226
  A73 Interpreted by 62014CJ0256
  A09P1 Interpreted by 62014CJ0256
  A79L1LC Interpreted by 62014CJ0256
  A78L1LA Interpreted by 62014CJ0256
  A02P1LC Interpreted by 62014CJ0264
  A135P1LD Interpreted by 62014CJ0264
  A135P1LE Interpreted by 62014CJ0264
  A135P1LF Interpreted by 62014CJ0264
  A09P1 Interpreted by 62014CJ0276
  A02 Interpreted by 62014CJ0419
  A250P1 Interpreted by 62014CJ0419
  A273 Interpreted by 62014CJ0419
  A63 Interpreted by 62014CJ0463
  A24P1 Interpreted by 62014CJ0463
  A64P1 Interpreted by 62014CJ0463
  A62P2 Interpreted by 62014CJ0463
  A226PT6 Interpreted by 62014CJ0516
  A178LA Interpreted by 62014CJ0516
  A226PT7 Interpreted by 62014CJ0516
  A226 Interpreted by 62014CJ0516
  A167 Interpreted by 62014CJ0518
  A179 Interpreted by 62014CJ0518
  A226PT3 Interpreted by 62014CJ0518
  A178LA Interpreted by 62014CJ0518
  A09P1 Interpreted by 62014CJ0520
  A132P1LG Interpreted by 62014CJ0543
  A02P1LC Declared valid 62014CJ0543
  A01P2 Declared valid 62014CJ0543
  A02P1 Declared valid 62014CJ0543
  A250P1 Interpreted by 62014CJ0546
  A02 Interpreted by 62014CJ0546
  A273 Interpreted by 62014CJ0546
  A198P2 Interpreted by 62014CJ0550
  A135P1LD Interpreted by 62014CJ0607
  член 15 P1 interpretation requested by 62014CN0042
  член 24 P1 interpretation requested by 62014CN0042
  член 73 interpretation requested by 62014CN0042
  член 14 P1 interpretation requested by 62014CN0042
  член 55 interpretation requested by 62014CN0097
  член 52 interpretation requested by 62014CN0097
  член 158 interpretation requested by 62014CN0105
  член 193 interpretation requested by 62014CN0111
  член 132 P1PTA) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0114
  член 135 P1PTH) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0114
  член 168 interpretation requested by 62014CN0123
  член 168 interpretation requested by 62014CN0126
  член 273 interpretation requested by 62014CN0144
  член 287 PT18 interpretation requested by 62014CN0144
  член 14 P1 interpretation requested by 62014CN0159
  анекс III establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0161
  член 98 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62014CN0161
  член 13 P1L1 interpretation requested by 62014CN0174
  член 09 P1 interpretation requested by 62014CN0183
  член 179 interpretation requested by 62014CN0183
  член 168 interpretation requested by 62014CN0183
  член 167 interpretation requested by 62014CN0183
  член 213 interpretation requested by 62014CN0183
  член 168 PTE) interpretation requested by 62014CN0187
  член 14 interpretation requested by 62014CN0209
  член 90 P1 interpretation requested by 62014CN0209
  член 24 P1 interpretation requested by 62014CN0209
  член 02 P1 interpretation requested by 62014CN0209
  interpretation requested by 62014CN0228
  член 02 P1 interpretation requested by 62014CN0264
  член 135 P1 interpretation requested by 62014CN0264
  член 09 P1 interpretation requested by 62014CN0276
  член 13 interpretation requested by 62014CN0276
  член 132 P1PTG) interpretation requested by 62014CN0335
  член 138 P1 interpretation requested by 62014CN0403
  член 24 P1 interpretation requested by 62014CN0419
  член 02 P1PTC) interpretation requested by 62014CN0419
  член 273 interpretation requested by 62014CN0419
  член 43 interpretation requested by 62014CN0419
  член 74 interpretation requested by 62014CN0423
  член 78 interpretation requested by 62014CN0423
  член 73 interpretation requested by 62014CN0423
  член 77 interpretation requested by 62014CN0423
  член 78 PTA) interpretation requested by 62014CN0423
  член 79 interpretation requested by 62014CN0423
  член 76 interpretation requested by 62014CN0423
  член 75 interpretation requested by 62014CN0423
  член 214 P1 interpretation requested by 62014CN0424
  член 213 P1 interpretation requested by 62014CN0424
  член 64 P1 interpretation requested by 62014CN0463
  член 25 PTB) interpretation requested by 62014CN0463
  член 24 P1 interpretation requested by 62014CN0463
  член 62 P2 interpretation requested by 62014CN0463
  член 63 interpretation requested by 62014CN0463
  член 226 6 interpretation requested by 62014CN0516
  член 9 1 interpretation requested by 62014CN0520
  член 2 1 interpretation requested by 62014CN0520
  interpretation requested by 62014CN0543
  член 198 2 interpretation requested by 62014CN0550
  член 135 1.D interpretation requested by 62014CN0607
  62014CO0123
  A14P1 Interpreted by 62014CO0159
  A132P1LM Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0022
  A02P1 Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0022
  A133 Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0022
  A24P1 Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0022
  A135P1LA Interpreted by 62015CJ0040
  A175P1 Interpreted by 62015CJ0186
  A173P2 Interpreted by 62015CJ0186
  A184 Interpreted by 62015CJ0186
  62015CJ0208
  A18LC Interpreted by 62015CJ0229
  A187 Interpreted by 62015CJ0229
  A09P1 Interpreted by 62015CJ0263
  A24 Interpreted by 62015CJ0263
  62015CJ0267
  A02P1LC Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A168LA Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A132P1LF Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A178LA Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A14P2LC Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A28 Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0274
  A132P1LF Interpreted by 62015CJ0326
  A132 Interpreted by 62015CJ0326
  A179 Interpreted by 62015CJ0332
  A179L1 Interpreted by 62015CJ0332
  A244 Interpreted by 62015CJ0332
  A182 Interpreted by 62015CJ0332
  A252 Interpreted by 62015CJ0332
  A242 Interpreted by 62015CJ0332
  A273 Interpreted by 62015CJ0332
  A168 Interpreted by 62015CJ0332
  A206 Interpreted by 62015CJ0332
  A180 Interpreted by 62015CJ0332
  A178 Interpreted by 62015CJ0332
  A250 Interpreted by 62015CJ0332
  A167 Interpreted by 62015CJ0332
  A193 Interpreted by 62015CJ0332
  A296 Interpreted by 62015CJ0340
  A09P1L1 Interpreted by 62015CJ0340
  A10 Interpreted by 62015CJ0340
  A13P1L2 Interpreted by 62015CJ0344
  A98P2 Declared valid 62015CJ0390
  N3PT6 Declared valid 62015CJ0390
  A132P1LD Interpreted by 62015CJ0412
  A02P1LC Interpreted by 62015CJ0432
  N3PT14 Interpreted by 62015CJ0432
  A98 Interpreted by 62015CJ0432
  A56P1LA Interpreted by 62015CJ0453
  A311P1PT1 Interpreted by 62015CJ0471
  A199P1LG Interpreted by 62015CJ0564
  A61L1 Interpreted by 62015CJ0571
  A156 Interpreted by 62015CJ0571
  A71P1LA Interpreted by 62015CJ0571
  A71P1LB Interpreted by 62015CJ0571
  A71P1 Interpreted by 62015CJ0571
  N3PT3 Interpreted by 62015CJ0573
  A98P1 Interpreted by 62015CJ0573
  A98P2 Interpreted by 62015CJ0573
  N3PT4 Interpreted by 62015CJ0573
  62015CJ0574
  A14P1 Interpreted by 62015CJ0576
  A73 Interpreted by 62015CJ0576
  A02P1LA Interpreted by 62015CJ0576
  A09P1 Interpreted by 62015CJ0576
  A273 Interpreted by 62015CJ0576
  A132P1LF Interpreted by 62015CJ0605
  A132 Interpreted by 62015CJ0605
  A132P1LF Proceedings concerning failure by Member States 62015CJ0616
  A314 Interpreted by 62015CJ0624
  A133L2 Interpreted by 62015CJ0633
  A133L1LD Interpreted by 62015CJ0633
  A132P1LM Interpreted by 62015CJ0633
  A132P1LI Interpreted by 62015CJ0699
  член 132 параграф 1 параграф (m) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0022
  член 24 параграф 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0022
  член 2 параграф 1 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0022
  член 133 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0022
  член 135 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62015CN0040
  член 183 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0120
  член 14 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 135 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 73 Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 1 параграф 2 Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 78 параграф (b) Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 24 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 2 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 2 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62015CN0208
  член 18 параграф (c) Preliminary question submitted by 62015CN0229
  член 24 Preliminary question submitted by 62015CN0263
  член 9 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0263
  член 14 параграф 2 параграф (c) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 2 параграф 1 параграф (c) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 28 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 132 параграф 1 параграф (f) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 168 параграф (a) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 1 параграф 2 L 2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 178 параграф (a) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0274
  член 132 параграф 1 параграф (f) Preliminary question submitted by 62015CN0326
  член 196 Preliminary question submitted by 62015CN0326
  Preliminary question submitted by 62015CN0332
  член 13 параграф 1 L 2 Preliminary question submitted by 62015CN0344
  член 168 Preliminary question submitted by 62015CN0378
  член 174 Preliminary question submitted by 62015CN0378
  член 173 Preliminary question submitted by 62015CN0378
  член 175 Preliminary question submitted by 62015CN0378
  анекс III параграф 6 Preliminary question submitted by 62015CN0390
  член 98 параграф 2 Preliminary question submitted by 62015CN0390
  член 168 Preliminary question submitted by 62015CN0393
  член 169 параграф (a) Preliminary question submitted by 62015CN0393
  член 132 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62015CN0412
  член 2 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62015CN0432
  анекс III Preliminary question submitted by 62015CN0432
  анекс III параграф 14 Preliminary question submitted by 62015CN0432
  член 98 Preliminary question submitted by 62015CN0432
  Preliminary question submitted by 62015CN0446
  член 56 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62015CN0453
  член 311 параграф 1 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0471
  член 132 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62015CN0555
  Preliminary question submitted by 62015CN0564
  член 71 параграф 1 L 2 Preliminary question submitted by 62015CN0571
  член 61 L 1 Preliminary question submitted by 62015CN0571
  член 156 Preliminary question submitted by 62015CN0571
  член 71 параграф 1 L 1 Preliminary question submitted by 62015CN0571
  анекс III параграф 4 Preliminary question submitted by 62015CN0573
  анекс III параграф 3 Preliminary question submitted by 62015CN0573
  член 98 параграф 2 Preliminary question submitted by 62015CN0573
  член 98 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0573
  Preliminary question submitted by 62015CN0574
  член 9 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0576
  член 273 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62015CN0576
  член 80 Preliminary question submitted by 62015CN0576
  член 73 Preliminary question submitted by 62015CN0576
  член 14 параграф 1 Preliminary question submitted by 62015CN0576
  член 132 параграф 1 параграф (n) Preliminary question submitted by 62015CN0592
  член 131 Preliminary question submitted by 62015CN0605
  член 132 параграф 1 параграф (f) Preliminary question submitted by 62015CN0605
  член 132 параграф 1 параграф (f) establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62015CN0616
  член 314 Preliminary question submitted by 62015CN0624
  член 226 параграф 14 Preliminary question submitted by 62015CN0624
  член 226 параграф 11 Preliminary question submitted by 62015CN0624
  член 132 параграф 1 параграф (m) Preliminary question submitted by 62015CN0633
  член 133 параграф (d) Preliminary question submitted by 62015CN0633
  член 132 параграф 1 параграф (i) Preliminary question submitted by 62015CN0699
  A183L1 Interpreted by 62015CO0120
  A168 Interpreted by 62015CO0393
  A169LA Interpreted by 62015CO0393
  62015CO0446
  A132P1LC Interpreted by 62015CO0555
  A131 Interpreted by 62016CJ0021
  A138P1 Interpreted by 62016CJ0021
  A138P2LA Interpreted by 62016CJ0026
  A148LA Interpreted by 62016CJ0033
  A148LD Interpreted by 62016CJ0033
  A02P1LA Interpreted by 62016CJ0036
  A14P1 Interpreted by 62016CJ0036
  62016CJ0037
  A132P1LM Interpreted by 62016CJ0090
  62016CJ0101
  A168LA Interpreted by 62016CJ0132
  A02P1LD Interpreted by 62016CJ0154
  A70 Interpreted by 62016CJ0154
  A71 Interpreted by 62016CJ0154
  A14P2LB Interpreted by 62016CJ0164
  A183L1 Interpreted by 62016CJ0211
  A296P2 Interpreted by 62016CJ0262
  A86P1LB Interpreted by 62016CJ0273
  A144 Interpreted by 62016CJ0273
  A146P1LE Interpreted by 62016CJ0288
  A147 Interpreted by 62016CJ0307
  A273 Interpreted by 62016CJ0307
  A146P1LB Interpreted by 62016CJ0307
  A131 Interpreted by 62016CJ0307
  A12P2 Interpreted by 62016CJ0308
  A12P1 Interpreted by 62016CJ0308
  A135P1LJ Interpreted by 62016CJ0308
  A168LA Interpreted by 62016CJ0374
  A226PT5 Interpreted by 62016CJ0374
  A178LA Interpreted by 62016CJ0374
  A310 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A306 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A308 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A309 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A307 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A73 Proceedings concerning failure by Member States 62016CJ0380
  A138P1 Interpreted by 62016CJ0386
  A183 Interpreted by 62016CJ0387
  A185P1 Interpreted by 62016CJ0396
  A185P2L2 Interpreted by 62016CJ0396
  A185P2L1 Interpreted by 62016CJ0396
  A090P2 Interpreted by 62016CJ0404
  A090P1 Interpreted by 62016CJ0404
  A78L1LA Interpreted by 62016CJ0427
  A170 Interpreted by 62016CJ0441
  A90P1 Interpreted by 62016CJ0462
  A98 Interpreted by 62016CJ0499
  A214P1LD Interpreted by 62016CJ0507
  A169LA Interpreted by 62016CJ0507
  A168LA Interpreted by 62016CJ0507
  A214P1LE Interpreted by 62016CJ0507
  A187 Interpreted by 62016CJ0532
  A189 Interpreted by 62016CJ0532
  A186 Interpreted by 62016CJ0532
  A188 Interpreted by 62016CJ0532
  A184 Interpreted by 62016CJ0532
  A273 Interpreted by 62016CJ0534
  A168 Interpreted by 62016CJ0552
  TIT12CH1S2 Interpreted by 62016CJ0566
  A42 Interpreted by 62016CJ0580
  A263 Interpreted by 62016CJ0580
  A265 Interpreted by 62016CJ0580
  A141LC Interpreted by 62016CJ0580
  A41L1 Interpreted by 62016CJ0580
  A32L1 Interpreted by 62016CJ0628
  A187 Interpreted by 62016CJ0672
  A184 Interpreted by 62016CJ0672
  A185 Interpreted by 62016CJ0672
  A167 Interpreted by 62016CJ0672
  A168 Interpreted by 62016CJ0672
  член 131 Preliminary question submitted by 62016CN0021
  член 138 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0021
  член 138 параграф 2 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0026
  член 148 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0033
  член 148 параграф (d) Preliminary question submitted by 62016CN0033
  член 14 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0036
  член 2 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0036
  член 24 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0037
  член 25 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0037
  член 28 Preliminary question submitted by 62016CN0037
  член 132 параграф 1 параграф (m) Preliminary question submitted by 62016CN0090
  Preliminary question submitted by 62016CN0101
  член 178 Preliminary question submitted by 62016CN0114
  член 168 Preliminary question submitted by 62016CN0114
  член 167 Preliminary question submitted by 62016CN0114
  член 179 Preliminary question submitted by 62016CN0114
  член 26 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62016CN0132
  член 176 Preliminary question submitted by 62016CN0132
  член 168 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0132
  член 2 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 205 Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 70 Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 201 Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 71 Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 202 Preliminary question submitted by 62016CN0154
  член 14 параграф 2 параграф (b) Preliminary question submitted by 62016CN0164
  член 169 параграф (b) Preliminary question submitted by 62016CN0238
  член 132 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62016CN0238
  член 168 Preliminary question submitted by 62016CN0238
  член 146 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0238
  член 183 Preliminary question submitted by 62016CN0254
  член 299 Preliminary question submitted by 62016CN0262
  член 296 параграф 2 Preliminary question submitted by 62016CN0262
  член 86 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0273
  член 144 Preliminary question submitted by 62016CN0273
  Preliminary question submitted by 62016CN0286
  член 146 параграф 1 параграф (e) Preliminary question submitted by 62016CN0288
  член 24 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0303
  член 14 параграф 3 Preliminary question submitted by 62016CN0303
  член 395 Preliminary question submitted by 62016CN0305
  член 147 Preliminary question submitted by 62016CN0307
  член 146 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62016CN0307
  член 131 Preliminary question submitted by 62016CN0307
  член 273 Preliminary question submitted by 62016CN0307
  член 135 параграф 1 параграф (j) Preliminary question submitted by 62016CN0308
  член 178 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0374
  член 168 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0374
  член 226 параграф 5 Preliminary question submitted by 62016CN0374
  член 226 параграф 5 Preliminary question submitted by 62016CN0375
  член 226 Preliminary question submitted by 62016CN0375
  член 309 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 310 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 307 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 306 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 73 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 308 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62016CN0380
  член 33 Preliminary question submitted by 62016CN0386
  член 40 Preliminary question submitted by 62016CN0386
  член 138 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0386
  член 141 Preliminary question submitted by 62016CN0386
  член 140 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0386
  член 183 Preliminary question submitted by 62016CN0387
  Preliminary question submitted by 62016CN0392
  член 185 параграф 2 L 2 Preliminary question submitted by 62016CN0396
  член 184 Preliminary question submitted by 62016CN0396
  член 186 Preliminary question submitted by 62016CN0396
  член 185 параграф 2 L 1 Preliminary question submitted by 62016CN0396
  член 185 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0396
  член 90 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0404
  член 90 параграф 2 Preliminary question submitted by 62016CN0404
  Preliminary question submitted by 62016CN0427
  Preliminary question submitted by 62016CN0428
  член 90 Preliminary question submitted by 62016CN0462
  член 98 параграф 2 Preliminary question submitted by 62016CN0499
  член 98 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0499
  член 214 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 214 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 169 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 214 параграф 1 параграф (e) Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 168 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 214 Preliminary question submitted by 62016CN0507
  член 250 Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 12 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 186 Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 179 Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 184 Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 185 Preliminary question submitted by 62016CN0532
  член 273 Preliminary question submitted by 62016CN0534
  член 62 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 14 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 2 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 65 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 24 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 73 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 79 параграф b) Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 63 Preliminary question submitted by 62016CN0544
  член 401 Preliminary question submitted by 62016CN0549
  член 176 параграф 2 Preliminary question submitted by 62016CN0552
  член 265 Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 263 Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 197 Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 42 Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 41 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 141 параграф (c) Preliminary question submitted by 62016CN0580
  член 15 параграф 2 Preliminary question submitted by 62016CN0615
  член 135 параграф 1 параграф (f) Preliminary question submitted by 62016CN0615
  член 32 параграф 1 Preliminary question submitted by 62016CN0628
  Preliminary question submitted by 62016CN0648
  член 167 Preliminary question submitted by 62016CN0660
  член 186 Preliminary question submitted by 62016CN0661
  член 178 Preliminary question submitted by 62016CN0664
  член 179 Preliminary question submitted by 62016CN0664
  член 273 Preliminary question submitted by 62016CN0664
  член 167 Preliminary question submitted by 62016CN0664
  член 168 Preliminary question submitted by 62016CN0664
  Preliminary question submitted by 62016CN0664
  член 14 параграф 2 параграф (a) Preliminary question submitted by 62016CN0665
  член 168 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  член 167 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  член 187 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  член 185 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  член 137 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  член 184 Preliminary question submitted by 62016CN0672
  A02 Interpreted by 62016CO0028
  A173 Interpreted by 62016CO0028
  A26 Interpreted by 62016CO0028
  A09 Interpreted by 62016CO0028
  A167 Interpreted by 62016CO0028
  A168 Interpreted by 62016CO0028
  A401 Interpreted by 62016CO0549
  A132P1LF Interpreted by 62016TJ0318
  A132 Interpreted by 62016TJ0318
  A219 Interpreted by 62017CJ0008
  A180 Interpreted by 62017CJ0008
  A179 Interpreted by 62017CJ0008
  A168 Interpreted by 62017CJ0008
  A182 Interpreted by 62017CJ0008
  A178 Interpreted by 62017CJ0008
  A63 Interpreted by 62017CJ0008
  A167 Interpreted by 62017CJ0008
  A179 Interpreted by 62017CJ0081
  A168 Interpreted by 62017CJ0081
  A1182 Interpreted by 62017CJ0081
  A167 Interpreted by 62017CJ0081
  A180 Interpreted by 62017CJ0081
  A168 Interpreted by 62017CJ0159
  A214P1 Interpreted by 62017CJ0159
  A179 Interpreted by 62017CJ0159
  A273 Interpreted by 62017CJ0159
  A213P1 Interpreted by 62017CJ0159
  A169 Interpreted by 62017CJ0159
  A167 Interpreted by 62017CJ0159
  A09P1 Interpreted by 62017CJ0182
  A02P1LC Interpreted by 62017CJ0182
  A13P1 Interpreted by 62017CJ0182
  член 135 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62017CN0005
  член 178 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 219 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 167 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 180 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 179 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 182 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 63 Preliminary question submitted by 62017CN0008
  член 178 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 45 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 196 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 169 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 179 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 132 параграф 1 параграф (f) Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 192a Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 167 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 194 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 193 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 44 Preliminary question submitted by 62017CN0016
  член 273 Preliminary question submitted by 62017CN0069
  член 213 Preliminary question submitted by 62017CN0069
  член 214 Preliminary question submitted by 62017CN0069
  Preliminary question submitted by 62017CN0081
  член 138 Preliminary question submitted by 62017CN0108
  член 143 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62017CN0108
  член 143 параграф 2 Preliminary question submitted by 62017CN0108
  член 167 Preliminary question submitted by 62017CN0108
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0140
  член 184 Preliminary question submitted by 62017CN0140
  член 167 Preliminary question submitted by 62017CN0140
  член 173 параграф 2 параграф (c) Preliminary question submitted by 62017CN0153
  член 311 параграф 1 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0154
  член 167 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 179 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 213 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 273 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 169 Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 214 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0159
  член 175 Preliminary question submitted by 62017CN0165
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0165
  член 169 Preliminary question submitted by 62017CN0165
  член 174 Preliminary question submitted by 62017CN0165
  член 173 Preliminary question submitted by 62017CN0165
  член 13 параграф 1 L 1 Preliminary question submitted by 62017CN0182
  член 322 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0264
  член 316 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0264
  член 66 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0295
  член 64 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0295
  член 73 Preliminary question submitted by 62017CN0295
  член 2 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62017CN0295
  Preliminary question submitted by 62017CN0314
  Preliminary question submitted by 62017CN0320
  член 185 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0364
  член 14 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0364
  член 90 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0364
  член 185 параграф 2 Preliminary question submitted by 62017CN0364
  член 2 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0410
  член 24 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0410
  член 2 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62017CN0410
  член 14 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0410
  член 138 параграф 2 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0414
  член 138 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0414
  член 2 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0421
  член 309 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 65 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 308 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 306 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 310 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 307 Preliminary question submitted by 62017CN0422
  член 132 параграф 1 параграф (i) Preliminary question submitted by 62017CN0449
  член 132 параграф 1 параграф (j) Preliminary question submitted by 62017CN0449
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0459
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0460
  член 401 Preliminary question submitted by 62017CN0475
  член 153 Preliminary question submitted by 62017CN0495
  Preliminary question submitted by 62017CN0495
  член 168 Preliminary question submitted by 62017CN0502
  член 138 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0528
  член 138 Preliminary question submitted by 62017CN0531
  член 90 параграф 2 Preliminary question submitted by 62017CN0548
  член 90 параграф 1 Preliminary question submitted by 62017CN0548
  член 63 Preliminary question submitted by 62017CN0548
  член 98 параграф 2 Preliminary question submitted by 62017CN0552
  анекс III параграф 12 Preliminary question submitted by 62017CN0552
  член 306 Preliminary question submitted by 62017CN0552
  член 168 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0566
  член 52 параграф (a) Preliminary question submitted by 62017CN0568
  член 56 параграф 1 параграф (k) Preliminary question submitted by 62017CN0568
  член 132 параграф 1 параграф (e) Preliminary question submitted by 62017CN0597
  анекс III параграф 4 Preliminary question submitted by 62017CN0597
  член 98 Preliminary question submitted by 62017CN0597
  член 132 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62017CN0597
  член 132 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0597
  анекс III параграф 3 Preliminary question submitted by 62017CN0597
  член 134 Preliminary question submitted by 62017CN0597
  член 53 Preliminary question submitted by 62017CN0647
  член 90 Preliminary question submitted by 62017CN0672
  Preliminary question submitted by 62017CN0691
  член 135 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0692
  член 132 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62017CN0700
  член 132 параграф 1 параграф (c) Preliminary question submitted by 62017CN0700
  член 132 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62018CN0004
  член 132 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62018CN0005
  член 183 Preliminary question submitted by 62018CN0013
  член 135 параграф 1 параграф (l) Preliminary question submitted by 62018CN0017
  член 19 Preliminary question submitted by 62018CN0017
  член 29 Preliminary question submitted by 62018CN0017
  член 30 Preliminary question submitted by 62018CN0026
  член 2 параграф 1 параграф (d) Preliminary question submitted by 62018CN0026
  член 61 параграф 1 Preliminary question submitted by 62018CN0026
  член 2 establishment of failure to fulfil an obligation requested by 62018CN0051
  член 12 параграф 1 параграф (a) Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 12 параграф 3 Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 135 параграф 1 параграф (k) Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 12 параграф 2 Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 12 параграф 1 параграф (b) Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 135 параграф 1 параграф (j) Preliminary question submitted by 62018CN0071
  член 90 Preliminary question submitted by 62018CN0127
  член 90 параграф 2 Preliminary question submitted by 62018CN0127
  член 311 Preliminary question submitted by 62018CN0145
  член 103 Preliminary question submitted by 62018CN0145
  анекс IX стр. A параграф 7 Preliminary question submitted by 62018CN0145
  Preliminary question submitted by 62018CN0185
  член 187 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 15 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 188 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 168 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 184 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 185 Preliminary question submitted by 62018CN0201
  член 14 Preliminary question submitted by 62018CN0201
 • Instruments cited:
  31969L0169
  31976L0308
  31979L1072
  31983L0181
  31986L0560
  31992L0012
  31994H0820
  31999L0093
  32000D0597
  32003R1798
  32005L0060
  32006L0079
 • Display the Official Journal containing the document
 • Related document(s):
  32009L0132
  32009L0132
  52012DC0337
  52012DC0337
  52015PC0557
  52015PC0557
  52015PC0558
  52015PC0558
  52015PC0560
  52015PC0560
Text

09/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

7


32006L0112


L 347/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2006 година

относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателството на държавите-членки във връзка с данъците върху оборота — обща система на данък върху добавената стойност: единна данъчна основа (1) e била неколкократно и съществено изменяна. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

Преработеният текст следва да съдържа всички тези разпоредби на Директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно данъка върху оборота (2), които все още са приложими. Ето защо тази директива следва да бъде отменена.

(3)

За да се осигури представянето на разпоредбите по ясен и рационален начин, съответстващ на принципа за по-добро регулиране, е подходящо да се преработят структурата и текста на директивата, въпреки че по принцип това няма доведе до съществени промени в съществуващото законодателство. Преработването обаче е свързано с малко на брой съществени изменения, които независимо от това трябва да бъдат извършени. Когато се правят такива промени, същите са описват изчерпателно в списък в разпоредбите, управляващи въвеждането и влизането им в сила.

(4)

Постигането на целта за изграждането на вътрешен пазар предполага прилагането в държавите-членки на законодателство за данъците върху оборота, което не нарушава условията за конкуренция или не възпрепятства свободното движение на стоки и услуги. Затова е необходимо да се постигне такава хармонизация на законодателството за данъците върху оборота посредством такава система на данък върху добавената стойност (ДДС), че да премахне във възможно най-голяма степен факторите, които могат да нарушат условията на конкуренция, независимо дали на национално или на общностно равнище.

(5)

Системата на ДДС постига най-висока степен на опростеност и неутралност, когато данъкът се събира по колкото е възможно по-общ начин и, когато неговият обхват покрива всички етапи на производството и разпределението, както и предоставянето на услуги. Затова е в интерес на вътрешния пазар и на държавите-членки да приемат обща система, която да се прилага и за търговията на дребно.

(6)

Необходимо да се процедира на етапи, тъй като хармонизацията на данъците върху оборота води в държавите-членки до промени в данъчната структура и до значителни последствия в бюджетните, икономически и социални области.

(7)

Дори ако ставките и освобождаванията не са напълно хармонизирани, общата система на ДДС трябва да доведе до такава неутралност по отношение на конкуренцията, че в рамките на територията на всяка държава-членка подобните стоки и услуги да носят едно и също данъчно бреме, каквато и да е дължината на веригата на производство и разпространение.

(8)

По силата на Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (3) бюджетът на Европейските общности се финансира, без да се засягат други приходи, изцяло от собствените ресурси на Общностите. Тези ресурси трябва да включват онези, които се натрупват от ДДС и се получават чрез прилагането на единна ставка на данъка към основи за изчисляването на данъка, определени по унифициран начин и в съответствие с правилата на Общността.

(9)

Жизненоважно е да се предостави преходен период, за да се позволи на националните законодателства в посочени области да се адаптират постепенно.

(10)

По време на този преходен период вътреобщностните сделки, извършвани от данъчнозадължени лица, различни от данъчнозадължени лица, извършващи освободени доставки, трябва да бъдат облагани в държавата-членка по местоназначение в съответствие с данъчните ставки и условия, определени от тази държава-членка.

(11)

Уместно е също по време на този преходен период вътреобщностни придобивания над определена стойност, извършвани от лица, извършващи освободени доставки, или от данъчно незадължени юридически лица, определени вътреобщностни дистанционни продажби и доставката на нови превозни средства на физически лица или на данъчнозадължени лица, извършващи освободени доставки, или данъчно незадължени органи също да бъдат облагани в държавата-членка по местоназначение в съответствие с данъчните ставки и условия, определени от тази държава-членка, доколкото такива сделки, при отсъствието на специални разпоредби, би било вероятно да причинят значително нарушаване на конкуренцията между държавите-членки.

(12)

По причини, свързани с тяхното географско, икономическо и социално положение, определени територии следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива.

(13)

За да се повиши недискриминационният характер на данъка, терминът „данъчнозадължено лице“ трябва да се определи по такъв начин, че държавите-членки да могат да го използват така, че да обхване лица, които инцидентно извършват определени сделки.

(14)

Терминът „облагаема сделка“ може да доведе до затруднения, по-специално по отношение на сделки, третирани като облагаеми сделки. Ето защо тези понятия следва да бъдат изяснени.

(15)

С оглед на улесняването на вътреобщностната търговия в работата по движимите материални вещи е подходящо да се установят данъчните мерки, приложими за такива сделки, когато се извършват от клиент, който е идентифициран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази, в която сделката се извършва физически.

(16)

Транспортна операция в рамките на територията на дадена държава-членка следва да се третира като вътреобщностен превоз на стоки, когато е пряко свързана с транспортна операция, извършвана между държави-членки, за да се опростят не само принципите и мерките за облагане на тези услуги за вътрешен превоз, но също и правилата, приложими за тези спомагателни услуги и за услугите, предоставяни от посредници, които вземат участие в предоставянето на различните услуги.

(17)

Определянето на мястото, където се изпълняват облагаемите сделки, може да породи конфликти във връзка с юрисдикцията между държави-членки, по-специално по отношение на доставката на стоки за сглобяване или доставката на услуги. Макар че мястото на изпълнение на доставка на услуги по принцип трябва да бъде определено като мястото, където доставчикът е установил за свое място на стопанска дейност, то трябва да бъде определено като такова в държавата-членка на клиента, по-специално в случая на доставянето на определени услуги между данъчнозадължени лица, където разходът за услугите е включен в цената на стоките.

(18)

Необходимо е да се изясни определението за мястото на облагането на определени сделки, изпълнявани на борда на кораби, самолети или влакове по време на превоза на пътници в рамките на Общността.

(19)

За целите на ДДС електроенергията и газът се третират като стоки. Особено трудно е обаче да се определи мястото на доставка. Следователно за да се избегне двойното облагане или необлагането, и за да се изгради истински вътрешен пазар, свободен от пречки, свързани с режима на ДДС, мястото на доставка на газ чрез системата за разпределение на природен газ или на електроенергия, преди стоките да достигнат до крайната фаза на потребление, следва да бъде мястото, където клиентът е установил своята стопанска дейност. Доставката на електроенергия и газ на крайната фаза, така да се каже, от търговци и дистрибутори на крайния клиент, следва да се облага на мястото, където клиентът действително използва и консумира стоките.

(20)

В случая на отдаване под наем на движима материална вещ прилагането на общото правило, че доставките на услуги се облагат в държавата-членка, в която доставчикът се е установил, може да доведе до значително нарушаване на конкуренцията, ако наемодателят и наемателят са установени в различни държави-членки и данъчните ставки в тези държави са различни. Затова е необходимо да се установи, че мястото на доставка на дадена услуга е мястото, където клиентът е установил своята стопанска дейност или има постоянен обект, за който се доставя услугата или при липса на такова, мястото на постоянния му адрес или обичайно местоживеене.

(21)

По отношение обаче на отдаването под наем на превозно средство е уместно по причини, свързани с контрола, да се прилага стриктно общото правило и по този начин да се счита за място на доставка мястото, където доставчикът е установил своята стопанска дейност.

(22)

Всички далекосъобщителни услуги, консумирани в рамките на Общността, трябва да се облагат, за да се предотврати нарушаването на конкуренцията в тази област. За тази цел далекосъобщителните услуги доставяни на данъчнозадължени лица, установени в Общността или на клиенти, установени в трети държави, следва по принцип да бъдат облагани на мястото, където е установен клиентът на услугите. За да се осигури еднакво облагане на далекосъобщителните услуги, които се доставят от данъчнозадължени лица, установени на трети територии или в трети държави за данъчно незадължени лица, установени в Общността и които се използват и ползват ефективно в Общността, държавите-членки трябва при все това да предвидят мястото на доставка да бъде в рамките на Общността.

(23)

Също за да се предотврати нарушаването на конкуренцията, услугите за радио и телевизионно предаване и услугите, доставяни по електронен път, предоставяни от трети територии или трети страни на лица, установени в Общността, или от Общността на клиенти, установени на трети територии или в трети държави, следва да се облагат в мястото на установяване на клиента.

(24)

Понятията за данъчно събитие и за изискуемостта на данъчно задължение по ДДС трябва да бъдат хармонизирани, ако въвеждането на общата система на ДДС и всякакви последващи изменения на същата трябва да влязат в сила едновременно във всички държави-членки.

(25)

Данъчната основа следва да бъде хармонизирана, така че прилагането на ДДС за облагаеми сделки да води до съпоставими резултати във всичките държави-членки.

(26)

За да се предотврати загубата на данъчни приходи чрез използването на свързани страни за получаване на данъчни изгоди, при конкретни ограничени обстоятелства следва да бъде възможно за държавите-членки да се намесят по отношение на данъчната основа на доставката на стоки или услуги и вътреобщностното придобиване на стоки.

(27)

За да се води борба с неплащането или избягването на данъците, следва да бъде възможно за държавите-членки да включват в данъчната основа сделка, която включва преработването на инвестиционно злато, предоставяно от клиент, стойността на това инвестиционно злато, където по силата на това, че се преработва, златото губи статута си на инвестиционно злато. Когато прилагат тези мерки, на държавите-членки следва да бъде позволена известна степен на преценка.

(28)

Ако трябва да се избягват деформации, премахването на фискалния контрол на границите е свързано не само с единна основа за изчисляване на данъка, но и с достатъчно изравняване между държавите-членки на броя и нивата на ставките.

(29)

Стандартната данъчна ставка по ДДС, която е в сила в различните държави-членки, комбинирана с механизма на преходната система, гарантира че тази система функционира в приемлива степен. За да не се позволи различията в стандартните ставки по ДДС, прилагани от държавите-членки, да доведат до структурни дисбаланси в Общността и до нарушения на конкуренцията в някои сектори на дейност, следва да бъде определена минимална стандартна данъчна ставка от 15 %, подлежаща на преразглеждане.

(30)

За да се запази неутралността на ДДС, данъчните ставки, прилагани от държавите-членки трябва да бъдат такива, че по принцип да дават възможност за приспадане на ДДС, прилаган на предходния етап.

(31)

По време на преходния период следва да бъдат възможни някои дерогации във връзка с броя и нивата на ставките.

(32)

За постигането на по-добро разбиране на влиянието на намалените ставки е необходимо Комисията да подготви доклад за оценка на влиянието на намалените ставки, прилагани за местно доставяните услуги, особено по отношение на създаването на работни места, икономически растеж и правилното функциониране на вътрешния пазар.

(33)

За да се справят с проблема с безработицата, на тези държави-членки, които желаят да направят това, ще бъде позволено да експериментират с действието и влиянието по отношение на създаването на нови работни места на намаление на ставката по ДДС, прилагана за трудоемки услуги. Намалението на ставките вероятно ще намали и стимула за засегнатите фирми да се включат или да останат в „черната“ икономика.

(34)

Такова намаляване на ставката по ДДС обаче не е без риск за гладкото функциониране на вътрешния пазар и за неутралността на данъка. Затова трябва да се предвиди въвеждането на процедура за разрешаване за период, който ще бъде фиксиран, но ще бъде достатъчно продължителен, за да може да се оцени влиянието на намалените ставки, прилагани за местно доставяните услуги. За да се гарантира, че такава мярка остава проверяема и ограничена, нейният обхват следва да бъде тясно определен.

(35)

Следва да бъде изготвен общ списък с освобождаванията, така че собствените ресурси на Общностите да могат да се събират по еднообразен начин във всичките държави-членки.

(36)

В изгода както за лицата, задължени да внасят ДДС, така и за компетентните административни органи, методите за прилагане на ДДС за определени доставки и вътреобщностни придобивания на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, следва да бъдат приведени в съответствие с процедурите и задълженията във връзка със задължението за деклариране в случай на изпращане на такива продукти за друга държава-членка, изложени в Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз и държането, движението и мониторинга на такива продукти (4).

(37)

Доставката на газ посредством системата за разпределение на природен газ и на електроенергия се облага на мястото на клиента. Ето защо за да се избегне двойното данъчно облагане, вносът на такива продукти трябва да бъде освободен от ДДС.

(38)

По отношение на облагаемите операции на местния пазар, свързани с вътреобщностната търговия със стоки, изпълнявана през преходния период от данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на държавата-членка, в която става вътреобщностното придобиване на стоки, включително верижни сделки, е необходимо да се предвидят мерки за опростяване, осигуряващи равнопоставено третиране във всичките държави-членки. За тази цел трябва да бъдат хармонизирани разпоредбите, отнасящи се до системата на облагане и лицата, задължени за плащане на ДДС, дължим по такива операции. Необходимо е обаче да се изключат по принцип от такива мерки стоки, които са предназначени да бъдат доставени на фазата на търговията на дребно.

(39)

Правилата, управляващи приспаданията, следва да бъдат хармонизирани в степента, в която засягат действителните събирани суми. Частта, подлежаща на приспадане, следва да се изчислява по еднакъв начин във всичките държави-членки.

(40)

Режимът, който позволява корекцията на приспаданите суми за дълготрайни активи по време на живота на актива в зависимост от неговото действително използване, следва да бъде приложим за определени услуги с характер на дълготрайни активи.

(41)

Уместно е да се посочат данъчнозадължените лица по ДДС, особено в случая на услуги, доставяни на лице, което не е установено в държавата-членка, в която се дължи ДДС.

(42)

Държавите-членки следва да могат в конкретни случаи да определят получателя на доставките на стоки или услуги като лицето — платец на ДДС. Това трябва да помогне на държавите-членки при опростяването на правилата и борбата с неплащането и избягването на данъци в определени сектори и за определени видове сделки.

(43)

Държавите-членки следва да бъдат напълно свободни да определят лицето — платец на ДДС по вноса.

(44)

Държавите-членки следва да могат да предвидят някой, различен от данъчнозадълженото лице по ДДС, да бъде държан солидарно отговорен за плащането му.

(45)

Задълженията на данъчнозадължените лица следва да бъдат хармонизирани във възможно най-голяма степен, така че да се осигурят необходимите гаранции за събирането на ДДС по еднообразен начин във всичките държави-членки.

(46)

Използването на електронно издаване на фактури следва да позволи на данъчните органи да изпълняват своите контролни дейности. Затова е подходящо с оглед на правилното гарантиране на функциите на вътрешния пазар да се изготви списък, хармонизиран на равнището на Общността, на подробностите, които трябва да са отразени във фактурите, и да се установят редица общи мерки, управляващи използването на електронно издаване на фактури и електронното съхранение на фактури, както и за самофактурирането и възлагането на операциите по издаването на фактури на външни изпълнители.

(47)

При условията, предвидени от тях, държавите-членки следва да позволят някои извлечения и декларации да бъдат правени с електронни средства и могат да изискват да бъдат използвани електронни средства.

(48)

Необходимият стремеж за намаляване на административните и статистически формалности, които се изпълняват от фирмите, особено малките и средните предприятия, следва да се съчетава с ефективни мерки за контрол и необходимостта на икономически и данъчни основания да се поддържа качеството на статистическите инструменти на Общността.

(49)

На държавите-членки следва да се позволи да прилагат своите специални режими за малките предприятия, в съответствие с общите разпоредби и с оглед на по-добрата хармонизация.

(50)

Държавите-членки следва да останат свободни да прилагат специален режим, обхващащ единни отстъпки от ставката на ДДС върху входящите ресурси за земеделските производители, които не са обхванати от нормалния режим. Основните принципи на този специален режим следва да бъдат установени и да бъде приет общ метод за целите на събирането на собствени ресурси за изчисляването на стойността, добавена от тези земеделски производители.

(51)

Подходящо е да се приеме режим за данъчно облагане в Общността, който да бъде приложен за стоки втора употреба, произведения на изкуството, антикварни предмети и колекционерски предмети, с оглед предотвратяването на двойното данъчно облагане и нарушаването на конкуренцията между данъчнозадължени лица.

(52)

Прилагането на нормалните правила за ДДС към златото представлява главната пречка за неговото използване за финансови инвестиционни цели и следователно оправдава прилагането на специален данъчен режим, с оглед също на повишаването на международната конкурентоспособност на пазара за злато на Общността.

(53)

Доставката на злато за инвестиционни цели е присъщо сходна с други финансови инвестиции, които са освободени от ДДС. Затова освобождаването изглежда е най-подходящият данъчен режим за доставките на инвестиционно злато.

(54)

Дефиницията за инвестиционно злато следва да обхваща златни монети, чиято стойност отразява главно цената на златното съдържание. За по-голяма прозрачност и правна сигурност трябва да бъде изготвен годишен списък на монети, обхванати от режима за инвестиционно злато, предоставящ сигурност за операторите, търгуващи с такива монети. Този списък следва да бъде без нарушаване на освобождаването на монети, които не са включени в списъка, но които отговарят на критериите, изложени в настоящата директива.

(55)

За да се предотврати неплащането на данък, като същевременно се облекчи финансовото бреме за доставката на злато със степен на чистота на определено ниво, оправдано е да се позволи на държавите-членки да определят клиента като лицето — платец на ДДС.

(56)

За да се улесни спазването на фискалните задължения от операторите, предоставящи услуги доставяни по електронен път, които нито са установени, нито се изисква да бъдат идентифицирани за целите на ДДС в рамките на Общността, следва да бъде създаден специален режим. По този режим следва да бъде възможно за всеки оператор, доставящ такива услуги посредством електронни средства на данъчно незадължени лица в рамките на Общността, ако той не е идентифициран по друг начин за целите на ДДС в рамките на Общността, да избере идентификация в една държава-членка.

(57)

Желателно е за разпоредбите, отнасящи се до радио и телевизионно разпръскване и някои услуги, доставяни по електронен път, да бъдат въведени само на временна основа и да бъдат прегледани в светлината на опита в рамките на кратък период от време.

(58)

Необходимо е да се насърчи еднообразното прилагане на разпоредбите на настоящата директива и за тази цел следва да бъде създаден консултативен комитет по данък върху добавената стойност, за да могат държавите-членки да си сътрудничат тясно.

(59)

Държавите-членки следва да могат в определени граници и при определени условия да въвеждат или да продължават да прилагат специални мерки чрез дерогация от настоящата директива, за да опростят събирането на данъка или да предотвратят някои форми на неплащане или избягване на данъка.

(60)

За да се гарантира, че дадена държава-членка, която е представила искане за дерогация, не е оставена в несигурност по отношение на действията, които Комисията планира в отговор, трябва да бъдат предвидени срокове, в рамките на които Комисията следва да представи на Съвета или предложение за разрешение или доклад, излагащ възраженията ѝ.

(61)

Важно е да се осигури еднакво прилагане на системата на ДДС. Изпълнителните мерки са подходящи за реализирането на тази цел.

(62)

Тези мерки следва по-специално да решат проблема с двойното данъчно облагане на трансграничните сделки, който може да се появи в резултат на разликите между държавите-членки при прилагането на правилата, управляващи мястото на изпълнение на облагаемите сделки.

(63)

Макар че обхватът на изпълнителните мерки би бил ограничен, тези мерки биха имали бюджетен ефект, който за една или повече държави-членки може да бъде значителен. Съответно Съветът има основание да си запази правото да упражни изпълнителни правомощия.

(64)

С оглед на ограничения си обхват изпълнителните мерки следва да бъдат приети от Съвета с единодушие по предложение на Комисията.

(65)

Тъй като поради тези причини целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, както е изложено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, както е изложено в същия член, настоящата директива не се разпростира по-далеч от необходимо, за да се постигнат тези цели.

(66)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право трябва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(67)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение ХI, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I —

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

ДЯЛ II —

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

ДЯЛ III —

ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

ДЯЛ IV —

ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ

Глава 1 —

Доставка на стоки

Глава 2 —

Вътреобщностно придобиване на стоки

Глава 3 —

Доставка на услуги

Глава 4 —

Внос на стоки

ДЯЛ V —

МЯСТО НА ОБЛАГАЕМИТЕ СДЕЛКИ

Глава 1 —

Място на доставката на стоки

Раздел 1 —

Доставка на стоки без превоз

Раздел 2 —

Доставка на стоки с превоз

Раздел 3 —

Доставка на стоки на борда на кораби, въздухоплавателни средства или влакове

Раздел 4 —

Доставка на стоки чрез системи за разпределение

Глава 2 —

Място на вътреобщностно придобиване на стоки

Глава 3 —

Място на доставка на услуги

Раздел 1 —

Общо правило

Раздел 2 —

Специални разпоредби

Подраздел 1 —

Доставка на услуги от посредници

Подраздел 2 —

Доставка на услуги, свързани с недвижим имот

Подраздел 3 —

Доставка на превоз

Подраздел 4 —

Доставка на културни и други подобни услуги, спомагателни услуги за превоз или услуги, свързани с движими материални вещи

Подраздел 5 —

Доставка на различни услуги

Подраздел 6 —

Критерий за ефективно ползване и притежаване

Глава 4 —

Място на внос на стоки

ДЯЛ VI —

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС

Глава 1 —

Общи разпоредби

Глава 2 —

Доставка на стоки или услуги

Глава 3 —

Вътреобщностно придобиване на стоки

Глава 4 —

Внос на стоки

ДЯЛ VII —

ДАНЪЧНА ОСНОВА

Глава 1 —

Определение

Глава 2 —

Доставка на стоки или услуги

Глава 3 —

Вътреобщностно придобиване на стоки

Глава 4 —

Внос на стоки

Глава 5 —

Други разпоредби

ДЯЛ VIII —

ДАНЪЧНИ СТАВКИ

Глава 1 —

Прилагане на данъчни ставки

Глава 2 —

Структура и размер на данъчните ставки

Раздел 1 —

Стандартна данъчна ставка

Раздел 2 —

Намалени ставки

Раздел 3 —

Специални разпоредби

Глава 3 —

Временни разпоредби за специални трудоемки услуги

Глава 4 —

Специални разпоредби, прилагани до приемането на окончателен режим

Глава 5 —

Временни разпоредби

ДЯЛ IХ —

ОСВОБОЖДАВАНИЯ

Глава 1 —

Общи разпоредби

Глава 2 —

Освобождавания за някои дейности от обществен интерес

Глава 3 —

Освобождавания в полза на други дейности

Глава 4 —

Освобождавания на вътреобщностни сделки

Раздел 1 —

Освобождавания, свързани с доставка на стоки

Раздел 2 —

Освобождавания на вътреобщностни придобивания на стоки

Раздел 3 —

Освобождавания на някои услуги за транспорт

Глава 5 —

Освобождавания при внос

Глава 6 —

Освобождавания при износ

Глава 7 —

Освобождавания, свързани с международен транспорт

Глава 8 —

Освобождавания, отнасящи се до някои сделки, третирани като износ

Глава 9 —

Освобождавания на доставката на услуги от посредници

Глава 10 —

Освобождавания на сделки, отнасящи се до международната търговия със стоки

Раздел 1 —

Митнически складове, складове различни от митнически складове и други подобни режими

Раздел 2 —

Сделки, освободени с оглед на износа и в рамките на търговията между държавите-членки

Раздел 3 —

Разпоредби, които са общи за раздели 1 и 2

ДЯЛ Х —

ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪКА

Глава 1 —

Възникване и обхват на правото на приспадане

Глава 2 —

Пропорционално приспадане

Глава 3 —

Ограничения на правото на приспадане

Глава 4 —

Правила, регулиращи правото на приспадане

Глава 5 —

Корекции на приспаданията

ДЯЛ ХI —

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА И НА НЯКОИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Глава 1 —

Задължение за плащане

Раздел 1 —

Лица — платци на ДДС на данъчните органи

Раздел 2 —

Режими за плащане

Глава 2 —

Идентификация

Глава 3 —

Фактуриране

Раздел 1 —

Определение

Раздел 2 —

Понятие за фактура

Раздел 3 —

Издаване на фактури

Раздел 4 —

Съдържание на фактурите

Раздел 5 —

Изпращане на фактури по електронен път

Раздел 6 —

Мерки за опростяване

Глава 4 —

Счетоводна отчетност

Раздел 1 —

Определение

Раздел 2 —

Общи задължения

Раздел 3 —

Специални задължения във връзка със съхранението на всички фактури

Раздел 4 —

Право на достъп до фактури, съхранени в електронна среда в друга държава-членка

Глава 5 —

Данъчни декларации

Глава 6 —

Извлечения за рекапитулация

Глава 7 —

Други разпоредби

Глава 8 —

Задължения, свързани с определен внос и износ

Раздел 1 —

Внос

Раздел 2 —

Износ

ДЯЛ ХII —

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

Глава 1 —

Специален режим за малки предприятия

Раздел 1 —

Опростена процедура за начисляване и събиране на данък

Раздел 2 —

Освобождавания и прагови освобождавания

Раздел 3 —

Докладване и преразглеждане

Глава 2 —

Общ режим на единна данъчна ставка за земеделски производители

Глава 3 —

Специален режим за туристически агенти

Глава 4 —

Специални режими за стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

Раздел 1 —

Дефиниции

Раздел 2 —

Специални режими за данъчнозадължени дилъри

Подраздел 1 —

Режим за облагане на маржа на печалбата

Подраздел 2 —

Преходен режим за превозни средства втора употреба

Раздел 3 —

Специален режим за продажба чрез публичен търг

Раздел 4 —

Мерки за защита на конкуренцията и предотвратяване неплащането на данъци

Глава 5 —

Специален режим за инвестиционно злато

Раздел 1 —

Общи разпоредби

Раздел 2 —

Освобождаване от ДДС

Раздел 3 —

Възможност за избор по отношение на данъчно облагане

Раздел 4 —

Сделки на регулиран пазар на злато на кюлчета

Раздел 5 —

Специални права и задължения на търговците, търгуващи с инвестиционно злато

Глава 6 —

Специален режим за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи електронни услуги на данъчно незадължени лица

Раздел 1 —

Общи разпоредби

Раздел 2 —

Специален режим за услуги, предоставяни по електронен път

ДЯЛ ХIII —

ДЕРОГАЦИИ

Глава 1 —

Дерогации, приложими до приемането на окончателен режим

Раздел 1 —

Дерогации за държави, които са били членки на Общността на 1 януари 1978 г.

Раздел 2 —

Дерогации за държави, които са се присъединили към Общността след 1 януари 1978 г.

Раздел 3 —

Разпоредби, общи за раздели 1 и 2

Глава 2 —

Дерогации, подлежащи на одобрение

Раздел 1 —

Мерки с цел опростяване и мерки за предотвратяване на неплащане и избягване на данъци

Раздел 2 —

Международни споразумения

ДЯЛ ХIV —

РАЗНИ

Глава 1 —

Мерки за прилагане

Глава 2 —

Комитет по ДДС

Глава 3 —

Обменни курсове

Глава 4 —

Други данъци, мита и такси

ДЯЛ ХV —

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1 —

Преходен режим за данъчно облагане на търговията между държавите-членки

Глава 2 —

Преходни мерки, приложими в контекста на присъединяването към Европейския съюз

Глава 3 —

Транспониране и влизане в сила

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, ТРЕТА АЛИНЕЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 56, ПАРАГРАФ 1, БУКВА К)

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ НАМАЛЕНИТЕ СТАВКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 98

ПРИЛОЖЕНИЕ IV —

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 106

ПРИЛОЖЕНИЕ V —

КАТЕГОРИИ НА СТОКИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ СКЛАДОВИ РЕЖИМИ, РАЗЛИЧНИ ОТ РЕЖИМ НА МИТНИЧЕСКИ СКЛАД, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В ЧЛЕН 160, ПАРАГРАФ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ VI —

СПИСЪК НА ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 199, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Г)

ПРИЛОЖЕНИЕ VII —

СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 295, ПАРАГРАФ 1, ТОЧКА 4

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII —

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ УСЛУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 295, ПАРАГРАФ 1, ТОЧКА 5

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ —

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ПРЕДМЕТИ И АНТИКВАРНИ ПРЕДМЕТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 311, ПАРАГРАФ 1, ТОЧКИ 2, 3 И 4

Част А —

Произведения на изкуството

Част Б —

Колекционерски предмети

Част В —

Антикварни предмети

ПРИЛОЖЕНИЕ Х —

СПИСЪК НА СДЕЛКИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ДЕРОГАЦИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 370 И 371, И ЧЛЕНОВЕ 375—390

Част А —

Сделки, които държавите-членки могат да продължат да облагат

Част Б —

Сделки, които държавите-членки могат да продължат да освобождават от облагане с ДДС

ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

 

Част А —

Отменените директиви с последващите им изменения

Част Б —

Срокове за транспониране в националното право (посочени в член 411)

ПРИЛОЖЕНИЕ ХII —

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

1.   Настоящата директива въвежда общата система на данък върху добавената стойност (ДДС).

2.   Принципът на общата система на ДДС изисква прилагането към стоките и услугите на общ данък върху потреблението, точно пропорционален на цената на стоките и услугите, колкото и сделки да се изпълняват в процеса на производството и разпределението преди фазата, на която се начислява данъка.

За всяка сделка ДДС, начисляван върху цената на стоките или услугите по ставката, приложима за такива стоки или услуги, е изискуем след приспадането на сумата на ДДС, поета пряко от различните елементи на себестойността.

Общата система за ДДС следва да бъде приложена до и включително фазата на търговията на дребно.

Член 2

1.   Следните сделки подлежат на облагане с ДДС:

а)

възмездната доставка на стоки на територията на дадена държава-членка от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество;

б)

възмездното вътреобщностно придобиване на стоки на територията на държава-членка от:

i)

данъчнозадължено лице в това си качество, или данъчно незадължено юридическо лице, където продавачът е данъчнозадължено лице, действащо в това си качество, което не отговаря на условията за освобождаване на малки предприятия, предвидени в членове 282—292, и което не е обхванато от член 33 или 36;

ii)

в случаите на нови превозни средства данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, чиито други придобивания не подлежат на облагане с ДДС в съответствие с член 3, параграф 1, или всяко друго данъчно незадължено лице;

iii)

в случаите на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, когато акцизите върху вътреобщностното придобиване са изискуеми в съответствие с Директива 92/12/ЕИО на територията на държава-членка, данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, чиито други придобивания не подлежат на облагане с ДДС в съответствие с член 3, параграф 1;

в)

доставката на услуги, извършвана възмездно на територията на държава-членка от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество;

г)

вносът на стоки.

2.

а)

За целите на параграф 1, буква б), ii) следните се считат за „превозни средства“, когато са предназначени за превоз на хора или стоки:

i)

наземни моторни превозни средства с обем на двигателя над 48 кубични сантиметра или с мощност над 7,2 киловата;

ii)

плавателни съдове с дължина над 7,5 метра, с изключение на плавателните съдове, предназначени за плаване в открито море и превоз на пътници срещу заплащане и на плавателни съдове, използвани за целите на търговски, промишлени или риболовни дейности, или за спасителни и помощни операции, или за крайбрежен риболов;

iii)

въздухоплавателни средства с излетно тегло над 1 550 килограма, с изключение на въздухоплавателни средства, използвани от авиационни оператори срещу възнаграждение, главно по международни линии.

б)

Тези превозни средства се считат за „нови“ в случаите на:

i)

наземни моторни превозни средства, когато доставката се извършва в рамките на шест месеца от датата на първото пускане в експлоатация или когато превозното средство е изминало не повече от 6 000 километра;

ii)

плавателни съдове, когато доставката е извършена в рамките на три месеца от датата на първото пускане в експлоатация или когато плавателният съд е плавал не повече от 100 часа;

iii)

въздухоплавателни средства, когато доставката е извършена в рамките на три месеца от датата на първото пускане в експлоатация или когато въздухоплавателното средство е летяло не повече от 40 часа.

в)

Държавите-членки следва да предвидят условията, при които фактите, посочени в буква б), могат да бъдат считани за установени.

3.   „Продукти, подлежащи на облагане с акцизи“ означава енергийни продукти, алкохол и алкохолни напитки, и промишлено обработен тютюн, както е определено от действащото законодателство на Общността, но без газ, доставян по системата за разпределение на природен газ или електроенергия.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1, буква б), i), следните сделки не се облагат с ДДС:

а)

вътреобщностното придобиване на стоки от данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, когато доставката на такива стоки на територията на държавата-членка, на която се извършва придобиването, е освободена от данъка съгласно членове 148 и 151;

б)

вътреобщностното придобиване на стоки, различни от тези, посочени в буква а) и член 4, и различни от новите превозни средства или продукти, подлежащи на облагане с акцизи, от данъчнозадължено лице за целите на неговата земеделска, лесовъдна или рибарска дейност, подлежащи на облагане по режима на единна фиксирана ставка за земеделски производители, или от данъчнозадължено лице, което извършва само доставки на стоки или услуги, по отношение на които ДДС не може да се приспада, или от данъчно незадължено юридическо лице.

2.   Параграф 1, буква б) се прилага само ако са изпълнени следните условия:

а)

през текущата календарна година общата стойност на вътреобщностните придобивания на стоки не надвишава прага, който държавите-членки определят, но който не може да бъде под 10 000 EUR или равностойността им в национална валута;

б)

през предишната календарна година общата стойност на вътреобщностните придобивания на стоки не надвишава прага, предвиден в буква а).

Прагът, който служи като референция, се състои от общата стойност без ДДС, дължим или платен в държавата-членка, в която е започнало изпращането или превозът на стоките, на вътреобщностните придобивания на стоки, посочени в параграф 1, буква б).

3.   Държавите-членки дават на данъчнозадължени лица и на данъчно незадължени юридически лица, отговарящи на условията по параграф 1, буква б) правото на избор на общия режим, предвиден в член 2, параграф 1, буква б), i).

Държавите-членки определят подробните правила за упражняване правото на избор, посочено в първа алинея, което във всеки случай обхваща период от две календарни години.

Член 4

Освен сделките, посочени в член 3, следните сделки не се облагат с ДДС:

а)

вътреобщностното придобиване на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети или антикварни предмети, както са определени в член 311, параграф 1, точки 1—4, когато продавачът е данъчнозадължен дилър, действащ в това си качество, и ДДС е бил начислен за стоките в държавата-членка, в която е започнало тяхното изпращане или превоз в съответствие със режима на маржа, предвидена в членове 312—325;

б)

вътреобщностното придобиване на втора употреба превозни средства, както е определено в член 327, параграф 3, когато продавачът е данъчнозадължен дилър, действащ в това си качество, и ДДС е начислен за превозните средства в държавата-членка, в която е започнало тяхното изпращане или превоз в съответствие с преходните режими за превозни средства втора употреба;

в)

вътреобщностното придобиване на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети или антикварни предмети, както са определени в член 311, параграф 1, точки 1—4, когато продавачът е организатор на публичен търг, действащ в това си качество, и ДДС е начислен за стоките в държавата-членка, в която е започнало тяхното изпращане или превоз в съответствие със специалните режими за продажба чрез публичен търг.

ДЯЛ II

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Член 5

За целите на прилагането на настоящата директива важат следните определения:

1.

„Общност“ и „територия на Общността“ означава териториите на държавите-членки, както са определени в точка 2;

2.

„държава-членка“ и „територия на държава-членка“ означава територията на всяка държава-членка на Общността, за която е приложим Договорът за създаване на Европейската общност, в съответствие с член 299 от този Договор, с изключение на всяка територия, посочена в член 6 от настоящата директива;

3.

„трети територии“ означава тези територии, посочени в член 6;

4.

„трета страна“ означава всяка държава или територия, за която Договорът не е приложим.

Член 6

1.   Настоящата директива не се прилага за следните територии, съставляващи част от митническата територия на Общността:

а)

планината Атон;

б)

Канарските острови;

в)

Френските отвъдморски департаменти;

г)

Аландските острови;

в)

Англо-нормандските острови.

2.   Настоящата директива не се прилага за следните територии, които не съставляват част от митническата територия на Общността:

а)

остров Хелиголанд;

б)

територията на Бюсинген;

в)

Сеута;

г)

Мелила;

д)

Ливиньо;

е)

Кампионе д'Италия;

ж)

италианските води на езерото Лугано.

Член 7

1.   С оглед на конвенциите и договорите, сключени с Франция, Обединеното кралство и Кипър, съответно Княжеството Монако, остров Ман и суверенните бази на Обединеното кралство в Акротири и Дхекелия, за целите на прилагането на настоящата директива не се считат като трети страни.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, така че сделките, които са с произход от или са предназначени за Княжество Монако, се третират като сделки с произход от или предназначени за Франция, че сделките, които са с произход от или предназначени за остров Ман, се третират като сделки с произход от или предназначени за Обединеното кралство и че сделките, които са с произход от или предназначени за суверенните бази на Обединеното кралство в Акротири и Дхекелия, се третират като сделки с произход от или предназначени за Кипър.

Член 8

Ако Комисията счете, че разпоредбите, предвидени в членове 6 и 7, вече не са оправдани, особено по отношение на лоялната конкуренция или собствените ресурси, тя представя подходящи предложения на Съвета.

ДЯЛ III

ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Член 9

1.   „Данъчнозадължено лице“ означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите от тази дейност.

Всяка дейност на производители, търговци или лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и земеделието, и дейностите на свободните професии се счита за „икономическа дейност“. Експлоатацията на материална и нематериална вещ с цел получаване на доход от нея на постоянна основа се счита по-специално за икономическа дейност.

2.   Освен лицата, посочени в параграф 1, всяко лице, което инцидентно доставя ново превозно средство, което се изпраща или превозва до клиента от продавача или клиента, или от името на продавача или клиента до местоназначение извън територията на държава-членка, но на територията на Общността, се счита за данъчнозадължено лице.

Член 10

Условието в член 9, параграф 1, че икономическата дейност се извършва „независимо“, изключва наетите и други лица от ДДС, доколкото те са обвързани с работодател по договор за работа или с някакви други юридически връзки, създаващи взаимоотношение на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя.

Член 11

След консултиране с Консултативния комитет по данък върху добавената стойност (наричан по-долу „Комитет по ДДС“), всяка държава-членка може да разглежда като едно данъчнозадължено лице всички лица, установени на територията на тази държава-членка, които, макар и юридически независими, са тясно обвързани едно с друго от финансови, икономически и организационни връзки.

Дадена държава-членка, упражняваща правото на избор, предвидена в първия параграф, може да приеме всякакви мерки, необходими за предотвратяване на неплащането или избягването на данъци чрез използването на настоящата разпоредба.

Член 12

1.   Държавите-членки могат да считат за данъчнозадължено лице всеки, който инцидентно извършва някаква сделка, свързана с дейностите, посочени в член 9, параграф 1, втора алинея, и по-специално някоя от следните сделки:

а)

доставка на сгради или на части от сгради и прилежащата им земя, когато е извършена преди първото обитаване;

б)

доставка на земя за строеж.

2.   За целите на параграф 1, буква а), „сграда“ означава всяка конструкция, фиксирана към или в земята.

Държавите-членки могат да предвидят подробни правила за прилагането на критерия, посочен в параграф 1, буква а) за преобразуването на сгради и могат да определят какво се разбира под израза „прилежащата земя на дадена сграда“.

Държавите-членки могат да приложат критерии, различни от този за първото обитаване, като например периодът, изтекъл между датата на завършването на сградата и датата на първата доставка, или периодът, изтекъл между датата на първото обитаване и датата на последващата доставка, при условие че тези периоди не надвишават съответно пет години и две години.

3.   За целите на параграф 1, буква б) „земя за строеж“ означава всяка необлагородена или облагородена земя, определена като такава от държавите-членки.

Член 13

1.   Държавите, регионалните и местни органи и други публичноправни субекти не се разглеждат като данъчнозадължени лица по отношение на дейностите или сделките, с които се ангажират като държавни органи, дори когато събират данъци, такси, вноски или плащания във връзка с тези дейности или сделки.

Въпреки това, когато се ангажират, дори когато събират данъци, такси, вноски или плащания във връзка с такива дейности или сделки, те се считат за данъчнозадължени лица по отношение на тези дейности или сделки, при което третирането им като данъчно незадължени лица би довело до значителни нарушения на правилата за конкуренцията.

Във всеки случай тези публичноправни субекти се разглеждат като данъчнозадължени лица по отношение на дейностите, изброени в приложение I, при условие че тези дейности не се извършват в такъв малък мащаб, за да бъдат определени като незначителни.

2.   Държавите-членки могат да разглеждат дейностите, освободени съгласно членове 132, 135, 136, 371, 374—377, и член 378, параграф 2, член 379, параграф 2 или членове 380—390, в които са ангажирани от органи, управлявани по публичното право, като дейности, в които тези органи се ангажират като органи на държавната власт.

ДЯЛ IV

ОБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ

ГЛАВА 1

Доставка на стоки

Член 14

1.   „Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за разпореждане с материална вещ като собственик.

2.   В допълнение към сделката, посочена в параграф 1, всяко от следните се разглежда като доставка на стоки:

а)

прехвърлянето, направено от или от името на публичноправен орган или в съответствие със закона, на собствеността върху вещ срещу заплащането на компенсация;

б)

фактическото предаване на стоки съгласно договор за наем на стоки за определен срок или за продажба на стоки на изплащане, който предвижда в нормалния ход на събитията, собствеността върху стоките да бъде прехвърлена най-късно след заплащане на последната вноска;

в)

прехвърлянето на стоки съгласно договор, според който за покупката или продажбата е платима комисионна.

3.   Държавите-членки могат да считат като доставка на стоки предаването на някои строителни работи.

Член 15

1.   Електроенергията, газта, топлината, хладилната енергия и други подобни се считат за материална вещ.

2.   Държавите-членки могат да считат за материална вещ и следното:

а)

определени участия в недвижими имоти;

б)

вещни права, които дават на титуляра им правото на ползване върху недвижими имоти;

в)

акции или дружествени дялове, приравнени на акции, които дават на притежателя им юридически или фактически права на собственост или владение върху недвижим имот или част от него.

Член 16

Употребата от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, за лични нужди или за нуждите на персонала му, или безвъзмездното разпореждане с такива стоки, или по-общо тяхната употреба за цели извън предмета на стопанската дейност на лицето, когато дължимият ДДС за тези стоки или техни съставни части е подлежал изцяло или частично на приспадане, се третира като възмездна доставка на стоки.

Употребата на стоки за стопански цели обаче, като мостри или подаръци с малка стойност, не се третира като възмездна доставка на стоки.

Член 17

1.   Прехвърлянето в друга държава-членка от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, се третира като възмездна доставка на стоки.

„Прехвърлянето в друга държава-членка“ означава изпращането или превоза на движима материална вещ от или от името на данъчнозадълженото лице, за целите на неговата стопанска дейност, до местоназначение извън територията на държавата-членка, на чиято територия се намира вещта, но на територията на Общността.

2.   Изпращането или превозът на стоки за целите на някоя от следните сделки не се счита за прехвърляне в друга държава-членка:

а)

доставката на стоките от данъчнозадълженото лице в рамките на територията на държавата-членка, в която завършва изпращането или превоза, в съответствие с условията, предвидени в член 33;

б)

доставката на стоките за монтаж или сглобяване от или от името на доставчика, извършвана от данъчнозадълженото лице в рамките на територията на държавата-членка, в която завършва изпращането или превоза на стоките в съответствие с условията, предвидени в член 36;

в)

доставката на стоките от данъчнозадълженото лице на борда на кораб, въздухоплавателно средство или влак, по време дейност за превоз на пътници, в съответствие с член 37;

г)

доставката на газ по системата за разпределение на природен газ или на електроенергия, в съответствие с условията, предвидени в членове 38 и 39;

д)

доставката на стоките от данъчнозадълженото лице в рамките на територията на държавата-членка, в съответствие с условията, предвидени в членове 138, 146, 147, 148, 151 или 152;

е)

доставката на услуга, изпълнявана за данъчнозадълженото лице, състояща се в обработка на съответните стоки, която се извършва физически на територията на държавата-членка, в която завършва изпращането или превоза на стоките, при условие че стоките, след като бъдат обработени, се връщат на това данъчнозадължено лице в държавата-членка, от която същите са първоначално изпратени или превозени;

ж)

временното използване на стоките на територията на държавата-членка, в която завършва изпращането или превоза на стоките, за целите на доставката на услуги от данъчнозадълженото лице, установено на територията на държавата-членка, в която е започнало изпращането или превоза на стоките;

з)

временното използване на стоките за период, който не надвишава двадесет и четири месеца на територията на друга държава-членка, в която вносът на същите стоки от трета държава с оглед на временното им използване би бил покрит от режими на временен внос с пълно освобождаване от вносни мита.

3.   Ако едно от условията, управляващо приемливостта по параграф 2, вече не се изпълнява, стоките се считат за прехвърлени в друга държава-членка. В такива случаи прехвърлянето се счита, че се извършва по времето, когато това условие престава да се изпълнява.

Член 18

Държавите-членки могат да третират всяка от следните сделки като възмездна доставка на стоки:

а)

употребата от данъчнозадължено лице за целите на стопанската му дейност на стоки, произведени, изградени, добити, преработени, закупени или внесени в хода на тази дейност, когато дължимият за такива стоки ДДС, ако са придобити от друго данъчнозадължено лице, не подлежи изцяло на приспадане;

б)

употребата от данъчнозадължено лице на стоки за целите на необлагаема сфера на дейност, когато дължимият за такива стоки ДДС е станал подлежащ на цялостно или частично приспадане при тяхното придобиване или при тяхната употреба в съответствие с буква а);

в)

освен в случаите, посочени в член 19, задържането на стоките от данъчнозадължено лице или от неговите правоприемници, след като то преустанови облагаемата си икономическа дейност, когато дължимият за тези стоки ДДС е станал подлежащ на цялостно или частично приспадане при тяхното придобиване или при тяхната употреба в съответствие с буква а).

Член 19

В случай на прехвърляне, възмездно или безвъзмездно, или като вноска в капитала на дадено дружество, на съвкупност или част от активи, държавите-членки могат да считат, че не се извършва доставка на стоки и че лицето, на което се прехвърлят стоките, трябва да се третира като правоприемник на прехвърлителя.

В случаите, когато получателят не е изцяло данъчнозадължен, държавите-членки могат да вземат необходимите мерки за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Те могат също така да предприемат всякакви мерки, необходими за предотвратяване на неплащането или избягването на данък чрез използването на настоящия член.

ГЛАВА 2

Вътреобщностно придобиване на стоки

Член 20

„Вътреобщностно придобиване на стоки“ означава придобиването на правото на разпореждане като собственик на движима материална вещ, изпратено или превозено до лицето, придобиващо стоките от или от името на продавача, или от лицето, придобиващо стоките в държава-членка, различно от тази, в която е започнало изпращането или превоза на стоките.

Когато стоките, придобити от данъчно незадължено юридическо лице, са изпратени или превозени от трета територия или от трета държава и са внесени от това данъчно незадължено юридическо лице в държава-членка, различна от държавата-членка, в която завършва изпращането или превоза на стоките, стоките се считат за изпратени или превозени от държавата-членка на вноса. Тази държава-членка предоставя на вносителя, определен или признат по член 201 като платец на ДДС, възстановяване на данъка върху добавената стойност, платен по отношение на вноса на стоките, при условие че вносителят установи, че ДДС е бил приложен за придобиването в държавата-членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките.

Член 21

Употребата от данъчнозадължено лице за целите на стопанската му дейност на стоки, изпратени или превозени от или от името на това данъчнозадължено лице от друга държава-членка, в която стоките са произведени, изградени, добити, преработени, закупени или придобити по смисъла на член 2, параграф 1, буква б) или в която са внесени от това данъчнозадължено лице за целите на неговата стопанска дейност, се третират като възмездно вътреобщностно придобиване на стоки.

Член 22

Употребата от въоръжените сили на дадена държава, която е страна по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал на стоки, които те не са закупили при условията на общите правила, регулиращи облагането на местния пазар на дадена държава-членка, се третира като възмездно вътреобщностно придобиване на стоки, когато вносът на тези стоки не отговаря на изискванията за освобождаването, предвидено в член 143, буква з).

Член 23

Държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантират, че сделка, които би била класифицирана като доставка на стоки, ако е била изпълнена на тяхна територия от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество, се класифицира като вътреобщностно придобиване на стоки.

ГЛАВА 3

Доставка на услуги

Член 24

1.   „Доставка на услуги“ означава всяка сделка, която не представлява доставка на стоки.

2.   „Далекосъобщителни услуги“ са услугите, отнасящи се до преноса, излъчването или приемането на сигнали, думи, образи и звуци или информация от всякакво естество по кабелни, радио, оптични или други електромагнитни системи, включително свързаното с тях прехвърляне или отстъпване на правото да се използва капацитетът за такова пренасяне, излъчване, предаване или приемане, с включването на предоставянето на достъп до глобални информационни мрежи.

Член 25

Доставката на услуги, наред с другото, може да включва една от следните сделки:

а)

прехвърляне на права върху нематериална вещ, независимо дали при това се оформя документ за собственост;

б)

поемане на задължението за въздържане от действие или за толериране на действие или състояние;

в)

извършването на услуги съгласно поръчка, направена от публичноправен орган или от негово име или на основание на закон.

Член 26

1.   Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги:

а)

употребата на стоки, които са част от стопанските активи за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност подлежи на изцяло или частично приспадане;

б)

безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.

2.   Държавите-членки могат да дерогират от разпоредбите на параграф 1, при условие че такава дерогация не води до нарушаване на конкуренцията.

Член 27

С оглед да бъде предотвратено нарушаването на конкуренцията и след консултиране с Комитета по ДДС, държавите-членки могат да третират като възмездна доставка на услуги доставката на услуга от данъчнозадължено лице за нуждите на неговото предприятие, когато дължимият за такава услуга данък върху добавената стойност, ако тя бъде доставена от друго данъчнозадължено лице, не подлежи изцяло на приспадане.

Член 28

Когато данъчнозадължено лице, действащо от свое име, но за сметка на другиго, участва в доставка на услуги, за него се счита, че самото то е получило и доставило услугите.

Член 29

Разпоредбите на член 19 се прилагат по същия начин и за доставката на услуги.

ГЛАВА 4

Внос на стоки

Член 30

„Внос на стоки“ означава въвеждането в Общността на стоки, които не са в свободно обращение по смисъла на член 24 от Договора.

Освен сделката, посочена в алинея първа, въвеждането в Общността на стоки, които са в свободно обращение, идващи от трета територия, съставляваща част от митническата територия на Общността, се счита за внос на стоки.

ДЯЛ V

МЯСТО НА ОБЛАГАЕМИТЕ СДЕЛКИ

ГЛАВА 1

Място на доставката на стоки

Раздел 1

Доставка на стоки без превоз

Член 31

Когато стоките не се изпращат или превозват, мястото на доставка се счита, че е мястото, където стоките са намират по време на извършване на доставката.

Раздел 2

Доставка на стоки с превоз

Член 32

Когато стоките се изпращат или превозват от доставчика или от клиента, или от трето лице, мястото на доставка се счита, че е мястото, където стоките се намират към момента, когато започва изпращането или превоза на стоките към клиента.

Въпреки това, ако изпращането или превозът на стоките започва на трета територия или трета държава, мястото на доставка от вносителя, определен или признат по член 201 като платец на ДДС и мястото на всяка последваща доставка се счита, че е на територията на държавата-членка на вноса на стоките.

Член 33

1.   Чрез дерогация от член 32, мястото на доставка на стоките, изпращани или превозени от или от името на доставчика от държава-членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспорта на стоките се счита, че е мястото където стоките се намират към момента, когато завършва изпращането или превозването на стоките за клиента, когато са изпълнени следните условия:

а)

доставката на стоките се извършва от данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице, чийто вътреобщностни придобивания на стоки не подлежат на облагане с ДДС по смисъла на член 3, параграф 1 или за всяко друго данъчно незадължено лице;

б)

доставените стоки не са нито превозно средство, но стоки доставени след сглобяване или инсталиране, със или без пробни изпитания, от или от името на доставчика.

2.   Когато доставените стоки са изпратени или превозвани от трети територия или трета държава, и са внесени от доставчика в държава-членка, различна от тази, в която завършва изпращането или превоза на стоките, същите се считат за изпратени или превозвани от държавата-членка на вноса.

Член 34

1.   Ако са изпълнени следните условия, член 33 не се прилага за доставки на стоки, които са изпратени или превозени до една и съща държава-членка, когато тази държава-членка е държавата-членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките:

а)

доставените стоки не са акцизни стоки;

б)

общата стойност без ДДС на такива доставки, извършени по условията, предвидени в член 33, в тази държава-членка не надвишават през която и да е календарна година 100 000 EUR или равностойността им в национална валута;

в)

общата стойност без ДДС на доставките на стоки, различни от акцизни продукти, извършени при условията, предвидени в член 33 в тази държава-членка, не са надвишавали през предходната календарна година 100 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута.

2.   Държавата-членка, на територията на която се намират стоките към момента, когато завършва тяхното изпращане или превоз до клиента може да ограничи прага, посочен в параграф 1, от 35 000 EUR или тяхната равностойност в национална валута, когато тази държава-членка се опасява, че прагът от 100 000 EUR може да причини сериозни нарушения на конкуренцията.

Държавите-членки, които упражняват възможността си на избор по първата алинея, вземат необходимите мерки да информират съответно компетентните органи на държавната власт в държавата-членка, в която започва изпращането или превозът на стоките.

3.   Комисията представя на Съвета при най-ранната възможност доклад за действие на специалния праг от 35 000 EUR, посочен в параграф 2, придружен, ако е необходимо, от подходящи предложения.

4.   Държавата-членка, на територията, на която се намират стоките към момента на започването на тяхното изпращане или превоза дава на тези данъчнозадължени лица, които извършват доставки на стоки, отговарящи на условията по параграф 1, възможността на избор за определянето на място на доставка в съответствие с член 33.

Засегнатите държави-членки определят подробни правила, регулиращи упражняването на право на избор, посочена в първата алинея, което във всеки случай обхваща две календарни години.

Член 35

Членове 33 и 34 не се прилагат за доставки на стоки — втора употреба, произведения на изкуството, антикварни предмети и колекционерски предмети, както е определено в член 311, параграф 1, точки 1—4, нито за доставки на превозни средства — втора употреба, както е определено в член 327, параграф 3, облагаеми с ДДС в съответствие със специалните режими, приложими в тези сфери.

Член 36

Когато стоките, изпратени или превозени от доставчика, от клиента или от трето лице, се инсталират или сглобяват, със или без пробно изпитание, от доставчика или от негово име, за място на доставка се счита мястото, където стоките са инсталирани или сглобени.

Когато инсталирането или сглобяването се извършва в държава-членка, различна от тази на доставчика, държавата-членка на територията, на която се извършва инсталирането или сглобяването, взема необходимите мерки, за да гарантира, че няма да има двойно данъчно облагане в тази държава-членка.

Раздел 3

Доставка на стоки на борда на кораби, въздухоплавателни средства или влакове

Член 37

1.   Когато стоките се доставят на борда на кораби, въздухоплавателни средства или влакове по време на частта от услугата по превоза на пътници, извършван в Общността, за място на доставка се счита точката на отпътуване при превоза на пътници.

2.   За целите на параграф 1 „частта от услугата по превоза на пътници, извършван в Общността“ означава частта, която е извършена без спиране извън Общността, между точката на отпътуване и точката на пристигане при превоза на пътници.

„Място на отпътуване при превоз на пътници“ означава първата определена по разписание точка за качване на пътници в Общността, когато е приложимо след спиране извън Общността.

„Място на пристигане при превоз на пътници“ означава последната определена по разписание точка за слизане на пътници в Общността, които са се качили в Общността, когато е приложимо преди спиране извън Общността.

В случай на пътуване с отиване и връщане отсечката на връщане се счита за отделен транспортен курс.

3.   При най-ранна възможност Комисията представя на Съвета доклад, ако е необходимо придружен с подходящи предложения, за мястото на облагане на доставката на стоки за консумация на борда и доставката на услуги, включително ресторантьорски услуги, за пътници на борда на кораби, въздухоплавателни средства или влакове.

До приемането на предложенията, посочени в първата алинея, държавите-членки могат да освободят или да продължават да освобождават от ДДС, с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС, доставката на стоки за консумация на борда, по отношение на която мястото за облагане е определено в съответствие с параграф 1.

Раздел 4

Доставка на стоки чрез системи за разпределение

Член 38

1.   В случаите на доставка на газ чрез система за разпределение на природен газ, или на електроенергия от данъчно облагаем дилър, за място на доставка се счита мястото, където данъчнозадълженият дилър е установил своята стопанска дейност или има постоянен обект, за който се доставят стоките, или при отсъствие на такова място на стопанска дейност или постоянен обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му местоживеене.

2.   За целите на параграф 1 „данъчно облагаем дилър“ означава данъчнозадължено лице, чиято основна дейност по отношение на покупките на газ или електроенергия е препродажбата на тези продукти и чието собствено потребление е незначително.

Член 39

В случай на доставка на газ чрез система за разпределение на природен газ, или електроенергия, когато такава доставка не е обхваната от член 38, за място на доставка се счита мястото, където клиентът действително използва и потребява стоките.

Когато част от газта или електроенергията не се консумират действително от клиента, тези неконсумирани стоки се считат, че са били използвани и потребени на мястото, където клиентът е установил стопанската си дейност или има постоянен обект, за който се доставят стоките. При отсъствието на такова място на стопанска дейност или постоянен обект, клиентът се счита, че е използвал и консумирал стоките на мястото на постоянния му адрес или обичайното му местоживеене.

ГЛАВА 2

Място на вътреобщностно придобиване на стоки

Член 40

За място на вътреобщностното придобиване на стоки се счита мястото, където завършва изпращането или превозът на стоките за лицето, което ги придобива.

Член 41

Без да се засяга член 40, мястото на вътреобщностното придобиване на стоки, както е посочено в член 2, параграф 1, буква б), i) се счита, че се намира на територията на държавата-членка, която е издала данъчния идентификационен номер по ДДС, под който лицето, придобиващо стоките, е направило придобиването, освен ако лицето, придобиващо стоките, установи че ДДС е бил приложен за това придобиване в съответствие с член 40.

Ако ДДС е приложен за придобиването в съответствие с първия параграф и впоследствие е приложен в съответствие с член 40 за придобиването в държавата-членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките, данъчната основа следва да се намали съответно в държавата-членка, която е издала идентификационния номер по ДДС, под който лицето, придобиващо стоките, е направило придобиването.

Член 42

Член 41, алинея първа не се прилага и ДДС се счита за приложен за вътреобщностното придобиване на стоки в съответствие с член 40, когато са изпълнени следните условия:

а)

лицето, придобиващо стоките, установи, че е извършило вътреобщностно придобиване за целите на последваща доставка на територията на държавата-членка, идентифицирана в съответствие с член 40, за която лицето, за което е извършена доставката, е определено в съответствие с член 197 като платеца на ДДС.

б)

лицето, придобиващо стоките, е удовлетворило задълженията, изложени в член 265 по отношение на представянето на извлечение за рекапитулация.

ГЛАВА 3

Място на доставка на услуги

Раздел 1

Общо правило

Член 43

За място на доставка на услуги се счита мястото, където доставчикът е установил стопанската си дейност или има постоянен обект, от който се доставя услугата, или при липса на такова място на стопанска дейност или постоянен обект — мястото, където се намира постоянният му адрес или обичайното му местоживеене.

Раздел 2

Специални разпоредби

Подраздел 1

Доставка на услуги от посредници

Член 44

Мястото на доставка на услуги от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, различни от тези, посочени в членове 50 и 54 и в член 56, параграф 1, е мястото, където се доставя базисната сделка в съответствие с настоящата директива.

Въпреки това, когато клиентът на услугите, доставени от посредник, е идентифициран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на територията, на която се изпълнява тази сделка, мястото на доставката на услуги от посредника се счита, че се намира на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационния номер по ДДС, под който му е оказана услугата.

Подраздел 2

Доставка на услуги, свързани с недвижими вещи

Член 45

За място на доставка на услуги, свързани с недвижима вещ, включително услугите на агенти и експерти за недвижими имоти и услуги за подготовка и координация на строителни работи, като например услуги на архитекти и фирми, предоставящи обектов надзор се счита мястото, където се намира недвижимата вещ.

Подраздел 3

Доставка на транспортни услуги

Член 46

За място на доставка на транспортни услуги, различни от вътреобщностния транспорт на стоки, се счита мястото, където се извършва превозът по отношение на реализирания пробег.

Член 47

За място на доставка на вътреобщностен транспорт на стоки се счита мястото на започване на превоза.

Въпреки това, когато вътреобщностният транспорт на стоки се доставя на клиенти, идентифицирани за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на започване на превоза, за мястото на доставка се счита, че е на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационния номер по ДДС, под който му е оказана услугата.

Член 48

„Вътреобщностен транспорт на стоки“ означава всеки превоз на стоки, чието място на отпътуване и място на пристигане са разположени на територията на две различни държави-членки.

„Място на отпътуване“ означава мястото, където превозът на стоките фактически започва, независимо от реализирания пробег, за да се достигне до мястото на местонахождението на стоките.

„Място на пристигане“ означава мястото, където превозът на стоките фактически завършва.

Член 49

Превозът на стоки, по отношение на който мястото на отпътуване и мястото на пристигане са разположени на територията на една и съща държава-членка, се третира като вътреобщностен транспорт на стоки, когато този транспорт е пряко свързан с транспорта на стоки, по отношение на който мястото на отпътуване и мястото на пристигане са разположени на територията на две различни държави-членки.

Член 50

За мястото на доставката на услугите от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, когато посредникът участва във вътреобщностния транспорт на стоки, се счита мястото на започване на превоза.

Въпреки това, когато клиентът на услугите, доставяни от посредника, е идентифициран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на започване на превоза, мястото на доставката на услугите се счита, че е на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационен номер по ДДС, по който му е предоставена услугата.

Член 51

Държавите-членки могат да не облагат с ДДС тази част на вътреобщностния транспорт на стоки, извършващ се по вода, които не представляват част от територията на Общността.

Подраздел 4

Доставка на културни и други подобни услуги, спомагателни услуги за превоз или услуги, свързани с движими материални вещи

Член 52

Мястото на доставка на следните услуги е мястото, където услугите фактически се извършват:

а)

културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия, включително дейността на организаторите на подобни дейности, и когато е подходящо — спомагателни услуги;

б)

спомагателни дейности по превоза, като например натоварване, разтоварване транспортна обработка на стоките и други подобни дейности;

в)

оценки на движима материална вещ или работа по такава вещ.

Член 53

Чрез дерогация от член 52, буква б), мястото на доставка на услуги, обхващащи дейности, спомагателни за вътреобщностния превоз на стоки, доставяни на клиенти, идентифицирани за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на територията, на която дейностите фактически се извършват, се счита, че се намира на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационен номер по ДДС, по който му е предоставена услугата.

Член 54

За място на доставката на услугите от посредник, действащ на името и за сметка на друго лице, когато посредникът участва в доставката на услугите, състоящи се от дейности, спомагателни за вътреобщностния превоз на стоки се счита мястото, където спомагателните услуги фактически се извършват.

Въпреки това, когато клиентът на услугите, доставяни от посредника е идентифициран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на територията, на която се извършват фактически спомагателните услуги, мястото на доставката на услугите от посредника се счита, че е на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационен номер по ДДС, по който му е предоставена услугата.

Член 55

Чрез дерогация от член 52, буква в), мястото на доставка на услуги, обхващащи оценката на движима материална вещ или работа по такава вещ, доставяна на клиенти, идентифицирани за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази на територията на която услугите фактически се извършват, се счита, че се намира на територията на държавата-членка, която е издала на клиента идентификационен номер по ДДС, по който му е предоставена услугата.

Дерогацията, посочена в първия параграф, се прилага само когато стоките са изпратени или превозени извън държавата-членка, в която услугите фактически са извършени.

Подраздел 5

Доставка на различни услуги

Член 56

1.   За място на доставка на следните услуги за клиенти, установени извън Общността, или за данъчнозадължени лица, установени в Общността, но не в държавата на доставчика, се счита, че е мястото, където клиентът е установил своята дейност или има постоянен обект, за който се доставя услугата или при липса на такова място — мястото на постоянния му адрес или обичайно местоживеене:

а)

предоставяне или прехвърляне на права върху авторско право, патент, лицензии, търговски марки и други подобни права;

б)

рекламни услуги;

в)

услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, адвокати, счетоводители и други подобни услуги, както и обработка на данни и предоставянето на информация;

г)

задълженията за въздържане от провеждането или упражняването изцяло или частично на стопанска дейност или право, посочено в настоящия параграф;

д)

банкови, финансови и застрахователни сделки, включително презастраховане, с изключение на отдаването под наем на сейфове;

е)

осигуряване на персонал;

ж)

отдаване под наем на движими материални вещи, с изключение на всички видове превозни средства;

з)

услуги по осигуряване на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи на природен газ или на електрическа енергия и предоставянето на други услуги, пряко свързани с тях;

и)

далекосъобщителни услуги;

й)

услуги по разпространение на радио и телевизия;

к)

услуги, извършвани по електронен път, като тези посочени в приложение 2;

л)

доставката на услуги, извършвани от посредници, действащи от името и за сметка на други лица, когато тези посредници вземат участие в доставката на услугите, посочени в настоящия параграф.

2.   Когато доставчикът на услуга и клиентът комуникират по електронна поща, това не означава само по себе си, че доставяната услуга е услуга, извършвана по електронен път за целите на параграф 1, буква к).

3.   Параграф 1, букви й) и к), и параграф 2 се прилагат до 31 декември 2006 г.

Член 57

1.   Когато услугите, посочени в член 56, параграф 1, буква к), се доставят на данъчно незадължени лица, които са се установили в държава-членка или които имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или има постоянен обект, от който се доставя услугата или който при липса на такова място на стопанска дейност или постоянен обект има за свой постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността, за място на доставка се счита мястото, където данъчно незадълженото лице е установено или където се намира постоянния му адрес или обичайното му местоживеене.

2.   Параграф 1 се прилага до 31 декември 2006 г.

Подраздел 6

Критерий за ефективно ползване и притежаване

Член 58

За избягване на двойното данъчно облагане, липсата на облагане или нарушаването на конкуренцията по отношение на доставката на услуги, посочена в член 56, параграф 1 и по отношение на отдаването под наем на превозни средства държавите-членки могат:

а)

да разглеждат мястото на доставка на всяка или на всички от тези услуги, ако са разположени на тяхна територия, като разположени извън Общността, ако фактическото ползване или притежаване на услугите се извършва на място извън Общността;

б)

да разглеждат мястото на доставка на всяка или на всички от тези услуги, ако са разположени извън Общността, като разположени на тяхна територия, ако фактическото ползване или притежаване на услугите се извършва на тяхна територия.

Въпреки това, настоящата разпоредба не се прилага за услугите, посочени в член 56, параграф 1, буква к), където тези услуги се оказват на данъчно незадължени лица.

Член 59

1.   Държавите-членки прилагат член 58, буква б) по отношение на далекосъобщителните услуги, доставяни на данъчно незадължени лица, които са установени в държава-членка или които имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или има постоянен обект, от който се доставят услугите или който при отсъствието на такова място на стопанска дейност или постоянен обект има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността.

2.   До 31 декември 2006 г. държавите-членки прилагат член 58, буква б) за услуги по разпространението на радио или телевизия, както е посочено в член 56, параграф 1, буква й) предоставяни на данъчно незадължени лица, които са установени в държава-членка или които имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или има постоянен обект, от който се доставят услугите или което при отсъствието на такова място на стопанска дейност или постоянен обект има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността.

ГЛАВА 4

Място на внос на стоки

Член 60

Мястото на внос на стоки е държавата-членка, на чиято територия се намират стоките, когато се въвеждат в Общността.

Член 61

Чрез дерогация от член 60, когато при въвеждането в Общността, стоките, които не са в свободно обращение се поставят в един от режимите или положенията, посочени в член 156, или в режим на временен внос, с пълно освобождаване от вносно мито, или под външен транзитен режим, мястото на внос на такива стоки е държавата-членка, на чиято територия стоките престават да бъдат в обхвата на приложение на тези режими или положения.

Подобно, когато при въвеждане в Общността стоките, които са в свободно обращение се поставят под един от режимите или положенията, посочени в членове 276 и 277, мястото на внос е държавата-членка, на чиято територия стоките престават да бъдат в обхвата на приложение на тези режими или положения.

ДЯЛ VI

ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДДС

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 62

За целите на настоящата директива:

1.

„данъчно събитие“ означава обстоятелство, по силата на което се изпълняват правните условия, необходими за настъпването на изискуемостта на ДДС;

2.

ДДС става „изискуем“, когато данъчният орган придобива законното основание в даден момент да изисква дължимия данък от лицетоплатец на данъка, независимо от това, че срокът на плащане може да бъде отложен.

ГЛАВА 2

Доставка на стоки или услуги

Член 63

Данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките или услугите са доставени.

Член 64

1.   Когато води до последователни отчитания или плащания, доставката на стоки, различна от тази, състояща се от наемането на стоки за определен период или продажбата на стоки на изплащане, както е посочено в член 14, параграф 2, буква б) или доставката на услуги се счита за завършена при изтичането на периодите, за които се отнасят тези отчитания или плащания.

2.   Държавите-членки в определени случаи могат да предвидят, че непрекъсната доставка на стоки или услуги през определен период от време трябва да се разглежда като приключена поне на интервали от една година.

Член 65

Когато трябва да се извърши плащане по сметка преди стоките или услугите да бъдат доставени, ДДС става изискуем при получаването на плащането и върху получената сума.

Член 66

Чрез дерогация от членове 63, 64 и 65 държавите-членки могат да предвидят, че ДДС става изискуем по отношение на някои сделки или за някои категории данъчнозадължени лица в някой от следните моменти:

а)

не по-късно от момента на издаването на фактурата;

б)

не по-късно от момента на получаването на плащането;

в)

не по-късно от момента на издаването на фактурата, или ако е издадена със закъснение — в посочен срок от датата на данъчното събитие.

Член 67

1.   Когато в съответствие с условията, предвидени в член 138, стоките, изпратени или превозени до държава-членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките, се доставят освободени от ДДС, или където стоките се прехвърлят освободени от ДДС на друга държава-членка от данъчнозадължено лице за целите на стопанската му дейност, ДДС става изискуем на 15-о число от месеца, следващ този, в който настъпва данъчното събитие.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, ДДС става изискуем при издаването на фактурата, предвидена в член 220, ако тази фактура е издадена преди 15-о число от месеца, следващ този, в който настъпва данъчното събитие.

ГЛАВА 3

Вътреобщностно придобиване на стоки

Член 68

Данъчното събитие настъпва, когато е извършено вътреобщностно придобиване на стоки.

Вътреобщностното придобиване на стоки се счита за извършвано, когато доставката на подобни стоки се счита за извършвана на територията на съответната държава-членка.

Член 69

1.   В случай на вътреобщностно придобиване на стоки ДДС става изискуем на 15-о число от месеца, следващ този, в който настъпва данъчното събитие.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 ДДС става изискуем при издаването на фактурата, предвидена в член 220, ако тази фактура е издадена преди 15-о число от месеца, следващ този, в който настъпва данъчното събитие.

ГЛАВА 4

Внос на стоки

Член 70

Данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките се внесат.

Член 71

1.   Когато при въвеждането в Общността стоките се поставят в един от режимите или положенията, посочени в членове 156, 276 и 277 или в режим на временен внос, с пълно освобождаване от вносно мито, или под външен транзитен режим, данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем само когато стоките престанат да бъдат в обхвата на приложение на тези режими или положения.

Въпреки това, когато внесените стоки подлежат на облагане с мита, на земеделски налози или на такси, имащи равностоен ефект, установени по дадена обща политика, данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато данъчното събитие по отношение на тези налози настъпи и те станат изискуеми.

2.   Когато внесените стоки не подлежат на облагане с някой от налозите, посочени в параграф 1, втора алинея по отношение на данъчното събитие и момента, когато ДДС става изискуем, държавите-членки прилагат разпоредбите, които са в сила за управляването на митните сборове.

ДЯЛ VII

ДАНЪЧНА ОСНОВА

ГЛАВА 4

Определение

Член 72

За целите на настоящата директива „пазарна стойност“ означава пълната стойност, която, за да се получат съответните стоки или услуги в този момент, в който клиентът на същия пазарен етап, на който се извършва доставката на стоките или услугите, трябва да плати при условията на лоялна конкуренция на доставчика в пряка сделка на територията на държавата-членка, в която доставката е облагаема.

Когато не може да бъде установена съпоставима доставка на стоки или услуги, „пазарна стойност“ означава следното:

1.

по отношение на стоките — сумата, която е не по-малка от покупната цена на стоките или на подобни стоки, или при липсата на покупна цена — себестойността, определена по времето на доставката;

2.

по отношение на услугите — сумата, която е не по-малка от пълната себестойност за данъчнозадълженото лице за предоставянето на услугата.

ГЛАВА 2

Доставка на стоки или услуги

Член 73

По отношение на доставката на стоки или услуги, различни от посочените в членове 74—77, данъчната основа включва всичко, което представлява насрещна престация, получена или която следва да бъде получена от доставчика срещу доставката, от клиента или трето лице, включително субсидии, пряко свързани с цената на доставката.

Член 74

Когато данъчнозадължено лице ползва или се разпорежда със стоки, съставляващи част от неговите стопански активи или когато стоките се задържат от данъчнозадължено лице или от неговите правоприемници, когато бъде преустановена неговата облагаема икономическа дейност, както е посочено в членове 16 и 18, данъчната основа е покупната цена на стоките или сходните стоки или при липса на покупна цена — себестойността, определена в момента на извършването на ползването, разпореждането или задържането.

Член 75

По отношение на доставката на услуги, посочена в член 26, когато стоките, представляващи част от активите на стопанска дейност, се използват за лични цели или услугите се извършват безвъзмездно, данъчната основа е пълната себестойност за данъчнозадълженото лице на предоставянето на услугите.

Член 76

По отношение на доставката на стоки, състояща се от прехвърляне на друга държава-членка, данъчната основа е покупната цена на стоките или на подобни стоки, или при липсата на покупна цена — пълната себестойност, определена към момента на извършването на прехвърлянето.

Член 77

По отношение на доставката от данъчнозадължено лице на услуга за целите на стопанската му дейност, както е посочено в член 27, данъчната основа е пазарната цена на доставената услуга.

Член 78

Данъчната основа включва следните елементи:

а)

данъци, мита, налози и такси с изключение на самия данък върху добавената стойност;

б)

съпътстващите разходи, начислени от доставчика на клиента, като разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховане.

За целите на буква б) от първи параграф, държавите-членки могат да считат разходите, обхванати по отделно споразумение, за съпътстващи разходи.

Член 79

Данъчната основа не включва следните елементи:

а)

намаленията на цените като отстъпка за предсрочно плащане;

б)

отстъпките от цените и намаленията, предоставени на клиента и получени от него към момента на доставката;

в)

сумите, които данъчнозадълженото лице получава от клиента като изплащане на разходи, направени от името и за сметка на клиента и отчетени в неговите счетоводни книги по разчетна сметка.

Данъчнозадълженото лице трябва да предостави доказателство за фактическата сума на разходите, посочени в буква в) от алинея първа и не може да приспада никакъв ДДС, който може да е бил начислен.

Член 80

1.   За да се предотврати неплащането или избягването на данъци, държавите-членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по отношение на доставката на стоки или услуги на бенефициери, с които съществуват семейни или други близки лични връзки, връзки по управлението, собствеността, членството, финансови или юридически връзки, както са определени от държавата-членка, данъчната основа е пазарната стойност на операцията в следните случаи:

а)

когато насрещната престация е по-ниска от пазарната цена и получателят на доставката няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и 173—177;

б)

когато насрещната престация е по-ниска от пазарната цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и членове 173—177 и доставката подлежи на освобождаване по членове 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, 378, параграф 2, 379 параграф 2 или членове 380—390;

в)

когато насрещната престация е по-висока от пазарната цена и доставчикът няма пълно право на приспадане по членове 167—171 и членове 173—177.

За целите на първата алинея юридическите връзки могат да обхващат взаимоотношението между работодател и наето лице, или семейството на наетото лице, или други тясно свързани лица.

2.   Когато държавите-членки упражняват възможността, предвидена в параграф 1, те могат да ограничат категориите на доставчиците или получателите, за които се прилагат мерките.

3.   Държавите-членки информират Комитета по ДДС за националните законодателни мерки, приети в съответствие с параграф 1, доколкото същите не са мерки, разрешени от Съвета преди 13 август 2006 г. в съответствие с член 27, параграфи 1—4 от Директива 77/388/ЕИО и които са продължени съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 81

Държавите-членки, които към 1 януари 1993 г. не са се възползвали от правото на избор по член 98 за прилагането на намалена ставка, могат, ако се възползват от правото на избор по член 89, да предвидят по отношение на доставката на произведения на изкуството, както е посочено в член 103, параграф 2, данъчната основа да е равна на сумата, определена в съответствие с членове 73, 74, 76, 78 и 79.

Частта, определена в първия параграф, се определя по такъв начин, че така дължимият ДДС е равен най-малко на 5 % от сумата, определена в съответствие с членове 73, 74, 76, 78 и 79.

Член 82

Държавите-членки могат да предвидят, че по отношение на доставката на стоки и услуги данъчната основа трябва да включва стойността на освободеното инвестиционно злато по смисъла на член 346, което е предоставено от клиента да се използва като основа за преработване, което в резултат на това губи статута си на инвестиционно злато, освободено от ДДС, когато се доставят такива стоки и услуги. Стойността, която трябва да се използва, е пазарната цена на инвестиционното злато към момента на доставянето на тези стоки и услуги.

ГЛАВА 3

Вътреобщностно придобиване на стоки

Член 83

По отношение на вътреобщностното придобиване на стоки данъчната основа се установява на основата на същите фактори, използвани в съответствие с глава 1 за определяне на данъчната основа за доставката на същите стоки на съответната държава-членка. В случаите на сделки, които трябва да се третират като вътреобщностни придобивания на стоки, посочени в членове 21 и 22, данъчната основа е покупната цена на стоките или на подобни стоки или ако няма покупна цена — себестойността, определена към момента на доставката.

Член 84

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че акцизът дължим или платим от лицето, извършващо вътреобщностно придобиване на акцизен продукт, е включен в данъчната основа в съответствие с член 78, първи параграф, а).

2.   Когато след извършването на вътреобщностно придобиване на стоки лицето, придобиващо стоките, получава възстановяване на акциза, платен в държавата-членка, в която е започнало изпращането или превоза на стоките, данъчната основа се намалява съответно в държавата-членка, на чиято територия се извършва придобиването.

ГЛАВА 4

Внос на стоки

Член 85

По отношение на вноса на стоки, данъчната основа е стойността за митнически цели, определена в съответствие с разпоредбите на Общността, които са в сила.

Член 86

1.   Данъчната основа включва следните фактори, доколкото същите вече не са включени:

а)

данъци, мита, налози и такси, дължими извън държавата-членка на вноса и тези дължими на основание на внос, с изключение на ДДС, който трябва да се събира;

б)

съпътстващите разходи като разходи за комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на територията на държавата-членка на вноса, както и тези, получени в резултат на превоз до друго местоназначение в Общността, ако това друго местоназначение е известно, когато настъпи данъчното събитие.

2.   За целите на параграф 1, буква б) „първото местоназначение“ означава мястото, посочено в товарителницата или в някой друг документ, по който стоките се внасят в държавата-членка на вноса. Ако то не е посочено, за първо местоназначение се счита мястото на първото прехвърляне на стоките в държавата-членка на вноса.

Член 87

Данъчната основа не включва следните елементи:

а)

намаленията на цените като отстъпка за предсрочно плащане;

б)

отстъпките от цените и намаленията, предоставени на клиента и получени от него към момента на вноса;

Член 88

Когато стоките, временно изнесени от територията на Общността, се внесат, след като са претърпели извън Общността поправка, обработка, приспособяване или преработка, държавите-членки предприемат стъпки да гарантират, че данъчното третиране на стоките за целите на ДДС е същото като това, което би било приложено ако поправката, обработката, приспособяването или преработката са били извършени на тяхна територия.

Член 89

Държавите-членки, които на 1 януари 1993 г. не са се възползвали от възможността съгласно член 98 за прилагането на намалена ставка, могат да предвидят по отношение на вноса на произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, както е определено в член 311, параграф 1, точки 2, 3 и 4, данъчната основа да е равна на частта от сумата, определена в съответствие с членове 85, 86 и 87.

Частта, определена в първия параграф, се определя по такъв начин, че така дължимият ДДС върху вноса да е равен най-малко на 5 % от сумата, определена в съответствие с членове 85, 86 и 87.

ГЛАВА 5

Други разпоредби

Член 90

1.   В случаите на анулиране, разваляне, отказ или пълно или частично неплащане, или когато цената е намалена след извършването на доставката, основата се намалява съответно съгласно условия, които се определят от държавите-членки.

2.   В случаите на пълно или частично неплащане държавите-членки могат да дерогират от параграф 1.

Член 91

1.   Когато елементте, използвани за определяне на данъчната основа за внос, са изразени във валута, различна от тази на държавата-членка, в която се извършва изчисляването ѝ, обменният курс се определя в съответствие с разпоредбите на Общността, управляващи изчисляването на стойността за митнически цели.

2.   Когато елементите, използвани за определяне на данъчната основа за сделка, различна от вноса на стока, са изразени във валута, различна от тази на държавата-членка, в която се извършва изчисляването ѝ, приложимият обменен курс е последният отчетен курс „продава“ към момента, когато ДДС става изискуем, на най-представителната борса или борси на съответната държава-членка или курс, определен по отношение на този или тези пазари, в съответствие с правилата, предвидени от тази държава-членка.

За някои сделки обаче, посочени в първа алинея или за някои категории данъчнозадължени лица, държавите-членки могат да използват обменния курс, определен в съответствие с разпоредбите на Общността в сила, които регулират изчисляването на митническата стойност.

Член 92

По отношение на стойността на опаковъчни материали, подлежащи на връщане, държавите-членки могат да предприемат една от следните мерки:

а)

да ги изключат от данъчната основа и вземат всички необходими мерки за осигуряването на коригирането на тази основа, ако опаковъчните материали не се върнат;

б)

да ги включат в данъчната основа и вземат всички необходими мерки за осигуряването на коригирането на тази основа, ако опаковъчните материали фактически се върнат.

ДЯЛ VIII

ДАНЪЧНИ СТАВКИ

ГЛАВА 1

Прилагане на данъчни ставки

Член 93

Данъчната ставка, приложима към облагаемите сделки, е тази, действаща по време на данъчното събитие.

Въпреки това, при следните случаи приложимата данъчна ставка е тази, която е действаща, когато ДДС става изискуем:

а)

в случаите, посочени в членове 65 и 66;

б)

в случаите на вътреобщностно придобиване на стоки;

в)

в случаите, отнасящи се до вноса на стоки, посочен в член 71, параграф 1, втора алинея, и в член 71, параграф 2.

Член 94

1.   Данъчната ставка, приложима към вътреобщностно придобиване на стоки е тази, приложима за доставката на подобни стоки на територията на държавата-членка.

2.   При условията на избора съгласно член 103, параграф 1 за прилагането на намалена данъчна ставка за вноса на произведения на изкуството, колекционерски предмети или антикварни предмети, приложимата данъчна ставка за внос на стоки се прилага за доставката на подобни стоки на територията на държавата-членка.

Член 95

Когато данъчните ставки се променят, държавите-членки могат в случаите, посочени в членове 65 и 66, да извършат корекции, за да вземат пред вид данъчните ставки, приложими в момента на доставянето на стоките или услугите.

Държавите-членки могат също да приемат всички подходящи преходни мерки.

ГЛАВА 2

Структура и размер на данъчните ставки

Раздел 1

Стандартна данъчна ставка

Член 96

Държавите-членки прилагат стандартна ставка на ДДС, която се определя от всяка държава-членка като процент от данъчната основа и която е една и съща за доставката на стоки и за доставката на услуги.

Член 97

1.   От 1 януари 2006 г. до 31 декември 2010 г. стандартната данъчна ставка не може да бъде по-малка от 15 %.

2.   Съветът взема решение, в съответствие с член 93 от Договора, относно размера на стандартната данъчна ставка, приложим след 31 декември 2010 г.

Раздел 2

Намалени ставки

Член 98

1.   Държавите-членки могат да прилагат една или две намалени ставки.

2.   Намалените ставки се прилагат само за доставки на стоки или услуги в категориите, предвидени в приложение III.

Намалените ставки не се прилагат за услугите, посочени в член 56, параграф 1, буква к).

3.   Когато се прилагат намалените ставки, предвидени в параграф 1 за категориите на стоките, държавите-членки могат да използват Комбинираната номенклатура за установяване на точния обхват на съответната категория.

Член 99

1.   Намалените ставки се определят като процент от данъчната основа, който не може да бъде под 5 %.

2.   Всяка намалена ставка се определя така, че сумата на ДДС, получена в резултат от прилагането ѝ, е такава, че ДДС, който подлежи на приспадане по членове 167—171 и членове 173—177, може нормално да бъде приспаднат напълно.

Член 100

Въз основа на доклад от Комисията Съветът преглежда на всеки две години, от 1994 г., намалените ставки.

В съответствие с член 93 от Договора Съветът може да реши да промени списъка на стоките и услугите, предвидени в приложение III.

Член 101

До 30 юни 2007 г. най-късно Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета общ доклад за оценка на влиянието на намалените ставки, прилагани за местно доставяните услуги, включително ресторантьорски услуги, особено по отношение на създаването на нови работни места, икономическия растеж и правилното функциониране на вътрешния пазар въз основата на проучване, извършено от независим икономически мозъчен тръст.

Раздел 3

Специални разпоредби

Член 102

Държавите-членки могат да прилагат намалена ставка за доставката на природен газ, електроенергия или централно отопление, при условие че няма риск в резултат на това да възникне нарушаване на конкуренцията.

Всяка държава-членка, възнамеряваща да приложи намалена ставка по първия параграф, трябва преди да направи това, да информира Комисията съответно. Комисията решава дали има риск от нарушаване на конкуренцията или не. Ако Комисията не е взела това решение в рамките на три месеца от получаването на информацията, се счита, че няма риск от нарушаване на конкуренцията.

Член 103

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че намалената ставка или някоя от намалените ставки, които те прилагат в съответствие с членове 98 и 99, се прилага и за вноса на произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, както са определени в член 311, параграф 1, точки 2, 3 и 4.

2.   Ако държавите-членки се възползват от възможността за избор по параграф 1, те могат също да приложат намалена ставка към следните сделки:

а)

доставката на произведения на изкуството от техния автор или от неговите правоприемници;

б)

доставката на произведения на изкуството, инцидентно, от данъчнозадължено лице, различно от данъчнозадължен дилър, когато произведенията на изкуството са внесени от самото данъчнозадължено лице или когато те са му доставени от техния автор или неговия правоприемник, или когато са му дали право на пълно приспадане на ДДС.

Член 104

Австрия може да приложи втора стандартна ставка в общините Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал), която е по-ниска от съответната ставка, прилагана в останалата част на Австрия, но не е по-ниска от 15 %.

Член 105

В случаите на сделки, извършвани в автономните региони на Азорските острови и Мадейра и за прекия внос в тези региони, Португалия може да приложи ставки, по-ниски от тези, прилагани за континенталната ѝ част.

ГЛАВА 3

Временни разпоредби за специални трудоемки услуги

Член 106

Съветът може да приеме с единодушие, по предложение на Комисията, да се позволи на държавите-членки да прилагат най-късно до 31 декември 2010 г. намалените ставки, предвидени в член 98 за услугите, изброени в приложение IV.

Намалените ставки могат да се прилагат по отношение на услуги от не повече от две от категориите, предвидени в приложение IV.

В изключителни случаи на държава-членка може да бъде разрешено да приложи намалените ставки за услуги от три от тези категории.

Член 107

Услугите, посочени в член 106, трябва да отговарят на следните условия:

а)

трябва да бъдат трудоемки;

б)

трябва в голяма степен да се предоставят директно на крайни потребители;

в)

трябва да бъдат главно местни и да не причиняват нарушаване на конкуренцията.

Трябва също да има тясна връзка между намаляването на цените, получено в резултат на намаляването на данъчната ставка и предвидимото увеличаване на търсенето и заетостта. Прилагането на намалена ставка не трябва да нарушава гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Член 108

Всяка държава-членка, която желае да приложи за първи път след 31 декември 2005 г. намалена ставка към една или повече от услугите, посочени в член 106 в съответствие с настоящия член, следва да информира Комисията в тази връзка не по-късно от 31 март 2006 г. Тя следва да ѝ изпрати преди тази дата цялата имаща отношение информация относно новите мерки, които желае да въведе, по-специално следното:

а)

обхвата на мярката и подробно описание на засегнатите услуги;

б)

данни, показващи, че са изпълнени условията, предвидени в член 107;

в)

данни, показващи, че са предвидени бюджетни разходи за мярката.

ГЛАВА 4

Специални разпоредби, прилагани до приемането на окончателен режим

Член 109

Разпоредбите в настоящата глава се прилагат до въвеждането на окончателния режим, посочен в член 402.

Член 110

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. са давали освобождавания с приспадане на платения на предходния етап ДДС или са прилагали намалени ставки, по-ниски от минималните, предвидени в член 99, могат да продължат да дават тези освобождавания или да прилагат тези намалени ставки.

Освобождаванията и намалените ставки, посочени в първия параграф, трябва да бъдат в съответствие със законодателството на Общността и трябва да са били приети на основание на ясно определени социални причини и в изгода за крайния потребител.

Член 111

В съответствие с условията, предвидени в член 110, втора алинея, освобождаванията с приспадане на платения на предходния етап ДДС могат да продължат да се дават в следните случаи:

а)

от Финландия по отношение на доставката на вестници и периодични издания, продавани на абонамент и отпечатването на публикации, разпространявани до членовете на корпорации за общественото благо;

б)

от Швеция по отношение на доставката на вестници, включително радио-вестници и вестници на касети за незрящи, фармацевтични продукти, доставяни за болници или срещу рецепти и производството на, или други свързани услуги във връзка с периодични издания за организации с идеална цел.

Член 112

Ако разпоредбите на член 110 доведат в Ирландия до нарушения на конкуренцията при доставката на енергийни продукти за отопление и осветление, на Ирландия може, при специално поискване, да се разреши да прилага намалена ставка за такива доставки в съответствие с членове 98 и 99.

В случаите, посочени в първа алинея, Ирландия представя искане пред Комисията, заедно с цялата необходима информация. Ако Комисията не е взела решение в рамките на три месеца, се счита, че на Ирландия се разрешава да приложи предложените намалени ставки.

Член 113

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. в съответствие със законодателството на Общността са давали освобождавания с приспадане на платения на предходния етап ДДС или са прилагали намалени ставки, по-ниски от минималните, предвидени в член 99 по отношение на стоки и услуги, различни от тези, специфицирани в приложение III, могат да продължат да прилагат тези намалени ставки или някоя от двете намалени ставки, предвидени в член 98 за доставката на такива стоки и услуги.

Член 114

1.   Държавите-членки, които на 1 януари 1993 г. са били задължени да повишат стандартната си ставка, действаща към 1 януари 1991 г. с повече от 2 % могат да прилагат намалена ставка, по-ниска от минималната, предвидена в член 99 по отношение на доставката на стоки и услуги в категориите, изложени в приложение III.

Държавите-членки, посочени в първата алинея, могат също да прилагат такава ставка за ресторантьорски услуги, детско облекло, детски обувки и жилища.

2.   Държавите-членки не могат да въвеждат, позовавайки се на параграф 1, освобождавания с приспадане на платения на предходния етап ДДС.

Член 115

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. са прилагали намалена ставка за ресторантьорски услуги, детско облекло, детски обувки и жилища могат да продължат да прилагат такава ставка за доставката на тези стоки или услуги.

Член 116

Португалия може да прилага някоя от двете намалени ставки, предвидени в член 98 за ресторантьорски услуги, при условие че ставката не е по-ниска от 12 %.

Член 117

1.   За целите на прилагането на член 115, Австрия може да продължи да прилага намалена ставка за ресторантьорски услуги.

2.   Австрия може да прилага някоя от двете намалени ставки, предвидени в член 98 за отдаването под наем на недвижим имот за жилищно ползване, при условие че ставката не е по-ниска от 10 %.

Член 118

Държавите-членки, които към 1 януари 1991 г. са прилагали намалена ставка за доставката на стоки и услуги, различни от тези, специфицирани в приложение III, могат да продължат да прилагат намалената ставка или някоя от двете намалени ставки, предвидени в член 98 за доставката на такива стоки и услуги, при условие че ставката не е по-ниска от 12 %.

Разпоредбата на първа алинея не се прилага за доставката на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, както е определено в член 311, параграф 1, точки от 1—4 при условията на облагане с ДДС в съответствие със режима за облагане на маржа, предвиден в членове 312—325 или режима за продажба на публичен търг.

Член 119

За целите на прилагането на член 118 Австрия може да продължи да прилага намалена ставка за вина, произведени в земеделското стопанство от земеделски производител, при условие че ставката не е по-ниска от 12 %.

Член 120

Гърция може да прилага ставки до 30 % по-ниски от съответните ставки, прилагани в континенталната част на Гърция, в департаментите Лесбос, Хиос, Самос, Додеканезе и Цикладите, и на островите Тасос, Северни Споради, Самотраки и Скирос.

Член 121

Държавите-членки, които към 1 януари 1993 г. са разглеждали работата по договор като доставка на стоки, могат да приложат към доставката на работа по договор ставката, приложима за стоките, получени след изпълнението на работата по договор.

За целите на прилагането на първия параграф „доставката на работа по договор“ означава предаването от изпълнителя на неговия клиент на движима вещ, изработена или монтирана от изпълнителя от материали или предмети, поверени му от клиента за тази цел, независимо дали изпълнителят е предоставил някоя част от използваните материали.

Член 122

Държавите-членки могат да приложат намалена ставка за доставката на живи растения и други цветарски продукти, включително луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна зеленина, и дървесина за ползване като дърва за огрев.

ГЛАВА 5

Временни разпоредби

Член 123

Чешката република може до 31 декември 2007 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за следните сделки:

а)

доставката на отоплителна енергия, използвана от домакинствата и дребните предприемачи, които не подлежат на облагане с ДДС за отоплението и производството на топла вода, с изключение на суровините, използвани за производството на топлоенергия;

б)

доставката на строителна работа за жилищно строителство, което не е предвидено като част от социална политика, с изключение на строителните материали.

Член 124

Естония може до 30 юни 2007 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за доставката на отоплителна енергия, продавана на физически лица, жилищни сдружения, апартаментни сдружения, църкви, конгрегации и институции или власти, финансирани от държавата, селските общини или общинския бюджет, както и за доставката на торф, брикети за отопление, въглища и дърва за огрев на физически лица.

Член 125

1.   Кипър може до 31 декември 2007 г. да продължи да предоставя освобождаване с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС по отношение на доставката на фармацевтични стоки и храни за консумация от човека, с изключение на сладолед, сладолед на клечка, замразен йогурт, сорбет и други подобни продукти и други пикантни хранителни продукти (картофени чипсове и пръчици, тестени сладкиши и други подобни продукти, опаковани за консумация от човека без допълнителна обработка).

2.   Кипър може да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за доставката на ресторантьорски услуги до 31 декември 2007 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете настъпи по-рано.

Член 126

Унгария може да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 12 % за следните сделки:

а)

доставката на въглища, въглищни брикети и кокс, дърва за огрев и дървени въглища и доставката на услуги за централно отопление до 31 декември 2007 г.

б)

доставката на ресторантьорски услуги и хранителни стоки, продавани в подобни помещения до 31 декември 2007 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете настъпи по-рано.

Член 127

Малта може до 1 януари 2010 г. да продължи да дава освобождаване с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС по отношение на доставката на хранителни стоки за консумация от човека и фармацевтични средства.

Член 128

1.   Полша може до 31 декември 2007 г. да продължи да дава освобождаване с възможност за приспадане на платения на предходния етап ДДС по отношение на доставката на някои книги и специализирани периодични издания.

2.   Полша може до 31 декември 2007 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете настъпи по-рано, да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за доставката на ресторантьорски услуги.

3.   Полша може до 30 април 2008 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 3 % за доставката на хранителни продукти, както е посочено в точка 1 от приложение III.

4.   Полша може до 30 април 2008 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 3 % за доставката на стоки и услуги от вид, нормално предназначен за използване в земеделското производство, но с изключение на капиталови стоки като машини или сгради, както е посочено в точка 11 от приложение III.

5.   Полша може до 31 декември 2007 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за доставката на услуги, които не се предоставят като част от социална политика, за строителство, обновяване и променяне на жилища, с изключение на строителни материали и за доставката преди първото обитаване на жилищни сгради или части от жилищни сгради, както е посочено в член 12, параграф 1, буква а).

Член 129

1.   Словения може до 31 декември 2007 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете настъпи по-рано, да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 8,5 % за приготвянето на храна.

2.   Словения може до 31 декември 2007 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за доставката на строителни работи, дейности по обновяване и поддръжка за жилищно строителство, които не се предоставят като част от социална политика, с изключение на строителни материали.

Член 130

Словакия може да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за следните сделки:

а)

доставката на строителна работа за жилищно строителство, която не се предоставя като част от социална политика, с изключение на строителни материали — до 31 декември 2007 г.

б)

доставката на топлинна енергия, използвана от частни домакинства и малки предприемачи, които не подлежат на облагане с ДДС за отопление и производството на топла вода, с изключение на суровини, използвани за производство на топлинна енергия — до 31 декември 2008 г.

ДЯЛ IХ

ОСВОБОЖДАВАНИЯ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 131

Освобождаванията, предвидени в глави 2—9, се прилагат, без да се засягат други общностни разпоредби и в съответствие с условията, които държавите-членки определят, за да осигурят правилно и ясно прилагане на тези освобождавания, и да предотвратят всякакво възможно отклонение от данъчно облагане, избягване на данъци или злоупотреба.

ГЛАВА 2

Освобождавания за някои дейности от обществен интерес

Член 132

1.   Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

доставката на обществените пощенски служби, различни от пътнически транспорт и далекосъобщителни услуги, и съпътстващата ги доставка на стоки;

б)

болничната и медицинската помощ, и тясно свързаните с тях дейности, извършвани от публичноправни субекти, или при социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти, от болници, терапевтични или диагностични медицински центрове и други надлежно признати заведения с подобен характер;

в)

предоставянето на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии, определени от съответната държава-членка;

г)

доставката на човешки органи, кръв и кърма;

д)

доставката на услуги, извършвани от зъботехници по занятие, както и доставката на зъбни протези, извършвани от зъболекари и зъботехници;

е)

доставката на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица, чийто дейности са освободени от ДДС или във връзка с които те не са данъчнозадължени лица, с цел предоставяне на техните членове на услугите, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато такива групи изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи, при условие че освобождаването не би довело до нарушаване на конкуренцията;

ж)

доставката на услуги и на стоки, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване, включително тези услуги доставяни от старчески домове, от публичноправни субекти или от други организации, признати за благотворителни от съответната държава-членка;

з)

доставката на услуги и на стоки, тясно свързани със защитата на децата и младежите, от страна на публичноправни субекти или други организации, признати за благотворителни от съответната държава-членка;

и)

предоставянето на детското или младежкото образование, училищното или университетското образование, професионалното обучение или преквалификация, включително доставката на стоки и на услуги, тясно свързани с него, осъществявани от публичноправни субекти с такъв предмет на дейност или от други организации, определени от съответната държава-членка за организации със сроден предмет на дейност;

й)

частните уроци, давани от преподавателски кадри и съответстващи на училищното или университетското образование;

к)

осигуряване на персонал от религиозни или философски институции за дейностите, предвидени в букви б), ж), з) и и), и за целите на духовното благосъстояние;

л)

доставката на услуги и на стоки, тясно свързани с тях, в полза на техните членове срещу членски внос, определен в съответствие с техните правила, от нестопански организации, поставящи се цели от политически, профсъюзен, религиозен, патриотичен, философски, филантропичен или граждански характер, при условие че освобождаването не би довело до нарушаване на конкуренцията;

м)

доставката на някои услуги, тясно свързани със спорта или физическото възпитание от нестопански организации на лица, участващи в спортни дейности или физическо възпитание;

н)

доставката на някои културни услуги и стоки, тясно свързани с тях, доставяни от публичноправни субекти или от други културни организации, признати от съответната държава-членка;

о)

доставката на услуги и стоки от организации, чийто дейности са освободени съгласно разпоредбите на букви б), ж), з), и), л), м) и н), във връзка с прояви за набиране на средства, организирани изключително в тяхна полза, при условие че освобождаването не би довело до нарушаване на конкуренцията;

п)

доставката на транспортни услуги за болни или ранени лица с моторни превозни средства, специално предназначени за целта, от органи, имащи надлежно разрешение за това;

р)

дейностите на обществени радио и телевизионни организации, освен дейностите с търговски характер.

2.   За целите на параграф 1, буква о) държавите-членки могат да въведат всякакви необходими ограничения, по-специално по отношение на броя на проявите или размера на постъпленията, който дава право на освобождаване.

Член 133

Държавите-членки могат да поставят предоставянето на право на организациите, различни от публичноправни субекти, да освобождават всяка от доставките, предвидени в член 132, параграф 1, букви б), ж), з), и), л), м) и н), в зависимост от това дали същите отговарят на едно или повече от следните условия:

а)

съответните органи не трябва да се стремят системно към реализиране на печалба, а реализираните независимо от това излишъци не се разпределят, а се използват за продължаването или подобряването на доставяните услуги;

б)

тези органи трябва да са управлявани и администрирани по същество на доброволна основа от лица, които нямат пряк или косвен интерес, било то лично или чрез посредници, от резултатите на съответните дейности;

в)

тези органи трябва да определят цени, утвърдени от държавните органи или ненадвишаващи така утвърдените цени, или за услугите, които не подлежат на утвърждаване, цени по-ниски от определяните за подобни услуги от търговските предприятия, подлежащи на облагане с ДДС;

г)

не трябва да има вероятност освобождаването от ДДС да доведе до нарушаване на конкуренцията, поставяйки в неизгодно положение търговските предприятия, подлежащи на облагане с ДДС.

Държавите-членки, които в съответствие с приложение Д към Директива 77/388/ЕИО от 1 януари 1989 г. са прилагали ДДС за сделките, посочени в член 132, параграф 1, букви м) и н), могат също да приложат условията, предвидени в първия параграф, буква г), когато посочената доставка на стоки или услуги от публичноправни субекти е освободена от ДДС.

Член 134

Доставката на стоки или услуги не се освобождава, както е предвидено в разпоредбите на член 132, параграф 1, букви б), ж), з), и), л), м) и н), в следните случаи:

а)

когато доставката не е от съществено значение за освободените сделки;

б)

когато основното предназначение на доставката е реализирането на допълнителен доход за съответния орган чрез извършването на сделки, които са в пряка конкуренция с тези, извършвани от търговските предприятия, подлежащи на облагане с ДДС.

ГЛАВА 3

Освобождавания в полза на други дейности

Член 135

1.   Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

застрахователните и презастрахователните сделки, включително свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти;

б)

отпускането и договарянето на кредит, както и управлението на кредита от страна на лицето, което го отпуска;

в)

договарянето или всякакви операции с кредитни гаранции или други обезпечения на парични средства и управлението на кредитни гаранции от лицето, което е отпуснало кредита;

г)

сделките, включително договаряне, засягащи депозитни и текущи сметки, плащания, преводи, дългове, чекове и други прехвърляеми инструменти, но с изключение на събирането на дългове;

д)

сделките, включително договаряне, засягащи валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност;

е)

сделките, включително договаряне, с изключение на управление и отговорно пазене, с акции и дялове на дружества и сдружения, необезпечени облигации и други ценни книжа с изключение на документи, установяващи права на собственост върху стоки и правата или ценните книжа, посочени в член 15, параграф 2;

ж)

управлението на специалните инвестиционни фондове съгласно определенията, дадени от държавите-членки;

з)

доставката по номинална стойност на пощенски марки, валидни за употреба при пощенски услуги на територията на страната, гербови марки и други подобни марки;

и)

залагането, лотариите и другите форми на хазарт при условията и ограниченията, постановени от държавите-членки;

й)

доставката на сгради или части от сгради, както и на земята, която заемат, с изключение на доставката, посочена в член 12, параграф 1, буква а);

к)

доставката на незастроена земя с изключение доставката на земя за строеж, както е посочено в член 12, параграф 1, буква б);

л)

отдаване под наем или под аренда на недвижими имоти.

2.   Дейностите, посочени по-долу, се изключват от освобождаването, предвидено в параграф 1, буква л):

а)

предоставянето на настаняване съгласно определенията в законодателството на държавите-членки, в хотелския сектор или в секторите с подобна функция, включително предоставянето на настаняване във ваканционни селища или на площадки, разработени за ползване като къмпинги;

б)

отдаването под наем на помещения и площадки за паркиране на моторни превозни средства;

в)

отдаване под наем на постоянно инсталирано оборудване и машини;

г)

наемането на сейфове.

Държавите-членки могат да приложат допълнителни ограничения на обхвата на освобождаването, посочено в параграф 1, буква л).

Член 136

Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

доставката на стоки, използвани единствено за дейност, освободена по членове 132, 135, 371, 375, 376 и 377, член 378, параграф 2, член 379, параграф 2, и членове 380—390, ако тези стоки не дават право на приспадане;

б)

доставката на стоки, за чието придобиване или употреба ДДС не е бил подлежащ на приспадане в съответствие с член 176.

Член 137

1.   Държавите-членки могат да позволят на данъчнозадължените лица право на избор за данъчно облагане на следните сделки:

а)

финансовите сделки, посочени в член 135, параграф 1, букви б) —ж);

б)

доставка на сграда или на части от нея и прилежащата ѝ земя, различна от доставката, посочена в член 12, параграф 1, буква а);

в)

доставката на незастроена земя с изключение доставката на земя за строеж, както е посочено в член 12, параграф 1, буква б);

г)

отдаване под наем или аренда на недвижими имоти.

2.   Държавите-членки предвиждат подробните правила, регулиращи упражняването на избора по параграф 1.

Държавите-членки могат да ограничат обхвата на това право на избор.

ГЛАВА 4

Освобождавания на вътреобщностни сделки

Раздел 1

Освобождавания, свързани с доставка на стоки

Член 138

1.   Държавите-членки освобождават доставката на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън съответната им територия, но на територията на Общността, от или за сметка на продавача или клиента, придобиващ стоките за друго данъчнозадължено лице или за данъчно незадължено юридическо лице, действащо в това си качество в държава-членка, различна от тази, в която е започнало изпращането или превоза на стоката.

2.   Освен доставката на стоки, посочени в параграф 1, държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

доставката на нови транспортни средства, изпратени или превозени до клиента на местоназначение извън съответната им територия, но на територията на Общността, от или за сметка на продавача или клиента, за данъчнозадължени лица или за данъчно незадължени юридически лица, чиито вътреобщностни придобивания на стоки не подлежат на облагане с ДДС в съответствие с член 3, параграф 1, или за всяко друго данъчно незадължено лице;

б)

доставката на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, изпратени или превозени до местоназначение извън съответната им територия, но на територията на Общността, за клиента от или за сметка на продавача или клиента, за данъчнозадължени лица или за данъчно незадължени юридически лица, чиито вътреобщностни придобивания на стоки, различни от продукти подлежащи на облагане с акцизи, не подлежат на облагане с ДДС в съответствие с член 3, параграф 1, когато тези продукти са изпратени или превозени в съответствие с член 7, параграфи 4 и 5, или член 16 от Директива 92/12/ЕИО;

в)

доставката на стоки, състояща се от прехвърляне на друга държава-членка, която би имала право на освобождаванията съгласно параграф 1 и букви а) и б), ако е била извършена от името на друго данъчнозадължено лице.

Член 139

1.   Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 1, не се прилага за доставката на стоки, извършвана от данъчнозадължени лица, които са обхванати от приложението на освобождаването за малки предприятия, предвидено в членове 282—292.

Освобождаването не се прилага и за доставката на стоки за данъчнозадължени лица или данъчно незадължени юридически лица, чиито вътреобщностни придобивания на стоки не подлежат на облагане с ДДС в съответствие с член 3, параграф 1.

2.   Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 2, буква б), не се прилага за доставката на продукти, подлежащи на облагане с акциз, извършвана от данъчнозадължени лица, които са обхванати от приложението на освобождаването за малки предприятия, предвидено в членове 282—292.

3.   Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 1 и член 138, параграф 2, букви б) и в), не се прилага за доставката на стоки, подлежащи на облагане с ДДС в съответствие с режима за облагане на маржа, предвиден в членове 312—325 или специалните режими за продажби на публични търгове.

Освобождаването, предвидено в член 138, параграф 1 и член 138, параграф 2, буква в), не се прилага за доставката на транспортни средства втора употреба, както е определено в член 327, параграф 3, подлежаща на облагане с ДДС в съответствие с преходния режим за транспортни средства втора употреба.

Раздел 2

Освобождавания на вътреобщностни придобивания на стоки

Член 140

Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

вътреобщностното придобиване на стоки, чиято доставка от данъчнозадължени лица във всички случаи би била освободена от ДДС на тяхната съответна територия;

б)

вътреобщностното придобиване на стоки, чийто внос във всички случаи би бил освободен от ДДС съгласно член 143, букви а), б) и в) и д)—л);

в)

вътреобщностното придобиване на стоки, когато в съответствие с членове 170 и 171, лицето, придобиващо стоките, във всички случаи има право на пълно възстановяване на дължимия ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б).

Член 141

Всяка държава-членка взема специални мерки, за да гарантира, че ДДС не се начислява върху вътреобщностните придобивания на стоки на нейна територия, извършени в съответствие с член 40, когато са изпълнени следните условия:

а)

придобиването на стоките се извършва от данъчнозадължено лице, което не е установено в съответната държава-членка, а е идентифицирано за целите на ДДС в друга държава-членка;

б)

придобиването на стоките се извършва за целите на последващата доставка на тези стоки в съответната държава-членка от данъчнозадълженото лице, посочено в буква а);

в)

стоките, придобити по този начин от данъчнозадълженото лице, посочено в буква а), се изпращат или превозват директно от държава-членка, различна от тази, в която е идентифицирано за целите на ДДС, до лицето, за което то трябва да извърши последващата доставка;

г)

лицето, до което се извършва последващата доставка, е друго данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в съответната държава-членка;

д)

лицето, посочено в буква г), е определено в съответствие с член 197 като платец на дължимия ДДС върху доставката, извършена от данъчнозадълженото лице, което не е установено в държавата-членка, в която се дължи данъка.

Раздел 3

Освобождавания на някои услуги за транспорт

Член 142

Държавите-членки освобождават доставката на вътреобщностния транспорт на стоки до и от островите, образуващи автономните региони на Азорските острови и остров Мадейра, както и доставката на транспорт на стоки между тези острови.

ГЛАВА 5

Освобждавания при внос

Член 143

Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

крайния внос на стоки, чиято доставка от данъчнозадължено лице би била освободена във всички случаи на съответната им територия;

б)

крайния внос на стоки, регулиран по Директиви 69/169/ЕИО (5), 83/181/ЕИО (6) и 2006/79/ЕО (7) на Съвета;

в)

крайния внос на стоки, в свободно обращение от трета територия, представляваща част от митническата територия на Общността, които биха имали право на освобождаване от ДДС по буква б), ако са внесени по смисъла на член 30, първи параграф;

г)

вноса на стоки, изпращани или превозвани от трета територия или трета държава в държава-членка, различна от тази, в която завършва изпращането или превоза на стоките, когато доставката на такива стоки от вносителя, определен или признат по член 201 като платец на ДДС, е освободена по член 138;

д)

повторния внос от лицето-износител, на стоки при запазване на състоянието, в което са били изнесени, когато стоките са освободени от митни сборове;

е)

вноса под дипломатически или консулски режим на стоки, които са освободени от митни сборове;

ж)

вноса на стоки от международни организации, признати за такива от държавните органи на държавата-домакин или от членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища;

з)

вноса на стоки в държави-членки, които са страни по Северноатлантическия договор от въоръжените сили на други държави, които са страни по този Договор за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяването на техните офицерски или войнишки столове, когато тези въоръжени сили вземат участие в общите отбранителни дейности;

и)

вноса на стоки от въоръжените сили на Обединеното кралство, базирани на остров Кипър, в съответствие с Договора за създаване на Република Кипър от 16 август 1960 г., които са за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяването на техните офицерски или войнишки столови;

й)

вноса в пристанища от предприятия за морски риболов на техния улов, непреработен или след съхраняваща обработка за търговска реализация, но преди да бъде доставен;

к)

вноса на злато от централните банки;

л)

вноса на газ чрез разпределителната система за природен газ, или на електроенергия.

Член 144

Държавите-членки освобождават доставката на услуги, свързани с вноса на стоки, когато стойността на такива услуги е включена в данъчната основа в съответствие член 86, параграф 1, буква б).

Член 145

1.   Комисията, когато е подходящо, внася в Съвета при първа възможност предложения, имащи за цел да очертаят обхвата на освобождаванията, предвидени в членове 143 и 144, и да постановят подробните правила за тяхното прилагане.

2.   До влизането в сила на правилата, посочени в параграф 1, държавите-членки могат да запазят действащите си национални разпоредби.

Държавите-членки могат да адаптират своите национални разпоредби, за да сведат до минимум нарушаването на конкуренцията, и по-специално да предотвратят необлагането или двойното облагане с ДДС в Общността.

Държавите-членки могат да прилагат най-целесъобразните по тяхна преценка административни процедури на освобождаване.

3.   Държавите-членки информират Комисията, която съответно информира останалите държавите-членки относно действащите разпоредби на националното законодателство, дотолкова, доколкото същите вече не са информирани и за тези, които те приемат в съответствие с параграф 2.

ГЛАВА 6

Освобождавания при износ

Член 146

1.   Държавите-членки освобождават следните сделки:

а)

доставката на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Общността от или за сметка на продавача;

б)