EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 327, 2 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 327

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
2 december 2016


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2103 av den 21 november 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Burrata di Andria [SGB])

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2104 av den 21 november 2016 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Vale of Evesham Asparagus [SGB])

18

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2016/2105 av den 1 december 2016 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 794/2004 vad gäller det formulär som ska användas för anmälan av statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2106 av den 1 december 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 vad gäller införande av särskilda villkor för import av kryddor från Etiopien, jordnötter från Argentina och hasselnötter från Azerbajdzjan och om ändring av de särskilda villkoren för import av torkade fikon och hasselnötter från Turkiet samt jordnötter från Indien ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2107 av den 1 december 2016 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 vad gäller förteckningen över foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentlig kontroll vid import ( 1 )

50

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2108 av den 1 december 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2016/2109 av den 1 december 2016 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller upptagande av nya arter och det botaniska namnet på arten Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU, Euratom) 2016/2110 av den 28 november 2016 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Republiken Grekland

76

 

*

Rådets beslut (EU) 2016/2111 av den 28 november 2016 om utnämning av en ordinarie ledamot i rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för Belgien

77

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2016/2112 av den 1 december 2016 om ändring av beslut 2014/401/Gusp om Europeiska unionens satellitcentrum

78

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2113 av den 30 november 2016 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ vad gäller utgifter som finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) under det sista genomförandeåret för Ejflus programperiod 2007–2013 (16 oktober 2014–31 december 2015) [delgivet med nr C(2016) 7690]

79

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2114 av den 30 november 2016 om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2017 [delgivet med nr C(2016) 7715]

92

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/2115 av den 1 december 2016 om övervakning av förekomsten av Δ9-tetrahydrocannabinol, dess prekursorer och andra cannabinoider i livsmedel ( 1 )

103

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top