EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 327, 2 ta' Diċembru 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 327

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
2 ta' Diċembru 2016


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2103 tal-21 ta' Novembru 2016 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Burrata di Andria (IĠP)]

16

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2104 tal-21 ta' Novembru 2016 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Vale of Evesham Asparagus (IĠP))

18

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/2105 tal-1 ta' Diċembru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 794/2004 fir-rigward tal-formola li għandha tintuża għan-notifika tal-għajnuna mill-Istat fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura

19

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2106 tal-1 ta' Diċembru 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 884/2014 li jimponi kundizzjonijiet speċjali għar-regolamentazzjoni tal-importazzjoni ta' ħwawar mill-Etjopja, tal-karawett mill-Arġentina u tal-ġellewż mill-Ażerbajġan u li jemenda l-kundizzjonijiet speċjali għar-regolamentazzjoni tal-importazzjoni tat-tin imnixxef u tal-ġellewż mit-Turkija u tal-karawett mill-Indja ( 1 )

44

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2107 tal-1 ta' Diċembru 2016 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 669/2009 fir-rigward tal-lista ta' għalf u ikel ta' oriġini mhux mill-annimali soġġetti għal żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjonijiet ( 1 )

50

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2108 tal-1 ta' Diċembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

57

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2109 tal-1 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE fir-rigward tal-inklużjoni tal-ispeċi ġodda u l-isem botaniku tal-ispeċi Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2016/2110 tat-28 ta' Novembru 2016 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Ellenika, fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

76

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2111 tat-28 ta' Novembru 2016 li taħtar membru tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema għall-Belġju

77

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/2112 tal-1 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2014/401/PESK dwar iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

78

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2113 tat-30 ta' Novembru 2016 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) fl-aħħar sena tal-eżekuzzjoni tal-perjodu ta' programmazzjoni tal-FAEŻR 2007-2013 (is-16 ta' Ottubru 2014 — il-31 ta' Diċembru 2015) (notifikata bid-dokument C(2016) 7690)

79

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2114 tat-30 ta' Novembru 2016 li tiddetermina l-limiti kwantitattivi u talloka l-kwoti għal sustanzi kkontrollati skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2017 (notifikata bid-dokument C(2016) 7715)

92

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2115 tal-1 ta' Diċembru 2016 dwar il-monitoraġġ tal-preżenza ta' Δ9-tetraidrokannabinol, tal-prekursuri tiegħu u ta' kannabinojdi oħra fl-ikel ( 1 )

103

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top