EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 327, 2. decembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 59
2. decembra 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2103 z 21. novembra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Burrata di Andria (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2104 z 21. novembra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Vale of Evesham Asparagus (CHZO)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2105 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o formulár na oznamovanie štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2106 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 884/2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky pre dovoz korenín z Etiópie, arašidových orieškov z Argentíny a lieskových orechov z Azerbajdžanu a ktorým sa menia osobitné podmienky dovozu sušených fíg a lieskových orechov z Turecka a arašidových orieškov z Indie ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2107 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide o zoznam krmív a potravín neživočíšneho pôvodu podliehajúcich zvýšenej miere úradných kontrol pri dovoze ( 1 )

50

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2108 z 1. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

57

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2016/2110 z 28. novembra 2016, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Helénskou republikou

76

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2111 z 28. novembra 2016, ktorým sa vymenúva člen Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Belgicko

77

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2112 z 1. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/401/SZBP o Satelitnom stredisku Európskej únie

78

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2113 z 30. novembra 2016 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v poslednom roku čerpania z EPFRV v programovom období 2007 – 2013 (16. október 2014 – 31. december 2015) [oznámené pod číslom C(2016) 7690]

79

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2114 z 30. novembra 2016, ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017 [oznámené pod číslom C(2016) 7715]

92

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2016/2115 z 1. decembra 2016 týkajúce sa monitorovania prítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorov a iných kanabinoidov v potravinách ( 1 )

103

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top