EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 327, 2016. gada 2. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 327

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. gadagājums
2016. gada 2. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2103 (2016. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Burrata di Andria (AĢIN))

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2104 (2016. gada 21. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Vale of Evesham Asparagus (AĢIN))

18

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/2105 (2016. gada 1. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikumu groza attiecībā uz veidlapu, kas izmantojama paziņošanai par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2106 (2016. gada 1. decembris), ar kuru groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 884/2014, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē garšvielu importu no Etiopijas, zemesriekstu importu no Argentīnas un lazdu riekstu importu no Azerbaidžānas, un ar kuru groza īpašos nosacījumus, kas reglamentē žāvētu vīģu un zemesriekstu importu no Turcijas un zemesriekstu importu no Indijas ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2107 (2016. gada 1. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu groza attiecībā uz tādas dzīvnieku barības un pārtikas sarakstu, kura nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kura tiek pakļauta pastiprinātai importa oficiālajai kontrolei ( 1 )

50

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2108 (2016. gada 1. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

57

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2016/2109 (2016. gada 1. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK, lai iekļautu jaunas sugas un sugas Lolium x boucheanum Kunth botānisko nosaukumu ( 1 )

59

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/2110 (2016. gada 28. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Grieķijas Republika

76

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2111 (2016. gada 28. novembris), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekli no Beļģijas

77

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2112 (2016. gada 1. decembris), ar ko groza Lēmumu 2014/401/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentru

78

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2113 (2016. gada 30. novembris) par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem ELFLA 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēdējā izpildes gadā (no 2014. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 31. decembrim) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7690)

79

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2114 (2016. gada 30. novembris) par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7715)

92

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2115 (2016. gada 1. decembris) par monitoringu attiecībā uz Δ9-tetrahidrokanabinola, tā prekursoru un citu kanabinoīdu klātbūtni pārtikā ( 1 )

103

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top