EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 327, 2. joulukuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 327

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
2. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2103, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Burrata di Andria (SMM))

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2104, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vale of Evesham Asparagus (SMM))

18

 

*

Komission asetus (EU) 2016/2105, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteen I muuttamisesta sen lomakkeen osalta, jolla ilmoitetaan kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävästä valtiontuesta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2106, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta ottamalla käyttöön Etiopiasta peräisin oleviin mausteisiin, Argentiinasta peräisin oleviin maapähkinöihin ja Azerbaidžanista peräisin oleviin hasselpähkinöihin sovellettavia erityisehtoja ja muuttamalla Turkista peräisin oleviin kuivattuihin viikunoihin ja hasselpähkinöihin ja Intiasta peräisin oleviin maapähkinöihin sovellettavia erityisehtoja ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2107, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin kyse on niiden muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden luettelosta, joiden tuontiin sovelletaan tehostettua virallista valvontaa ( 1 )

50

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2108, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/2109, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, neuvoston direktiivin 66/401/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusien lajien sisällyttämisestä siihen ja kasvitieteellisestä lajinimestä Lolium × boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2016/2110, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Helleenien tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

76

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/2111, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisen jäsenen nimeämisestä Belgian osalta

77

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2112, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan unionin satelliittikeskuksesta annetun päätöksen 2014/401/YUTP muuttamisesta

78

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2113, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä maaseuturahaston ohjelmakauden 2007–2013 viimeisen täytäntöönpanovuoden (16 päivän lokakuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välisen ajanjakson) osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7690)

79

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2114, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 7715)

92

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2016/2115, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, elintarvikkeissa esiintyvän Δ9-tetrahydrokannabinolin, sen lähtöaineiden ja muiden kannabinoidien seurannasta ( 1 )

103

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top