EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 141, 02 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 141

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
2 juni 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som skall offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 604/2007 av den 1 juni 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2007 av den 1 juni 2007 om övergångsbestämmelser för vissa import- och exportlicenser i handeln med jordbruksprodukter mellan gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 och Bulgarien och Rumänien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2007 av den 1 juni 2007 om fördelningen mellan ”leveranser” och ”direktförsäljning” av de nationella referenskvantiteter som fastställts för 2006/2007 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1788/2003

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 609/2007 av den 1 juni 2007 om anpassning av vissa fiskekvoter för 2007 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 847/96 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 610/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) tolkning 10 (1)

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 611/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) tolkning 11 (1)

49

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 612/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av förordning (EG) nr 596/2007 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn gällande från den 1 juni 2007

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 613/2007 av den 1 juni 2007 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

56

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2007/32/EG av den 1 juni 2007 om ändring av bilaga VI till rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (1)

63

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2007/376/EG

 

*

Rådets beslut av den 15 februari 2007 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

67

Andra tilläggsprotokollet till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

69

 

 

2007/377/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 maj 2007 om utnämning av en spansk suppleant i Regionkommittén

74

 

 

2007/378/EG, Euratom

 

*

Rådets beslut av den 14 maj 2007 om utnämning av en fransk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/379/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 25 maj 2007 om att inte införa fenitrotion i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2007) 2164]  (1)

76

 

 

2007/380/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 2007 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av Candida oleophila, stam O i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2007) 2213]  (1)

78

 

 

2007/381/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 1 juni 2007 om preliminär anslagsfördelning avseende ett visst antal hektar under regleringsåret 2006/07 för Bulgarien och Rumänien för omstrukturering och omställning av vinodlingar enligt rådets förordning (EG) nr 1493/1999 [delgivet med nr K(2007) 2272]

80

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till föreskrifter nr 48 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på installering av belysnings- och ljussignalanordningar (EUT L 137 av den 30.5.2007)

82

 

*

Rättelse till föreskrifter nr 51 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av motorfordon med minst fyra hjul med avseende på deras buller (EUT L 137 av den 30.5.2007)

82

 

*

Rättelse till rådets beslut 2007/252/RIF av den 19 april 2007 om inrättande av det särskilda programmet ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” för perioden 2007–2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (EUT L 110 av den 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top