Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 141, 02. juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
2. juni 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 604/2007 af 1. juni 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 605/2007 af 1. juni 2007 om overgangsforanstaltninger for visse import- og eksportlicenser vedrørende samhandelen med landbrugsprodukter mellem Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 2006 og Bulgarien og Rumænien

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2007 af 1. juni 2007 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 980/2005 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2007 af 1. juni 2007 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale referencemængder, der er fastsat for 2006/07 i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 795/2004 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 609/2007 af 1. juni 2007 om tilpasning af visse fiskekvoter for 2007 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 10 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 611/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 11 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

49

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2007 af 1. juni 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 596/2007 om fastsættelse af importtold for korn med virkning fra 1. juni 2007

53

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 613/2007 af 1. juni 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

56

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 om ændring af bilag VI til Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (1)

63

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/376/EF

 

*

Rådets afgørelse af 15. februar 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

67

Anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

69

 

 

2007/377/EF

 

*

Rådets afgørelse af 7. maj 2007 om beskikkelse af en spansk suppleant til Regionsudvalget

74

 

 

2007/378/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 14. maj 2007 om beskikkelse af et fransk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/379/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 25. maj 2007 om afvisning af at optage fenitrothion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof (meddelt under nummer K(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. maj 2007 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Candida oleophila (stamme O) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 1. juni 2007 om vejledende støttebeløb for produktionsåret 2006/07 til Bulgarien og Rumænien for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (meddelt under nummer K(2007) 2272)

80

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 48 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår montering af lygter og lyssignaler (EUT L 137 af 30.5.2007)

82

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 51 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af motordrevne køretøjer med mindst fire hjul med hensyn til støjemissioner (EUT L 137 af 30.5.2007)

82

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2007/252/RIA af 19. april 2007 om et særprogram om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed (EUT L 110 af 27.4.2007)

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top