EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 141, 02 iunie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 141

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
2 iunie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

 

Regulamentul (CE) nr. 604/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 605/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii privind anumite licențe de import și export pentru comerțul cu produse agricole dintre Comunitate, astfel cum era constituită la 31 decembrie 2006, și Bulgaria și România

3

 

*

Regulamentul (CE) nr. 606/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate

4

 

*

Regulamentul (CE) nr. 607/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 privind repartizarea între „livrări” și „vânzări directe” a cantităților de referință naționale stabilite pentru 2006/2007 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 608/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de ajutor direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de ajutor pentru agricultori

31

 

*

Regulamentul (CE) nr. 609/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a anumitor cote de pescuit pentru anul 2007 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit

33

 

*

Regulamentul (CE) nr. 610/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea nr. 10 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) (1)

46

 

*

Regulamentul (CE) nr. 611/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea nr. 11 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) (1)

49

 

 

Regulamentul (CE) nr. 612/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 596/2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor de la 1 iunie 2007

53

 

*

Regulamentul (CE) nr. 613/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul internațional cu diamante brute

56

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2007/32/CE a Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a anexei VI la Directiva 96/48/CE a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și a anexei VI la Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (1)

63

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/376/CE

 

*

Decizia Consiliului din 15 februarie 2007 privind semnarea și aplicarea provizorie a celui de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

67

Cel de-al doilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

69

 

 

2007/377/CE

 

*

Decizia Consiliului din 7 mai 2007 privind numirea unui membru supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

74

 

 

2007/378/CE, Euratom

 

*

Decizia Consiliului din 14 mai 2007 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Economic și Social European

75

 

 

Comisie

 

 

2007/379/CE

 

*

Decizia Comisiei din 25 mai 2007 privind neincluderea fenitrothionului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C(2007) 2164]  (1)

76

 

 

2007/380/CE

 

*

Decizia Comisiei din 30 mai 2007 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a Candida oleophila tulpina O în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2213]  (1)

78

 

 

2007/381/CE

 

*

Decizia Comisiei din 1 iunie 2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2006/2007 și pentru un anumit număr de hectare, a unei alocări financiare orientative pentru Bulgaria și România pentru restructurarea și reconversia podgoriilor, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului [notificată cu numărul C(2007) 2272]

80

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă (JO L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Rectificare la Regulamentul nr. 51 al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Prevederi uniforme privind omologarea vehiculelor motorizate care au cel puțin patru roți în privința emisiilor sonore (JO L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Rectificare la Decizia 2007/252/JAI a Consiliului din 19 aprilie 2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific „Drepturi fundamentale și cetățenie” ca parte a programului general „Drepturi fundamentale și justiție” (JO L 110, 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top