EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 141, 02 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
2 juni 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 604/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 605/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor bepaalde invoer- en uitvoercertificaten voor het handelsverkeer van landbouwproducten tussen de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006 en Bulgarije en Roemenië

3

 

*

Verordening (EG) nr. 606/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

4

 

*

Verordening (EG) nr. 607/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 inzake de verdeling tussen „leveringen” en „rechtstreekse verkoop” van de nationale referentiehoeveelheden die voor 2006/2007 zijn vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad

28

 

*

Verordening (EG) nr. 608/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

31

 

*

Verordening (EG) nr. 609/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 houdende aanpassing van sommige vangstquota voor 2007 op grond van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota

33

 

*

Verordening (EG) nr. 610/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 10 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

46

 

*

Verordening (EG) nr. 611/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van Interpretatie 11 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

49

 

 

Verordening (EG) nr. 612/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 596/2007 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 juni 2007

53

 

*

Verordening (EG) nr. 613/2007 van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

56

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2007/32/EG van de Commissie van 1 juni 2007 tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn 96/48/EG van de Raad betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem en bijlage VI bij Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (1)

63

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/376/EG

 

*

Besluit van de Raad van 15 februari 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

67

Tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

69

 

 

2007/377/EG

 

*

Besluit van de Raad van 7 mei 2007 houdende benoeming van een Spaanse plaatsvervanger van het Comité van de Regio's

74

 

 

2007/378/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 14 mei 2007 houdende benoeming van een Frans lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

75

 

 

Commissie

 

 

2007/379/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 mei 2007 betreffende de niet-opneming van fenitrothion in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 30 mei 2007 houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van Candida oleophila stam O in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 1 juni 2007 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2006/2007, van de voor een bepaald aantal hectaren geldende indicatieve financiële toewijzing voor Bulgarije en Roemenië, met het oog op de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 2272)

80

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Reglement nr. 48 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen wat de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen betreft (PB L 137 van 30.5.2007)

82

 

*

Rectificatie van Reglement nr. 51 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorvoertuigen op ten minste vier wielen wat de geluidsemissie betreft (PB L 137 van 30.5.2007)

82

 

*

Rectificatie van Besluit 2007/252/JBZ van de Raad van 19 april 2007 tot vaststelling van het specifieke programma Grondrechten en burgerschap voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Grondrechten en justitie (PB L 110 van 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top