EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 141, 02 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 141

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
2 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 604/2007 ta' l-1 ta’ Ġunju 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 605/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li jistabilixxi miżuri transitorji għal ċerti liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni għall-kummerċ ta’ prodotti agrikoli bejn il-Komunità kif ikkostitwita fil-31 ta’ Diċembru 2006 u l-Bulgarija u r-Rumanija

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 606/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda l-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 980/2005 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 dwar id-diviżjoni bejn “twassil” u “bejgħ dirett” ta’ kwantitajiet ta’ referenza nazzjonali stabbiliti għall-2006/2007 fl-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1788/2003

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 795/2004 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ l-iskema ta’ ħlas waħdieni li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal sistemi ta’ sostenn dirett taħt il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ sostenn għall-bdiewa

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 609/2007 ta’ l-1 ta' Ġunju 2007 li jadatta ċerti kwoti tal-ħut għall-2007 skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/96 li jintroduċi kundizzjonijiet addizzjonali għat-tmexxija minn sena għat sena tat-TACs u l-kwoti

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 610/2007 tal-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 10 tal-Kumitat għall-Interpretazzjonijiet tar-Rappurtaġġ Finanzjarju Internazzjonali (IFRIC) ( 1 )

46

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 611/2007 tal-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1725/2003 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skond ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Interpretazzjoni 11 tal-Kumitat għall-Interpretazzjonijiet Internazzjonali dwar ir-Rapportaġġ Finanzjarju (IFRIC) ( 1 )

49

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 612/2007 ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 596/2007 li jistabbilixxi d-dazji ta' importazzjoni fis-settur taċ-ċereali li huma applikabbli mill-1 ta’ Ġunju 2007

53

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 613/2007 tal-1 ta’ Ġunju 2007 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 li jimplimenta l-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process għall-kummerċ internazzjonali fid-djamanti mhux raffinati

56

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/32/KE ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 li temenda l-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja u l-Anness VI tad-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea ( 1 )

63

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/376/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2007 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

67

It-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar Sħubija Ekonomika, Koordinazzjoni Politika u Koperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati Uniti Messikani, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

69

 

 

2007/377/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Mejju 2007 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni

74

 

 

2007/378/KE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Mejju 2007 li taħtar membru Franċiż fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

75

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/379/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Mejju 2007 dwar in-noninklużjoni tal-fenitrothion fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2007 li tirrikonoxxi fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossiers li tressqu għal eżaminazzjoni dettaljata bil-ħsieb ta’ l-inklużjoni possibbli tal-Candida oleophila varjanti O fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-1 ta’ Ġunju 2007 dwar l-iffissar ta’ allokazzjoni finanzjarja indikattiva, għas-sena ta’ kummerċ 2006/2007 u fir-rigward ta’ ċertu għadd ta’ ettari, għall-Bulgarija u r-Rumanija għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2272)

80

 

 

Corrigendum

 

*

Corrigendum għar-Regolament Nru 48 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) – Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta’ vetturi fir-rigward ta’ l-installazzjoni ta’ dwal u tagħmir ta’ sinjalar bid-dawl ( ĠU L 137, 30.5.2007 )

82

 

*

Corrigendum għar-Regolament Nru 51 tal-Kummissjoni Ekonomika ta’ l-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) – Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur li jkollhom mill-inqas erba’ roti rigward l-emissjonijiet tal-ħoss tagħhom ( ĠU L 137, 30.5.2007 )

82

 

*

Corrigendum għad-Deċiżjoni 2007/252/ĠAI tad-19 ta’ April 2007 li tistabbilixxi għall-perjodu 2007-2013 il-programm speċifiku “Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza” bħala parti mill-programm Ġenerali “Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja” ( ĠU L 110, 27.4.2007 )

83

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top