EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 141, 02. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 141

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
2. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 604/2007, 1. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 605/2007, 1. juuni 2007, milles sätestatakse üleminekumeetmed seoses teatavate impordi- ja ekspordilitsentsidega, milles käsitletakse põllumajandustoodetega kauplemist 31. detsembri 2006. aasta koosseisuga ühenduse ning Bulgaaria ja Rumeenia vahel

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 606/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 980/2005 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II lisa

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 607/2007, 1. juuni 2007, millega kehtestatakse 2006/2007. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas määratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 795/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) sätestatud ühtse otsemaksete kava üksikasjalikud rakenduseeskirjad

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 609/2007, 1. juuni 2007, millega kohandatakse teatavaid püügikvoote 2007. aastaks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 610/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 10 (1)

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 611/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 11 (1)

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 612/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 596/2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juunist 2007

53

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 613/2007, 1. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

56

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/32/EÜ, 1. juuni 2007, millega muudetakse VI lisa nõukogu direktiivis 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta ning VI lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/16/EÜ üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta (1)

63

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/376/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 15. veebruar 2007, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teise lisaprotokolli (et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

67

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelise majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitleva lepingu teine lisaprotokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

69

 

 

2007/377/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 7. mai 2007, Regioonide Komitee Hispaania asendusliikme ametisse nimetamise kohta

74

 

 

2007/378/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 14. mai 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Prantsusmaa liikme ametisse nimetamise kohta

75

 

 

Komisjon

 

 

2007/379/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. mai 2007, nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse fenitrotiooni kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2164 all)  (1)

76

 

 

2007/380/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. mai 2007, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks üksikasjaliku läbivaatuse jaoks esitatud toimikud, pidades silmas Candida oleophila O-tüve võimalikku kandmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2213 all)  (1)

78

 

 

2007/381/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 1. juuni 2007, millega määratakse kindlaks eraldiste suunav jaotus Bulgaariale ja Rumeeniale turustusaastaks 2006/2007 vastavalt teatavale hektarite arvule nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 kohaseks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2272 all)

80

 

 

Parandused

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 48 (Sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamisega) parandus (ELT L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 51 (Ühtsed sätted vähemalt neljarattaliste mootorsõidukite tunnustamise kohta mürataseme alusel) parandus (ELT L 137, 30.5.2007)

82

 

*

Nõukogu 19. aprilli 2007. aasta otsuse (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad” raames eriprogramm „Põhiõigused ja kodakondsus”) parandus (ELT L 110, 27.4.2007)

83

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top