EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Uradni list Evropske unije, C 451, 16. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 451

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 57
16. december 2014


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

MNENJA

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

500. plenarno zasedanje EESO – 9. in 10. JULIJ 2014

2014/C 451/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o evropski politiki priseljevanja in odnosih s tretjimi državami — (raziskovalno mnenje)

1

2014/C 451/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o dokončnem oblikovanju EMU in predlogih Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za naslednji mandat evropskega zakonodajnega organa — (mnenje na lastno pobudo)

10

2014/C 451/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o financiranju podjetij in iskanju alternativnih mehanizmov financiranja — (mnenje na lastno pobudo)

20

2014/C 451/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o digitalni družbi: dostop, izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in orodja za spodbujanje enakosti — (mnenje na lastno pobudo)

25

2014/C 451/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o kibernetskih napadih v EU — (mnenje na lastno pobudo)

31

2014/C 451/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o večji preglednosti in odprtosti v pristopnem procesu k Evropski uniji — (mnenje na lastno pobudo)

39


 

III   Pripravljalni akti

 

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR

 

500. plenarno zasedanje EESO – 9. in 10. JULIJ 2014

2014/C 451/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje odpornosti kreditnih institucij v EU — [COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)]

45

2014/C 451/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije – Načrt za izpopolnitev enotnega trga za dostavo paketnih pošiljk – Krepitev zaupanja v dostavne storitve in spodbujanje spletne prodaje — (COM(2013) 886 final)

51

2014/C 451/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti — [COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)]

59

2014/C 451/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropska strategija za večjo rast in delovna mesta v obalnem in pomorskem turizmu — (COM(2014) 86 final)

64

2014/C 451/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Sprostitev potenciala množičnega financiranja v Evropski uniji — (COM(2014) 172 final)

69

2014/C 451/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi — [COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)]

76

2014/C 451/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o žičniških napravah — (COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD))

81

2014/C 451/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij — [COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)]

87

2014/C 451/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva — (COM(2014) 168 final)

91

2014/C 451/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Odprta in varna Evropa: Doseganje rezultatov — (COM(2014) 154 final)

96

2014/C 451/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Agenda EU na področju pravosodja za leto 2020: krepitev zaupanja, mobilnosti in rasti v Uniji — (COM(2014) 144 final)

104

2014/C 451/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dejavnosti in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje — [COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)]

109

2014/C 451/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o okviru kakovosti EU za predvidevanje sprememb in prestrukturiranje — (COM(2013) 882 final)

116

2014/C 451/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o pregledu smernic Skupnosti o financiranju letališč in zagonski državni pomoči letalskim prevoznikom z odhodi z regionalnih letališč — (C(2014) 963 final)

123

2014/C 451/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program „Čist zrak za Evropo“(COM(2013) 918 final), o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES (COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD)), o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD)), o predlogu sklepa Sveta o sprejetju spremembe Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona iz leta 1999 h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (COM(2013) 917 final)

134

2014/C 451/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom — [COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)]

142

2014/C 451/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Internetna politika in upravljanje interneta – Vloga Evrope pri oblikovanju prihodnosti upravljanja interneta — (COM(2014) 72 final)

145

2014/C 451/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Hyoškem akcijskem okviru po letu 2015: Obvladovanje tveganj za doseganje odpornosti — (COM(2014) 216 final)

152

2014/C 451/26

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili — (COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD)

157


SL

 

Top