EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 451, 16 decembrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 451

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
16 decembrie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic şi Social European

 

500-a sesiune plenară a CESE din 9 și 10 iulie 2014

2014/C 451/01

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind politica europeană în domeniul imigraţiei și relațiile cu țările terțe — (aviz exploratoriu)

1

2014/C 451/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Finalizarea UEM – propunerile Comitetului Economic şi Social European pentru viitoarea legislatură europeană” — (aviz din proprie inițiativă)

10

2014/C 451/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind fondurile pentru întreprinderi: examinarea mecanismelor alternative de finanțare — (aviz din proprie inițiativă)

20

2014/C 451/04

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Societatea digitală: acces, educație, formare, ocuparea forței de muncă, instrumente pentru egalitate” — (aviz din proprie inițiativă)

25

2014/C 451/05

Avizul Comitetului Economic și Social privind atacurile cibernetice în UE — (aviz din proprie inițiativă)

31

2014/C 451/06

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind îmbunătățirea transparenței și a caracterului incluziv al procesului de aderare la Uniunea Europeană — (aviz din proprie inițiativă)

39


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN

 

500-a sesiune plenară a CESE din 9 și 10 iulie 2014

2014/C 451/07

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană — [COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)]

45

2014/C 451/08

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei „O foaie de parcurs pentru realizarea pieței unice în domeniul livrării de colete – Consolidarea încrederii în serviciile de livrare și încurajarea vânzărilor online” — [COM(2013) 886 final]

51

2014/C 451/09

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare — [COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)]

59

2014/C 451/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană pentru stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în turismul maritim și costier — [COM(2014) 86 final]

64

2014/C 451/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Eliberarea potențialului de multifinanțare în Uniunea Europeană — [COM(2014) 172 final]

69

2014/C 451/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind echipamentele individuale de protecție — [COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)]

76

2014/C 451/13

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instalațiile pe cablu — [COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)]

81

2014/C 451/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă — [COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)]

87

2014/C 451/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu privind finanțarea pe termen lung a economiei europene — [COM(2014) 168 final]

91

2014/C 451/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate — [COM(2014) 154 final]

96

2014/C 451/17

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 – Consolidarea încrederii, mobilității și creșterii în Uniune — [COM(2014) 144 final]

104

2014/C 451/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale — [COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)]

109

2014/C 451/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și restructurare — [COM(2013) 882 final]

116

2014/C 451/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind revizuirea orientărilor comunitare privind finanțarea aeroporturilor și ajutorul la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale — [COM(2014) 963 final]

123

2014/C 451/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor — O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier — [COM(2013) 659 final]

127

2014/C 451/22

Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul „Aer curat pentru Europa”[COM(2013) 918 final], propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD)], propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD)] și propunerea de decizie a Consiliului privind acceptarea modificării Protocolul din 1999 la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi pentru a reduce gradul de acidifiere, eutrofizare și nivelul de ozon troposferic [COM(2013) 917 final]

134

2014/C 451/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte — [COM(2014) 32 final – 2014/0014 COD]

142

2014/C 451/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Guvernanța și politica în domeniul internetului – Rolul Europei în modelarea viitorului guvernanței internetului — [COM(2014) 72 final]

145

2014/C 451/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind cadrul de acțiune de la Hyogo post-2015: gestionarea riscurilor în vederea obținerii rezilienței — [COM(2014) 216 final]

152

2014/C 451/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare — [COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD]

157


RO

 

Top