Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 451, 2014 m. gruodžio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 451

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

57 tomas
2014m. gruodžio 16d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

NUOMONĖS

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

 

500-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. liepos 9–10 d.

2014/C 451/01

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Europos imigracijos politikos ir santykių su trečiosiomis šalimis — (tiriamoji nuomonė)

1

2014/C 451/02

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pasiūlymai būsimam ES teisėkūros laikotarpiui“ — (nuomonė savo iniciatyva)

10

2014/C 451/03

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl „Įmonių finansavimo: alternatyvių finansinių mechanizmų paieška“ — (nuomonė savo iniciatyva)

20

2014/C 451/04

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl skaitmeninės visuomenės: prieiga, švietimas, mokymas, užimtumas ir priemonės lygybei užtikrinti — (nuomonė savo iniciatyva)

25

2014/C 451/05

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl kibernetinių išpuolių Europos Sąjungoje — (nuomonė savo iniciatyva)

31

2014/C 451/06

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Stojimo į Europos Sąjungą skaidrumo ir atvirumo didinimo — (nuomonė savo iniciatyva)

39


 

III   Parengiamieji aktai

 

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS

 

500-oji EESRK plenarinė sesija, įvykusi 2014 m. liepos 9–10 d.

2014/C 451/07

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl struktūrinių priemonių ES kredito įstaigų atsparumui didinti — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato „Bendrosios siuntinių pristatymo rinkos sukūrimo veiksmų planas. Pasitikėjimo pristatymo paslaugomis didinimas ir pardavimo internetu skatinimas“ — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius teikimo ir skaidrumo — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo plėtojant pakrančių ir jūrų turizmą strategija“ — (COM(2014) 86 final)

64

2014/C 451/11

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Visuomenės finansavimo galimybių naudojimas Europos Sąjungoje“ — (COM(2014) 172 final)

69

2014/C 451/12

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmeninių apsaugos priemonių — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl lynų kelio įrenginių — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu, ir Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, susijusios su tam tikrais įmonės valdymo pareiškimo elementais — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kuriame atvirą ir saugią Europą“ — (COM(2014) 154 final)

96

2014/C 451/17

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES teisingumo darbotvarkė 2020 m. Pasitikėjimo didinimas ir judumo bei augimo skatinimas Sąjungoje“ — (COM(2014) 144 final)

104

2014/C 451/18

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros — (COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD))

109

2014/C 451/19

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtos ES kokybės sistemos — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Bendrijos gairių dėl oro uostų finansavimo ir valstybės pagalbos oro transporto bendrovių veiklai iš regioninių oro uostų pradėti peržiūros — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui – Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos švaraus oro programa“(COM(2013) 918 final), dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB (COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD)), dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD)), dėl Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 m. Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimo priėmimo (COM(2013) 917 final)

134

2014/C 451/23

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 — (COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD))

142

2014/C 451/24

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Interneto politika ir valdymas. Europos vaidmuo formuojant būsimą interneto valdymą“ — (COM(2014) 72 final)

145

2014/C 451/25

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl laikotarpio po 2015 m. Hiogo veiksmų programos. Rizikos valdymas siekiant padidinti atsparumą — (COM(2014) 216 final)

152

2014/C 451/26

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinama 1993 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus — (COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD)

157


LT

 

Top