EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 451, 16. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 451

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
16. detsember 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Komitee täiskogu 500. istungjärk 9.–10. juulil 2014

2014/C 451/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa sisserändepoliitika ja suhted kolmandate riikidega” — (ettevalmistav arvamus)

1

2014/C 451/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ARVAMUS teemal „Majandus- ja rahaliidu väljakujundamine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud ELi järgmiseks õigusloomeperioodiks” — (omaalgatuslik arvamus)

10

2014/C 451/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettevõtluse rahastamine: alternatiivsete rahastamismehhanismide analüüs” — (omaalgatuslik arvamus)

20

2014/C 451/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Digitaalühiskond: juurdepääs, haridus, koolitus, tööhõive ja võrdsete võimaluste edendamise vahendid” — (omaalgatuslik arvamus)

25

2014/C 451/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Küberrünnakud ELis” — (omaalgatuslik arvamus)

31

2014/C 451/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi ühinemisprotsessi läbipaistvuse ja kaasavuse suurendamine” — (omaalgatuslik arvamus)

39


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Komitee täiskogu 500. istungjärk 9.–10. juulil 2014

2014/C 451/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta” — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Tegevuskava postipakkide kättetoimetamise ühtse turu lõpuleviimiseks – usalduse kujundamine kättetoimetamisteenuste vastu ja internetimüügi ergutamine”” — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta” — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa ranniku- ja mereturismi majanduskasvu ja töökohtade strateegia”” — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühisrahastamise potentsiaali kasutuselevõtt Euroopa Liidus”” — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta” — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus köisteede kohta” — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2007/36/EÜ seoses aktsionäride pikaajalise kaasamise soodustamisega ja direktiivi 2013/34/EL seoses ühingujuhtimise aruande teatavate elementidega” — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta” — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Avatud ja turvalise Euroopa muutmine tõelisuseks”” — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi õigusalane tegevuskava aastaks 2020 – usalduse, liikuvuse ja majanduskasvu suurendamine liidus”” — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta” — COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muutusteks ja restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev ELi kvaliteediraamistik” — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühenduse lennujaamade rahastamist ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riiklikku stardiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine” — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks”” — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa puhta õhu programm”” COM(2013) 918 final,„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta”COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD),„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta”COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD),„Ettepanek: nõukogu otsus, millega kiidetakse heaks 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 1999. aasta protokolli (hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta) muutmine”COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1308/2013 ning (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas” — COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Internet – põhimõtted ja juhtimine. Euroopa roll interneti haldamise tuleviku kujundamisel”” — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „2015. aasta järgne Hyogo tegevusraamistik: riskide juhtimine vastupanuvõime tagamiseks” — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel” — COM(2014) 246 final – 2014/0132 (COD)

157


ET

 

Top