Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 451, 16. december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 451

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
16. december 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 500. plenarforsamling den 9.‐10. juli 2014

2014/C 451/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU's indvandringspolitik og forholdet til tredjelande — (sonderende udtalelse)

1

2014/C 451/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om endelig gennemførelse af Den Økonomiske og Monetære Union — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag til EU's næste lovgivningsperiode — (initiativudtalelse)

10

2014/C 451/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om finansiering til erhvervslivet: en undersøgelse af alternative forsyningsmekanismer — (initiativudtalelse)

20

2014/C 451/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om det digitale samfund: adgang, uddannelse, efteruddannelse, beskæftigelse og ligestillingsværktøjer — (initiativudtalelse)

25

2014/C 451/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om cyberangreb i EU — (initiativudtalelse)

31

2014/C 451/06

Udtalelse om styrkelse af gennemsigtigheden og medinddragelsen i EU-tiltrædelsesprocessen — (initiativudtalelse)

39


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 500. plenarforsamling den 9.‐10. juli 2014

2014/C 451/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om strukturelle foranstaltninger til forbedring af modstandsdygtigheden i kreditinstitutter i EU — COM(2014) 43 final — 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse — Meddelelse fra Kommissionen — En køreplan for gennemførsel af det indre marked for pakkelevering — Opbygge tillid til leveringstjenester og tilskynde til onlinesalg — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed — COM(2014) 40 final — 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En europæisk strategi til øget vækst og beskæftigelse inden for kyst- og havturisme — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Udnyttelse af potentialet ved crowdfunding i Den Europæiske Union — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om personlige værnemidler — COM(2014) 186 final — 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg — COM(2014) 187 final — 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgsudtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement, og af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår visse aspekter ved redegørelsen for virksomhedsledelse — COM(2014) 213 final — 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om — Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Vejen frem mod et åbent og sikkert Europa — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's dagsorden for retlige anliggender 2020 — Øget tillid, mobilitet og vækst i Unionen — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed — COM(2014) 167 final — 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om revision af Fællesskabets retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Programmet ren luft i Europa — COM(2013) 918 final — og forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF — COM(2013) 920 final — 2013/0443 (COD) — og forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg — COM(2013) 919 final — 2013/0442 (COD) — og forslag til Rådets afgørelse om accept af ændring til protokollen af 1999 til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen — COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i uddannelsesinstitutioner — COM(2014) 32 final — 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Internetpolitik og -forvaltning — EU's rolle i udformningen af fremtidens internetforvaltning — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hyogohandlingsplanen for perioden efter 2015: risikostyring med henblik på modstandsdygtighed — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler — COM(2014) 246 final — 2014/0132 (COD)

157


DA

 

Top