EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 451, 2014. gada 16. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 451

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 16. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 500. plenārsesija 2014. gada 9. un 10. jūlijā

2014/C 451/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas imigrācijas politika un attiecības ar trešām valstīm” — (izpētes atzinums)

1

2014/C 451/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “EMS pabeigšana – priekšlikumi nākamajam Eiropas Savienības likumdošanas periodam” — (pašiniciatīvas atzinums)

10

2014/C 451/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uzņēmējdarbības finansēšana: jaunu finanšu mehānismu meklēšana” — (pašiniciatīvas atzinums)

20

2014/C 451/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitālā sabiedrība: pieejamība, izglītība, apmācība, nodarbinātība, instrumenti vienlīdzības nodrošināšanai” — (pašiniciatīvas atzinums)

25

2014/C 451/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kiberuzbrukumi Eiropas Savienībā” — (pašiniciatīvas atzinums)

31

2014/C 451/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pievienošanās Eiropas Savienībai: procesa pārredzamības un atvērtības uzlabošana” — (pašiniciatīvas atzinums)

39


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 500. plenārsesija 2014. gada 9. un 10. jūlijā

2014/C 451/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par strukturālajiem pasākumiem, ar ko uzlabo ES kredītiestāžu noturību” — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Ceļvedis vienotā tirgus pilnveidei paku piegādes jomā – sekmēt uzticēšanos piegādes pakalpojumiem un veicināt tirdzniecību internetā”” — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību” — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija lielākai izaugsmei un darbvietām piekrastes un jūras tūrisma nozarē”” — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kolektīvās finansēšanas potenciāla izmantošana Eiropas Savienībā”” — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trošu ceļu iekārtām” — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem” — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanu” — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atvērta un droša Eiropa: mērķa īstenošana”” — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Tieslietu programma laikposmam līdz 2020. gadam – uzticēšanās, mobilitātes un izaugsmes stiprināšana Savienībā”” — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību” — COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES kvalitātes sistēma pārmaiņu un pārstrukturēšanās prognozēšanai” — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopienas pārskatītās pamatnostādnes par lidostu finansēšanu un to aviosabiedrību darbības uzsākšanas atbalstu, kas veic lidojumus no reģionālajām lidostām” — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna ES meža stratēģija mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai”” — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Programma “Tīru gaisu Eiropā””COM(2013) 918 final, par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu”COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD), par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām”COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD) un par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par grozījumu pieņemšanu 1979. gada Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņojumu lielos attālumos 1999. gada Protokolā par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu”COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm” — COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Interneta politika un pārvaldība. Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā”” — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Hjogo rīcības pamatplāns laikposmam pēc 2015. gada: izturētspējas veidošana, īstenojot riska pārvaldību” — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko atceļ Padomes 1993. gada 25. februāra Direktīvu 93/5/EEK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē” — COM(2014) 246 final – 2014/0132 (COD)

157


LV

 

Top