EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 285, 22. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 285E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
22. november 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2005 — 2006

 

Sreda, 30. november 2005

2006/C 285E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Izjave predsednika

Sestava odborov in delegacij

Sklepi o določenih dokumentih

Prerazporeditev sredstev

Predložitev dokumentov

Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Dnevni red

Priprava ministrske konference STO (razprava)

Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu (razprava)

Olimpijsko premirje — Razvoj in šport (razprava)

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Aviarna influenca * — Odhodki na področju veterine * (razprava)

Aviarna influenca * — Odhodki na področju veterine * (nadaljevanje razprave)

Prisilno licenciranje patentov farmacevtskih izdelkov ***I (razprava)

Smernice za potrditev Komisije (razprava)

Uporaba kazenskih sankcij v primeru kršitev prava Skupnosti (razprava)

Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu (razprava)

Elektronske komunikacije (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

12

 

Četrtek, 1. december 2005

2006/C 285E/2

ZAPISNIK

14

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Skupni sistem DDV * — Vračila DDV * — DDV za delovno intenzivne storitve (razprava)

Razvoj razmer na Slovaškem glede položaja policije (razprava)

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Čas glasovanja

Financiranje razvojnega in gospodarskega sodelovanja ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Dodatni protokol k sporazumu ES-Južna Afrika *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Evroregije (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Imuniteta Andrzeja Pęczaka (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Giovannija Claudia Fave (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Proračunska disciplina (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Prisilno licenciranje patentov farmacevtskih izdelkov ***I (glasovanje)

Aviarna influenca * (glasovanje)

Odhodki na področju veterine * (glasovanje)

Širitev euroobmočja * (glasovanje)

Skupni sistem DDV * (glasovanje)

Vračila DDV * (glasovanje)

Evropska regulativna agencija (glasovanje)

Priprava ministrske konference STO (glasovanje)

Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu (glasovanje)

Olimpijsko premirje (glasovanje)

Razvoj in šport (glasovanje)

Smernice za potrditev Komisije (glasovanje)

Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu

Elektronske komunikacije (glasovanje)

DDV, uporabljen za delovno intenzivne storitve (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Sestava odborov

Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Sestava Parlamenta

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Datum naslednjih sej

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

25

PRILOGA I

27

PRILOGA II

37

SPREJETA BESEDILA

71

P6_TA(2005)0447
Dodatni protokol k sporazumu ES-Južna Afrika ***
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Evroregije
Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi „evroregij“ pri razvoju regionalne politike (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Imuniteta Andrzeja Pęczaka
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Andrzeja Pęczaka, nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Imuniteta Giovannija Claudia Fave
Sklep Evropskega parlamenta o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Giovannija Claudia Fave (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 (Dopolnitev)
Predlog spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za uslužbence, kakor ga je spremenil Svet (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Predlog spremembe proračuna št. 6/2005
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2005 Evropske unije za proračunsko leto 2005, Oddelek IV — Sodišče — Ustanovitev Sodišča za javne uslužbence, kakor ga je spremenil Svet (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Proračunska disciplina
Resolucija Evropskega parlamenta o Medinstitucionalnem sporazumu o proračunski disciplini in ukrepih za izboljšanje proračunskega postopka (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Prisilno licenciranje patentov farmacevtskih izdelkov ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 1. decembra 2005 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. .../ 2006 o prisilnih licencah za patente, ki so povezani s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju

79

P6_TA(2005)0455
Aviarna influenca *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o ukrepih Skupnosti za nadzor aviarne influence (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Odhodki na področju veterine *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Odločbe Sveta 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Širitev euroobmočja *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 o uvedbi eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Skupni sistem DDV*
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja, v katerem se uporablja najnižja splošna stopnja (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Vračila DDV *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, predvidenih z Direktivo 77/388/EGS, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža na ozemlju države, ampak v drugi državi članici (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Evropska regulativna agencija
Resolucija Evropskega parlamenta o zaključku razprave o vprašanju za ustni odgovor Svetu o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o določitvi okvirnih pogojev za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila Komisija

123

P6_TA(2005)0461
Priprave na konferenco STO
Resolucija Evropskega parlamenta o pripravi šeste ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu

126

P6_TA(2005)0462
Človekove pravice v Kambodži, Laosu in Vietnamu
Resolucija Evropskega parlamenta o položaju človekovih pravic v Kambodži, Laosu in Vietnamu

129

P6_TA(2005)0463
Olimpijsko premirje
Resolucija Evropskega parlamenta o olimpijskem premirju med zimskimi olimpijskimi igrami v Torinu leta 2006

133

P6_TA(2005)0464
Razvoj in šport
Resolucija Evropskega parlamenta o razvoju in športu

135

P6_TA(2005)0465
Smernice za potrditev Komisije
Resolucija Evropskega parlamenta o smernicah za potrditev Komisije (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Uporaba pravil konkurence v pomorskem prometu
Resolucija Evropskega parlamenta o uporabi pravil konkurence ES v pomorskem prometu (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektronske komunikacije
Resolucija Evropskega parlamenta o pravni ureditvi in trgih evropskih elektronskih komunikacij 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
DDV, uporabljen za delovno intenzivne storitve
Resolucija Evropskega parlamenta o prenehanju veljavnosti Direktive 1999/85/ES o nižjih stopnjah DDV za delovno intenzivne storitve

149


SL

 

Top