EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 285, 2006m. lapkritis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 285E

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. lapkričio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   (Pranešimas)

 

EUROPOS PARLAMENTAS

 

2005-2006 m. SESIJA

 

2005 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

2006/C 285E/1

PROTOKOLAS

1

POSĖDŽIO EIGA

Sesijos atnaujinimas

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Pirmininko pareiškimai

Komitetų ir delegacijų sudėtis

Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Asignavimų perkėlimas

Gauti dokumentai

Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Darbotvarkė

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (diskusijos)

Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (diskusijos)

Olimpinės paliaubos. Vystymasis ir sportas (diskusijos)

Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijos)

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *. Išlaidos veterinarijos srityje * (diskusijų tęsinys)

Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (diskusijos)

Komisijos tvirtinimas (diskusijos)

Kriminalinių bausmių taikymas, kai pažeidžiama Bendrijos teisė (diskusijos)

Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui (diskusijos)

Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (diskusijos)

Kito posėdžio darbotvarkė

Posėdžio pabaiga

DALYVIŲ SĄRAŠAS

12

 

2005 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

2006/C 285E/2

PROTOKOLAS

14

POSĖDŽIO EIGA

Posėdžio pradžia

Gauti dokumentai

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *. PVM darbui imlioms paslaugoms (diskusijos)

Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida (diskusijos)

Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsuoti skirtas laikas

Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Biudžeto vykdymo tvarka (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai ***I (balsavimas)

Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės * (balsavimas)

Išlaidos veterinarijos srityje * (balsavimas)

Euro zonos plėtra * (balsavimas)

Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme * (balsavimas)

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės * (balsavimas)

Europos reguliavimo agentūros (balsavimas)

Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai (balsavimas)

Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname (balsavimas)

Olimpinės paliaubos (balsavimas)

Vystymasis ir sportas (balsavimas)

Komisijos tvirtinimas (balsavimas)

Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m. (balsavimas)

PVM darbui imlioms paslaugoms (balsavimas)

Paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavimo patikslinimai

Komitetų sudėtis

Įgaliojimų patikrinimas

Parlamento sudėtis

Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Kitų posėdžių kalendorinis planas

Sesijos atidėjimas

DALYVIŲ SĄRAŠAS

25

I PRIEDAS

27

II PRIEDAS

37

PRIIMTI TEKSTAI

71

P6_TA(2005)0447
EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje
Europos Parlamento rezoliucija dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Pakeitimas)
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Biudžeto vykdymo tvarka
Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, licencijavimas ***I
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. gruodžio 1 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo

79

P6_TA(2005)0455
Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Išlaidos veterinarijos srityje *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Europos reguliavimo agentūros
Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos

123

P6_TA(2005)0461
Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge

126

P6_TA(2005)0462
Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname
Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname

129

P6_TA(2005)0463
Olimpinės paliaubos
Europos Parlamento rezoliucija dėl olimpinių paliaubų per 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes

133

P6_TA(2005)0464
Vystymasis ir sportas
Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi ir sporto

135

P6_TA(2005)0465
Europos Komisijos tvirtinimas
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos Europoje 2004 m.
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
PVM darbui imlioms paslaugoms
Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaigos

149


LT

 

Top