EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 285, 2006. november 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 285E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. november 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

ÜLÉSSZAK: 2005-2006

 

2005. november 30., szerda

2006/C 285E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnökség nyilatkozatai

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Előirányzatok átcsoportosítása

Dokumentumok benyújtása

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Napirend

A WTO miniszteri konferenciájának előkészítése (vita)

Emberi jogok Kambodzsában, Laoszban és Vietnamban (vita)

Olimpiai tűzszünet - Fejlesztés és sport (vita)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Madárinfluenza elleni küzdelem * - Állat-egészségügyi kiadások * (vita)

Madárinfluenza elleni küzdelem * - Állat-egészségügyi kiadások * (a vita folytatása)

A közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak ***I (vita)

Az Európai Bizottság jóváhagyása (vita)

Büntetőjogi szankciók a közösségi jog megsértése esetén (vita)

A tengeri szállításra vonatkozó európai versenyszabályok alkalmazása (vita)

Az elektronikus kommunikáció szabályozása és piacai Európában (2004) (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. december 1., csütörtök

2006/C 285E/2

JEGYZŐKÖNYV

14

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

A közös hozzáadottértékadó-rendszer módosítása a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama vonatkozásában * - A hozzáadottérték-adó másik tagállamban letelepedett adóalanyok számára történő visszatérítésének módozatai * - A munkaigényes szolgáltatásokra alkalmazandó HÉA (vita)

Szlovákiai helyzet a rendőri szervek tekintetében (vita)

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Szavazások órája

A fejlesztési együttműködés és a gazdasági együttműködés finanszírozási eszköze ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az EK és a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz a bővítést követően csatolt kiegészítő jegyzőkönyv *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az eurorégiók szerepe a regionális politika kialakításában (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Andrzej Peczak mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Giovanni Claudio Fava mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A 6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A 6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Költségvetési fegyelem és eljárás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak ***I (szavazás)

Madárinfluenza elleni küzdelem * (szavazás)

Állat-egészségügyi kiadások * (szavazás)

Az eurózóna bővítése * (szavazás)

A közös hozzáadottértékadó-rendszer módosítása a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama vonatkozásában * (szavazás)

A hozzáadottérték-adó másik tagállamban letelepedett adóalanyok számára történő viszszatérítésének módozatai * (szavazás)

Európai szabályozási ügynökségek (szavazás)

A WTO miniszteri konferenciájának előkészítése (szavazás)

Emberi jogok Kambodzsában, Laoszban és Vietnamban (szavazás)

Olimpiai tűzszünet (szavazás)

Fejlesztés és sport (szavazás)

Az Európai Bizottság jóváhagyása (szavazás)

A tengeri szállításra vonatkozó európai versenyszabályok alkalmazása

Az elektronikus kommunikáció szabályozása és piacai Európában (2004) (szavazás)

Munkaigényes szolgáltatásokra alkalmazott HÉA (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

A bizottságok tagjai

Mandátumvizsgálat

A Parlament tagjai

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

25

I. MELLÉKLET

27

II. MELLÉKLET

37

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

71

P6_TA(2005)0447
Az EK és a Dél-afrikai Köztársaság közötti megállapodáshoz a bővítést követően csatolt kiegészítő jegyzőkönyv ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0372 - C6-0350/2005 -2005/0152 (AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Az eurorégiók szerepe a regionális politika alakításában
Az Európai Parlament állásfoglalása az eurorégiók szerepéről a regionális politika alakításában (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Andrzej Pęczak parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata az Andrzej Pęczak, az Európai Parlament volt képviselője kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Giovanni Claudio Fava mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
Az Európai Parlament határozata a Giovanni Claudio Fava kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet (módosítás)
Az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó, 6/2005. sz., a Tanács által módosított költségvetés-módosítási tervezete - IV. szakasz - Bíróság - A Közszolgálati Törvényszék felállítása (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUDG))

75

P6_TA(2005)0452
6/2005. sz. költségvetés-módosítási tervezet
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó 6/2005. sz., a Tanács által módosított költségvetés-módosítási tervezetéről, IV. szakasz - Bíróság - A Közszolgálati Törvényszék felállítása (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Költségvetési fegyelem
Az Európai Parlament állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodásról (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
A gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezése ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. december 1-jén került elfogadásra a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről szóló .../2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

79

P6_TA(2005)0455
Közösségi intézkedések a madárinfluenza leküzdésére *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a madárinfluenza megfékezését célzó közösségi intézkedésekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Állat-egészségügyi kiadások *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Eurózóna bővítése *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az euró bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
A közös HÉA-rendszer *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 77/388/EGK irányelvnek a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama vonatkozásában történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
HÉA-visszatérítések *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a nem az adott ország területén, hanem más tagállamban letelepedett adóalanyoknak a 77/388/EGK irányelvben biztosított hozzáadottértékadóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Az európai szabályozási ügynökségek
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai szabályozási ügynökségek keretszabályával kapcsolatos intézményközi megállapodás bizottsági tervezetéről

123

P6_TA(2005)0461
A WTO konferenciájának előkészületei
Az Európai Parlament állásfoglalása a WTO 6., Hongkongban rendezendő miniszteri konferenciájának előkészületeiről

126

P6_TA(2005)0462
Emberi jogok Kambodzsában, Laoszban és Vietnamban
Az Európai Parlament állásfoglalása a kambodzsai, laoszi és vietnami emberjogi helyzetről

129

P6_TA(2005)0463
Az olimpiai fegyverszünet
Az Európai Parlament állásfoglalása a 2006-os torinói téli olimpiai játékok idejére szóló olimpiai fegyverszünetről

133

P6_TA(2005)0464
Fejlődés és sport
Az Európai Parlament állásfoglalása a fejlődésről és a sportról

135

P6_TA(2005)0465
A Bizottság jóváhagyása
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
A versenyszabályok alkalmazása a tengeri szállításra
Az Európai Parlament állásfoglalása az EK versenyszabályainak a tengeri szállításra történő alkalmazásáról (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektronikus kommunikáció
Az Európai Parlament állásfoglalása az elektronikus kommunikáció európai szabályozásáról és piacairól (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
A munkaigényes szolgáltatásokra alkalmazott HÉA
Az Európai Parlament állásfoglalása a munkaigényes szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes hozzáadottértékadó-mértékekről szóló, 1999/85/EK irányelv hatályának lejártáról

149


HU

 

Top