EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0516

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/516 z dne 26. oktobra 2021 o spremembi Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu

C/2021/7538

UL L 104, 1.4.2022, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/516/oj

1.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/51


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/516

z dne 26. oktobra 2021

o spremembi Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 708/2007 (1) z dne 11. junija 2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu ter zlasti člena 24(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 708/2007 vzpostavlja okvir za ribogojske prakse glede tujih in lokalno neprisotnih vrst, da bi ocenili in zmanjšali možen vpliv teh vrst in vseh povezanih neciljnih vrst na vodne habitate.

(2)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 so navedene vrste, ki se v nekaterih delih Unije že dolgo uporabljajo v ribogojstvu in so zato deležne različne obravnave, ki omogoča njihov razvoj brez kakršnega koli dodatnega upravnega bremena, kot je predvideno v členu 2(5) navedene uredbe.

(3)

Države članice lahko od Komisije zahtevajo, da doda vrste v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 v skladu s členom 24(4) Uredbe (ES) št. 708/2007. Podrobna pravila o pogojih, potrebnih za dodajanje vrst v Prilogo IV, so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 535/2008 (2).

(4)

Grčija je zahtevala, da se vrsta okati ribon, poznana tudi pod imenom veliki pagar (Pagrus major), doda v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 v skladu s podrobnimi pravili Uredbe (ES) št. 535/2008 in zlasti člena 3 Uredbe. V študiji, ki je bila predložena skupaj z zahtevo, je bilo ugotovljeno, da se ta vrsta že dolgo uporablja v grškem ribogojstvu brez škodljivih učinkov. Po oceni te zahteve je Komisija sklenila, da je zahteva utemeljena in podkrepljena z vsemi zahtevanimi informacijami.

(5)

Sprememba Priloge IV na zahtevo Grčije je priložnost za prilagoditev terminologije, uporabljene v Prilogi. Latinsko ime ruskega jesetra (Acipenser gueldenstaedtii) je bilo napačno zapisano in ga je treba nadomestiti s pravilnim imenom. Prav tako je primerno posodobiti latinsko ime sivega tolstolobika, in sicer iz Aristichthys nobilisHypophthalmichthys nobilis.

(6)

Zaradi jasnosti je v opombi, ki se doda k Prilogi IV, pojasnjeno, da križanci vrst iz te priloge niso samodejno upravičeni do drugačne obravnave, ki velja za vrste s seznama. Da bi bila navedena obravnava upravičena, je treba upoštevati postopek za dodajanje vrst v Prilogo.

(7)

Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 708/2007 se spremeni:

(1)

v delu A – Splošno se doda naslednja vrsta: Pagrus major, okati ribon, poznan tudi pod imenom veliki pagar;

(2)

latinsko ime vrste Acipenser gueldenstaeti se nadomesti z imenom Acipenser gueldenstaedtii;

(3)

latinsko ime vrste Aristichthys nobilis se nadomesti z imenom Hypophthalmichthys nobilis;

(4)

v naslovu Priloge IV se doda opomba z naslednjim besedilom: „Križancev vrst, vključenih v to prilogo, se ne bi smelo šteti za del tega seznama.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 168, 28.6.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 535/2008 z dne 13. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu (UL L 156, 14.6.2008, str. 6).


Top