EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:104:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 104, 2022 m. balandžio 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. balandžio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. kovo 31 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/515, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/109, kuriuo 2022 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams

1

 

*

2021 m. spalio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/516, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje IV priedas

51

 

*

2021 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/517, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1938 nuostatos dėl rizikos grupių sudėties

53

 

*

2022 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/518, kuriuo, siekiant atsižvelgti į COVID-19 krizės poveikį, iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos tam tikroms žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms su 56 kW ir didesnės galios ir mažesnės kaip 130 kW galios varikliais ( 1 )

56

 

*

2022 m. sausio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/519, kuriuo dėl iš baltymų hidrolizatų pagamintų kūdikių pradinio maitinimo mišinių ir kūdikių tolesnio maitinimo mišinių baltymų reikalavimų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/127 ( 1 )

58

 

*

2022 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/520, kuriuo dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų tam tikrų naudoti skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 ( 1 )

63

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. kovo 28 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2022/521 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių skyrimo

71

 

*

2022 m. kovo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/522, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 2058)  ( 1 )

74

 

*

2022 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/523, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES, Euratomas) 2018/194 nuostatos dėl surinkimo išlaidų ir sąskaitų, kuriose laikomos Sąjungai priklausančių tradicinių nuosavų išteklių sumos, išrašų šablonų ir ataskaitų apie neatgautinas sumas formos

153

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2022/472, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2022/339 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms remti, klaidų ištaisymas ( OL L 96, 2022 3 24 )

164

 

*

2022 m. kovo 2 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/355, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje, klaidų ištaisymas ( OL L 67, 2022 3 2 )

165

 

*

2022 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2022/356, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje, klaidų ištaisymas ( OL L 67, 2022 3 2 )

166

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top