EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:104:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 104, 1. dubna 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 104

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
1. dubna 2022


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/516 ze dne 26. října 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře

51

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/517 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938, pokud jde o složení rizikových skupin

53

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/518 ze dne 13. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, pokud jde o přechodná ustanovení pro některá zemědělská a lesnická vozidla vybavená motory s rozsahem výkonu alespoň 56 kW, avšak méně než 130 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19 ( 1 )

56

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/519 ze dne 14. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky týkající se bílkovin, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu vyrobenou z hydrolyzovaných bílkovin ( 1 )

58

 

*

Nařízení Komise (EU) 2022/520 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice ( 1 )

63

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise (EU, Euratom) 2022/521 ze dne 28. března 2022, kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

71

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/522 ze dne 29. března 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022) 2058)  ( 1 )

74

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/523 ze dne 31. března 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU, Euratom) 2018/194, pokud jde o náklady na výběr a vzory účetních výkazů nároků na tradiční vlastní zdroje a tiskopis pro podávání zpráv o nedobytných částkách

153

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/472 ze dne 23. března 2022, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/339 o opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu ukrajinských ozbrojených sil ( Úř. věst. L 96, 24.3.2022 )

164

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top