EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:104:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 104, 1 kwietnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 104

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
1 kwietnia 2022


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/515 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/516 z dnia 26 października 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

51

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/517 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 w odniesieniu do składu grup ryzyka

53

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/518 z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/985 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych dotyczących niektórych pojazdów rolniczych i leśnych wyposażonych w silniki o zakresach mocy co najmniej 56 kW i nie większym niż 130 kW w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 ( 1 )

56

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/519 z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/127 w odniesieniu do wymogów dotyczących białka w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych ( 1 )

58

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/520 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów ( 1 )

63

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (UE, Euratom) 2022/521 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

71

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/522 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2058)  ( 1 )

74

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/523 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE, Euratom) 2018/194 w odniesieniu do kosztów poboru i wzorów sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularza sprawozdania dotyczącego należności nieściągalnych

153

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2022/472 z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającej decyzję (WPZiB) 2022/339 w sprawie środka pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w celu wsparcia ukraińskich sił zbrojnych ( Dz.U. L 96 z 24.3.2022 )

164

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top