EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:104:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 104, 1 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 104

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
1 april 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/515 av den 31 mars 2022 om ändring av förordning (EU) 2022/109 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/516 av den 26 oktober 2021 om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

51

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/517 av den 18 november 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 vad gäller riskgruppernas sammansättning

53

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/518 av den 13 januari 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/985 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa jordbruks- och skogsbruksfordon utrustade med motorer i ett effektintervall som är större än eller lika med 56 kW och mindre än 130 kW för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen ( 1 )

56

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/519 av den 14 januari 2022 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller proteinkrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner ( 1 )

58

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/520 av den 31 mars 2022 om ändring av förordning (EG) nr 1418/2007 om export för återvinning av visst avfall som förtecknas i bilaga III eller IIIA till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 till vissa länder som inte omfattas av OECD-beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall ( 1 )

63

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut (EU, Euratom) 2022/521 av den 28 mars 2022 om utnämning av ledamöter i övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

71

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/522 av den 29 mars 2022 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2021/641 om nödåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2022) 2058]  ( 1 )

74

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/523 av den 31 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU, Euratom) 2018/194 vad gäller uppbördskostnader och förlagor för redovisning av anspråk på traditionella egna medel och ett formulär för rapportering av belopp som är omöjliga att uppbära

153

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Rådets beslut (Gusp) 2022/472 av den 23 mars 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2022/339 om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den ukrainska försvarsmakten ( EUT L 96, 24.3.2022 )

164

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2022/355 av den 2 mars 2022 om ändring av rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus ( EUT L 67, 2.3.2022 )

165

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top