EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:104:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 104, 1 april 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 104

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
1 april 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/515 van de Raad van 31 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/516 van de Commissie van 26 oktober 2021 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

51

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/517 van de Commissie van 18 november 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de samenstelling van de risicogroepen

53

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/518 van de Commissie van 13 januari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/985 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde landbouw- en bosbouwmachines die zijn uitgerust met motoren in de vermogensgroep tussen 56 kW en 130 kW, met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis ( 1 )

56

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/519 van de Commissie van 14 januari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 wat betreft de voorschriften met betrekking tot eiwit voor van eiwithydrolysaten vervaardigde volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding ( 1 )

58

 

*

Verordening (EU) 2022/520 van de Commissie van 31 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1418/2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad genoemde afvalstoffen naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is ( 1 )

63

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2022/521 van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 28 maart 2022 betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

71

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/522 van de Commissie van 29 maart 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 2058)  ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/523 van de Commissie van 31 maart 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2018/194 wat betreft de inningskosten en modellen voor de boekhouding van rechten op traditionele eigen middelen en het formulier voor verslagen over oninbare bedragen

153

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2022/472 van de Raad van 23 maart 2022 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2022/339 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten ( PB L 96 van 24.3.2022 )

164

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top