EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost ro-ro potniških ladij in visokohitrostnih potniških plovil

Varnost ro-ro potniških ladij in visokohitrostnih potniških plovil

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2017/2110 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila za sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe in opredelitev pojmov

Direktiva se uporablja za naslednje ladje in plovila, ki prevažajo 12 ali več potnikov:

 • ro-ro potniške ladje, opredeljene kot ladje, na katere se lahko v pristanišču vkrcajo in izkrcajo cestna ali železniška vozila;
 • visokohitrostna potniška plovila, opredeljena kot plovila, ki lahko dosežejo največjo hitrost vsaj 3,7 x v0,1667 v metrih na sekundo (kjer je v = izpodriv plovila v kubičnih metrih), vendar izključujejo hidrogliserje;
 • linijski prevoz je plovba plovil med dvema ali več pristanišči ali zaporedje potovanj iz istega pristanišča ali vanj brez vmesnih postankov po objavljenem voznem redu ali tako redno ali pogosto plovbo.

inšpekcijski pregledi

Države EU morajo izvajati inšpekcijske preglede, kot sledi:

 • inšpekcijski pregled pred začetkom opravljanja linijskih prevozov;
 • nadaljnji inšpekcijski pregledi vsakih 12 mesecev;
 • redni inšpekcijski pregledi med linijskim prevozom 4–8 mesecev po letnih inšpekcijskih pregledih;
 • inšpekcijski pregledi po večjem popravilu ali spremembi ali kadar se zamenja vodstvo.

Inšpekcijski pregledi bi morali izpolnjevati predpisane zahteve zadevne države EU ter zajemati pregrajevanje in stabilnost, stroje in električne napeljave, natovarjanje in stabilnost, požarno varnost, največje število potnikov, opremo za reševanje, prevoz nevarnega blaga, radijsko zvezo in navigacijo.

Preveri se skladnost z naslednjim:

 • poveljnik ima pred izplutjem informacije o kopenskih navigacijskih sistemih;
 • obešena je tabla o delovnem času na ladji, ki vključuje razpored dela na morju in v pristanišču ter največje število delovnih ur ali najmanjše število ur počitka za osebje, ki opravlja ladijsko stražarjenje;
 • poveljnik ladje ni oviran pri sprejemanju odločitev, ki so potrebne za varno plovbo in opravljanje prevozov, zlasti v slabem vremenu in na razburkanem morju;
 • poveljnik ladje vodi evidenco plovnih dejavnosti in dogodkov, pomembnih za varnost plovbe;
 • vsaka poškodba na oklepnih vratih in vsaka pomanjkljivost v varnostnih sistemih takšnih vrat se nemudoma odpravita;
 • pred izplutjem je na voljo posodobljen načrt potovanja;
 • objavljene so splošne informacije o storitvah in pomoči za starejše in invalidne osebe.

Inšpekcijski seznam vključuje tudi:

 • zagon zasilnega generatorja električne energije;
 • zasilno razsvetljavo;
 • zasilni vir električne energije za radijske naprave;
 • sistem za obveščanje potnikov;
 • protipožarne vaje, vključno s prikazom usposobljenosti za uporabo gasilske opreme;
 • delovanje zasilne požarne črpalke z dvema gasilskima cevema, povezanima z glavnim požarnim vodom;
 • preskus naprav za daljinsko ustavljanje dovoda goriva v kotle, glavne in pomožne motorje ter za prezračevalne naprave;
 • preskus upravljanja za zapiranje protipožarnih zapiral;
 • preskus sistemov za odkrivanje požara in alarmnih sistemov;
 • preskus pravilnega zapiranja požarnih vrat;
 • delovanje drenažnih črpalk;
 • zapiranje na mestu in z daljinskim upravljanjem za vodo neprepustnih vrat;
 • prikaz, da so ključni člani posadke seznanjeni z načrtom ukrepov ob poškodbah;
 • spuščanje v vodo in dviganje iz vode vsaj enega čolna za reševanje in enega rešilnega čolna, preskus pogonskega in krmilnega sistema;
 • preverjanje, ali se vsi rešilni čolni in čolni za reševanje ujemajo s popisom inventarja;
 • preskus glavnih in pomožnih krmilnih naprav.

Potrebne so tudi listine, ki dokazujejo, da so člani posadke uspešno opravili usposabljanje na področjih:

 • obvladovanja množic,
 • varnosti za osebje, ki skrbi za varnost potnikov v potniških prostorih, zlasti starejših in invalidnih oseb v sili, ter
 • obvladovanja kriznih razmer in človeškega vedenja.

Med rednimi inšpekcijskimi pregledi se preveri naslednje:

 • podatki o potnikih;
 • podatki o natovorjenosti in stabilnosti;
 • postopki „primernosti za plovbo“;
 • varnostna sporočila;
 • vpisi v ladijski dnevnik;
 • nevarno blago;
 • pritrjevanje tovornih vozil;
 • krovi za vozila;
 • zapiranje za vodo neprepustnih vrat;
 • požarne obhodne straže;
 • sporazumevanje v sili;
 • skupni delovni jezik članov posadke;
 • varnostna oprema;
 • navigacijske in radijske naprave;
 • dodatna zasilna razsvetljava;
 • evakuacijske poti;
 • čistoča v strojnici;
 • odstranjevanje odpadkov;
 • redno vzdrževanje;
 • potovanje.

Odprava pomanjkljivosti

Inšpektor pripravi poročilo, katerega kopija se predloži poveljniku. Države EU bi morale zagotoviti, da se odpravijo vse pomanjkljivosti. Družbe imajo pravico do pritožbe. Kadar pomanjkljivosti očitno ogrožajo zdravje ali varnost ali neposredno ogrožajo zdravje ali življenje, se za plovilo odredi prepoved izplutja do odprave pomanjkljivosti in vseh nevarnosti.

Stroški

Kadar se z inšpekcijskimi pregledi potrdijo pomanjkljivosti, ki so razlog za odločitev o prepovedi izplutja, je za vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi odgovoren upravljavec.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva je začela veljati 20. decembra 2017. Države EU morajo to zakonodajo do 21. decembra 2019 prenesti v nacionalno pravo in jo nato izvajati.

OZADJE

Direktiva nadomesti in razveljavi Direktivo 1999/35/ES. Spreminja tudi Direktivo 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča, in sicer razširja njeno področje uporabe.

Glej tudi:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L 315, 30.11.2017, str. 61–77).

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57–100).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/16/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 22.05.2019

Top