Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomorska varnost: pomorska inšpekcija države pristanišča

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomorska varnost: pomorska inšpekcija države pristanišča

POVZETEK

Podstandardne ladje so nevarne, povzročajo onesnaženje in ne zagotavljajo zdravih bivalnih in delovnih razmer. Stroge inšpekcije zagotavljajo, da ladje v vodah EU, Islandije in Norveške ustrezajo veljavnim varnostnim standardom.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva pomaga korenito zmanjšati število podstandardnih ladij v vodah EU. Zato zagotavlja, da ladje spoštujejo pravila pomorske varnosti in okoljska pravila na ravni EU in mednarodni ravni, in določa skupna merila za inšpekcijske preglede ladij.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za vse primerne ladje in njihovo posadko, ki pristanejo v evropskem pristanišču ali sidrišču.

Vlade EU morajo zagotoviti zadostno število kvalificiranih inšpektorjev s potrebnimi sredstvi za izvajanje inšpekcij.

Vsem primernim ladjam, ki uporabljajo pristanišče EU, se določi rizični profil v inšpekcijski bazi podatkov. Ta temelji na merilih, kot so vrsta in starost ladje, in določa temeljitost in pogostost inšpekcij.

Letni inšpekcijski pregledi so obvezni za zelo rizične ladje, za ostale pa so poljubni.

Prednost imajo inšpekcijski pregledi ladij, ki redko pristajajo v pristaniščih EU.

Pri začetnih inšpekcijskih pregledih se preveri, ali so vsa spričevala in dokumenti ustrezni, oceni pa se tudi splošno stanje ladje.

Če se ugotovijo pomanjkljivosti, se na ladji opravi podrobnejši inšpekcijski pregled.

Razširjeni inšpekcijski pregled je namenjen za zelo rizične ladje, potniške ladje in tankerje za prevoz nafte, plina, kemikalij in razsutega tovora, starejše od 12 let.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je treba odpraviti. Če te pomanjkljivosti očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, se odredi zadržanje ladje, dokler se grožnja ne odpravi.

Nacionalni organi lahko zavrnejo dostop v pristanišče tistim ladjam, ki so bile v predhodnih dveh do treh letih zadržane več kot dvakrat.

Lastniki ali upravljavci ladij se lahko pritožijo zoper zadržanje ali zavrnitev dostopa.

Evropska komisija vzdržuje in dopolnjuje inšpekcijsko bazo podatkov. Na javno dostopni spletni strani redno objavlja tudi podrobnosti o podjetjih z nizko ali zelo nizko stopnjo skladnosti.

Zakonodaja ne zajema ribiških ali spremljevalnih ladij, bojnih ladij, nekaterih vrst lesenih ladij ali zasebnih jaht.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 17. junija 2009; države EU pa so morale do 1. januarja 2011 prilagoditi svoje zakonodajne in upravne sisteme.

Več informacij je na voljo na:

AKT

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/16/ES

17.6.2009

31.12.2010

UL L 131, 28.5.2009, str. 57-100

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2013/38/EU

20.8.2013

21.11.2014

UL L 218, 14.8.2013, str. 1-7

Uredba (EU) št. 1257/2013

30.12.2013

-

UL L 330, 10.12.2013, str. 1-20

Uredba (EU) 2015/757

1.7.2015

-

UL L 123, 19.5.2015, str. 55-76

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/16/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top