EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 20. júla 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
20. júla 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 255/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN) ( 1 )

1

2023/C 255/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11151 – BDT / LGP / PROMACH) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 255/03

Výmenný kurz eura – 19. júla 2023

3

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2023/C 255/04

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane vkladov, cezhraničnej spolupráci a transparentnosti (Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov https://edps.europa.eu)

4


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov

2023/C 255/05

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

7

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 255/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

8

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 255/07

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

10

2023/C 255/08

Uverejnenie žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top