ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 255

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 66
20. července 2023


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2023/C 255/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN) ( 1 )

1

2023/C 255/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.11151 – BDT / LGP / PROMACH) ( 1 )

2


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2023/C 255/03

Směnné kurzy vůči euru – 19. července 2023

3

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2023/C 255/04

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnosti (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu.)

4


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropský úřad pro výběr personálu

2023/C 255/05

Oznámení o otevřeném výběrovém řízení

7

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2023/C 255/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

8

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2023/C 255/07

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

10

2023/C 255/08

Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

13


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 


II Sdělení

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/1


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN)

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 255/01)

Dne 24. dubna 2023 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32023M10738. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/2


Bez námitek k navrhovanému spojení

(Věc M.11151 – BDT / LGP / PROMACH)

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 255/02)

Dne 10. července 2023 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky a prohlásit jej za slučitelné s vnitřním trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství. Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:

v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu hospodářského odvětví,

v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs) pod číslem 32023M11151. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k právu Evropské unie po internetu.


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Evropská komise

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/3


Směnné kurzy vůči euru (1)

19. července 2023

(2023/C 255/03)

1 euro =


 

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

1,1222

JPY

japonský jen

156,76

DKK

dánská koruna

7,4507

GBP

britská libra

0,86918

SEK

švédská koruna

11,4760

CHF

švýcarský frank

0,9628

ISK

islandská koruna

146,50

NOK

norská koruna

11,2660

BGN

bulharský lev

1,9558

CZK

česká koruna

23,927

HUF

maďarský forint

375,00

PLN

polský zlotý

4,4508

RON

rumunský lei

4,9440

TRY

turecká lira

30,2231

AUD

australský dolar

1,6582

CAD

kanadský dolar

1,4795

HKD

hongkongský dolar

8,7612

NZD

novozélandský dolar

1,7949

SGD

singapurský dolar

1,4875

KRW

jihokorejský won

1 420,32

ZAR

jihoafrický rand

20,1074

CNY

čínský juan

8,1014

IDR

indonéská rupie

16 830,56

MYR

malajsijský ringgit

5,0976

PHP

filipínské peso

61,272

RUB

ruský rubl

 

THB

thajský baht

38,329

BRL

brazilský real

5,3996

MXN

mexické peso

18,8119

INR

indická rupie

92,1095


(1)  Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.


Evropský inspektor ochrany údajů

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/4


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnosti

(2023/C 255/04)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu.)

Dne 18. dubna 2023 vydala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/49/EU, pokud jde o rozsah pojištění vkladů, prostředky v systémech pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnost.

Cílem návrhu je zlepšit ochranu vkladatelů v případech úpadků bank v Unii a zároveň chránit důležité finanční zájmy Unie a jejích členských států.

Návrh usiluje o dosažení uvedených cílů poskytnutím vysoké úrovně ochrany vkladatelům, zvýšením sbližování postupů systémů pojištění vkladů a zlepšením vnitrostátní přeshraniční spolupráce mezi systémy pojištění vkladů a mezi těmito systémy a členskými úvěrovými institucemi a finančními zpravodajskými jednotkami. To zahrnuje sladění směrnice 2014/49/EU se stávajícími a budoucími pravidly EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

Toto stanovisko evropského inspektora ochrany údajů je vydáno v reakci na konzultaci Evropské komise ze dne 19. dubna 2023 podle čl. 42 odst. 1 nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit odkaz na tuto konzultaci do bodů odůvodnění návrhu.

Návrh by zahrnoval sdílení osobních údajů vkladatelů nebo jiných osob spojených s podezřeními z trestných činů praní peněz nebo financování terorismu mezi finančními zpravodajskými jednotkami, určenými orgány a systémy pojištění vkladatelů. Toto stanovisko bere v úvahu rizika ohrožující základní práva a svobody subjektů údajů, která by mohla vzejít z těchto výměn údajů, a vydává doporučení k jednotlivými scénářům sdílení údajů podle návrhu. Evropský inspektor ochrany údajů v této souvislosti předkládá řadu doporučení.

Evropský inspektor ochrany údajů zejména doporučuje vymezit kategorie subjektů údajů, které jsou předmětem zpracování, a dotčené subjekty údajů, jakož i jasně stanovit účel či účely zpracování.

Evropský inspektor ochrany údajů rovněž chce upozornit Komisi na nutnost konzultovat evropského inspektora ochrany údajů před přijetím jakýchkoli aktů v přenesené pravomoci potvrzujících návrhy regulačních technických norem vypracované Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), které by zahrnovaly zpracování osobních údajů.

1.   ÚVOD

1.

Dne 18. dubna 2023 vydala Evropská komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/49/EU, pokud jde o rozsah pojištění vkladů, prostředky v systémech pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnost (1). (dále jen „návrh“).

2.

Podle posouzení dopadů provedeného Evropskou komisí (dále jen „posouzení dopadů“) byla směrnice o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice o systémech pojištění vkladů“) (2) při zlepšování úrovně ochrany vkladatelů v celé EU obecně účinná, což je důležitým cílem bankovní unie. Z uvedeného posouzení dopadů však vyplývá, že uplatňování záruk směrnice o systémech pojištění vkladů je i nadále v jednotlivých vnitrostátních systémech pojištění vkladů nerovnoměrné, což poukazuje jak na potřebu harmonizovaných pravidel pro vyřešení rozdílů, které mají nepříznivé dopady na vkladatele, tak na potřebu vyjasnit rozsah těchto záruk pro určité typy vkladatelů (3). Cílem návrhu je proto zlepšit rámec ochrany vkladatelů, aby se zajistilo soudržné uplatňování pravidel a rovnější podmínky, a zároveň chránit finanční stabilitu a posílit důvěru vkladatelů. To zahrnuje vyjasnění rozsahu ochrany vkladatelů, vyřešení rozdílných výkladů podmínek pro využívání prostředků ze systémů pojištění vkladů v rámci Unie a zlepšení operativní účinnosti, přeshraniční spolupráce a efektivity fungování systémů pojištění vkladů (4).

3.

Za účelem dosažení těchto cílů a dalšího upřesnění požadavků stanovených ve směrnici o systémech pojištění vkladů (5) návrh obsahuje ustanovení, na jejichž základě by úvěrové instituce, systémy pojištění vkladů a určené orgány (6) zpracovávaly osobní údaje týkající se vkladatelů, kteří jsou fyzickými osobami, nebo případně zástupců vkladatelů, kteří jsou právnickými osobami. Konkrétně:

a.

Úvěrové instituce nemusí znát klienty, kteří mají nárok na výplatu vkladů na klientských účtech, ani nemusí být schopny zkontrolovat a zaznamenávat individuální údaje těchto klientů (7). Proto by nový článek 8b zavedený na základě návrhu umožnil úvěrovým institucím posoudit, zda se na vklady finančních prostředků klientů vztahují systémy pojištění vkladů, tím způsobem, že by jim umožnil shromažďovat určité osobní údaje o jejich klientech. Kategorie osobních údajů, které mají být za tímto účelem zpracovávány, by byly upřesněny v návrzích regulačních technických norem vypracovaných Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), v nichž by byly uvedeny technické podrobnosti týkající se identifikace klientů pro účely výplat v souladu s článkem 8 směrnice o systémech pojištění vkladů.

b.

Při vyplácení náhrad vkladatelům se systémy pojištění vkladů mohou dostat do situací, které vyvolávají obavy týkající se praní peněz, a proto Evropská komise navrhuje, aby systémy pojištění vkladů pozdržely výplatu vkladateli, pokud jim bylo oznámeno, že finanční zpravodajská jednotka pozastavila transakci nebo používání bankovního nebo platebního účtu v souladu s platnými pravidly pro boj proti praní peněz (8). Nový čl. 8c odst. 1 by podle návrhu ukládal orgánům určeným na úrovni členských států jako správcům systému pojištění vkladů povinnost informovat systém pojištění vkladů o nezbytně nutných informacích obdržených od orgánů finančního dohledu o výsledku opatření hloubkové kontroly klienta provedených v souladu s režimem pro boj proti praní peněz. Kromě toho by podle odstavce 3 téhož článku finanční zpravodajské jednotky informovaly systémy pojištění vkladů o svém rozhodnutí přijmout opatření proti vkladateli podle pravidel pro boj proti praní peněz ve znění návrhu nové směrnice o boji proti praní peněz (dále jen „návrh 6. směrnice o boji proti praní peněz“) (9). V případě, že systémy pojištění vkladů takové sdělení obdrží, by čl. 8c odst. 3 návrhu od nich vyžadoval, aby pozastavily výplatu vkladateli po dobu trvání opatření uloženého finanční zpravodajskou jednotkou.

c.

Nový článek 16a předkládaný v rámci návrhu by nahradil stávající ustanovení čl. 4 odst. 8 a čl. 14 odst. 4 směrnice o systémech pojištění vkladů, které v současné době opravňují systémy pojištění vkladů k tomu, aby od svých členských úvěrových institucí systémů pojištění vkladů v jiných členských státech na požádání obdržely veškeré informace nezbytné k přípravě vyplacení vkladatelů, včetně tzv. „označení“, a sdílely je se systémy pojištění vkladů v jiných členských státech (10).

4.

Toto stanovisko evropského inspektora ochrany údajů je vydáno v reakci na konzultaci Evropské komise ze dne 19. dubna 2023 podle čl. 42 odst. 1 nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit odkaz na tuto konzultaci do bodů odůvodnění návrhu.

6.   ZÁVĚRY

27.

Vzhledem k výše uvedenému vydává evropský inspektor ochrany údajů tato doporučení:

1)

doplnit odkaz na skutečnost, že subjekty, na něž se návrh vztahuje, by při plnění svých povinností podle návrhu měly dodržovat ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (a případně nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a směrnice o ochraně údajů v oblasti prosazování práva), do příslušného bodu odůvodnění;

2)

doplnit bod odůvodnění, v němž se uvádí konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů podle čl. 42 odst. 1 nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a tohoto stanoviska;

3)

konzultovat evropského inspektora ochrany údajů před přijetím aktu v přenesené pravomoci, který by potvrdil platnost návrhu regulačních technických norem orgánu EBA vymezujících kategorie osobních údajů, které jsou systémy pojištění vkladů ze zákona oprávněny zpracovávat v souvislosti s identifikací klienta pro účely výplaty vkladů podle článku 8b návrhu;

4)

posoudit správnost odkazu na soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (11) (dále jen „směrnice o databázích“) v čl. 8c odst. 1;

5)

upravit znění čl. 8c odst. 1 návrhu s cílem dále zajistit, aby sdílení osobních údajů mezi orgány finančního dohledu a určenými orgány a následně mezi těmito orgány a systémy pojištění vkladů bylo omezeno na to, co je nezbytně nutné k tomu, aby systémy pojištění vkladů mohly rozhodnout, zda by měly pozastavit výplatu vkladů v případě obav týkajících se praní peněz nebo financování terorismu;

6)

doplnit do čl. 8c odst. 2 návrhu vhodné záruky pro práva a svobody subjektů údajů, včetně vymezení kategorií osobních údajů, které mají být sdíleny se systémy pojištění vkladů nebo prostřednictvím těchto systémů získávány, zdrojů, odkud by tyto osobní údaje měly být získávány, příslušných povinností týkajících se účelového omezení a přiměřené doby uchovávání údajů;

7)

upřesnit kategorie osobních údajů a dotčených subjektů údajů v oznámeních od finančních zpravodajských jednotek určených systémům pojištění vkladů podle čl. 8c odst. 3 návrhu a uvést, že tato oznámení by se uskutečnila pouze v případě selhání úvěrové instituce klienta nebo skutečného majitele, což by se vztahovalo pouze na opatření přijatá proti vkladatelům v rozsahu, pro který je dotčené sdílení osobních údajů nezbytné a přiměřené zamýšlenému cíli zabránit výplatám vkladatelů, proti nimž finanční zpravodajské jednotky přijaly opatření podle návrhu 6. směrnice o boji proti praní peněz;

8)

uložit Komisi, aby konzultovala evropského inspektora ochrany údajů před přijetím aktu v přenesené pravomoci, který by potvrdil platnost technických norem orgánu EBA vymezujících kategorie osobních údajů, které by úvěrové instituce měly povinnost sdílet se systémy pojištění vkladů pro účely uvedené v článku 16a návrhu.

V Bruselu dne 12. června 2023.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 228 final.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

(3)  SWD(2023) 226 final.

(4)  Viz důvodová zpráva, strany 1 a 3.

(5)  Viz Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů, vydané dne 9. září 2010, bod 7.

(6)  Podle čl. 2 odst. 18 směrnice o systémech pojištění vkladů se „určeným orgánem“ rozumí subjekt spravující systém pojištění vkladů v souladu s touto směrnicí nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů spravuje soukromý subjekt, veřejný orgán určený dotčeným členským státem k dohledu nad tímto systémem v souladu s touto směrnicí.

(7)  14. bod odůvodnění návrhu, který upřesňuje článek 8b.

(8)  15. bod odůvodnění návrhu, který upřesňuje článek 8c.

(9)  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849, COM(2021)423 final.

(10)  Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) ze dne 9. září 2010, bod 9.

(11)  Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20.


V Oznámení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Evropský úřad pro výběr personálu

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/7


OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

(2023/C 255/05)

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá toto otevřené výběrové řízení:

EUIPO/AD/01/23 – Administrátoři (AD 6) v oboru duševního vlastnictví

Oznámení o výběrovém řízení se zveřejňuje ve 24 jazycích v  Úředním věstníku Evropské unie C 254 A ze dne 20. července 2023 .

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách EPSO (1).


(1)  https://epso.europa.eu//cs


ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Evropská komise

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 255/06)

1.   

Komise dne 11. července 2023 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Permira Holdings Limited („Permira“, Guernsey),

Gruppo Florence S.p.A. („Gruppo Florence“, Itálie), kontrolovaného podnikem Florence InvestCo S.r.l.

Podnik Permira získá ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Gruppo Florence.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

Permira: spravuje fondy soukromého kapitálu, mezi něž patří portfoliové společnosti působící ve spotřebitelském odvětví, službách a zdravotnických a technologických odvětvích. Podnik Permira kontroluje mimo jiné tyto společnosti: i) Golden Goose S.p.A, působící v oblasti maloobchodu s luxusní obuví, oděvy a koženými doplňky, a ii) Italian Fashion Team S.r.l., působící v oblasti výroby luxusních oděvů, obuvi a koženého zboží,

Gruppo Florence: působí v oblasti vývoje a výroby exkluzivních oděvů, obuvi a koženého zboží pro luxusní značky.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


JINÉ AKTY

Evropská komise

20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/10


Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(2023/C 255/07)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1) do tří měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Manteiga dos Açores“

EU č.: PDO-PT-02645 — 21. 10. 2020

CHOP (X) CHZO ( )

1.   Název (názvy)

„Manteiga dos Açores“

2.   Členský stát

Portugalsko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.5. Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Manteiga dos Açores“ je máslo vyráběné výhradně z pasterizované smetany ze syrového kravského mléka, s přídavkem soli nebo bez ní. V případě přidání soli je její maximální množství 2 g/100 g.

Použití rekonstituovaného mléka nebo smetany není povoleno.

„Manteiga dos Açores“:

neobsahuje mléčné startovací kultury, potravinářská barviva ani konzervační látky,

má obsah beta karotenu ≥ 5 mg KOH/g (měřeno pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie), který mu propůjčuje žlutou až jasně žlutou barvu,

má intenzivní, svěží, mléčnou chuť a vůni,

obsahuje 81 % až 86 % tuku,

má jednotnou, hladkou a hustou strukturu, díky níž se snadno roztírá.

3.3.   Krmiva (pouze pro produkty živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Mléčný skot se typicky chová ve volné krajině s celoročním přístupem na pastvu a krmivem sestávajícím z čerstvé trávy a konzervované pícniny vyprodukované v této zeměpisné oblasti.

Jelikož však výživové potřeby dojnic nemohou být vždy pokryty dostupnými plochami pastvy, které jsou obvykle malé a zvířata jsou rozmístěna poměrně hustě, je jim občas podáváno doplňkové krmivo, a to energetické a bílkovinné krmné směsi a sušená tráva, zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek, které vedou k nedostatku krmiva.

Doplňkové krmivo, které nepochází z Azorského souostroví, nesmí nikdy tvořit více než 50 % sušiny z celkové roční krmné dávky zvířat. Tím je zajištěno, že souvislost se zeměpisnou oblastí není ovlivňována krmivem pocházejícím z jiné oblasti, protože zvířata mají přístup k pastvě 365 dní v roce.

Mezi rostlinné druhy nejčastěji se vyskytující na azorských pastvinách patří luskoviny a traviny, včetně jílku vytrvalého (Lolium perenne), jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum), jetele plazivého (Trifolium repens), jetele lučního (Trifolium pratense) a srhy laločnaté (Dactylis glomerata).

Siláž ze zelené kukuřice a trávy z nejrůznějších druhů pastvin se vyrábí v dané zeměpisné oblasti.

Surovinou pro výrobu másla „Manteiga dos Açores“ je pasterizovaná smetana ze syrového kravského mléka získaného výhradně od krav pasoucích se na azorských pastvinách. Použití rekonstituovaného mléka nebo smetany není povoleno.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Produkce mléka a výroba másla „Manteiga dos Açores“ musí probíhat v dané zeměpisné oblasti.

3.5.   Zvláštní pravidla týkající se krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se zapsaný název vztahuje

Veškeré balení musí probíhat v zeměpisné oblasti původu, tj. v zařízeních nacházejících se na Azorském souostroví, protože se jedná o velmi choulostivou operaci vzhledem k povaze produktu, zejména k riziku oxidace, pokud by produkt nebyl zabalen neprodleně.

Azory jsou navíc ostrovním regionem a jsou vzdáleny od spotřebitelských trhů, což samozřejmě ovlivňuje způsob přepravy.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Označení musí obsahovat slova „Manteiga dos Açores“ – DOP [„Manteiga dos Açores“ – CHOP] nebo „Manteiga dos Açores“ – Denominação de Origem Protegida [„Manteiga dos Açores“ – chráněné označení původu].

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Máslo „Manteiga dos Açores“ se vyrábí a balí na Azorském souostroví, které se skládá z devíti ostrovů v severním Atlantiku.

Doplňkové krmivo, které nepochází z Azorského souostroví, nesmí nikdy tvořit více než 50 % sušiny z celkové roční krmné dávky zvířat. Tím je zajištěno, že souvislost se zeměpisnou oblastí není ovlivňována krmivem pocházejícím z jiné oblasti, protože zvířata mají přístup k pastvě 365 dní v roce.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Díky své zeměpisné poloze uprostřed severního Atlantiku a vlivu azorské tlakové výše má Azorské souostroví mírné přímořské klima, které se vyznačuje:

mírnými teplotami s malými teplotními výkyvy nepřesahujícími 10 °C, přičemž průměrná teplota vzduchu se pohybuje kolem 14 °C v zimě a 23 °C v létě,

vysokou relativní vlhkostí vzduchu 70–75 % v létě a více než 80 % v zimě,

srážkami, které jsou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a pohybují se od východu na západ v rozmezí 748 mm za rok na ostrově Santa Maria a 1 479 mm za rok na ostrově Flores.

Ostrovy leží severněji než ostatní Makaronéské ostrovy, takže nejsou přímo ovlivňovány tropickými cirkulacemi ani polárními proudy, neboť sezónní změny klimatu na ostrovech jsou určovány polohou, intenzitou, směrem a vývojem azorské tlakové výše. V létě se pohybuje na sever, čímž posouvá polární frontu do vyšších zeměpisných šířek, a v zimě se nachází na jihu souostroví, čímž polární frontu stahuje k jihu.

Stálé teploty a vysoká vlhkost vzduchu, které charakterizují podnebí Azorských ostrovů, se dají vysvětlit také zmírňujícím vlivem okolního oceánu.

Na Azorách se vyskytuje hlinitá, písčitohlinitá a jílovitohlinitá půda, která je bohatá na organické hmoty a draslík.

Půda a podnebí Azorského souostroví tak přirozeně poskytují mimořádně vhodné podmínky pro růst trávy, což znamená, že dobytek se může pást 365 dní v roce.

Vzhledem k tomu, že se krávy mohou pást ve volné krajině, tj. po většinu roku se živí převážně čerstvou trávou, získává surovina fyzikální, chemické a senzorické charakteristiky, které se přenášejí do celého zpracovatelského řetězce.

Specifičnost másla „Manteiga dos Açores“ spočívá v tom, že se vyrábí výhradně ze smetany ze syrového kravského mléka produkovaného na Azorských ostrovech, bez přidání mléčných startovacích kultur, potravinářských barviv a konzervačních látek, což mu dodává vlastnosti popsané v bodě 3.2, a to žlutou až jasně žlutou barvu a intenzivní svěží mléčnou chuť a vůni.

Vysoký obsah beta-karotenu dodává máslu přirozeně intenzivnější barvu bez použití potravinářských barviv a je výsledkem typické stravy zvířat na pastvinách.

V případě produktu „Manteiga dos Açores“ tak existuje jasná souvislost mezi surovinou (mlékem), prostředím a tradičními metodami chovu dobytka, tj. trvalou celoroční pastvou, které se prosadily a zakořenily před více než dvěma stoletími.

Postupem času se výrobcům podařilo skloubit tradiční zkušenosti s výrobou másla s novými technologiemi a zdravotními a hygienickými požadavky, aniž by se uchýlili k používání mléčných startovacích kultur, potravinářských barviv nebo konzervačních látek. Smetana tedy prochází spíše fyzikálním než biologickým procesem bez použití mléčných startovacích kultur ke zvýšení kyselosti výrobku.

Vynikající půdní a klimatické podmínky, konkrétně úrodná půda a snadná dostupnost vody díky pravidelným dešťům, které podporují růst čerstvé trávy po celý rok, spolu se zemědělskými postupy předávanými z generace na generaci umožňují azorským producentům vyrábět máslo s intenzivní svěží mléčnou chutí a vůní.

Mnoho zemědělských podniků je nyní vybaveno moderními systémy chlazení mléka, které pomáhají uchovat mléko a zajistit jeho dobrou kvalitu.

Kromě toho je v regionu zaveden oficiální systém hodnocení jakosti mléka na úrovni producentů, v jehož rámci se provádějí zkoušky akreditované podle normy NP EN ISO/IEC 17025:2018, které zaručují fyzikálně-chemickou a hygienickou kvalitu mléka dodávaného do továren, čímž přispívají k vynikající kvalitě azorských mléčných výrobků, jako je tomu v případě másla „Manteiga dos Açores“.

Odkaz na zveřejnění specifikace

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/queijos/docs/CE_Manteiga_Acores_DOP.pdf


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.


20.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/13


Zveřejnění žádosti o změnu specifikace názvu v odvětví vína podle článku 105 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

(2023/C 255/08)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (1) do dvou měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

ŽÁDOST O ZMĚNU SPECIFIKACE PRODUKTU

„Tejo“

PGI-PT-A1547-AM01

Datum podání žádosti: 8.3.2017

1.   Použitelné předpisy

Článek 105 nařízení (EU) č. 1308/2013 – změna, která není menšího rozsahu

2.   Popis a důvody ke změně

2.1.   Informace o žadateli

Popis: Aktualizace informací o žadateli

Důvody: Informace jsou zastaralé, proto je nutná jejich aktualizace. To je nezbytné k zajištění souladu specifikace s platnými právními předpisy a k objasnění předchozího popisu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

Změněné body (specifikace produktu): „Další informace“ – údaje o žadateli

2.2.   Informace o zúčastněných stranách

Popis: Výmaz informací o zúčastněných stranách.

Důvody: V důsledku nedorozumění byly do tohoto pole omylem zadány údaje o žadateli. Tyto informace byly nyní odstraněny. To je nezbytné k zajištění souladu specifikace s platnými právními předpisy a k objasnění předchozího popisu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

Změněné body (specifikace produktu): „Další informace“ – zúčastněné strany.

2.3.   Informace o kontrolních subjektech

Popis: Aktualizace informací o kontrolních subjektech

Důvody: Informace jsou zastaralé, proto je nutná jejich aktualizace. To je nezbytné k zajištění souladu specifikace s platnými právními předpisy a k objasnění předchozího popisu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

Změněné body (specifikace produktu): „Ostatní informace“ – informace o kontrolních subjektech.

2.4.   Informace o příslušných dozorových úřadech

Popis: Aktualizace informací o příslušných orgánech.

Důvody: Informace jsou zastaralé, proto je nutná jejich aktualizace. To je nezbytné k zajištění souladu specifikace s platnými právními předpisy a k objasnění předchozího popisu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

Změněné body (specifikace produktu): „Ostatní informace“ – informace o příslušných dozorových úřadech.

2.5.   Kategorie produktů – přidání nové kategorie produktů z révy vinné

Popis: Byla přidána kategorie „šumivé víno“.

Důvody: Záměrem je zvýšit ekonomickou hodnotu produktu, který již v regionu existuje, tím, že se požádá o jeho uznání v rámci CHZO.

Tento druh produktu, který se vyznačuje kvalitou a jedinečností, již výrobci vyrábějí v souladu s tradičními postupy v regionu. Rozhodnutí zařadit tento nový produkt pod CHZO „Tejo“ je uznáním jeho významu, kvality a přidané hodnoty pro výrobce.

Změněné oddíly (jednotný dokument): „Druhy výrobků z révy vinné“, „Popis vín“, „Zvláštní enologické postupy“, „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ a „Další podmínky“.

Změněné body (specifikace produktu): „Druhy výrobků z révy vinné“, „Popis vín“, „Zvláštní enologické postupy“, „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ a „Další podmínky“.

2.6.   Kategorie produktů – přidání nové kategorie produktů z révy vinné

Popis: Byla přidána kategorie „perlivé víno dosycené oxidem uhličitým“.

Důvody: Záměrem je zvýšit ekonomickou hodnotu produktu, který již v regionu existuje, tím, že se požádá o jeho uznání v rámci CHZO.

Tento druh produktu, který se vyznačuje kvalitou a jedinečností, již výrobci vyrábějí v souladu s tradičními postupy v regionu. Rozhodnutí zařadit tento nový produkt pod CHZO „Tejo“ je uznáním jeho významu, kvality a přidané hodnoty pro výrobce.

Změněné oddíly (jednotný dokument): „Druhy výrobků z révy vinné“, „Popis vín“, „Zvláštní enologické postupy“, „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ a „Další podmínky“.

Změněné body (specifikace produktu): „Druhy výrobků z révy vinné“, „Popis vín“, „Zvláštní enologické postupy“, „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ a „Další podmínky“.

2.7.   Popis vína (vín) – kategorie vína a perlivého vína

Popis: Popis kategorií vína a perlivého vína byl vylepšen a upraven.

Důvody: Předchozí popis byl označen za obecný a nedostatečně konkrétní, proto byl upraven tak, aby zahrnoval vlastnosti spojené s produkty, na které se vztahuje CHZO „Tejo“. To je nezbytné pro zajištění souladu jednotného dokumentu a specifikace s platnými právními předpisy.

Změněné oddíly (jednotný dokument): „Popis vína (vín) – kategorie vína a perlivého vína“.

Změněné body (specifikace produktu): „Popis vína (vín) – kategorie vína a perlivého vína“.

2.8.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Popis: Popis spojení se zeměpisnou oblastí byl upraven a vylepšen.

Byly revidovány informace o zeměpisné oblasti, údaje o produktu a jeho příčinná souvislost, a to jak pro dřívější, tak pro nové kategorie produktů.

Důvody: Vzhledem k tomu, že na jedné straně byl předchozí popis souvislosti považován za obecný a nedostatečně konkrétní a na druhé straně bylo třeba doplnit popis souvislosti pro nové kategorie produktů (šumivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým), byl obsah tohoto bodu revidován tak, aby zahrnoval všechny kategorie produktů. Tím se zvyšuje objektivita obsahu, protože souvislost se zeměpisnou oblastí se vztahuje na všechny kategorie.

Změněné oddíly (jednotný dokument): „Souvislost se zeměpisnou oblastí“.

Změněné body (specifikace produktu): „Souvislost se zeměpisnou oblastí“.

2.9.   Označení „Vinho leve“ [lehké víno]

Popis: Zavedení požadavků na používání označení „Leve“ [lehké] na etiketě.

Důvody: Potřeba stanovit podmínky a požadavky pro používání označení „Leve“ [lehké] na etiketách vín, perlivých vín a perlivých vín dosycených oxidem uhličitým.

Pozměněné oddíly (jednotný dokument): „Další podmínky – Další ustanovení týkající se označování“.

Změněné body (specifikace produktu): „Další podmínky – Další ustanovení týkající se označování“.

2.10.   Hlavní odrůdy révy vinné – zařazení nových odrůd

Popis: Změna/aktualizace seznamu odrůd.

Zavedené odrůdy jsou: Assaraky, Avesso, Azal, Colombard, Donzelinho-Branco, Folha-de-Figueira, Fonte Cal, Greco, Gruner-Veltliner, Malvasia-Branca, Malvasia-Cândida, Manteúdo, Marsanne, Moscadet, Mourisco-Branco, Muller-Thurgau, Perrum, Petit-Manseng, Pintosa, Rabigato, Rotgipfler, Roussanne, Cercialinho, Terrantez, Terrantez-do-Pico, Trajadura, Verdejo, Alvarelhão, Amaral, Carmenere, Cornifesto, Corropio, Cot, Dolcetto, Dornfelder, Durif, Esgana-Cão-Tinto, Espadeiro, Galego, Gamay, Labrusco, Lemberger, Marselan, Marufo, Moscatel-Galego-Tinto, Mourisco, Nebbiolo, Nero, Nero-d'Avola, Petit-Bouschet, Português-Azul, Sangiovese, Sezão, Teinturier, Tinta-da-Barca, Tinta-Francisca, Tinta-Gorda, Tinta-Grossa, Tinta-Negra, Tinto-Pegões, Touriga-Fêmea, Verdelho-Tinta, Vinhão, Zinfandel, Arinto-Roxo, Bastardo-Roxo, Chasselas-Roxo, Donzelinho-Roxo, Galego-Rosado, Gouveio-Roxo, Malvasia-Cândida-Roxa, Malvasia-Fina-Roxa, Malvasia-Preta-Roxa, Moscatel-Galego-Roxo, Verdelho-Roxo.

Důvody: Potřeba přizpůsobit a aktualizovat odrůdy vymezené pro výrobu vín v oblasti řeky Tajo („Tejo“) novému právnímu rámci vnitrostátního seznamu odrůd vhodných pro výrobu vína v Portugalsku, včetně nových odrůd, které byly důležité pro charakterizaci vín této oblasti.

Tyto odrůdy jsou součástí mapy tradičních odrůd této zeměpisné oblasti, takže jejich zařazení nemění charakteristický charakter vín s CHZO „Tejo“, ale spíše pomáhá optimalizovat jejich popis.

Změněné oddíly (jednotný dokument): „Hlavní odrůdy révy vinné“

Změněné body (specifikace produktu): „Hlavní odrůdy révy vinné“

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název produktu

Tejo

2.   Druh zeměpisného označení

CHZO – chráněné zeměpisné označení

3.   Kategorie produktů z révy vinné

1.

Víno

4.

Šumivé víno

8.

Perlivé víno

9.

Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

4.   Popis vína (vín)

4.1.   Vína s CHZO „Tejo“

Bílá – barva se pohybuje mezi citrínově žlutou, slámově žlutou a zlatožlutou. Květinová nebo ovocná vůně tropického ovoce a peckovin s bílou dužinou. V ústech jsou svěží, středně hladká a alkoholická, se střední plností a perzistencí a vyváženou kyselinkou.

Růžová – jejich intenzita se pohybuje od růžové po jasně lososovou barvu. Jsou ovocná a voňavá, s aromatem červených plodů, které doprovázejí květinové nuance od jemných až po intenzivní. V ústech jsou svěží, s vyváženou kyselinkou, dobrou strukturou a perzistencí.

Červená – červená vína mají středně intenzivní barvu od rubínové po granátovou. Středně intenzivní aroma zralého ovoce, jako jsou černé švestky a trochu rozinky, sekundární tóny červených plodů, dřeva a rostlin, s nádechem balzamikového octa, v závislosti na vůni hlavních odrůd použitých ve víně. V ústech sladká, hladká a alkoholická, se středně silným tělem a perzistencí, s trochou kyselosti a mírnou trpkostí.

Pro ostatní analytické parametry platí hodnoty stanovené v právních předpisech.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

11

Minimální celková kyselost

4 g/l, vyjádřeno obsahem kyseliny vinné

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.2.   Šumivá vína s CHZO „Tejo“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Bílá – typicky citrínově žlutá s různě intenzivní barvou, s jemnými a přetrvávajícími bublinkami. Elegantní, s květinovou nebo ovocnou vůní tropického ovoce a peckovin s bílou dužinou, v závislosti na vůni hlavních použitých odrůd révy vinné. Pocit v ústech: vyvážená svěžest, objem na patře a stupeň kyselosti.

Růžová – jejich barva se pohybuje od růžové po jasně lososovou. Ovocné a voňavé aroma, v němž se červené plody snoubí s květinovými tóny. V ústech jsou svěží, s vyváženou kyselinkou a jemnými, přetrvávajícími bublinkami.

Červená – s charakteristickou rubínovou až granátovou barvou střední intenzity. Vůně zralého ovoce, švestek a čerstvých hroznů se sekundárními tóny červených plodů. V ústech jsou hladká a vyvážená, se svěžím profilem a trochou kyselosti.

Pro ostatní analytické parametry platí hodnoty stanovené v právních předpisech.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

7

Minimální celková kyselost

4

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.3.   Perlivá vína s CHZO „Tejo“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Bílá – barva obvykle od citrínově žluté po slámově žlutou. Květinová nebo ovocná vůně tropického ovoce a peckovin s bílou dužinou. V ústech jsou vyvážená, se svěžestí, tělem a trochou kyselosti.

Růžová – barva od růžové po jasně lososovou. Ovocné a voňavé aroma, v němž se červené plody snoubí s květinovými tóny. V ústech jsou svěží, s vyváženou kyselinkou a určitou perzistencí.

Pro ostatní analytické parametry platí hodnoty stanovené v právních předpisech.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

7

Minimální celková kyselost

4

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

4.4.   Perlivá vína dosycená oxidem uhličitým s CHZO „Tejo“

STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS

Bílá – barva od citrínově žluté po slámově žlutou. Květinové nebo ovocné aromatické tóny ovoce s bílou dužinou nebo tropického ovoce. V ústech jsou v zásadě lehká a svěží, s vyváženou kyselinkou. Přítomnost oxidu uhličitého dodává svěžest a živost.

Růžová – jejich barva se pohybuje od růžové po jasně lososovou. Ovocné a voňavé aroma, v němž se červené plody snoubí s květinovými tóny. V ústech jsou svěží, s vyváženou kyselinkou a určitou perzistencí. Přítomnost oxidu uhličitého dodává svěžest a živost.

Pro ostatní analytické parametry platí hodnoty stanovené v právních předpisech.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

7

Minimální celková kyselost

4

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

Zvláštní enologické postupy

5.1.   Víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – metody vedení a pěstování révy vinné

Metody pěstování

Vinná réva určená k výrobě vín a vinných výrobků s CHZO „Tejo“ musí být pěstována jako jediný druh a vedena tak, aby rostla při zemi, a její řez musí být keřovitý nebo kordonový.

Při pěstování révy vinné, z níž se vyrábí vína s CHZO „Tejo“, se používají tradiční metody, které doporučuje příslušný certifikační orgán.

Vinná réva určená k výrobě vinných výrobků oprávněných používat CHZO „Tejo“ musí být pěstována nebo vysazena na jednom z těchto druhů půdy:

a)

normální psamitické a parahydromorfní regosoly;

b)

nové a staré aluviální půdy;

c)

koluviální půdy;

d)

normální litické, nehumózní, lehce nenasycené půdy tvořené jemnými a hrubými písky a pískovcem a rulou nebo drobnými kusy hornin;

e)

hnědé a červené vápenaté půdy vyskytující se v xerickém prostředí, normální a jílovité, tvořené křídou a slínem;

f)

žlutohnědé nevápnité čedičové jíly;

g)

hnědé a červené nebo žluté středomořské půdy z vápnitých a jiných než vápnitých materiálů, normální, jílovité nebo parahydromorfní, z tvrdých kříd a dolomitů, z jemnozrnných pískovců, jílů, argilitů, rul nebo drobných kusů hornin a arkózy;

h)

nehydromorfní a hydromorfní podzoly s tvrdou vrstvou písku a pískovce nebo bez ní;

i)

slané aluviální půdy s mírnou slaností.

5.2.   Víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – přirozený obsah alkoholu v % objemových

Relevantní omezení, pokud jde o výrobu vín

Mošt používaný pro výrobky oprávněné používat CHZO „Tejo“ musí mít minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových:

a)

víno – 11 % obj;

b)

šumivé víno – 9 % obj.

c)

perlivé víno – 9 % obj;

d)

perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – 9 % obj.

Maximální výnosy

Víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým s CHZO „Tejo“

 

225 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast CHZO „Tejo“ zahrnuje:

okres Santarém, kromě obce Ourém,

v okresu Lisabon obec Azambuja.

7.   Hlavní odrůdy vinné révy

 

Alfrocheiro – Tinta-Bastardinha

 

Alicante-Bouschet

 

Alicante-Branco

 

Alvarelhão – Brancelho

 

Alvarinho

 

Amaral

 

Antão-Vaz

 

Aragonez – Tinta-Roriz, Tempranillo

 

Arinto – Pedernã

 

Arinto-Roxo

 

Assaraky

 

Avesso

 

Azal

 

Baga

 

Bastardo – Graciosa

 

Bastardo-Roxo

 

Bical – Borrado-das-Moscas

 

Boal-Branco

 

Boal-Espinho

 

Cabernet-Franc

 

Cabernet-Sauvignon

 

Caladoc

 

Camarate

 

Carignan

 

Carmenère

 

Castelão – João-de-Santarém(1), Periquita

 

Cerceal-Branco

 

Cercial – Cercial-da-Bairrada

 

Chardonnay

 

Chasselas-Roxo

 

Chenin – Chenin-Blanc

 

Cinsaut

 

Colombard – Semilão

 

Cornifesto

 

Corropio

 

Cot – Malbec

 

Códega-do-Larinho

 

Dolcetto

 

Donzelinho-Branco

 

Donzelinho-Roxo

 

Dornfelder

 

Durif – Petite-Syrah

 

Encruzado

 

Esgana-Cão-Tinto

 

Espadeiro

 

Fernão-Pires – Maria-Gomes

 

Fernão-Pires-Rosado

 

Folha-de-Figueira – Dona-Branca

 

Fonte Cal

 

Galego

 

Galego-Dourado

 

Galego-Rosado

 

Gamay

 

Gewürztraminer

 

Gouveio

 

Gouveio-Roxo

 

Grand-Noir

 

Greco – Greco-di-Tufo

 

Grenache

 

Grüner-Veltliner

 

Jaen – Mencia

 

Jampal

 

Labrusco

 

Lemberger – Blaufränkisch

 

Loureiro

 

Malvasia

 

Malvasia-Branca

 

Malvasia-Cândida

 

Malvasia-Cândida-Roxa

 

Malvasia-Fina – Boal, Bual

 

Malvasia-Fina-Roxa

 

Malvasia-Preta-Roxa – Pinheira-Roxa

 

Malvasia-Rei

 

Manteúdo

 

Marquinhas

 

Marsanne

 

Marselan

 

Marufo – Mourisco-Roxo

 

Merlot

 

Monvedro

 

Moreto

 

Moscadet

 

Moscatel-Galego-Branco – Muscat-à-Petits-Grains

 

Moscatel-Galego-Roxo – Moscatel-Roxo

 

Moscatel-Galego-Tinto

 

Moscatel-Graúdo – Moscatel-de-Setúbal

 

Mourisco

 

Mourisco-Branco

 

Müller-Thurgau

 

Nebbiolo

 

Negra-Mole

 

Nero

 

Nero-d'Avola

 

Parreira-Matias

 

Perrum

 

Petit-Bouschet

 

Petit-Manseng

 

Petit-Verdot

 

Pinot-Blanc

 

Pinot-Gris – Pinot-Grigio

 

Pinot-Noir

 

Pintosa

 

Português-Azul – Blauer-Portugieser

 

Preto-Martinho

 

Rabigato

 

Rabo-de-Ovelha

 

Ramisco

 

Ratinho

 

Riesling

 

Rotgipfler

 

Roussanne

 

Rufete – Tinta-Pinheira

 

Sangiovese

 

Sauvignon – Sauvignon-Blanc

 

Seara-Nova

 

Semillon

 

Sercial – Esgana-Cão

 

Sercialinho

 

Sezão

 

Syrah – Shiraz

 

Síria – Roupeiro, Códega

 

Tamarez – Molinha

 

Tannat

 

Teinturier

 

Terrantez

 

Terrantez-do-Pico

 

Tinta-Barroca

 

Tinta-Caiada – Pau-Ferro, Tinta-Lameira

 

Tinta-Carvalha

 

Tinta-Francisca

 

Tinta-Gorda

 

Tinta-Grossa – Carrega-Tinto

 

Tinta-Miúda

 

Tinta Negra Mole, Saborinho

 

Tinta-Pomar

 

Tinta-da-Barca

 

Tintinha

 

Tinto-Cão

 

Tinto-Pegões

 

Touriga-Franca

 

Touriga-Fêmea

 

Touriga-Nacional

 

Trajadura – Treixadura

 

Trincadeira – Tinta-Amarela, Trincadeira-Preta

 

Trincadeira-das-Pratas

 

Tália – Ugni-Blanc; Trebbiano-Toscano

 

Verdejo

 

Verdelho

 

Verdelho-Roxo

 

Verdelho-Tinto

 

Vinhão – Sousão

 

Viognier

 

Viosinho

 

Vital

 

Zinfandel

8.   Popis souvislostí

Víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým

Podrobné údaje o zeměpisné oblasti vztahující se k souvislosti

Tyto prvky se vztahují na víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým.

Přírodní faktory

Zeměpisná oblast se nachází ve středu Portugalska. Pokrývá celé území údolí řeky Tajo, téměř po celé její délce na portugalském území až po její ústí u Lisabonu.

Hlavními orografickými prvky jsou pohoří Montejunto, Aires a Candeeiros, která vymezují oblast na západě a chrání ji před vlivem Atlantiku.

Podnebí je mírné, s mírnými průměrnými teplotami (mezi 15 °C a 17 °C), silným slunečním svitem (přibližně 2 800 hodin slunečního svitu ročně) a vysokými srážkami (průměrný roční úhrn srážek je 750 mm), které se soustředí především do zimních měsíců.

Řeka Tajo, která protéká regionem a dominuje mu díky objemu vody, kterou přivádí, má velmi výrazný zmírňující vliv na klima této oblasti po celý rok, takže v létě horké dny střídají svěží a vlhké noci.

Kromě silného vlivu na klima této oblasti hraje řeka Tajo rozhodující roli také při tvorbě místních charakteristických půd: „Campo“ – s velmi úrodnými aluviálními půdami, „Charneca“ – s písčitými a nepříliš úrodnými půdami a „Bairro“ – se středně úrodnými jílovito-vápenatými půdami.

Lidské faktory

Existují důkazy o tom, že historie vinařství v této oblasti sahá až do doby před vznikem Portugalska. Prvními, kteří údajně v tomto regionu zavedli tuto plodinu, jež hrála v průběhu staletí klíčovou roli při jeho osídlování, byli Římané.

Specifické vlastnosti produktů spojených s danou zeměpisnou oblastí

Vína, šumivá vína, perlivá vína a perlivá vína dosycená oxidem uhličitým s CHZO „Tejo“ mají společné rozlišující charakteristiky, neboť se jedná o aromatické, svěží a vyvážené vinné výrobky s výraznou kyselinkou.

Souvislost se zeměpisnou oblastí

Jakostní charakteristiky vín jsou určeny vlivem půdních a klimatických podmínek dané zeměpisné oblasti.

Vysoká míra slunečního svitu zaznamenaná v této oblasti ve spojení s velkým množstvím srážek podporuje hromadění cukrů v hroznech. Na druhou stranu vliv dominantní přítomnosti řeky Tajo zajišťuje mírné teploty po celý rok. V létě jsou noci díky vlivu řeky svěží a vlhké, což výrazně snižuje nedostatek vody u rostlin.

Kombinace těchto podmínek zajišťuje vyvážené dozrávání hroznů, což znamená, že si zachovávají dobrou úroveň přirozené kyselosti, která vinným výrobkům dodává svěžest a vyvážený poměr kyselin a alkoholu, což je známá vlastnost vín, šumivých vín, perlivých vín a perlivých vín dosycených oxidem uhličitým s CHZO „Tejo“.

Různé druhy půd v této oblasti s různou úrovní úrodnosti v kombinaci s výběrem odrůd révy vinné, které jsou pro tyto specifické podmínky nejvhodnější, hrají velkou roli v jejich odlišnosti, jakosti a typických vlastnostech.

Odrůdy a jejich pečlivý výběr s cílem zajistit, aby byly co nejlépe vhodné pro podmínky v této oblasti, jsou klíčovým prvkem specifičnosti vinných výrobků s CHZO „Tejo“. Kromě mnoha původních odrůd révy vinné, které mají výrazný regionální charakter, existují i další odrůdy, které jsou dokonale přizpůsobeny zeměpisným podmínkám a omezením krajiny v této oblasti.

Pro produkci hroznů, které dávají vínům, šumivým vínům, perlivým vínům a perlivým vínům dosyceným oxidem uhličitým s CHZO „Tejo“ jejich charakteristické vlastnosti, je zásadní lidský faktor, jenž spočívá jak v uchování tisícileté tradice, tak i ve výběru odrůd, které se nejlépe přizpůsobily podmínkám zeměpisné oblasti.

Souvislost mezi půdními a klimatickými faktory, odrůdami révy vinné v této oblasti a tradičním know-how stojí za produkcí vín s charakteristickými vlastnostmi vyznačujícími se mineralitou, kyselostí a svěžestí vinných výrobků, které mohou používat označení CHZO „Tejo“.

9.   Další základní podmínky

Víno, šumivé víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – označování

Právní rámec:

Ve vnitrostátních právních předpisech

Druh dalších podmínek:

Doplňující ustanovení týkající se označování

Popis podmínky:

Posouzení označení před uvedením na trh.

Značka je povinným údajem na etiketě.

Víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – označení „Leve“

Právní rámec:

Ve vnitrostátních právních předpisech

Druh dalších podmínek:

Doplňující ustanovení týkající se označování

Popis podmínky:

Víno, perlivé víno a perlivé víno dosycené oxidem uhličitým s označením „Leve“ [lehké] na etiketě musí mít skutečný obsah alkoholu nejvýše 10,5 % obj. a celkovou kyselost vyjádřenou obsahem kyseliny vinné nejméně 4 g/l.

Odkaz na specifikaci výrobku

http://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.