ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai
2023m. liepos 20d.


Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2023/C 255/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN) ( 1 )

1

2023/C 255/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.11151 – BDT / LGP / PROMACH) ( 1 )

2


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2023/C 255/03

2023 m. liepos 19 d. Euro kursas

3

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2023/C 255/04

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl indėlių apsaugos, tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir skaidrumo santrauka (Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje https://edps.europa.eu)

4


 

V   Nuomonės

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Europos personalo atrankos tarnyba

2023/C 255/05

Pranešimas apie viešąjį konkursą

7

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2023/C 255/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

8

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2023/C 255/07

Paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

10

2023/C 255/08

Vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimas

13


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Europos Komisija

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/1


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN)

(Tekstas svarbus EEE)

(2023/C 255/01)

2023 m. balandžio 24 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32023M10738. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos Sąjungos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/2


Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta

(Byla M.11151 – BDT / LGP / PROMACH)

(Tekstas svarbus EEE)

(2023/C 255/02)

2023 m. liepos 10 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt). Dokumento Nr. 32023M11151. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Europos Sąjungos teisės aktų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Komisija

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/3


Euro kursas (1)

2023 m. liepos 19 d.

(2023/C 255/03)

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,1222

JPY

Japonijos jena

156,76

DKK

Danijos krona

7,4507

GBP

Svaras sterlingas

0,86918

SEK

Švedijos krona

11,4760

CHF

Šveicarijos frankas

0,9628

ISK

Islandijos krona

146,50

NOK

Norvegijos krona

11,2660

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

23,927

HUF

Vengrijos forintas

375,00

PLN

Lenkijos zlotas

4,4508

RON

Rumunijos lėja

4,9440

TRY

Turkijos lira

30,2231

AUD

Australijos doleris

1,6582

CAD

Kanados doleris

1,4795

HKD

Honkongo doleris

8,7612

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7949

SGD

Singapūro doleris

1,4875

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 420,32

ZAR

Pietų Afrikos randas

20,1074

CNY

Kinijos ženminbi juanis

8,1014

IDR

Indonezijos rupija

16 830,56

MYR

Malaizijos ringitas

5,0976

PHP

Filipinų pesas

61,272

RUB

Rusijos rublis

 

THB

Tailando batas

38,329

BRL

Brazilijos realas

5,3996

MXN

Meksikos pesas

18,8119

INR

Indijos rupija

92,1095


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/4


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl indėlių apsaugos, tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir skaidrumo santrauka

(2023/C 255/04)

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje https://edps.europa.eu)

2023 m. balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/49/ES nuostatos, susijusios su indėlių apsaugos taikymo sritimi, indėlių garantijų sistemų fondų naudojimu, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu ir skaidrumu.

Pasiūlymu siekiama gerinti indėlininkų apsaugą bankų žlugimo atvejais Sąjungoje, kartu apsaugant svarbius Sąjungos ir jos valstybių narių finansinius interesus.

Pasiūlymu minėtų tikslų numatoma pasiekti užtikrinant patikimą indėlininkų apsaugą, didinant indėlių garantijų sistemų (toliau – IGS) praktikos konvergenciją ir gerinant nacionalinį tarpvalstybinį IGS bendradarbiavimą, taip pat IGS ir kredito įstaigų narių bei finansinės žvalgybos padalinių (toliau – FŽP) bendradarbiavimą. Tam reikės suderinti Direktyvą 2014/49/ES su galiojančiomis ir rengiamomis ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklėmis.

Ši EDAPP nuomonė pateikta atsakant į 2023 m. balandžio 19 d. Europos Komisijos kreipimąsi dėl konsultacijos pagal ES duomenų apsaugos reglamento 42 straipsnio 1 dalį. EDAPP rekomenduoja į pasiūlymo konstatuojamąsias dalis įtraukti nuorodą į šią konsultaciją.

Pasiūlyme būtų numatyta, kad FŽP, paskirtosios institucijos ir IGS dalytųsi indėlininkų ar kitų asmenų, susijusių su įtariamais pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo nusikaltimais, asmens duomenimis. Šioje nuomonėje atsižvelgiama į pavojų duomenų subjektų pagrindinėms teisėms ir laisvėms, kuris gali kilti dėl tokių duomenų mainų, ir pateikiamos rekomendacijos, susijusios su įvairiais pasiūlyme numatytais keitimosi duomenimis scenarijais. Šiuo atžvilgiu EDAPP pateikia keletą rekomendacijų.

Visų pirma EDAPP rekomenduoja apibrėžti duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi, kategorijas, atitinkamus duomenų subjektus, taip pat aiškiai nustatyti duomenų tvarkymo tikslą (-us).

EDAPP taip pat nori atkreipti Komisijos dėmesį į būtinybę konsultuotis su EDAPP prieš priimant bet kokius deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengti techninių reguliavimo standartų projektai, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu.

1.   ĮVADAS

1.

2023 m. balandžio 18 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/49/ES nuostatos, susijusios su indėlių apsaugos taikymo sritimi, indėlių garantijų sistemų fondų naudojimu, tarpvalstybiniu bendradarbiavimu ir skaidrumu (1) (toliau – pasiūlymas).

2.

Remiantis Europos Komisijos poveikio vertinimu (toliau – poveikio vertinimas), Direktyva dėl indėlių garantijų sistemų (toliau – DIGS) (2) iš esmės veiksmingai pagerino indėlininkų apsaugą visoje ES, o tai yra svarbus bankų sąjungos tikslas. Tačiau iš poveikio vertinimo matyti, kad DIGS apsaugos priemonių taikymas nacionalinėse IGS tebėra nevienodas, todėl būtina nustatyti suderintas taisykles, kad būtų pašalinti skirtumai, darantys neigiamą poveikį indėlininkams, ir paaiškinti tam tikrų rūšių indėlininkų apsaugą (3). Todėl pasiūlymo tikslas – patobulinti indėlininkų apsaugos sistemą, siekiant užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą ir vienodesnes sąlygas, kartu apsaugant finansinį stabilumą ir stiprinant indėlininkų pasitikėjimą. Tai reiškia, kad reikia patikslinti indėlininkų apsaugos taikymo sritį, panaikinti skirtingus indėlių garantijų sistemų (IGS) lėšų naudojimo Sąjungoje sąlygų aiškinimus ir pagerinti IGS veiklos efektyvumą, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir veiksmingumą (4).

3.

Siekiant šių tikslų ir išsamiau patikslinant pagal DIGS (5) nustatytus reikalavimus, į pasiūlymą įtrauktos nuostatos, pagal kurias būtų reikalaujama, kad kredito įstaigos, IGS ir paskirtos institucijos (6) tvarkytų indėlininkų, kurie yra fiziniai asmenys, arba potencialiai indėlininkų, kurie yra juridiniai asmenys, atstovų asmens duomenis. Visų pirma:

a.

Kredito įstaigos gali nežinoti klientų, turinčių teisę į klientų sąskaitose laikomų indėlių grąžinimą, arba negalėti patikrinti ir užregistruoti individualių šių klientų duomenų (7). Todėl pasiūlymu įrašytas naujas 8b straipsnis leistų kredito įstaigoms įvertinti, ar klientų lėšų indėliams taikomos IGS, ir leistų joms rinkti tam tikrus klientų asmens duomenis. Asmens duomenų, kurie turi būti tvarkomi šiuo tikslu, kategorijos būtų nurodytos Europos bankininkystės institucijos (EBI) parengtuose techninių reguliavimo standartų projektuose, kuriuose būtų išdėstyti techniniai duomenys, susiję su klientų, turinčių teisę į indėlių grąžinimą, identifikavimu pagal DIGS 8 straipsnį.

b.

Išmokėdamos indėlininkams kompensacijas, IGS gali susidurti su atvejais, keliančiais susirūpinimą dėl pinigų plovimo, todėl Europos Komisija siūlo, kad IGS, gavusios pranešimą, jog finansinės žvalgybos padalinys (FŽP) įšaldė sandorį, banko ar atsiskaitomąją sąskaitą pagal galiojančias kovos su pinigų plovimu taisykles, indėlininkui grąžintinos sumos neišmokėtų (8). Pagal naują pasiūlymo 8c straipsnio 1 dalį institucijos, valstybių narių lygmeniu paskirtos IGS administratoriais, būtų įpareigotos informuoti IGS apie iš finansų priežiūros institucijų gautą griežtai būtiną informaciją apie deramo klientų tikrinimo priemonių, taikomų laikantis kovos su pinigų plovimu tvarkos, rezultatus. Be to, pagal to paties straipsnio 3 dalį FŽP informuotų IGS apie savo sprendimą imtis veiksmų prieš indėlininką pagal kovos su pinigų plovimu taisykles, iš dalies pakeistas pasiūlymu dėl naujos Kovos su pinigų plovimu direktyvos (toliau – pasiūlymas dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyvos) (9). Jei IGS gautų tokį pranešimą, pasiūlymo 8c straipsnio 3 dalyje būtų reikalaujama, kad jos sustabdytų indėlių grąžinimą indėlininkui tokiam pačiam laikotarpiui, kiek trunka FŽP nustatytos priemonės taikymas.

c.

Pasiūlyme siūlomas naujas 16a straipsnis pakeistų dabartinę DSGD 4 straipsnio 8 dalį ir 14 straipsnio 4 dalį, pagal kurias šiuo metu IGS turi teisę, gavusios prašymą, gauti iš savo narių kredito įstaigų ir dalytis su kitų valstybių narių IGS visa informacija, reikalinga pasirengti indėlių išmokėjimui indėlininkams, įskaitant vadinamuosius „žymenis“ (10).

4.

Ši EDAPP nuomonė pateikta atsakant į 2023 m. balandžio 19 d. Europos Komisijos kreipimąsi dėl konsultacijos pagal ES duomenų apsaugos reglamento 42 straipsnio 1 dalį. EDAPP rekomenduoja pasiūlymo konstatuojamojoje dalyje pateikti nuorodą į šią konsultaciją.

6.   IŠVADOS

27.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EDAPP teikia šias rekomendacijas:

(1)

į atitinkamą konstatuojamąją dalį įtraukti nuorodą į tai, kad subjektai, kuriems taikomas pasiūlymas, vykdydami jame numatytus įsipareigojimus turėtų laikytis BDAR ir, jei taikytina, ES duomenų apsaugos reglamento ir Teisėsaugos direktyvos;

(2)

įterpti konstatuojamąją dalį, kurioje būtų paminėtos konsultacijos su EDAPP pagal ES duomenų apsaugos reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir šią nuomonę;

(3)

konsultuotis su EDAPP prieš priimant deleguotąjį aktą, kuriuo būtų patvirtintas EBI techninių reguliavimo standartų projektas, apibrėžiantis asmens duomenų, kuriuos IGS teisėtai turi teisę tvarkyti nustatant kliento tapatybę indėlių grąžinimo tikslais, kategorijas pagal pasiūlymo 8b straipsnį;

(4)

įvertinti, ar 8c straipsnio 1 dalyje pateikta nuoroda į atitiktį 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 96/9/EB dėl duomenų bazių teisinės apsaugos (11) (toliau – Duomenų bazių direktyva) yra teisinga;

(5)

iš dalies pakeisti pasiūlymo 8c straipsnio 1 dalį, siekiant dar geriau užtikrinti, kad finansų priežiūros institucijos ir paskirtos valdžios institucijos, o vėliau ir pastarosios institucijos ir IGS dalytųsi asmens duomenimis tik tiek, kiek tai yra griežtai būtina, kad IGS galėtų nuspręsti, ar reikia sustabdyti indėlių grąžinimą kilus susirūpinimui dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo;

(6)

į pasiūlymo 8c straipsnio 2 dalį įtraukti tinkamas duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos priemones, įskaitant asmens duomenų, kuriais turi būti dalijamasi su IGS arba kuriuos turi gauti IGS, kategorijų apibrėžimą, šaltinius, iš kurių tokie asmens duomenys turėtų būti gaunami, atitinkamus įpareigojimus dėl tikslo apribojimo ir tinkamą duomenų saugojimo laikotarpį;

(7)

nurodyti asmens duomenų kategorijas ir atitinkamus duomenų subjektus FŽP pranešimuose IGS pagal Pasiūlymo 8c straipsnio 3 dalį ir kad tokie pranešimai būtų teikiami tik kliento arba tikrojo savininko kredito įstaigos žlugimo atveju, o tai turėtų apimti tik priemones, kurių imtasi prieš indėlininkus, jei atitinkamas dalijimasis asmens duomenimis yra būtinas ir proporcingas numatytam tikslui užkirsti kelią indėlių grąžinimui indėlininkams, prieš kuriuos FŽP ėmėsi priemonių pagal pasiūlymą dėl Šeštosios kovos su pinigų plovimu direktyva;

(8)

prieš priimdama deleguotąjį aktą, kuriuo būtų patvirtinti EBI techniniai standartai, kuriais apibrėžiamos tokios asmens duomenų, kuriais kredito įstaigos turėtų dalytis su IGS pasiūlymo 16a straipsnyje išvardytais tikslais, kategorijos, Komisija turi konsultuotis su EDAPP.

Briuselis, 2023 m. birželio 12 d.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 228 final.

(2)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149).

(3)  SWD(2023) 226 final.

(4)  Žr. aiškinamąjį memorandumą, p. 1 ir 3.

(5)  Žr. EDAPP nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų, paskelbta 2010 m. rugsėjo 9 d., 7 punktas.

(6)  Pagal DIGS 2 straipsnio 18 dalį „paskirtoji institucija“ – įstaiga, kuri administruoja IGS pagal šią direktyvą, arba, jei IGS veiklą administruoja privatus subjektas, – valstybės institucija, kurią atitinkama valstybė narė paskyrė tos sistemos priežiūrai pagal šią direktyvą,

(7)  Pasiūlymo 14 konstatuojamoji dalis, kurioje nurodomas 8b straipsnis.

(8)  Pasiūlymo 15 konstatuojamoji dalis, kurioje nurodomas 8c straipsnis.

(9)  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849 (COM/2021/423 final).

(10)  2010 m. rugsėjo 9 d. nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija), 9 punktas.

(11)  OL L 77, 1996 3 27, p. 20.


V Nuomonės

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

Europos personalo atrankos tarnyba

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/7


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ

(2023/C 255/05)

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia šį viešąjį konkursą:

EUIPO/AD/01/23 – intelektinės nuosavybės srities administratoriai (AD 6).

Pranešimas apie konkursą 24 kalbomis skelbiamas 2023 m. liepos 20 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 254 A .

Daugiau informacijos galima rasti EPSO svetainėje (1).


(1)  https://epso.europa.eu/lt


PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Europos Komisija

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/8


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2023/C 255/06)

1.   

2023 m. liepos 11 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

„Permira Holdings Limited“ (toliau – „Permira“, Gernsis),

„Gruppo Florence S.p.A.“ (toliau – „Gruppo Florence“, Italija), kontroliuojama „Florence InvestCo S.r.l.“.

Įmonė „Permira“ įgis, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, išskirtinę visos įmonės „Gruppo Florence“ kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.   

Įmonių verslo veikla:

„Permira“: valdo privataus kapitalo fondus, kurie apima portfeliui priklausančias įmones, veikiančias vartotojų, paslaugų, sveikatos priežiūros ir technologijų sektoriuose. „Permira“ kontroliuoja, be kitų, šias įmones: i) „Golden Goose S.p.A“, užsiimančia prabangios avalynės, drabužių ir odos priedų mažmenine prekyba; ir ii) „Italian Fashion Team S.r.l.“, užsiimančia prabangių drabužių, avalynės ir odos dirbinių gamyba;

„Gruppo Florence“: kuria ir gamina aukščiausios klasės drabužius, avalynę ir odos dirbinius, skirtus prabangos prekių ženklams.

3.   

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą.

Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.   

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.11185 – PERMIRA/GRUPPO FLORENCE

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.


KITI AKTAI

Europos Komisija

2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/10


Paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

(2023/C 255/07)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (1) (ES) Nr. 1151/2012 51 straipsnį per tris mėnesius nuo šio paskelbimo dienos.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Manteiga dos Açores“

ES Nr.: PDO-PT-02645 — 21.10.2020

SKVN (X) SGN ( )

1.   Pavadinimas (-ai)

„Manteiga dos Açores“

2.   Valstybė narė

Portugalija

3.   Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1.   Produkto rūšis

1.5 klasė. Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

3.2.   Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas

„Manteiga dos Açores“ – tai sviestas, gaminamas tik iš pasterizuotos grietinėlės, gaunamos iš žalio karvės pieno, pridedant arba nepridedant druskos. Druskos dedama ne daugiau kaip 2 g/100 g.

Regeneruoto pieno ar grietinėlės naudoti neleidžiama.

„Manteiga dos Açores“ pasižymi šiomis savybėmis:

sudėtyje nėra pieno fermentų, maisto dažiklių ir konservantų;

produkte beta karoteno kiekis yra ≥ 5 mg KOH/g (išmatuotas taikant didelio slėgio skysčių chromatografiją), todėl jo spalva būna nuo geltonos iki ryškiai geltonos;

yra intensyvaus, gaivaus pieno skonio ir kvapo;

riebumas yra 81–86 proc.;

yra vienalytės, glotnios, tankios tekstūros, todėl produktas lengvai tepamas.

3.3.   Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)

Pieniniai galvijai paprastai auginami atvirame lauke, kur gali ganytis ištisus metus, o jų racioną sudaro šviežia žolė ir konservuoti pašarai, pagaminti geografinėje vietovėje.

Tačiau, kadangi pieninių karvių mitybos poreikiai ne visada gali būti patenkinti, nes ganyklų plotai paprastai būna nedideli, o gyvuliai ganosi gana tankiai, jie kartais šeriami papildomais pašarais, t. y. kombinuotaisiais energiniais ir baltyminiais pašarais bei džiovinta žole, ypač kai dėl nepalankių oro sąlygų trūksta maisto.

Papildomi pašarai, gaunami ne iš Azorų salų, bendrame metiniame gyvulių racione niekada neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. sausųjų medžiagų. Taip užtikrinama, kad ne iš tos vietovės gaunami pašarai nedarytų poveikio ryšiui su geografine vietove, nes gyvuliai gali ganytis 365 dienas per metus.

Azorų salų ganyklose dažniausiai aptinkamos ankštinės ir žolinės augalų rūšys, įskaitant Lolium perenne (daugiametės svidrės), Lolium multiflorum (gausiažiedės svidrės), Trifolium repens (baltieji dobilai), Trifolium pratense (raudonieji dobilai) ir Dactylis glomerata (paprastoji šunažolė).

Visas iš žaliųjų kukurūzų ir įvairių rūšių ganyklų žolės gaminamas silosas yra pagaminamas geografinėje vietovėje.

„Manteiga dos Açores“ gamybai naudojama žaliava – pasterizuota grietinėlė, gaunama tik iš Azorų salų ganyklose ganomų karvių žalio pieno. Regeneruoto pieno ar grietinėlės naudoti neleidžiama.

3.4.   Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje

Pienas turi būti gaunamas ir sviestas „Manteiga dos Açores“ turi būti gaminamas geografinėje vietovėje.

3.5.   Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės

Visi pakavimo procesai turi būti atliekami geografinėje kilmės vietovėje, t. y. Azorų salose esančiuose objektuose, nes tai labai subtili operacija, atsižvelgiant į produkto pobūdį, ypač į oksidacijos riziką, kylančia jo greitai nesupakavus.

Be to, Azorai yra salų regionas, todėl jie yra nutolę nuo vartotojų rinkų, o tai, žinoma, turi įtakos gabenimo būdui.

3.6.   Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės

Etiketėje turi būti užrašas „Manteiga dos Açores – DOP“ (liet. „Manteiga dos Açores“ – SKVN) arba „Manteiga dos Açores – Denominação de Origem Protegida“ (liet. „Manteiga dos Açores“ – saugoma kilmės vietos nuoroda).

4.   Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Produktas „Manteiga dos Açores“ gaminamas ir pakuojamas Azorų salyne, kurį sudaro devynios Šiaurės Atlanto salos.

Papildomi pašarai, gaunami ne iš Azorų salyno, bendrame metiniame gyvulių racione niekada neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. sausųjų medžiagų. Taip užtikrinama, kad ne iš tos vietovės gaunami pašarai nedarytų poveikio ryšiui su geografine vietove, nes gyvuliai gali ganytis 365 dienas per metus.

5.   Ryšys su geografine vietove

Dėl geografinės padėties Šiaurės Atlanto viduryje ir Azorų anticiklono įtakos Azorų salynui būdingas vidutinis jūrinis klimatas, kuris pasižymi:

švelnia temperatūra su nedideliais ne daugiau kaip 10 °C temperatūros svyravimais – vidutinė oro temperatūra žiemą yra apie 14 °C, o vasarą – 23 °C;

dideliu santykiniu oro drėgniu – 70–75 proc. vasarą ir daugiau kaip 80 proc. žiemą;

per metus tolygiai pasiskirstančiu kritulių kiekiu, kuris iš rytų į vakarus svyruoja nuo 748 mm per metus Santa Marijoje iki 1 479 mm per metus Floreso saloje.

Salos yra šiauriau nei kiti Makaronezijos salynai, todėl jų tiesiogiai neveikia tropinės oro masės, taip pat jiems tiesioginės įtakos nedaro poliarinės srovės, nes salų klimato sezoninius svyravimus lemia Azorų anticiklono padėtis, intensyvumas, kryptis ir raida. Vasarą jis juda į šiaurę, stumdamas poliarinį frontą į aukštesnes platumas, o žiemą juda į pietus nuo salyno, todėl poliarinis frontas leidžiasi žemyn.

Azorų salų klimatui būdingą pastovią temperatūrą ir didelį drėgnį taip pat lemia švelninantis jas supančio vandenyno poveikis.

Azorų salų dirvožemis yra sudarytas iš priemolio, priesmėlio ir sunkaus priemolio; jame gausu organinių medžiagų ir kalio.

Azorų salyno dirvožemio ir klimato sąlygos natūraliai yra itin tinkamos žolei auginti, todėl gyvuliai gali ganytis 365 dienas per metus.

Leidžiant karvėms ganytis atvirame lauke, t. y. didžiąją metų dalį maitintis daugiausia šviežia žole, žaliava įgyja fizinių, cheminių ir juslinių savybių, kurios išsaugomos perdirbimo grandinėje.

Sviestas „Manteiga dos Açores“ ypatingas tuo, kad yra gaminamas tik iš grietinėlės gaunamos iš Azorų salose primelžiamo žalio karvės pieno, nenaudojant pieno fermentų, maisto dažiklių ir konservantų, todėl pasižymi 3.2 punkte aprašytomis savybėmis, t. y. yra nuo geltonos iki ryškiai geltonos spalvos ir jam būdingas intensyvus, gaivus pieno skonis ir kvapas.

Dėl didelio beta karoteno kiekio sviestas natūraliai įgauna intensyvesnę spalvą, nenaudojant maisto dažiklių, o tokį kiekį lemia tipiškas gyvulių ganymas ganyklose.

Taigi sviesto „Manteiga dos Açores“ atveju yra aiškus ryšys tarp žaliavos (pieno), aplinkos ir tradicinių gyvulininkystės metodų, t. y. nuolatinio ganymo ištisus metus, kurie susiformavo ir įsitvirtino daugiau nei prieš du šimtmečius.

Laikui bėgant gamintojai sugebėjo suderinti savo tradicines sviesto gamybos žinias su naujomis technologijomis ir sveikatos bei higienos reikalavimais, nenaudodami pieno fermentų, maisto dažiklių ar konservantų. Todėl grietinėlė gaminama fiziniu, o ne biologiniu būdu, nenaudojant pieno fermentų produkto rūgštingumui padidinti.

Puikios dirvožemio ir klimato sąlygos, t. y. derlingas dirvožemis ir dėl tolygaus kritulių kiekio lengvai prieinamas vanduo, kurie skatina šviežios žolės augimą ištisus metus, taip pat iš kartos į kartą perduodama ūkininkavimo praktika suteikia galimybę Azorų salų gamintojams gaminti intensyvaus, gaivaus, pieno skonio ir kvapo sviestą.

Daugelyje ūkių dabar taip pat įrengtos modernios pieno šaldymo sistemos, kurios padeda išsaugoti pieno savybes ir užtikrinti gerą jo kokybę.

Be to, regione taikoma oficiali gamintojų lygmens pieno klasifikavimo sistema, pagal kurią atliekami bandymai, akredituoti pagal standartą NP EN ISO/IEC 17025:2018, kuriais užtikrinama į gamyklas tiekiamo pieno fizikinė ir cheminė bei sveikatos ir higienos kokybė, taip prisidedant prie Azorų salų pieno produktų, kaip ir sviesto „Manteiga dos Açores“ atveju, aukštos kokybės.

Nuoroda į specifikacijos leidinį

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/queijos/docs/CE_Manteiga_Acores_DOP.pdf


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


2023 7 20   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 255/13


Vyno sektoriaus produkto specifikacijos pakeitimo paraiškos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnyje, paskelbimas

(2023/C 255/08)

Šiuo paskelbimu suteikiama teisė pareikšti prieštaravimą paraiškai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (1) 98 straipsnį per du mėnesius nuo paskelbimo dienos.

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS PAKEITIMO PARAIŠKA

„Tejo“

PGI-PT-A1547-AM01

Paraiškos pateikimo data: 2017 3 8

1.   Pakeitimui taikomos taisyklės

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 105 straipsnis. Reikšmingas pakeitimas

2.   Pakeitimo aprašymas ir pagrindimas

2.1.   Informacija apie pareiškėją

Aprašymas: informacijos apie pareiškėją atnaujinimas.

Pagrindimas: ši informacija yra pasenusi, todėl ją reikia atnaujinti. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad produkto specifikacija atitiktų galiojančius teisės aktus, ir patikslinti anksčiau pateiktą aprašymą.

Šis pakeitimas nesusijęs su bendruoju dokumentu.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Kita informacija“ – pareiškėjo duomenys.

2.2.   Informacija apie suinteresuotąsias šalis

Aprašymas: informacijos apie suinteresuotąsias šalis išbraukimas.

Pagrindimas: dėl nesusipratimo šiame laukelyje buvo klaidingai įrašyti pareiškėjo duomenys. Ši informacija dabar yra išbraukta. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad produkto specifikacija atitiktų galiojančius teisės aktus, ir patikslinti anksčiau pateiktą aprašymą.

Šis pakeitimas nesusijęs su bendruoju dokumentu.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Kita informacija“ – suinteresuotosios šalys.

2.3.   Su kontrolės įstaigomis susijusi informacija

Aprašymas: informacijos apie kontrolės įstaigas atnaujinimas.

Pagrindimas: ši informacija yra pasenusi, todėl ją reikia atnaujinti. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad produkto specifikacija atitiktų galiojančius teisės aktus, ir patikslinti anksčiau pateiktą aprašymą.

Šis pakeitimas nesusijęs su bendruoju dokumentu.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Kita informacija“ – su kontrolės įstaigomis susijusi informacija.

2.4.   Su kompetentingomis priežiūros institucijomis susijusi informacija

Aprašymas: informacijos apie kompetentingas institucijas atnaujinimas.

Pagrindimas: ši informacija yra pasenusi, todėl ją reikia atnaujinti. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad produkto specifikacija atitiktų galiojančius teisės aktus, ir patikslinti anksčiau pateiktą aprašymą.

Šis pakeitimas nesusijęs su bendruoju dokumentu.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Kita informacija“ – su kompetentingomis priežiūros institucijomis susijusi informacija.

2.5.   Produkto kategorija – naujos vynuogių produktų kategorijos įtraukimas

Aprašymas: įtraukta kategorija „putojantis vynas“.

Pagrindimas: siekiama padidinti regione jau gaminamo produkto ekonominę vertę, pateikiant paraišką dėl jo pripažinimo kaip SGN.

Šios kategorijos produktą, pasižymintį kokybe ir išskirtinumu, gamintojai jau gamina pagal tradicinius regione taikomus metodus. Sprendimu įtraukti šį naują produktą į SGN „Tejo“ taikymo sritį pripažįstama jo svarba, kokybė ir pridėtinė vertė gamintojams.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Vynuogių produkto kategorijos“, „Vynų aprašymas“, „Specifiniai vynininkystės metodai“, „Ryšys su geografine vietove“ ir „Kitos sąlygos“.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Vynuogių produkto kategorijos“, „Vynų aprašymas“, „Specifiniai vynininkystės metodai“, „Ryšys su geografine vietove“ ir „Kitos sąlygos“.

2.6.   Produkto kategorija – naujos vynuogių produktų kategorijos įtraukimas

Aprašymas: įtraukta kategorija „gazuotas pusiau putojantis vynas“.

Pagrindimas: siekiama padidinti regione jau gaminamo produkto ekonominę vertę, pateikiant paraišką dėl jo pripažinimo kaip SGN.

Šios kategorijos produktą, pasižymintį kokybe ir išskirtinumu, gamintojai jau gamina pagal tradicinius regione taikomus metodus. Sprendimu įtraukti šį naują produktą į SGN „Tejo“ taikymo sritį pripažįstama jo svarba, kokybė ir pridėtinė vertė gamintojams.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Vynuogių produkto kategorijos“, „Vynų aprašymas“, „Specifiniai vynininkystės metodai“, „Ryšys su geografine vietove“ ir „Kitos sąlygos“.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Vynuogių produkto kategorijos“, „Vynų aprašymas“, „Specifiniai vynininkystės metodai“, „Ryšys su geografine vietove“ ir „Kitos sąlygos“.

2.7.   Vyno (-ų) aprašymas – vyno ir pusiau putojančio vyno kategorijos

Aprašymas: vyno ir pusiau putojančio vyno kategorijų aprašymas buvo patobulintas ir pritaikytas.

Pagrindimas: ankstesnis aprašymas buvo laikomas pernelyg bendro pobūdžio ir nepakankamai konkrečiu, todėl jis buvo pataisytas, įtraukiant savybes, būdingas vynams, kuriems taikoma SGN „Tejo“. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad bendrasis dokumentas ir produkto specifikacija atitiktų galiojančius teisės aktus.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Vyno (-ų) aprašymas – vyno ir pusiau putojančio vyno kategorijos“.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Vyno (-ų) aprašymas – vyno ir pusiau putojančio vyno kategorijos“.

2.8.   Ryšys su geografine vietove

Aprašymas: ryšio su geografine vietove aprašymas buvo pritaikytas ir patobulintas.

Patikslinta informacija apie geografinę vietovę, išsami informacija apie produktą ir jo priežastinį ryšį, susijusi tiek su ankstesnėmis, tiek su naujomis produktų kategorijomis.

Pagrindimas: kadangi, viena vertus, ankstesnis ryšio su geografine vietove aprašymas laikytas bendro pobūdžio ir nepakankamai konkrečiu, ir, kita vertus, naujų produkto kategorijų (putojančio vyno ir gazuoto pusiau putojančio vyno) ryšio su geografine vietove aprašymas turėjo būti papildytas, šio punkto turinys buvo patikslintas įtraukiant visas produkto kategorijas. Dėl to turinys tampa objektyvesnis, nes ryšys su geografine vietove taikomas visoms kategorijoms.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Ryšys su geografine vietove“.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Ryšys su geografine vietove“.

2.9.   Nuoroda „Vinho leve“ (lengvas vynas)

Aprašymas: nustatomi reikalavimai dėl nuorodos „Leve“ (lengvas) naudojimo ant etikečių.

Pagrindimas: poreikis nustatyti nuorodos „Leve“ (lengvas) naudojimo sąlygas ir reikalavimus ant vynų, pusiau putojančių vynų ir gazuotų pusiau putojančių vynų etikečių.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Kitos sąlygos – Papildomos nuostatos dėl ženklinimo“.

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Kitos sąlygos – Papildomos nuostatos dėl ženklinimo“.

2.10.   Pagrindinės vyninių vynuogių veislės – naujų veislių įtraukimas

Aprašymas: veislių sąrašo pakeitimas ir (arba) atnaujinimas.

Įtrauktos šios veislės: „Assaraky“, „Avesso“, „Azal“, „Colombard“, „Donzelinho-Branco“, „Folha-de-Figueira“, „Fonte Cal“, „Greco“, „Gruner-Veltliner“, „Malvasia-Branca“, „Malvasia-Cândida“, „Manteúdo“, „Marsanne“, „Moscadet“, „Mourisco-Branco“, „Muller-Thurgau“, „Perrum“, „Petit-Manseng“, „Pintosa“, „Rabigato“, „Rotgipfler“, „Roussanne“, „Cercialinho“, „Terrantez“, „Terrantez-do-Pico“, „Trajadura“, „Verdejo“, „Alvarelhão“, „Amaral“, „Carmenere“, „Cornifesto“, „Corropio“, „Cot“, „Dolcetto“, „Dornfelder“, „Durif“, „Esgana-Cão-Tinto“, „Espadeiro“, „Galego“, „Gamay“, „Labrusco“, „Lemberger“, „Marselan“, „Marufo“, „Moscatel-Galego-Tinto“, „Mourisco“, „Nebbiolo“, „Nero“, „Nero-d’Avola“, „Petit-Bouschet“, „Português-Azul“, „Sangiovese“, „Sezão“, „Teinturier“, „Tinta-da-Barca“, „Tinta-Francisca“, „Tinta-Gorda“, „Tinta-Grossa“, „Tinta-Negra“, „Tinto-Pegões“, „Touriga-Fêmea“, „Verdelho-Tinto“, „Vinhão, Zinfandel“, „Arinto-Roxo“, „Bastardo-Roxo“, „Chasselas-Roxo“, „Donzelinho-Roxo“, „Galego-Rosado“, „Gouveio-Roxo“, „Malvasia-Cândida-Roxa“, „Malvasia-Fina-Roxa“, „Malvasia-Preta-Roxa“, „Moscatel-Galego-Roxo“, „Verdelho-Roxo“.

Pagrindimas: poreikis pritaikyti ir atnaujinti vynuogių veisles, skirtas vynų gamybai Težo („Tejo“) regione, kad jos atitiktų naująjį Portugalijos nacionalinio vyno gamybai tinkamų veislių sąrašo teisinį pagrindą, įtraukiant naujas veisles, kurios yra svarbios regiono vynams apibūdinti.

Šios veislės įtrauktos į tradicinį geografinės vietovės veislių žemėlapį, todėl jų įtraukimas nekeičia SGN „Tejo“ žymimų vynų išskirtinumo, o tik padeda optimizuoti aprašymą.

Iš dalies pakeisti skirsniai (bendrasis dokumentas): „Pagrindinės vynuogių veislės“

Iš dalies pakeisti punktai (produkto specifikacija): „Pagrindinės vynuogių veislės“

BENDRASIS DOKUMENTAS

1.   Produkto pavadinimas

Tejo

2.   Geografinės nuorodos tipas

SGN – saugoma geografinė nuoroda

3.   Vynuogių produkto kategorijos

1.

Vynas

4.

Putojantis vynas

8.

Pusiau putojantis vynas

9.

Gazuotas pusiau putojantis vynas

4.   Vyno (-ų) aprašymas

4.1.   SGN „Tejo“ žymimi vynai

Baltieji vynai – nuo citrinų, šiaudų iki aukso geltonumo spalvos. Pasižymi gėlių arba balto vaisių minkštimo, tropinių vaisių ir kaulavaisių aromatu. Jie yra gaivūs, vidutiniškai glotnūs, ragaujant juntamas alkoholis, pasižymi vidutiniu sodrumu ir burnoje išliekančiu skoniu, subalansuotu rūgštingumu.

Rožiniai vynai – nuo rausvos iki ryškios lašišos intensyvumo spalvos. Jie yra vaisiniai ir kvapnūs, raudonųjų vaisių aromato, kuris dera su gėlių pokvapiu – nuo subtilaus iki intensyvaus. Skonis gaivus, subalansuoto rūgštingumo, geros struktūros ir išliekantis burnoje.

Raudonieji vynai – vidutiniškai intensyvios spalvos – nuo rubino iki granato. Vidutinio intensyvumo sunokusių vaisių aromatai, pvz., juodųjų slyvų ir kai kurių razinų, antriniai raudonųjų vaisių, medienos ir augalų kvapai su balzaminio acto pokvapiais, priklausomai nuo pagrindinių vynui gaminti naudojamų veislių aromatų. Skonis saldus, ragaujant juntamas alkoholis, pasižymi vidutiniu sodrumu ir burnoje išliekančiu skoniu, rūgštokas ir nežymiai aitrus.

Kitiems analitiniams parametrams taikomos teisės aktuose nustatytos vertės.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

11

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

4 g/l (išreikštas vyno rūgštimi)

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

4.2.   SGN „Tejo“ žymimi putojantys vynai

TRUMPAS APRAŠYMAS

Baltieji vynai – paprastai įvairaus intensyvumo citrinų geltonumo spalvos, su smulkiais ir ilgai išliekančiais burbuliukais. Subtilus, su gėlių arba balto vaisių minkštimo, tropinių vaisių ir kaulavaisių aromatu, priklausomai nuo pagrindinių naudojamų vynuogių veislių aromato. Pojūtis ragaujant: subalansuotai gaivus, nurijus jaučiamas intensyvus skonis ir tam tikras rūgštumas.

Rožiniai vynai – nuo rausvos iki ryškios lašišos spalvos. Jie yra vaisiniai ir kvapnūs, raudonųjų vaisių aromatas dera su gėlių pokvapiu. Skonis gaivus, subalansuoto rūgštingumo, su smulkiais ilgai išliekančiais burbuliukais.

Raudonieji vynai – vidutinio intensyvumo spalvos – nuo rubino iki granato. Sunokusių vaisių, slyvų ir šviežių vynuogių aromatas su antriniais raudonųjų vaisių pokvapiais. Skonis glotnus ir subalansuotas, gaivus ir rūgštokas.

Kitiems analitiniams parametrams taikomos teisės aktuose nustatytos vertės.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

7

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

4

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

4.3.   SGN „Tejo“ žymimi pusiau putojantys vynai

TRUMPAS APRAŠYMAS

Baltieji vynai – paprastai nuo citrinos iki šiaudų geltonumo spalvos. Pasižymi gėlių arba balto vaisių minkštimo, tropinių vaisių ir kaulavaisių aromatu. Skonis subalansuotas, gaivus, sodrus ir rūgštokas.

Rožiniai vynai – nuo rausvos iki ryškios lašišos spalvos. Jie yra vaisiniai ir kvapnūs, raudonųjų vaisių aromatas dera su gėlių pokvapiu. Skonis gaivus, subalansuoto rūgštingumo ir šiek tiek išliekantis burnoje.

Kitiems analitiniams parametrams taikomos teisės aktuose nustatytos vertės.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

7

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

4

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

4.4.   SGN „Tejo“ žymimi gazuoti pusiau putojantys vynai

TRUMPAS APRAŠYMAS

Baltieji vynai – nuo citrinos iki šiaudų geltonumo spalvos. Gėlių arba balto vaisių minkštimo arba atogrąžų vaisių aromatų pokvapiai. Skonis iš esmės lengvas ir gaivus, subalansuoto rūgštingumo. Anglies dioksidas suteikia šviežumo ir gyvybingumo.

Rožiniai vynai – nuo rausvos iki ryškios lašišos spalvos. Jie yra vaisiniai ir kvapnūs, raudonųjų vaisių aromatas dera su gėlių pokvapiu. Skonis gaivus, subalansuoto rūgštingumo ir šiek tiek išliekantis burnoje. Anglies dioksidas suteikia šviežumo ir gyvybingumo.

Kitiems analitiniams parametrams taikomos teisės aktuose nustatytos vertės.

Bendrosios analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)

 

Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)

7

Mažiausias bendrasis rūgštingumas

4

Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)

 

Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)

 

5.   Vynininkystės metodai

Specifiniai vynininkystės metodai

5.1.   Vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas – vynmedžių formavimo ir auginimo metodai

Auginimo metodai

SGN „Tejo“ žymimiems vynams ir vyno produktams gaminti skirti vynmedžiai negali būti išvestinių veislių ir turi būti formuojami žemo ūgio, genimi krūmo arba kordono forma.

SGN „Tejo“ žymimiems vynams gaminti naudojami tradiciniai ir atitinkamos sertifikavimo įstaigos rekomenduojami vynmedžių auginimo metodai.

Vynmedžiai, kurių vynuogės naudojamos SGN „Tejo“ žymimiems vyno produktams gaminti, turi būti auginami arba sodinami viename iš šių dirvožemio tipų:

a)

įprasti psamitiniai ir parahidromorfiniai pradžiažemiai;

b)

šiuolaikiniai ir senovės aliuviniai dirvožemiai;

c)

koliuviniai dirvožemiai;

d)

įprasti litoliniai, nehumusiniai, šiek tiek nepasotinti dirvožemiai, susiformavę iš smulkaus ir rupaus smėlio ir smiltainio, gneiso arba žvirgždo;

e)

sausoje terpėje aptinkami rudieji ir raudonieji kalkingi dirvožemiai, įprasti ir molingi, sudaryti iš kreidos ir klintmolio;

f)

gelsvai rudos spalvos, nekalkingas bazalto molis;

g)

rudieji ir raudonieji arba geltonieji Viduržemio jūros dirvožemiai, sudaryti iš įprastų, molingų arba parahidromorfinių kalkingų ir nekalkingų medžiagų, iš kietųjų kreidų ir dolomitų, iš smulkių smiltainių, molio, argilitų, gneisų arba žvirgždo ir smiltainio liekanų;

h)

nehidromorfiniai ir hidromorfiniai jauražemiai su kietu smėlio ir smiltainio sluoksniu ir be jo;

i)

vidutinio druskingumo druskingi aliuviniai dirvožemiai.

5.2.   Vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas – natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais

Su vyno gamyba susiję apribojimai

Misos, naudojamos produktams, kuriems leidžiama naudoti SGN „Tejo“, gaminti, natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti:

a)

vynui – 11 tūrio proc.;

b)

putojančiam vynui – 9 tūrio proc.;

c)

pusiau putojančiam vynui – 9 tūrio proc.;

d)

gazuotam pusiau putojančiam vynui– 9 tūrio proc.

Didžiausia išeiga

SGN „Tejo“ žymimas vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas

 

225 hektolitrų iš hektaro

6.   Nustatyta geografinė vietovė

SGN „Tejo“ geografinę vietovę sudaro:

Santareno apygarda, išskyrus Oreno savivaldybę;

Lisabonos apygardoje esanti Azambužos savivaldybė.

7.   Pagrindinė (-ės) vyninių vynuogių veislė (-ės)

 

„Alfrocheiro“ – „Tinta-Bastardinha“

 

„Alicante-Bouschet“

 

„Alicante-Branco“

 

„Alvarelhão“ – „Brancelho“

 

„Alvarinho“

 

„Amaral“

 

„Antão-Vaz“

 

„Aragonez“ – „Tinta-Roriz“„Tempranillo“

 

„Arinto“ – „Pedernã“

 

„Arinto-Roxo“

 

„Assaraky“

 

„Avesso“

 

„Azal“

 

„Baga“

 

„Bastardo“ – „Graciosa“

 

„Bastardo-Roxo“

 

„Bical“ – „Borrado-das-Moscas“

 

„Boal-Branco“

 

„Boal-Espinho“

 

„Cabernet-Franc“

 

„Cabernet-Sauvignon“

 

„Caladoc“

 

„Camarate“

 

„Carignan“

 

„Carmenère“

 

„Castelão“ – „João-de-Santarém(1)“„Periquita“

 

„Cerceal-Branco“

 

„Cercial“ – „Cercial-da-Bairrada“

 

„Chardonnay“

 

„Chasselas-Roxo“

 

„Chenin“ – „Chenin-Blanc“

 

„Cinsaut“

 

„Colombard“ – „Semilão“

 

„Cornifesto“

 

„Corropio“

 

„Cot“ – „Malbec“

 

„Códega-do-Larinho“

 

„Dolcetto“

 

„Donzelinho-Branco“

 

„Donzelinho-Roxo“

 

„Dornfelder“

 

„Durif“ – „Petite-Syrah“

 

„Encruzado“

 

„Esgana-Cão-Tinto“

 

„Espadeiro“

 

„Fernão-Pires“ – „Maria-Gomes“

 

„Fernão-Pires-Rosado“

 

„Folha -de -Figueira“ – „Dona-Branca“

 

„Fonte Cal“

 

„Galego“

 

„Galego-Dourado“

 

„Galego-Rosado“

 

„Gamay“

 

„Gewürztraminer“

 

„Gouveio“

 

„Gouveio-Roxo“

 

„Grand-Noir“

 

„Greco“ – „Greco-di-Tufo“

 

„Grenache“

 

„Grüner-Veltliner“

 

„Jaen“ – „Mencía“

 

„Jampal“

 

„Labrusco“

 

„Lemberger“ – „Blaufränkisch“

 

„Loureiro“

 

„Malvasia“

 

„Malvasia-Branca“

 

„Malvasia-Cândida“

 

„Malvasia-Cândida-Roxa“

 

„Malvasia-Fina“ – „Boal“„Bual“

 

„Malvasia-Fina-Roxa“

 

„Malvasia-Preta-Roxa“ - „Pinheira-Roxa“

 

„Malvasia-Rei“

 

„Manteúdo“

 

„Marquinhas“

 

„Marsanne“

 

„Marselan“

 

„Marufo“ – „Mourisco-Roxo“

 

„Merlot“

 

„Monvedro“

 

„Moreto“

 

„Moscadet“

 

„Moscatel-Galego-Branco“ – „Muscat-à-Petits-Grains“

 

„Moscatel-Galego-Roxo“ – „Moscatel-Roxo“

 

„Moscatel-Galego-Tinto“

 

„Moscatel-Graúdo“ – „Moscatel-de-Setúbal“

 

„Mourisco“

 

„Mourisco-Branco“

 

„Müller-Thurgau“

 

„Nebbiolo“

 

„Negra-Mole“

 

„Nero“

 

„Nero-d’Avola“

 

„Parreira-Matias“

 

„Perrum“

 

„Petit-Bouschet“

 

„Petit-Manseng“

 

„Petit-Verdot“

 

„Pinot-Blanc“

 

„Pinot-Gris“ – „Pinot-Grigio“

 

„Pinot-Noir“

 

„Pintosa“

 

„Português-Azul“ – „Blauer-Portugieser“

 

„Preto-Martinho“

 

„Rabigato“

 

„Rabo-de-Ovelha“

 

„Ramisco“

 

„Ratinho“

 

„Riesling“

 

„Rotgipfler“

 

„Roussanne“

 

„Rufete“ – „Tinta-Pinheira“

 

„Sangiovese“

 

„Sauvignon“ – „Sauvignon-Blanc“

 

„Seara-Nova“

 

„Semillon“

 

„Sercial“ – „Esgana-Cão“

 

„Sercialinho“

 

„Sezão“

 

„Syrah“ – „Shiraz“

 

„Síria“ – „Roupeiro“, „Códega“

 

„Tamarez“ – „Molinha“

 

„Tannat“

 

„Teinturier“

 

„Terrantez“

 

„Terrantez-do-Pico“

 

„Tinta-Barroca“

 

„Tinta-Caiada“ – „Pau-Ferro“, „Tinta-Lameira“

 

„Tinta-Carvalha“

 

„Tinta-Francisca“

 

„Tinta-Gorda“

 

„Tinta-Grossa“ – „Carrega-Tinto“

 

„Tinta-Miúda“

 

„Tinta Negra Mole“, „Saborinho“

 

„Tinta-Pomar“

 

„Tinta-da-Barca“

 

„Tintinha“

 

„Tinto-Cão“

 

„Tinto-Pegões“

 

„Touriga-Franca“

 

„Touriga-Fêmea“

 

„Touriga-Nacional“

 

„Trajadura“ – „Treixadura“

 

„Trincadeira“ – „Tinta-Amarela“, „Trincadeira-Preta“

 

„Trincadeira-das-Pratas“

 

„Tália“ – „Ugni-Blanc“; „Trebbiano-Toscano“

 

„Verdejo“

 

„Verdelho“

 

„Verdelho-Roxo“

 

„Verdelho-Tinto“

 

„Vinhão“ – „Sousão“

 

„Viognier“

 

„Viosinho“

 

„Vital“

 

„Zinfandel“

8.   Ryšio (-ių) su geografine vietove aprašymas

Vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas

Išsamūs duomenys apie geografinę vietovę, svarbūs ryšiui su geografine vietove

Šie elementai taikomi vynui, putojančiam vynui, pusiau putojančiam vynui ir gazuotam pusiau putojančiam vynui.

Gamtiniai veiksniai

Ši geografinė vietovė yra pačiame Portugalijos centre. Ji apima visą Težo upės slėnio teritoriją, beveik per visą jos ilgį Portugalijos teritorijoje iki estuarijos netoli Lisabonos.

Pagrindiniai orografiniai veiksniai yra Montežunto, Airės ir Kandeeiroso kalnų grandinės, skiriančios regioną vakaruose ir apsaugančios jį nuo Atlanto vandenyno poveikio.

Klimatas švelnus, vidutinė temperatūra gana neaukšta (15–17 °C), labai saulėta (apie 2 800 saulėtų valandų per metus), o didelis kritulių kiekis (vidutinis metinis kritulių kiekis – 750 mm) daugiausia iškrenta žiemos mėnesiais.

Težo upė, kuri teka per šį regioną ir dėl savo vandeningumo jame dominuoja, ištisus metus labai stipriai švelnina regiono klimatą, todėl vasarą karštas dienas keičia gaivios ir drėgnos naktys.

Težo upė ne tik daro didelį poveikį regiono klimatui, bet ir atlieka lemiamą vaidmenį formuojantis šiam regionui būdingiems dirvožemiams: „Campo“ – labai derlingiems aliuviniams dirvožemiams, „Charneca“ – smėlingiems ir nelabai derlingiems dirvožemiams, „Bairro“ – vidutinio derlingumo molingiems klintiniams dirvožemiams.

Žmogiškieji veiksniai

Yra įrodymų, kad vynuogių auginimo istorija šiame regione prasidėjo dar prieš Portugalijai tampant valstybe – teigiama, kad romėnai pirmieji regione pradėjo auginti šią kultūrą, kuri per šimtmečius suvaidino svarbų vaidmenį šio regiono apgyvendinimui.

Su geografine vietove susijusių produktų specifinės savybės

SGN „Tejo“ žymimi vynai, putojantys vynai, pusiau putojantys vynai ir gazuoti pusiau putojantys vynai pasižymi bendromis išskirtinėmis savybėmis, nes tai aromatiniai, gaivūs ir subalansuoti vyno produktai, kuriems būdingas didelis rūgštingumas.

Ryšys su geografine vietove

Vynų kokybės savybes lemia geografinės vietovės dirvožemio ir klimato sąlygos.

Dėl didelio saulėtų valandų ir gausaus kritulių kiekio regione susidaro palankios sąlygos vynuogėse kauptis cukrui. Kita vertus, dėl vyraujančio Težo upės poveikio švelni temperatūra čia laikosi ištisus metus. Vasarą dėl upės poveikio naktys būna gaivios ir drėgnos, todėl augalai patiria gerokai mažesnį vandens stygių.

Dėl šių veiksnių visumos vynuogės sunoksta harmoningai, t. y. išlaiko gerą natūralaus rūgštingumo lygį, todėl vyno produktai pasižymi gaivumu ir rūgštingumo bei alkoholio pusiausvyra, o tai yra gerai žinoma SGN „Tejo“ žymimų vynų, putojančių vynų, pusiau putojančių vynų ir gazuotų pusiau putojančių vynų savybė.

Skirtingi regiono dirvožemiai, kurių derlingumo lygis nevienodas, ir geriausiai tokioms specifinėms sąlygoms pritaikytų vynuogių veislių parinkimas turi didelę reikšmę jų diferencijavimui, kokybei ir būdingoms savybėms.

Vynuogių veislės ir jų kruopšti atranka, siekiant užtikrinti, kad jos būtų geriausiai prisitaikiusios prie regiono sąlygų, yra pagrindinis vyno produktų, kuriems suteikiama SGN „Tejo“, specifiškumo aspektas. Be daugybės vietinių vynuogių veislių, pasižyminčių ryškiu šiam regionui būdingu savitumu, yra ir kitų veislių, puikiai prisitaikiusių prie regiono geografinių sąlygų ir kraštovaizdžio apribojimų.

Apie žmogiškąjį veiksnį, kuris padeda išsaugoti šio vyno gamybos tradicijas, susiformavusias prieš tūkstančius metų, byloja geriausiai prie geografinės vietovės sąlygų prisitaikiusių vynuogių veislių atranka, o tai yra labai svarbu auginat vynuoges, kurios suteikia SGN „Tejo“ žymimiems vynams, putojantiems, pusiau putojantiems vynams ir gazuotiems pusiau putojantiems vynams išskirtinių savybių.

Dirvožemio ir klimato veiksnių, regiono vynuogių veislių ir tradicinės patirties ryšys lemia išskirtines vynų savybes, kurioms būdingas vyno produktų, kurie gali būti žymimi SGN „Tejo“, minerališkumas, rūgštingumas ir gaivumas.

9.   Kitos pagrindinės sąlygos

Vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas – ženklinimas

Teisinis pagrindas

Nustatyta nacionalinės teisės aktuose

Kitos sąlygos

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Prieš tiekiant produktą rinkai, atliekamas ženklinimo įvertinimas.

Ženklas yra privaloma nuoroda etiketėje.

Vynas, putojantis vynas, pusiau putojantis vynas ir gazuotas pusiau putojantis vynas – nuoroda „Leve“

Teisinis pagrindas

Nustatyta nacionalinės teisės aktuose

Kitos sąlygos

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

Vyno, pusiau putojančio vyno ir gazuoto pusiau putojančio vyno su nuoroda „Leve“ (lengvas) etiketėje nurodyta faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti ne didesnė kaip 10,5 tūrio proc., o bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, turi būti ne mažesnis kaip 4 g/l.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.