ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 255

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

66. gadagājums
2023. gada 20. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2023/C 255/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN) ( 1 )

1

2023/C 255/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.11151 – BDT / LGP / PROMACH) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2023/C 255/03

Euro maiņas kurss – 2023. gada 19. jūlijs

3

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2023/C 255/04

Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par noguldījumu aizsardzību, pārrobežu sadarbību un pārredzamību (Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu)

4


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs

2023/C 255/05

Paziņojums par atklāto konkursu

7

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2023/C 255/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

8

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2023/C 255/07

Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

10

2023/C 255/08

Ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijas grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.10738 – LEAR / IG BAUERHIN)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2023/C 255/01)

Komisija 2023. gada 24. aprīlī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32023M10738. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.11151 – BDT / LGP / PROMACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2023/C 255/02)

Komisija 2023. gada 10. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (https://competition-cases.ec.europa.eu/search). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32023M11151. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/3


Euro maiņas kurss (1)

2023. gada 19. jūlijs

(2023/C 255/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1222

JPY

Japānas jena

156,76

DKK

Dānijas krona

7,4507

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86918

SEK

Zviedrijas krona

11,4760

CHF

Šveices franks

0,9628

ISK

Islandes krona

146,50

NOK

Norvēģijas krona

11,2660

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

23,927

HUF

Ungārijas forints

375,00

PLN

Polijas zlots

4,4508

RON

Rumānijas leja

4,9440

TRY

Turcijas lira

30,2231

AUD

Austrālijas dolārs

1,6582

CAD

Kanādas dolārs

1,4795

HKD

Hongkongas dolārs

8,7612

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7949

SGD

Singapūras dolārs

1,4875

KRW

Dienvidkorejas vona

1 420,32

ZAR

Dienvidāfrikas rands

20,1074

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,1014

IDR

Indonēzijas rūpija

16 830,56

MYR

Malaizijas ringits

5,0976

PHP

Filipīnu peso

61,272

RUB

Krievijas rublis

 

THB

Taizemes bāts

38,329

BRL

Brazīlijas reāls

5,3996

MXN

Meksikas peso

18,8119

INR

Indijas rūpija

92,1095


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/4


Kopsavilkums Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumam par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par noguldījumu aizsardzību, pārrobežu sadarbību un pārredzamību

(2023/C 255/04)

(Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē https://edps.europa.eu)

Eiropas Komisija 2023. gada 18. aprīlī publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/49/ES attiecībā uz noguldījumu aizsardzības darbības jomu, noguldījumu garantiju sistēmu līdzekļu izmantošanu, pārrobežu sadarbību un pārredzamību.

Priekšlikuma mērķis ir uzlabot noguldītāju aizsardzību banku bankrota gadījumos Savienībā, vienlaikus aizsargājot arī svarīgas Savienības un tās dalībvalstu finanšu intereses.

Ar priekšlikumu ir paredzēts sasniegt minētos mērķus, piedāvājot noguldītājiem stingru aizsardzības līmeni, palielinot noguldītāju garantiju sistēmu (NGS) prakses konverģenci un uzlabojot valstu pārrobežu sadarbību starp NGS, kā arī starp NGS un dalībnieču kredītiestādēm un finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU). Tas ietver Direktīvas 2014/49/ES saskaņošanu ar spēkā esošajiem un gaidāmajiem ES noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu (AML/CFT).

Šis EDAU atzinums ir sniegts pēc Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa apspriešanās saskaņā ar ESDAR 42. panta 1. punktu. EDAU iesaka priekšlikuma apsvērumos iekļaut atsauci uz šo apspriešanos.

Priekšlikums ietvertu noguldītāju vai citu personu, kuras saistītas ar iespējamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas pārkāpumiem, personas datu apmaiņu starp FIU, norīkotajām iestādēm un NGS. Šajā atzinumā ir ņemti vērā riski datu subjektu pamattiesībām un brīvībām, kas varētu rasties no šīs datu apmaiņas, un aplūkoti ieteikumi saistībā ar dažādiem datu kopīgošanas scenārijiem saskaņā ar priekšlikumu. Šajā sakarībā EDAU sniedz vairākus ieteikumus.

Jo īpaši EDAU iesaka definēt datu kategorijas, uz kurām attiecas apstrāde, attiecīgos datu subjektus, kā arī skaidri noteikt apstrādes nolūku(-us).

EDAU arī vēlas vērst Komisijas uzmanību uz nepieciešamību apspriesties ar EDAU pirms jebkādu deleģēto aktu pieņemšanas, ar kuriem tiek apstiprināti Eiropas Banku iestādes (EBI) izstrādātie regulatīvo tehnisko standartu projekti, ietverot personas datu apstrādi.

1.   IEVADS

1.

Eiropas Komisija 2023. gada 18. aprīlī publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/49/ES attiecībā uz noguldījumu aizsardzības darbības jomu, noguldījumu garantiju sistēmu fondu izmantošanu, pārrobežu sadarbību un pārredzamību (1) (“Priekšlikumu”).

2.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumu Direktīva par noguldījumu garantiju sistēmām (NGSD) (2) kopumā ir bijusi efektīva, uzlabojot noguldītāju aizsardzības līmeni visā ES, kas ir svarīgs banku savienības mērķis. Tomēr ietekmes novērtējumā atklāts, ka Direktīvas par noguldījumu garantiju sistēmām piemērošana valstu noguldījumu garantiju sistēmās joprojām ir nevienmērīga, uzsverot gan nepieciešamību pēc harmonizētiem noteikumiem, lai novērstu atšķirības, kas negatīvi ietekmē noguldītājus, gan precizētu segumu attiecībā uz noteiktiem noguldītāju veidiem (3). Tāpēc priekšlikuma mērķis ir uzlabot noguldītāju aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu noteikumu saskaņotu piemērošanu un vienlīdzīgākus konkurences apstākļus, vienlaikus aizsargājot finanšu stabilitāti un palielinot noguldītāju uzticību. Tas ietver noguldītāju aizsardzības jomas precizēšanu, noguldījumu garantiju sistēmu (NGS) līdzekļu izmantošanas nosacījumu atšķirīgas interpretācijas noregulēšanu Savienībā un NGS darbības efektivitātes, pārrobežu sadarbības un efektivitātes uzlabošanu (4).

3.

Lai sasniegtu šos mērķus un sīkāk precizētu prasības, kas noteiktas saskaņā ar NGSD (5), priekšlikumā ir iekļauti noteikumi, ar ko paredz, ka kredītiestādēm, NGS un norīkotajām iestādēm (6) ir jāapstrādā personas dati, kas attiecas uz noguldītājiem, kuri ir fiziskas personas, vai, iespējams, noguldītāju pārstāvjiem, kuri ir juridiskas personas. Konkrēti:

a.

Kredītiestādes var nezināt, kuri klienti ir tiesīgi saņemt klientu kontos turēto noguldījumu atmaksu, vai nevar pārbaudīt un reģistrēt šo klientu individuālos datus (7). Tāpēc ar priekšlikumu ieviestais jaunais 8.b pants ļautu kredītiestādēm novērtēt, vai uz klientu naudas līdzekļu noguldījumiem attiecas NGS, ļaujot tām vākt noteiktus personas datus par saviem klientiem. Šim nolūkam apstrādājamo personas datu kategorijas tiks precizētas Eiropas Banku iestādes (EBI) izstrādātajos regulatīvo tehnisko standartu projektos, kuros izklāstītas tehniskās detaļas, kas saistītas ar klientu identifikāciju, lai veiktu atmaksu saskaņā ar NSGD 8. pantu.

b.

Atmaksājot noguldītājiem, NGS var saskarties ar situācijām, kas rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un tāpēc Eiropas Komisija ierosina, ka NGS būtu jāaiztur izmaksāšana noguldītājam, kad tai ir paziņots, ka finanšu ziņu vākšanas vienība (FIU) ir apturējusi darījumu, bankas vai maksājumu kontu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML(8). Jauns 8.c panta 1. punkts saskaņā ar priekšlikumu uzliktu pienākumu iestādēm, kas norīkotas dalībvalstu līmenī kā NGS administratori, informēt NGS par stingri nepieciešamo informāciju, kas saņemta no finanšu uzraudzības iestādēm par to klientu uzticamības pārbaudes pasākumu rezultātu, kuri veikti saskaņā ar AML režīmu. Turklāt saskaņā ar tā paša panta 3. punktu FIU informēs NGS par savu lēmumu rīkoties pret noguldītāju saskaņā ar AML noteikumiem, kas grozīti ar priekšlikumu jaunajai AML direktīvai (“AMLD 6 priekšlikumu”) (9). Ja NGS saņem šādu paziņojumu, priekšlikuma 8.c panta 3. punktā būtu noteikts, ka tām ir jāaptur atmaksa noguldītājam uz tādu pašu laiku, kamēr tiek īstenots FIU noteiktais pasākums.

c.

Ar jauno, priekšlikumā ierosināto 16.a pantu tiktu aizstāts pašreizējais NSGD 4. panta 8. punkts un 14. panta 4. punkts, kas pašlaik dod NSG tiesības pēc pieprasījuma saņemt no to kredītiestādēm, kas ir tās dalībnieces, un kopīgot ar NSG citās dalībvalstīs visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotos atmaksai noguldītājiem, ietverot tā dēvētos “marķētos noguldījumus” (10).

4.

Šis EDAU atzinums ir sagatavots pēc Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa apspriešanās saskaņā ar ESDAR 42. panta 1. punktu. EDAU iesaka pievienot atsauci uz šo apspriešanos priekšlikuma apsvērumos.

6.   SECINĀJUMI

27.

Ņemot vērā iepriekšminēto, EDAU sniedz šādus ieteikumus:

(1)

attiecīgā apsvērumā iekļaut atsauci uz to, ka subjektiem, uz kuriem attiecas priekšlikums, ir jāievēro VDAR un attiecīgā gadījumā arī ESDAR un Tiesībaizsardzības direktīva (LED), īstenojot savus pienākumus saskaņā ar priekšlikumu;

(2)

iekļaut apsvērumu, kurā minēta apspriešanās ar EDAU saskaņā ar EUDAR 42. panta 1. punktu un šo atzinumu;

(3)

apspriesties ar EDAU pirms deleģētā akta pieņemšanas, ar kuru tiktu apstiprināts EBI regulatīvo tehnisko standartu projekts, nosakot personas datu kategorijas, ko NGS ir likumīgi tiesīgas apstrādāt saistībā ar klientu identifikāciju noguldījumu atmaksāšanas nolūkā saskaņā ar priekšlikuma 8.b pantu;

(4)

novērtēt, vai atsauce uz atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvai 96/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību (11) (“Datubāzu direktīvai”) 8.c panta 1. punktā ir korekta;

(5)

grozīt priekšlikuma 8.c panta 1. punktu, lai turpmāk nodrošinātu, ka personas datu apmaiņa starp finanšu uzraudzības iestādēm un norīkotajām iestādēm un pēc tam starp tām un NGS aprobežojas ar to, kas ir absolūti nepieciešams, lai NGS varētu lemt par to, vai tām ir jāaptur noguldījumu atmaksa, ja rodas bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu;

(6)

iekļaut priekšlikuma 8.c panta 2. punktā attiecīgas garantijas datu subjektu tiesībām un brīvībām, tostarp definēt personas datu kategorijas, ko kopīgo vai ko iegūst NGS, avotus, no kuriem šādi personas dati ir jāiegūst, attiecīgus mērķa ierobežojuma pienākumus un attiecīgu datu glabāšanas periodu;

(7)

precizēt personas datu kategorijas un attiecīgos datu subjektus paziņojumos, ko FIU sniedz NGS saskaņā ar priekšlikuma 8.c panta 3. punktu, un norādīt, ka šādi paziņojumi būtu sniedzami tikai klienta vai faktiskā īpašnieka kredītiestādes maksātnespējas gadījumā un tiem būtu jāattiecas tikai uz pasākumiem, kas veikti pret noguldītājiem, ciktāl attiecīgā personas datu apmaiņa ir nepieciešama un proporcionāla paredzētajam mērķim novērst atmaksājumus noguldītājiem, pret kuriem FIU rīkojušās saskaņā ar AMLD 6 priekšlikumu;

(8)

Komisijai apspriesties ar EDAU pirms deleģētā akta pieņemšanas, ar kuru tiktu apstiprināti EBI tehniskie standarti, kuros noteiktas tādas personas datu kategorijas, kas kredītiestādēm būtu jākopīgo ar NGS priekšlikuma 16.a pantā uzskaitītajiem mērķiem.

Briselē, 2023. gada 12. jūnijā

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 185 final.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/49/ES par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 173, 12.6.2014., 149. lpp.).

(3)  SWD(2023) 226 final.

(4)  Sk. paskaidrojuma rakstu, 1. un 3. lpp.

(5)  Sk. EDAU atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām, kas izdots 2010. gada 9. septembrī, 7. punkts.

(6)  Saskaņā ar NGSD 2. panta 18. punktu “norīkotā iestāde” ir struktūra, kas pārvalda NGS saskaņā ar šo direktīvu, vai, ja NGS darbību pārvalda privāta struktūra, publiska iestāde, ko attiecīgā dalībvalsts izraudzījusies minētās sistēmas uzraudzībai saskaņā ar šo direktīvu,

(7)  Priekšlikuma 14. apsvērums, precizējot 8.b pantu.

(8)  Priekšlikuma 15. apsvērums, precizējot 8.c pantu.

(9)  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2015/849 (COM(2021)423 final).

(10)  Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija), 2010. gada 9. septembris, 9. punkts.

(11)  OV L 77, 27.3.1996., 20. lpp.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/7


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

(2023/C 255/05)

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu:

EUIPO/AD/01/23 – Administratori (AD 6) intelektuālā īpašuma jomā

Paziņojums par konkursu ir publicēts 24 valodās Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā 254 A 2023. gada 20. jūlijā .

Papildu informācija pieejama EPSO tīmekļa vietnē (1).


(1)  https://epso.europa.eu/lv


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/8


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2023/C 255/06)

1.   

Komisija 2023. gada 11. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Permira Holdings Limited (“Permira”, Gērnsija),

Gruppo Florence S.p.A. (“Gruppo Florence”, Itālija), ko kontrolē uzņēmums Florence InvestCo S.r.l.

Pemira Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē vienpersoniski iegūs pilnīgu kontroli pār visu uzņēmumu Gruppo Florence.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Permira: pārvalda privātā kapitāla fondus, tostarp portfeļa uzņēmumus, kas darbojas visās patērētāju, pakalpojumu, veselības aprūpes un tehnoloģiju nozarēs. Permira cita starpā kontrolē uzņēmumus: i) Golden Goose S.p.A., kas nodarbojas ar luksusa apavu, apģērbu un ādas aksesuāru mazumtirdzniecību, un ii) Italian Fashion Team S.r.l., kas ražo luksusa apģērbus, apavus un ādas izstrādājumus;

Gruppo Florence: izstrādā un ražo augstas kvalitātes apģērbus, apavus un ādas izstrādājumus luksusa zīmoliem.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.11185 – PERMIRA / GRUPPO FLORENCE

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu vai pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/10


Nosaukuma reģistrācijas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

(2023/C 255/07)

Šī publikācija dod tiesības trīs mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas pret pieteikumu izteikt iebildumus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

VIENOTAIS DOKUMENTS

“Manteiga dos Açores”

ES Nr.: PDO-PT-02645 — 21.10.2020

ACVN (X) AĢIN ( )

1.   Nosaukums

“Manteiga dos Açores”

2.   Dalībvalsts

Portugāle

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.5. grupa. Eļļa un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

“Manteiga dos Açores” ir sālīts vai nesālīts pasterizēta saldkrējuma sviests, kuru gatavo tikai no govs svaigpiena. Ja sāli pievieno, tā maksimālais daudzums uz 100 g produkta ir ir 2 g.

Rekonstituētu pienu vai krējumu izmantot nav atļauts.

“Manteiga dos Açores”:

nesatur pienskābes fermentus, pārtikas krāsvielas vai konservantus;

beta-karotīnu satur koncentrācijā ≥5 mg KOH/g (mērīta ar augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfijas metodi), kas piešķir tam dzeltenu līdz spilgti dzeltenu krāsu;

ir ar intensīvu, svaigu, pienskābu garšu un smaržu;

ir ar 81–86 % lielu tauku saturu;

ir ar viendabīgu, gludu, blīvu konsistenci, kas produktu padara viegli uzziežamu.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Piena govis parasti audzē uz lauka, nodrošinot tām ganību pieejamību visa gada garumā, un baro pamatā ar svaigu zāli un ģeogrāfiskajā apgabalā ražotu konservētu lopbarību.

Tomēr, tā kā pieejamās ganības, kas parasti ir mazas un tiek noganītas samērā blīvi, ne vienmēr spēj apmierināt piena govju barošanas vajadzības, dažkārt, it īpaši tad, ja nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmē barības trūkst, dzīvniekus piebaro ar kombinēto spēkbarību un proteīnbarību un sienu.

Ārpus Azoru salu arhipelāga iegūtas papildbarības daudzums kopējā dzīvnieku barībā nekad nedrīkst pārsniegt 50 % sausnas gadā. Tas nodrošina, ka ārpus ģeogrāfiskā apgabala iegūta barība saikni ar ģeogrāfisko apgabalu neietekmē, jo dzīvnieki ganībām piekļūt var 365 dienas gadā.

Azoru salu ganībās visbiežāk sastopamas tauriņziežu un stiebrzāļu sugas, tādas kā Lolium perenne (ganību airene), Lolium multiflorum (daudzziedu airene), Trifolium repens (baltais āboliņš), Trifolium pratense (sarkanais āboliņš) un Dactylis glomerata (parastā kamolzāle).

Visa skābbarība — to gatavo no zaļbarības kukurūzas un ļoti daudzveidīgās ganību zāles — tiek ražota ģeogrāfiskajā apgabalā.

“Manteiga dos Açores” gatavo no pasterizēta saldkrējuma, kuru iegūst no govs svaigpiena, kas slaukts tikai un vienīgi no Azoru salu ganībās ganītām govīm. Rekonstituētu pienu vai krējumu izmantot nav atļauts.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Gan piena, gan “Manteiga dos Açores” ražošanai jānotiek ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

Iepakošanai pievēršama liela uzmanība, un tā vienmēr jāveic ģeogrāfiskajā izcelsmes apgabalā, respektīvi, Azoru salu arhipelāgā esošās telpās. Tā jārīkojas produkta īpašību dēļ: tas oksidējas, ja netiek iepakots tūlīt.

Turklāt Azoru salas ir ģeogrāfiski tālu no patēriņa tirgiem, un tas saprotamā veidā ietekmē produkta transportēšanu.

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Marķējumā jābūt norādei “Manteiga dos Açores” – DOP [“Manteiga dos Açores” – ACVN] vai “Manteiga dos Açores” – Denominação de Origem Protegida [“Manteiga dos Açores” – aizsargāts cilmes vietas nosaukums].

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

“Manteiga dos Açores” tiek ražots un iepakots Azoru salu arhipelāgā, kurš atrodas Atlantijas okeāna ziemeļdaļā un kuru veido deviņas salas.

Ārpus Azoru salu arhipelāga iegūtas papildbarības daudzums kopējā dzīvnieku barībā nekad nedrīkst pārsniegt 50 % sausnas gadā. Tas nodrošina, ka ārpus ģeogrāfiskā apgabala iegūta barība saikni ar ģeogrāfisko apgabalu neietekmē, jo dzīvnieki ganībām piekļūt var 365 dienas gadā.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Tā kā Azoru salu arhipelāgs atrodas Atlantijas okeāna ziemeļdaļas vidienē un pastāvīgā Azoru anticiklona ietekmē, salās valda mērens jūras klimats, kam raksturīgas:

mērenas temperatūras, kas nesvārstās vairāk kā par 10 °C, tāpēc vidējā gaisa temperatūra ziemā ir aptuveni 14 °C un vasarā 23 °C;

augsts relatīvais gaisa mitrums: 70–75 % vasarā un vairāk nekā 80 % ziemā;

visa gada garumā vienmērīgi sadalīts nokrišņu daudzums, kurš virzienā no austrumiem uz rietumiem ir no 748 mm/gadā (Santamarijas salā) līdz 1 479 mm/gadā (Florešas salā).

Salas atrodas tālāk uz ziemeļiem nekā pārējie Makaronēzijas arhipelāgi, un tas nozīmē, ka tās tiešā un tūlītējā veidā neietekmē ne tropiskie cikloni, ne polārās straumes, jo salu klimata sezonālās izmaiņas nosaka Azoru anticiklona atrašanās vieta, aktivitāte, kustības virziens un attīstība. Vasarā tas virzās uz ziemeļiem un atspiež polāro fronti uz augstākiem platuma grādiem, bet ziemā izvietojas uz dienvidiem no arhipelāga un ļauj polārajai frontei atkal atgriezties.

Viens no iemesliem, kas izskaidro Azoru salu klimatam raksturīgās noturīgās temperatūras un augsto mitrumu, ir arī apkārtējā okeāna mīkstinošā ietekme.

Azoru salu augsnes ir smilšmāla un mālsmilts augsnes ar augstu organiskās vielas un kālija saturu.

Tādējādi Azoru salu arhipelāga augsne un klimats dabiski nodrošina zāles augšanai īpaši piemērotus apstākļus, un tas nozīmē, ka lauksaimniecības dzīvnieki var ganīties 365 dienas gadā.

Tas, ka govis ganās brīvā dabā, t. i., lielāko daļu gada barojas galvenokārt ar svaigu zāli, pienam piešķir fizikālās, ķīmiskās un organoleptiskās īpašības, kas saglabājas visā pārstrādes ķēdes garumā.

“Manteiga dos Açores” specifiku nosaka tas, ka šis produkts tiek ražots no saldkrējuma, kas iegūts tikai no Azoru salās slaukta govs svaigpiena, kuram nav pievienoti pienskābes fermenti, pārtikas krāsvielas vai konservanti un kuram tāpēc piemīt 3.2. punktā aprakstītās īpašības, proti, dzeltena līdz spilgti dzeltena krāsa un intensīva, svaiga, pienskāba garša un smarža.

Dzīvnieku ierastās ganību barības nodrošinātais augstais beta-karotīna saturs šim sviestam arī bez pārtikas krāsvielām piešķir dabiski intensīvāku krāsu.

Tādējādi “Manteiga dos Açores” gadījumā pastāv skaidra saikne starp izejvielu (pienu), vidi un vairāk nekā divus gadsimtus senu tradicionālo lopkopības metodi, proti, ganīšanu visa gada garumā.

Laika gaitā ražotāji ir pratuši savas tradicionālās sviesta ražošanas prasmes un jaunās tehnoloģijas un veselības un higiēnas prasības savienot, neķeroties pie pienskābes fermentu, pārtikas krāsvielu vai konservantu izmantošanas. Līdz ar to saldkrējuma pārstrāde ir drīzāk fizisks nekā bioloģisks process, jo produkta skābumu nepalielina, pievienojot pienskābes fermentus.

Izcilie augsnes un klimatiskie apstākļi (auglīgās augsnes un pastāvīga ūdens pieejamība regulāru nokrišņu dēļ), kas veicina zāles augšanu visa gada garumā, kā arī no paaudzes paaudzē pārmantotā lauksaimniecības prakse ļauj Azoru salās ražot sviestu ar intensīvu, svaigu, pienskābu garšu un smaržu.

Daudzas saimniecības tagad ir aprīkotas arī ar modernām piena dzesēšanas sistēmām, kas palīdz saglabāt pienu un nodrošināt labu kvalitāti.

Turklāt reģiona ražotāju līmenī ir izveidota oficiāla piena kvalitātes noteikšanas sistēma, kurā veic saskaņā ar NP EN ISO/IEC 17025:2018 akreditētu testēšanu, lai tādējādi garantētu ražotnēm piegādātā piena kvalitāti fizikālķīmiskajā, veselības un higiēnas aspektā un stiprinātu Azoru salu piena produkcijas izcilību — “Manteiga dos Açores” gadījumā tas ir jau noticis.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

https://tradicional.dgadr.gov.pt/images/prod_imagens/queijos/docs/CE_Manteiga_Acores_DOP.pdf


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


20.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 255/13


Ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijas grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pantu

(2023/C 255/08)

Šī publikācija dod tiesības divu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas pret šo pieteikumu izteikt iebildumus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (1) 98. pantam.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS GROZĪJUMA PIETEIKUMS

“Tejo”

PGI-PT-A1547-AM01

Pieteikuma iesniegšanas datums: 8.3.2017.

1.   Grozījumam piemērojamie noteikumi

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 105. pants. Grozījums nav maznozīmīgs

2.   Grozījuma apraksts un pamatojums

2.1.   Informācija par pieteikuma iesniedzēju

Apraksts: atjauninājums informācijā par pieteikuma iesniedzēju.

Pamatojums: informācija ir novecojusi, tāpēc tā ir jāatjaunina. Tas jādara, lai nodrošinātu specifikācijas atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un precizētu iepriekš sniegto aprakstu.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Cita informācija” — “Informācija par pieteikuma iesniedzēju”.

2.2.   Informācija par ieinteresētajām personām

Apraksts: informācijas par ieinteresētajām personām svītrošana.

Pamatojums: pārpratuma dēļ šajā laukā kļūdaini bija ievadīta informācija par pieteikuma iesniedzēju. Šī informācija tagad ir svītrota. Tas jādara, lai nodrošinātu specifikācijas atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un precizētu iepriekš sniegto aprakstu.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Cita informācija” — “Ieinteresētās personas”.

2.3.   Informācija par kontroles struktūrām

Apraksts: atjauninājums informācijā par kontroles struktūrām.

Pamatojums: informācija ir novecojusi, tāpēc tā ir jāatjaunina. Tas jādara, lai nodrošinātu specifikācijas atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un precizētu iepriekš sniegto aprakstu.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Cita informācija” — “Informācija par kontroles struktūrām”.

2.4.   Informācija par kompetentajām uzraudzības iestādēm

Apraksts: atjauninājums informācijā par kompetentajām iestādēm.

Pamatojums: informācija ir novecojusi, tāpēc tā ir jāatjaunina. Tas jādara, lai nodrošinātu specifikācijas atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un precizētu iepriekš sniegto aprakstu.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Cita informācija” — “Informācija par kompetentajām uzraudzības iestādēm”.

2.5.   Produktu kategorija: jaunas vīnkopības produktu kategorijas pievienošana

Apraksts: pievienota kategorija “Dzirkstošais vīns”.

Pamatojums: mērķis ir palielināt reģionā jau pastāvoša produkta ekonomisko vērtību, iesniedzot pieteikumu tā atzīšanai saskaņā ar AĢIN shēmu.

Šā veida produktu, kas ievērojams tā kvalitātes un savdabīguma dēļ, ražotāji jau ražo saskaņā ar reģiona tradicionālajām metodēm. Ar lēmumu iekļaut minēto jauno produktu AĢIN “Tejo” shēmā tiek apstiprināts tā nozīmīgums un kvalitāte, kā arī vērtība, ko tas sniedz ražotājiem.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Vīnkopības produktu kategorijas”, “Vīna(-u) apraksts”, “Vīndarības metodes”, “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu” un “Papildu nosacījumi”.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Vīnkopības produktu kategorijas”, “Vīna(-u) apraksts”, “Īpašās vīndarības metodes”, “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu” un “Papildu nosacījumi”.

2.6.   Produktu kategorija: jaunas vīnkopības produktu kategorijas pievienošana

Apraksts: pievienota kategorija “Gāzēts pusdzirkstošais vīns”.

Pamatojums: mērķis ir palielināt reģionā jau pastāvoša produkta ekonomisko vērtību, iesniedzot pieteikumu tā atzīšanai saskaņā ar AĢIN shēmu.

Šā veida produktu, kas ievērojams tā kvalitātes un savdabīguma dēļ, ražotāji jau ražo saskaņā ar reģiona tradicionālajām metodēm. Ar lēmumu iekļaut minēto jauno produktu AĢIN “Tejo” shēmā tiek apstiprināts tā nozīmīgums un kvalitāte, kā arī vērtība, ko tas sniedz ražotājiem.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Vīnkopības produktu kategorijas”, “Vīna(-u) apraksts”, “Vīndarības metodes”, “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu” un “Papildu nosacījumi”.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Vīnkopības produktu kategorijas”, “Vīna(-u) apraksts”, “Īpašās vīndarības metodes”, “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu” un “Papildu nosacījumi”.

2.7.   Vīna(-u) apraksts — vīna kategorija un pusdzirkstošā vīna kategorija

Apraksts: vīna un pusdzirkstošā vīna kategoriju apraksts ir uzlabots un koriģēts.

Pamatojums: tika konstatēts, ka iepriekšējais apraksts ir vispārīgs un nepietiekami specifisks, tāpēc tas ir koriģēts, iekļaujot īpašības, kas saistītas ar produktiem, kuri apzīmēti ar AĢIN “Tejo”. Tas jādara, lai nodrošinātu, ka vienotais dokuments un specifikācija atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Vīna(-u) apraksts” — vīna kategorija un pusdzirkstošā vīna kategorija.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Vīna(-u) apraksts” — vīna kategorija un pusdzirkstošā vīna kategorija.

2.8.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Apraksts: apraksts par saikni ar ģeogrāfisko apgabalu ir pielāgots un uzlabots.

Pārskatīta informācija gan par pastāvošo, gan jauno kategoriju produktu ģeogrāfisko apgabalu, aprakstu un cēlonisko saikni.

Pamatojums: tā kā, no vienas puses, iepriekšējais saiknes apraksts tika uzskatīts par vispārīgu un nepietiekami specifisku un, no otras puses, bija jāpievieno saiknes apraksts attiecībā uz jauno kategoriju produktiem (dzirkstošo vīnu un gāzētu pusdzirkstošo vīnu), šā punkta saturs ir pārskatīts, lai tajā iekļautu visas produktu kategorijas. Tādējādi saturs tiek padarīts objektīvāks, jo saikne ar ģeogrāfisko apgabalu attiecas uz visām kategorijām.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu”.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu”.

2.9.   Apzīmējums “vinho leve” [viegls vīns]

Apraksts: prasību ieviešana attiecībā apzīmējuma “leve” [viegls] izmantošanu marķējumā.

Pamatojums: vajadzība izklāstīt nosacījumus un prasības attiecībā uz apzīmējuma “leve” [viegls] izmantošanu vīnu, pusdzirkstošo vīnu un gāzētu pusdzirkstošo vīnu marķējumā.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Papildu nosacījumi” — papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Papildu nosacījumi” — papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu.

2.10.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes — jaunu šķirņu iekļaušana

Apraksts: grozījums/atjauninājums šķirņu sarakstā.

Iekļautās šķirnes ir šādas: “Assaraky”, “Avesso”, “Azal”, “Colombard”, “Donzelinho-Branco”, “Folha de Figueira”, “Fonte Cal”, “Greco”, “Gruner Veltliner”, “Malvasia Branca”, “Malvasia Cândida”, “Manteúdo”, “Marsanne”, “Moscadet”, “Mourisco Branco”, “Muller Thurgau”, “Perrum”, “Petit Manseng”, “Pintosa”, “Rabigato”, “Rotgipfler”, “Roussanne”, “Cercialinho”, “Terrantez”, “Terrantez do Pico”, “Trajadura”, “Verdejo”, “Alvarelhão”, “Amaral”, “Carmenere”, “Cornifesto”, “Corropio”, “Cot”, “Dolcetto”, “Dornfelder”, “Durif”, “Esgana Cão Tinto”, “Espadeiro”, “Galego”, “Gamay”, “Labrusco”, “Lemberger”, “Marselan”, “Marufo”, “Moscatel Galego Tinto”, “Mourisco”, “Nebbiolo”, “Nero”, “Nero d’Avola”, “Petit Bouschet”, “Português Azul”, “Sangiovese”, “Sezão”, “Teinturier”, “Tinta da Barca”, “Tinta Francisca”, “Tinta Gorda”, “Tinta Grossa”, “Tinta Negra”, “Tinto Pegões”, “Touriga Fêmea”, “Verdelho Tinto”, “Vinhão”, “Zinfandel”, “Arinto Roxo”, “Bastardo Roxo”, “Chasselas Roxo”, “Donzelinho Roxo”, “Galego Rosado”, “Gouveio Roxo”, “Malvasia Cândida Roxa”, “Malvasia Fina Roxa”, “Malvasia Preta Roxa”, “Moscatel Galego Roxo”, “Verdelho Roxo”.

Pamatojums: vajadzība koriģēt un atjaunināt vīna ražošanai Težu (“Tejo”) reģionā noteiktās šķirnes atbilstīgi jaunajam tiesiskajam regulējumam, kuru veido valsts saraksts ar šķirnēm, kas piemērotas vīna ražošanai Portugālē, un kurā iekļautas jaunas šķirnes, kas ir būtiskas reģiona vīnu raksturošanai.

Šīs šķirnes ietilpst ģeogrāfiskā apgabala tradicionālo šķirņu kartē, tāpēc to iekļaušana nemaina ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīnu savdabīgumu, bet palīdz optimizēt to aprakstu.

Grozītās iedaļas (vienotajā dokumentā): “Galvenās vīnogu šķirnes”.

Grozītie punkti (produkta specifikācijā): “Galvenās vīnogu šķirnes”.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1.   Produkta nosaukums

Tejo

2.   Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids

AĢIN — aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

3.   Vīnkopības produktu kategorijas

1.

Vīns

4.

Dzirkstošais vīns

8.

Pusdzirkstošais vīns

9.

Gāzēts pusdzirkstošais vīns

4.   Vīna(-u) apraksts

4.1.   Ar AĢIN “Tejo” apzīmēti vīni

Baltvīni. Citrīndzeltenā, salmdzeltenā un zeltaini dzeltenā krāsā. Ziedains vai augļains aromāts, kas atgādina augļus ar baltu mīkstumu, tropu augļus un kauleņaugļus. Garšas ziņā — svaigi, mēreni samtaini un ar mērenu spirta saturu, vidēji miesīgi un noturīgi, ar līdzsvarotu skābumu.

Sārtvīni. Dažādas intensitātes rozā līdz spilgtā laša krāsā. Augļaini un smaržīgi, ar sarkano augļu aromātu, kas apvienojas ar ziedu niansēm, kuras ir no maigām līdz intensīvām. To garšai raksturīgs svaigums, līdzsvarots skābums, laba struktūra un noturība.

Sarkanvīni. Vidēji intensīvā krāsā — no rubīnsarkanas līdz granātsarkanai. Mēreni intensīvs nogatavojušos augļu, piemēram, melno plūmju un žuvušu vīnogu, aromāts, sekundāras sarkano augļu, koksnes un augu notis ar smaržaugu niansēm, kas atkarīgas no vīnam izmantoto galveno šķirņu aromāta. Garšas ziņā — saldi, samtaini, ar mērenu spirta saturu, vidēji miesīgi un noturīgi, ar zināmu skābumu, rada nedaudz savelkošu sajūtu.

Pārējiem analītiskajiem parametriem piemēro tiesību aktos noteiktās vērtības.

Vispārējās analītiskās īpašības

Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)

 

Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)

11

Minimālais kopējais skābums

4 grami uz litru (izteikts vīnskābē)

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

 

4.2.   Ar AĢIN “Tejo” apzīmēti dzirkstošie vīni

ĪSS APRAKSTS

Baltvīni. Parasti dažādas intensitātes citrīndzeltenā krāsā, ar smalkiem un noturīgiem burbuļiem. Eleganti, ar ziedainu vai augļainu aromātu, kas atgādina augļus ar baltu mīkstumu, tropu augļus un kauleņaugļus un ir atkarīgs no izmantoto galveno vīnogu šķirņu aromāta. Garša: līdzsvarots svaigums, apjomīgums, zināms skābums.

Sārtvīni. To krāsa ir no rozā līdz spilgtai laškrāsai. Augļains un smaržīgs aromāts, kurā sarkanie augļi apvienojas ar ziedu notīm. Garšai raksturīgs svaigums un līdzsvarots skābums, jūtami smalki, noturīgi burbuļi.

Sarkanvīni. Tiem raksturīga mēreni intensīva rubīnsarkana līdz granātsarkana krāsa. Nogatavojušos augļu, plūmju un svaigu vīnogu aromāts ar sekundārām sarkano augļu notīm. Garšas ziņā — samtaini un līdzsvaroti, ar svaigu profilu un zināmu skābumu.

Pārējiem analītiskajiem parametriem piemēro tiesību aktos noteiktās vērtības.

Vispārējās analītiskās īpašības

Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)

 

Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)

7

Minimālais kopējais skābums

4

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

 

4.3.   Ar AĢIN “Tejo” apzīmēti pusdzirkstošie vīni

ĪSS APRAKSTS

Baltvīni. Krāsa — parasti no citrīndzeltenas līdz salmdzeltenai. Ziedains vai augļains aromāts, kas atgādina augļus ar baltu mīkstumu, tropu augļus un kauleņaugļus. Garšas ziņā — līdzsvaroti, svaigi, miesīgi un ar zināmu skābumu.

Sārtvīni. Krāsa — no rozā līdz spilgtai laškrāsai. Augļains un smaržīgs aromāts, kurā sarkanie augļi apvienojas ar ziedu notīm. Garšai raksturīgs svaigums, līdzsvarots skābums un zināms noturīgums.

Pārējiem analītiskajiem parametriem piemēro tiesību aktos noteiktās vērtības.

Vispārējās analītiskās īpašības

Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)

 

Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)

7

Minimālais kopējais skābums

4

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

 

4.4.   Ar AĢIN “Tejo” apzīmēti gāzēti pusdzirkstošie vīni

ĪSS APRAKSTS

Baltvīni. Krāsa — no citrīndzeltenas līdz salmdzeltenai. Ziedainas vai augļainas aromātiskas notis, kas atgādina augļus ar baltu mīkstumu vai tropu augļus. Garšas ziņā — pamatā viegli un svaigi, ar līdzsvarotu skābumu. Svaigumu un dzīvīgumu pastiprina oglekļa dioksīds.

Sārtvīni. Krāsa — no rozā līdz spilgtai laškrāsai. Augļains un smaržīgs aromāts, kurā sarkanie augļi apvienojas ar ziedu notīm. Garšai raksturīgs svaigums, līdzsvarots skābums un zināms noturīgums. Svaigumu un dzīvīgumu pastiprina oglekļa dioksīds.

Pārējiem analītiskajiem parametriem piemēro tiesību aktos noteiktās vērtības.

Vispārējās analītiskās īpašības

Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)

 

Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)

7

Minimālais kopējais skābums

4

Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)

 

Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)

 

5.   Vīndarības metodes

Īpašās vīndarības metodes

5.1.   Vīns, dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns — vīnogulāju formas veidošana un audzēšanas metodes

Audzēšanas metodes

Vīnogulājiem, kas paredzēti ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīnu un vīna produktu ražošanai, jābūt tīršķirnes kultūraugiem, kuri apgriezti zemā krūma vai kordona formā.

Ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīnu ražošanai izmantoto vīnogulāju audzēšanas metodes ir tradicionālas un tādas, ko ieteikusi attiecīgā sertifikācijas struktūra.

Ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīnu ražošanai izmantotajiem vīnogulājiem jābūt audzētiem vai stādītiem kādā no šādu veidu augsnēm:

a)

standarta psamīta un parahidromorfi regosoli;

b)

jaunas un senas aluviālas augsnes;

c)

koluviālas augsnes;

d)

standarta litoliskas, nehumozas, viegli nepiesātinātas augsnes, kas veidojušās no smalkas un rupjas smilts un smilšakmens, kā arī no gneisa vai smalkiem iežiem;

e)

standarta un mālu atgādinošas brūnas un sarkanas kaļķainas augsnes, kas sastopamas sausā vidē un sastāv no krīta un merģeļa;

f)

dzeltenbrūni, nekaļķaini bazalta māli;

g)

standarta, mālu atgādinošas vai parahidromorfas brūnas un sarkanas vai dzeltenas Vidusjūras augsnes, kas satur kaļķainus un nekaļķainus materiālus, cietu krītu un dolomītu, smalku smilšakmeni, mālu, argilītu, gneisu vai smalkus iežus un arkozu;

h)

nehidromorfi un hidromorfi podzoli ar sacementējušos smilts un smilšakmens apakšslāni vai bez tā;

i)

mēreni sāļas aluviālas augsnes.

5.2.   Vīns, dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns — dabiskā spirta tilpumkoncentrācija

Ar vīndarību saistītie ierobežojumi

Ar ACVN “Tejo” apzīmētajiem produktiem izmantotās misas minimālajai dabiskajai spirta tilpumkoncentrācijai jābūt šādai:

a)

vīnam — 11 tilp. %;

b)

dzirkstošajam vīnam — 9 tilp. %;

c)

pusdzirkstošajam vīnam — 9 tilp. %;

d)

gāzētam pusdzirkstošajam vīnam — 9 tilp. %.

Maksimālais ražas iznākums

Ar AĢIN “Tejo” apzīmēts vīns, dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns

 

225 hektolitri no hektāra

6.   Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals

Ar AĢIN “Tejo” apzīmētā produkta ražošanas ģeogrāfiskais apgabals aptver:

Santareimas [Santarém] rajonu, izņemot Ourém pašvaldības teritoriju;

Azambuja pašvaldības teritoriju Lisabonas [Lisboa] rajonā.

7.   Galvenās vīna vīnogu šķirnes

 

“Alfrocheiro” — “Tinta Bastardinha”

 

“Alicante Boushet”

 

“Alicante Branco”

 

“Alvarelhão” — “Brancelho”

 

“Alvarinho”

 

“Amaral”

 

“Antão Vaz”

 

“Aragonez” — “Tinta Roriz”, “Tempranillo”

 

“Arinto” — “Pedernã”

 

“Arinto Roxo”

 

“Assaraky”

 

“Avesso”

 

“Azal”

 

“Baga”

 

“Bastardo” — “Graciosa”

 

“Bastardo Roxo”

 

“Bical” — “Borrado das Moscas”

 

“Boal Branco”

 

“Boal Espinho”

 

“Cabernet Franc”

 

“Cabernet Sauvignon”

 

“Caladoc”

 

“Camarate”

 

“Carignan”

 

“Carmenère”

 

“Castelão” — “João de Santarém (1)”, “Periquita”

 

“Cerceal Branco”

 

“Cercial” — “Cercial da Bairrada”

 

“Chardonnay”

 

“Chasselas Roxo”

 

“Chenin” — “Chenin Blanc”

 

“Cinsaut”

 

“Colombard” — “Semilão”

 

“Cornifesto”

 

“Corropio”

 

“Cot” — “Malbec”

 

“Códega-do-Larinho”

 

“Dolcetto”

 

“Donzelinho Branco”

 

“Donzelinho Roxo”

 

“Dornfelder”

 

“Durif” — “Petite Syrah”

 

“Encruzado”

 

“Esgana Cão Tinto”

 

“Espadeiro”

 

“Fernão Pires” — “Maria Gomes”

 

“Fernão Pires Rosado”

 

“Folha de Figueira” — “Dona Branca”

 

“Fonte Cal”

 

“Galego”

 

“Galego Dourado”

 

“Galego Rosado”

 

“Gamay”

 

“Gewurztraminer”

 

“Gouveio”

 

“Gouveio Roxo”

 

“Grand Noir”

 

“Greco” — “Greco di Tufo”

 

“Grenache”

 

“Grüner Veltliner”

 

“Jaen” — “Mencia”

 

“Jampal”

 

“Labrusco”

 

“Lemberger” — “Blaufränkisch”

 

“Loureiro”

 

“Malvasia”

 

“Malvasia Branca”

 

“Malvasia Cândida”

 

“Malvasia Fina Roxa”

 

“Malvasia Fina” — “Boal”, “Bual”

 

“Malvasia Fina Roxa”

 

“Malvasia Preta Roxa” — “Pinheira Roxa”

 

“Malvasia Rei”

 

“Manteúdo”

 

“Marquinhas”

 

“Marsanne”

 

“Marselan”

 

“Marufo” — “Mourisco Roxo”

 

“Merlot”

 

“Monvedro”

 

“Moreto”

 

“Moscadet”

 

“Moscatel Galego Branco” — “Muscat à Petits Grains”

 

“Moscatel Galego Roxo” — “Moscatel Roxo”

 

“Moscatel Galego Tinto”

 

“Moscatel Graúdo” — “Moscatel de Setúbal”

 

“Mourisco”

 

“Mourisco Branco”

 

“Müller Thurgau”

 

“Nebbiolo”

 

“Negra Mole”

 

“Nero”

 

“Nero d’Avola”

 

“Parreira Matias”

 

“Perrum”

 

“Petit Bouschet”

 

“Petit Manseng”

 

“Petit Verdot”

 

“Pinot Blanc”

 

“Pinot Gris” — “Pinot Grigio”

 

“Pinot Noir”

 

“Pintosa”

 

“Português Azul” — “Blauer Portugieser”

 

“Preto Martinho”

 

“Rabigato”

 

“Rabo de Ovelha”

 

“Ramisco”

 

“Ratinho”

 

“Riesling”

 

“Rotgipfler”

 

“Roussanne”

 

“Rufete” — “Tinta Pinheira”

 

“Sangiovese”

 

“Sauvignon” — “Sauvignon Blanc”

 

“Seara Nova”

 

“Semillon”

 

“Sercial” — “Esgana Cão”

 

“Sercialinho”

 

“Sezão”

 

“Syrah” — “Shiraz”

 

“Síria” — “Roupeiro”, “Códega”

 

“Tamarez” — “Molinha”

 

“Tannat”

 

“Teinturier”

 

“Terrantez”

 

“Terrantez do Pico”

 

“Tinta Barroca”

 

“Tinta Caiada” — ‘Pau Ferro, “Tinta Lameira”

 

“Tinta Carvalha”

 

“Tinta Francisca”

 

“Tinta Gorda”

 

“Tinta Grossa” — “Carrega Tinto”

 

“Tinta Miúda”

 

“Tinta Negra Mole”, “Saborinho”

 

“Tinta Pomar”

 

“Tinta da Barca”

 

“Tintinha”

 

“Tinto Cão”

 

“Tinto Pegões”

 

“Touriga Franca”

 

“Touriga Fêmea”

 

“Touriga Nacional”

 

“Trajadura” — “Treixadura”

 

“Trincadeira” — “Tinta Amarela”, “Trincadeira Preta”

 

“Trincadeira das Pratas”

 

“Tália” — “Ugni Blanc”, “Trebbiano Toscano”

 

“Verdejo”

 

“Verdelho”

 

“Verdelho Roxo”

 

“Verdelho Tinto”

 

“Vinhão” — “Sousão”

 

“Viognier”

 

“Viosinho”

 

“Vital”

 

“Zinfandel”

8.   Saiknes apraksts

Vīns, dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns

Saiknei būtiskā informācija par ģeogrāfisko apgabalu

Minētie elementi attiecas uz vīnu, dzirkstošo vīnu, pusdzirkstošo vīnu un gāzētu pusdzirkstošo vīnu.

Dabas faktori

Ģeogrāfiskais apgabals atrodas Portugāles centrā. Tas aptver visu Težu [Tejo] ieleju gandrīz visā upes garumā Portugāles teritorijā līdz tās estuāram netālu no Lisabonas.

Galvenie reljefa elementi ir Montejunto, Aires un Candeeiros kalnu grēdas, kas reģionu norobežo rietumos un pasargā no Atlantijas okeāna ietekmes.

Klimats ir mērens, ar mērenu vidējo temperatūru (15 °C līdz 17 °C), intensīvu saulesgaismu (aptuveni 2 800 saulesgaismas stundu gadā) un lielu daudzumu nokrišņu (vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 750 mm), kas vērojami galvenokārt ziemas mēnešos.

Težu, kas šķērso reģionu un nestā ūdens daudzuma dēļ tajā ir dominējošā upe, visa gada garumā būtiski regulē klimatiskos apstākļus, tāpēc vasarā karstās dienas nomaina dzestras un mitras naktis.

Papildus Težu spēcīgajai ietekmei uz reģiona klimatu šai upei ir izšķiroša nozīme arī tādu reģionam raksturīgo augšņu veidošanā kā “Campo”, kas ir ļoti auglīgas aluviālās augsnes, “Charneca”, kas ir smilšainas un ne ļoti auglīgas augsnes, un “Bairro”, kas ir vidēji auglīgas māla un kaļķakmens augsnes.

Cilvēkfaktori

Ir pierādījumi, ka vīnkopības vēsture reģionā aizsākusies pirms Portugāles kļūšanas par nāciju, un tiek uzskatīts, ka pirmie, kas vīnogulājus ieviesa reģionā, bija romieši un ka vīnogulājiem gadsimtu gaitā ir bijusi būtiska nozīme reģiona apdzīvošanā.

Produktu specifiskās īpašības, kas saistītas ar ģeogrāfisko apgabalu

Ar AĢIN “Tejo” apzīmētajiem vīniem, dzirkstošajiem vīniem, pusdzirkstošajiem vīniem un gāzētiem pusdzirkstošajiem vīniem piemīt kopīgas savdabīgas īpašības, proti, tie ir aromātiski, svaigi un līdzsvaroti vīna produkti ar izteiktu skābumu.

Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Vīnu kvalitātes īpašības nosaka ģeogrāfiskā apgabala augsnes un klimatisko apstākļu ietekme.

Reģionā reģistrētais lielais saulesgaismas daudzums apvienojumā ar lielu nokrišņu daudzumu veicina cukuru uzkrāšanos vīnogās. Savukārt dominējošās Težu upes ietekmē visu gadu tiek nodrošināta mērena temperatūra. Vasarā upes ietekmē naktis ir dzestras un mitras un augiem ievērojami mazina ūdens trūkumu.

Minēto apstākļu kombinācija nodrošina vīnogu līdzsvarotu nogatavošanos, kas nozīmē, ka tajās saglabājas labs dabiskā skābuma līmenis, kas vīna produktiem nodrošina svaigumu un līdzsvaru starp skābumu un spirta saturu — tā ir labi zināma ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīnu, dzirkstošo vīnu, pusdzirkstošo vīnu un gāzēto pusdzirkstošo vīnu īpašība.

Liela nozīme to atšķirīgumā, kvalitātē un raksturīgajās īpašībās ir reģiona dažādo veidu augsnei ar tās dažādajiem auglības līmeņiem un tādu vīnogu šķirņu izvēlei, kas vislabāk piemērotas šiem īpašajiem apstākļiem.

Ar AĢIN “Tejo” apzīmēto vīna produktu specifikas galvenais elements ir šķirnes un to rūpīga izvēle, lai nodrošinātu, ka tās ir vislabāk piemērotas reģiona apstākļiem. Papildus daudzajām vietējām vīnogulāju šķirnēm, kuras ir izteikti reģionālas, tiek audzētas arī citas šķirnes, kas perfekti pielāgojušās reģiona ģeogrāfijai un zemes ierobežojumiem.

Cilvēkfaktoram, proti, tam, ka tiek aizsargātas tūkstošiem gadus senas tradīcijas un ka tiek izvēlētas šķirnes, kas ir vislabāk pielāgotas šā ģeogrāfiskā apgabala apstākļiem, ir izšķirīga nozīme tādu vīnogu iegūšanā, kuras ar AĢIN “Tejo” apzīmētajiem vīniem, dzirkstošajiem vīniem, pusdzirkstošajiem vīniem un gāzētiem pusdzirkstošajiem vīniem piešķir to savdabīgās īpašības.

Saikne starp augsni un klimatiskajiem faktoriem, reģiona vīnogulāju šķirnēm un tradicionālo zinātību nodrošina vīnus ar savdabīgām īpašībām, ko izceļ ar ACVN “Tejo” apzīmēto vīna produktu mineralitāte, skābums un svaigums.

9.   Būtiski papildu nosacījumi

Vīns, dzirkstošais vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns — marķējums

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību aktos.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

marķējuma novērtēšana pirms produkta laišanas tirgū.

Marķējumā obligāti jānorāda marka.

Vīns, pusdzirkstošais vīns un gāzēts pusdzirkstošais vīns — apzīmējums “leve”

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību aktos.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts:

ja vīna, pusdzirkstošā vīna un gāzēta pusdzirkstošā vīna marķējumā iekļauts apzīmējums “leve” [viegls], tā faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nedrīkst pārsniegt 10,5 tilp. % un kopējam skābumam, kas izteikts vīnskābē, jābūt vismaz 4 g/l.

Saite uz produkta specifikāciju

http://www.ivv.gov.pt/np4/8616.html


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.