EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0069

Vec C-69/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 4. februára 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ú. v. EÚ C 163, 3.5.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 163/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Holandsko) 4. februára 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Vec C-69/21)

(2021/C 163/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

1.

Môže podstatné zvýšenie intenzity bolesti v dôsledku absencie lekárskej liečby pri nezmenenom klinickom obraze ochorenia predstavovať situáciu, ktorá odporuje článku 19 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) v spojení s článkami 1 a 4 Charty, ak sa neodloží výkon povinnosti opustiť štátne územie vyplývajúcej zo smernice 2008/115/ES (1) (ďalej len „smernica o návrate“)?

2.

Je stanovenie fixnej lehoty, v rámci ktorej sa musia prejaviť následky absencie lekárskej liečby, aby bolo možné uznať, že povinnosti návratu, ktorá vyplýva zo smernice o návrate, bránia zdravotné prekážky, v súlade s článkom 4 Charty v spojení s článkom 1 Charty? Ak stanovenie fixnej lehoty neodporuje právu Únie, je členský štát oprávnený stanoviť všeobecnú lehotu, ktorá je v prípade všetkých možných ochorení a všetkých možných zdravotných následkov rovnaká?

3.

Je právna úprava, podľa ktorej sa následky odsunu majú posudzovať výlučne v rámci otázky, či a za akých podmienok je cudzinec schopný cestovať, v súlade s článkom 19 ods. 2 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty, ako aj so smernicou o návrate?

4.

Vyžaduje článok 7 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty so zreteľom na smernicu o návrate, aby sa zdravotný stav cudzinca a príslušná liečba, ktorú dostáva v členskom štáte, posudzovali v rámci otázky, či sa má povoliť pobyt na základe súkromného života? Vyžaduje článok 19 ods. 2 Charty v spojení s článkami 1 a 4 Charty so zreteľom na smernicu o návrate, aby sa pri posudzovaní, či sa zdravotné problémy môžu považovať za prekážky odsunu, bral do úvahy súkromný a rodinný život v zmysle článku 7 Charty?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).


Top