EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2299

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2299 a Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Thailanda cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/9874

OJ L 458, 22.12.2021, p. 530–532 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2299/oj

22.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 458/530


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2299 A COMISIEI

din 21 decembrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Thailanda cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (denumite în continuare „certificatul digital al UE privind COVID”) în scopul de a facilita exercitarea de către titularii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care sunt considerate echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 4 noiembrie 2021, Thailanda a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în cadrul sistemului „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”). Thailanda a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Thailanda a informat Comisia că certificatele de vaccinare, testare sau vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda în conformitate cu sistemul „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”) conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

Thailanda a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

La 24 noiembrie 2021, în urma unei cereri din partea Thailandei, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda sunt în conformitate cu un sistem, „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”), care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității acestora. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda în conformitate cu sistemul „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”) conțin datele necesare.

(6)

În plus, Thailanda a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre aceste vaccinuri se numără în prezent Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen, BBIBP-CorV și CoronaVac.

(7)

De asemenea, Thailanda a informat Comisia că eliberează certificate de testare interoperabile pentru testele de amplificare a acidului nucleic și pentru testele antigenice rapide enumerate în lista comună și actualizată a testelor antigenice rapide pentru COVID-19 convenită de Comitetul pentru securitate sanitară instituit prin articolul 17 din Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), pe baza Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021 (4).

(8)

În plus, Thailanda a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile. Aceste certificate sunt valabile cel mult 180 de zile de la data primului test pozitiv.

(9)

În plus, Thailanda a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Thailanda verifică certificatele, datele cu caracter personal incluse în certificate vor fi prelucrate numai pentru a verifica și a confirma situația titularului în ceea ce privește vaccinarea, testarea sau vindecarea și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda în conformitate cu sistemul „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”) sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda în conformitate cu sistemul „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”) ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Thailanda ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a o abroga dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Thailanda la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de Thailanda în conformitate cu sistemul „MOHPROMT” (sau „Mor Prom”) sunt, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, considerate ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Thailanda este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).

(3)  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(4)  Recomandare a Consiliului din 21 ianuarie 2021 privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE (JO C 24, 22.1.2021, p. 1).


Top