EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Taxarea rutieră electronică – interoperabilitatea sistemelor naționale

Taxarea rutieră electronică – interoperabilitatea sistemelor naționale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/520 – privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de eficientiza normele privind taxarea rutieră electronică în UE prin:

 • îmbunătățirea interoperabilității sistemului în care acționează;
 • stabilirea unei baze juridice pentru schimbul transfrontalier de date privind informații referitoare la vehiculele și proprietarii sau deținătorii vehiculelor care nu au achitat taxele rutiere în UE.

Directiva reformează și abrogă Directiva 2004/52/CE începând din 20 octombrie 2021.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva nu se aplică în cazul:

 • sistemelor de taxare rutieră neelectronică;
 • sistemelor de taxare rutieră mici, strict locale, pentru care costurile ar depăși beneficiile.

Serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE)

 • SETRE este modul de realizare a unui sistem interoperabil de taxare rutieră.
 • Acesta permite utilizatorilor de drumuri să încheie un singur contract și să folosească echipamentul de bord* pentru plata taxelor electronice la nivelul întregii UE.
 • Acesta este complementar sistemelor naționale de taxare rutieră electronică.

Directiva stabilește normele privind SETRE, inclusiv:

 • principiile generale, inclusiv procedura pentru înregistrarea furnizorilor SETRE, precum și drepturile și obligațiile furnizorilor SETRE și ale entităților care percep taxele rutiere;
 • rolul Organismului de conciliere, instituit pentru medierea între entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE;
 • dispoziția privind asigurarea unui serviciu unic permanent, adică după ce detaliile vehiculului au fost introduse în sistem, nu mai sunt necesare alte date indiferent de domeniul SETRE prin care se deplasează vehiculul;
 • instituirea unui birou unic de contact dacă țara UE are mai mult de un domeniu SETRE.

Schimbul transfrontalier de informații

Directiva stabilește normele privind schimbul transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere, inclusiv:

 • procedura pentru schimbul de informații între țările UE;
 • scrisoarea de informare privind neplata unei taxe rutiere;
 • furnizarea de informații de către o țară UE organismului de taxare rutieră.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 19 octombrie 2019, iar țările UE au obligația de a o transpune în legislația proprie până la 19 octombrie 2021.

Cu toate acestea, directiva prevede mai multe termene specifice:

 • 19 octombrie 2019 – referitor la Organismul de conciliere, acte de punere în aplicare ale Comisiei Europene cu privire la specificațiile interfețelor electronice, elementele constitutive de interoperabilitate și acte delegate ale Comisiei cu privire la organismele notificate;
 • 19 octombrie 2021 – cu privire la disponibilitatea registrelor electronice naționale;
 • 19 aprilie 2023 – cu privire la transmiterea unui raport de către țările europene Comisiei și de către Comisie Parlamentului European și Consiliului;
 • 17 aprilie 2024 – cu privire la competența Comisiei de a adopta acte delegate.

CONTEXT

UE a stabilit norme pentru partajarea informațiilor între țările UE în cazul încălcării normelor de circulație.

TERMENI-CHEIE

Echipament de bord: setul complet de componente hardware și software ce urmează să fie utilizate ca parte a serviciului de taxare rutieră, care este instalat sau transportat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării și primirii/transmiterii la distanță a datelor, fie ca dispozitiv separat, fie instalat în vehicul.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (JO L 91, 29.3.2019, pp. 45-76)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 68, 13.3.2015, pp. 9-25)

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, pp. 62–106)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/53/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (JO L 96, 29.3.2014, pp. 79–106)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.06.2019

Top