Ceļu lietotāju nodevu elektroniskā iekasēšana – valstu sistēmu savstarpējā izmantojamība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir padarīt efektīvākus ES ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas noteikumus:

Ar šo direktīvu pārstrādā un atceļ Direktīvu 2004/52/EK no 2021. gada 20. oktobra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Direktīva neattiecas uz:

Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēma (EETS)

Ar šo direktīvu pieņem noteikumus par EETS, tajā skaitā:

Informācijas pārrobežu apmaiņa

Ar šo direktīvu izveido noteikumus par informācijas apmaiņu, kas attiecas uz ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu, tajā skaitā:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2019. gada 19. oktobra, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2021. gada 19. oktobrim.

Taču Direktīvā ir noteikti vairāki konkrēti termiņi:

KONTEKSTS

ES ir izveidojusi arī noteikumus par informācijas apmaiņu ES valstu starpā ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā.

GALVENIE TERMINI

Transportlīdzekļa iekārta: pilnīgs nodevu iekasēšanas pakalpojuma ietvaros lietojams aparatūras un programmatūras komponentu komplekts, kas ir uzstādīts vai tiek pārvadāts transportlīdzeklī nolūkā vākt, saglabāt, apstrādāt un attāli saņemt un pārraidīt datus kā atsevišķa ierīce vai transportlīdzeklī uzstādīta ierīce.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/520 (2019. gada 19. marts) par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (OV L 91, 29.3.2019., 45.–76. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/413 (2015. gada 11. marts), ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (OV L 68, 13.3.2015., 9.–25. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62.–106. lpp.)

Direktīvas 2014/53/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija) (OV L 96, 29.3.2014., 79.–106. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 21.06.2019