Taxarea rutieră electronică – interoperabilitatea sistemelor naționale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/520 – privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul directivei este de eficientiza normele privind taxarea rutieră electronică în UE prin:

Directiva reformează și abrogă Directiva 2004/52/CE începând din 20 octombrie 2021.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva nu se aplică în cazul:

Serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE)

Directiva stabilește normele privind SETRE, inclusiv:

Schimbul transfrontalier de informații

Directiva stabilește normele privind schimbul transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere, inclusiv:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 19 octombrie 2019, iar țările UE au obligația de a o transpune în legislația proprie până la 19 octombrie 2021.

Cu toate acestea, directiva prevede mai multe termene specifice:

CONTEXT

UE a stabilit norme pentru partajarea informațiilor între țările UE în cazul încălcării normelor de circulație.

TERMENI-CHEIE

Echipament de bord: setul complet de componente hardware și software ce urmează să fie utilizate ca parte a serviciului de taxare rutieră, care este instalat sau transportat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării și primirii/transmiterii la distanță a datelor, fie ca dispozitiv separat, fie instalat în vehicul.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (JO L 91, 29.3.2019, pp. 45-76)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 68, 13.3.2015, pp. 9-25)

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, pp. 62–106)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/53/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (JO L 96, 29.3.2014, pp. 79–106)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.06.2019